Kościół

Mała Liturgia Godzin

Zapraszamy wszystkie dzieci a także rodziców do codziennych wspólnych rozważań nad Słowem Bożym. Drukujcie, zbierajcie, udostępniajcie! Niech to Słowo żyje w Was i kiełkuje, wydając dobre owoce.

27 SIERPNIA 2017, Niedziela

PORANEK

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

POŁUDNIE

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich

POPOŁUDNIE

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.

WIECZÓR

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

28 SIERPNIA 2017, Poniedziałek

PORANEK

Śpiewajcie Panu pieśń nową;
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

POŁUDNIE

Niech imię Jego czczą tańcami,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.

POPOŁUDNIE

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną

WIECZÓR

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

29 SIERPNIA 2017, Wtorek

PORANEK

W Tobie, Panie, ucieczka moja

POŁUDNIE

Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca

POPOŁUDNIE

Błogosławieni,

którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

WIECZÓR

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.

30 SIERPNIA 2017, Środa

PORANEK

Panie, przenikasz i znasz mnie całego

POŁUDNIE

Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś,
jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani.

POPOŁUDNIE

Kto zachowuje naukę Chrystusa,

w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

WIECZÓR

Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy!

31 SIERPNIA 2017, Czwartek

PORANEK

Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

POŁUDNIE

tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął

POPOŁUDNIE

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili,

której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

WIECZÓR

Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

1 WRZEŚNIA 2017, Piątek

PORANEK

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie

POŁUDNIE

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

POPOŁUDNIE

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

WIECZÓR

Jezus powiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody

2 WRZEŚNIA 2017, Sobota

PORANEK

Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali

POŁUDNIE

Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój

POPOŁUDNIE

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

WIECZÓR

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

162 komentarze

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra