Łk 6, 43-49

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce. Ani też nie jest złe to drzewo, które rodzi dobre owoce. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig z cierni ani winogron z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce. Dlaczego zwracacie się do Mnie: «Panie, Panie», a nie postępujecie tak, jak mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do Mnie, słucha moich słów i je wypełnia: podobny jest do człowieka, który, budując dom, zrobił wykop, wkopał się głęboko i założył fundament na skale. Gdy przyszła ulewa, wezbrana rzeka wdarła się do tego domu, ale nie zdołała go naruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś posłuchał, ale nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi, bez fundamentu. Gdy rzeka wdarła się do niego, natychmiast runął. A upadek tego domu był wielki”.

Być dobrym

Każdy z nas z pewnością chciałby być dobrym człowiekiem. Co robić, aby takim być? Czy wystarczy na przykład działać w fundacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych? Podwieźć sąsiadkę do pracy? Owszem, czyny są dobre, ale czy my jesteśmy dobrzy? To już zależy od tego, jaka jest nasza motywacja, co mamy w sercu. Czy jest w nim miłość? Czy robimy coś, bo chcemy pokazać innym swój status społeczny, czy dlatego, że chcemy pomóc? Czy tylko cytujemy Ewangelię, czy też żyjemy nią na co dzień? Czy współpracujemy z Bogiem, czy jesteśmy Mu wierni? Czy pracujemy nad tym, aby pozbyć się złych nawyków? Na jakich wartościach się opieramy?

Panie, pomóż mi, abym w życiu kierował się miłością Ciebie i bliźniego.

 

Wysłuchajmy