Francuski Front Narodowy 1972–2015

Nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej ukazał się 1038 stronicowy zbiór „Yesterday. Studia z historii najnowszej”. Publikacja kilkudziesięciu ciekawych artykułów dedykowana jest profesorowi Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin. Przykładem artykułów zawartych w zbiorze jest tekst Aleksandra Halla „Front Narodowy 1972–2015”.

Francuski Front Narodowy powstał w 1972 roku. Pierwsze sukcesy odniósł w wyborach samorządowych w 1983 roku. Inicjatorem powstania FN była antykomunistyczna organizacja Nowy Ład (Ordre Nouveau) współpracująca z Włoskim Ruchem Społecznym (MSI). Z czasem środowiska ON odeszły z FN i założyły PFN.

Liderem FN został Jean Maria Le Pen, syn rybaka, prawnik, polityk, kombatant walk w Wietnamie i Algierii. Człowiek towarzyski, lubujący się w wzbudzaniu kontrowersji, za młodu nie stroniący od walk ulicznych z lewakami (w czasie jednej z akcji stracił oko).

Partia była patriotyczna, solidarystyczna, wroga koncernom i marksistom. Przez lata przegrywała kolejne wybory. Le Pen traktował ją jak swoją własność. W skład partii weszli nacjonaliści francuscy odwołujący się do tradycji Vichy, zwolennicy przynależności Algierii do Francji, tradycjonaliści katoliccy, monarchiści, narodowi liberałowie, zwolennicy solidaryzmu społecznego.

W latach osiemdziesiątych FN był partią wolnorynkową, anty etatystyczną, opowiadającą się za silnym państwem minimum, republikańską, demokratyczną, popierającą ustrój prezydencki, ordynacje proporcjonalną, armię zawodową, zakaz aborcji, karę śmierci, antysowiecką i pro zachodnią. Partia opowiadała się za polityką pro rodzinna. FN zwalczał neomarksistowski liberalizm, imigracje prowadzącą do bezrobocia i wzrostu przestępczości.

W 1986 roku dzięki ordynacji proporcjonalnej i poparciu prawie 10% wyborców FN zdobył 35 mandatów. Lewicowe oskarżenia FN o faszyzm i antysemityzm były absolutnie bezpodstawne. W 1987 za rewizjonizm historyczny w radiowym wywiadzie Le Pena, sprzeczny z żydowską narracją historyczną, wszystkie organizacje polityczne uznały FN za wroga. Wprowadzona ordynacja większościowa jednomandatowa uniemożliwiła FN, pomimo poparcia ponad 10% wyborców, posiadania reprezentacji w francuskim paramencie.

W latach dziewięćdziesiątych FN stał się partią antyamerykańską, protekcjonistyczną, przeciwną Unii Europejskiej, zwalczająca wielokulturowość. FN chciał wystąpienia z UE i NATO, zwalczania imigracji, zakazu aborcji i legalizowania związków homoseksualnych. Pomimo wzrostu poparcia społecznego FN nie zdobywał reprezentacji politycznej w francuskim parlamencie, było to spowodowane jednomandatowymi okręgami wyborczymi, w których wszystkie partie jednoczyły się przeciw Frontowi Narodowemu.

W 2011 roku Jean Maria władze nad partią przekazał swojej najmłodszej córce Marine. Nowa przewodnicząca, z wykształcenia prawnik, dążyła do przekształcenia FN w partie przyjazną imigrantom, pro gejowską i pro aborcyjną, sympatyzująca z Rosją. Wiceprzewodniczącym Frontu został konkubent Marine.

Za czasów Marine FN stał się partią centrum popierająca etatyzm, protekcjonizm, rozbudowane świadczenia socjalne, wrogą globalizacji, liberalizmowi i imigracji, anty islamską. FN nie poparł demonstracji w obronie rodziny, a z partii byli wyrzucani działacze oskarżani o rasizm i antysemityzm – w 2015 z FN wyrzucono nawet Jean Marie Le Pena. Takie działania sprawiły rozrost ilości członków FN – w 2013 liczył on 74.000 działaczy.

Po 43 latach od powstania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku FN zdobył 25% poparcia, najwięcej ze wszystkich francuskich partii. Dzięki ordynacji proporcjonalnej FN ma swoją reprezentacje w europarlamencie, ordynacja większościowa jednomandatowa sprawia, że FN pomimo posiadania poparcia 1/4 Francuzów nie ma swojej reprezentacji w francuskim parlamencie. Podobne poparcie ma Front Narodowy w wyborach samorządowych.

Na kartach publikacji czytelnicy znajdą bibliografie publikacji Jerzego Eislera za lata 1980–2016, oraz artykuły takich historyków jak:

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska „Francja i jej rosyjski „sojusznik” w latach 1917– 1921”

Tomasz Szarota „Antyniemiecka demonstracja i patriotyczna manifestacja na paryskich Polach Elizejskich 11 listopada 1940 r”

Paweł Machcewicz „Francuskie rozliczenia z Vichy i kolaboracją 1944–1945”

Maria Pasztor „Wizyta gen. Charles’a de Gaulle’a w Gdańsku. Nadzieje i rozczarowania”

Patryk Pleskot „„Solidarność” w oczach francuskich ekspertów. Polska od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r. z perspektywy Quai d’Orsay”

Aleksander Hall „Front Narodowy 1972–2015. Stałość i zmiana”

Pierre-Étienne Penot „Reakcje prasy francuskiej na śmierć gen. Wojciecha Jaruzelskiego”

Andrzej Paczkowski „„Naruszanie obowiązku lojalności obywatelskiej” przyczynek do polskich rozliczeń z kolaboracją wojenną”.

Grzegorz Berendt „Polska 1944–1946. Kraj rodzinny, kraj obcy”

Dariusz Jarosz „Problemy gospodarcze i socjalno-bytowe ruchu kombatanckiego w Polsce w latach 1945–1949”

Wadim Wołobujew „Jugosłowiańscy emigranci polityczni w powojennej Polsce (na podstawie materiałów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej)”

Arkadiusz Kutkowski „Polityka karna władz PRL w 1953 r. – jej wyznaczniki i konsekwencje”

János Tischler „1966 – wyjątkowy rok w historii stosunków węgiersko-polskich”

Piotr Byszewski „W obronie przywódców „Ruchu””

Andrzej Zawistowski „„Powstańcie, których dręczy głód!” Wokół protestów przeciwko ograniczeniom norm reglamentacyjnych latem 1981”

Marek Wierzbicki „U genezy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Odrodzenie harcerstwa w Polsce w latach 1980–1990”

Anna Landau-Czajka „Adolf Hitler i III Rzesza w oczach czytelników „Małego Przeglądu””

Tadeusz Wolsza „Dziennikarze w PRL. Rozważania na temat czterech porcji wolności”

Katarzyna Rembacka „Prezes na czas przełomu? Reorganizacja kinematografii pod rządami Leonarda Borkowicza w latach 1954–1957”

Michał Przeperski „„Polityka” Stefana Żółkiewskiego, czyli narodziny pewnego modelu”

Hubert Wilk „Od Sputnika do selenonautów. Kosmiczny wyścig w świetle oficjalnej propagandy PRL (1957–1969)”

Artur Pasko „Sprawa bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. w świetle doniesień zachodnich agencji prasowych oraz relacji polskich korespondentów prasowych”

Dorota Skotarczak „Świat przedstawiony w powieści kryminalnej w PRL”

Sławomir Stępień „Państwo stanu wyjątkowego Franciszka Ryszki po latach. Refleksje wokół osoby autora, jego dzieła i źródeł inspiracji”

Konrad Rokicki „Fabuła, fikcja, fałszerstwo w powieściach politycznych i wspomnieniach Jerzego Putramenta”

Tom Junes „„My kontra oni”. Zmiana pokoleniowa i bunt młodzieży jako pierwowzór i tło dla „Solidarności””

Beata Bińko „Historyk jako badacz, świadek, uczestnik wydarzeń. Krystyna i Adam Kerstenowie w „polskich miesiącach””

Mirosław Szumiło „Pomarcowa wymiana kadr – elita PZPR w latach 1968–1970”

Paweł Ceranka „Polski rok 1968 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych”

Marcin Zaremba „Gomułka i piąta kolumna. U źródeł antysemickiej kampanii”

Eugeniusz Cezary „Król Polska kultura w roku 1968. Antecedencje – kulminacje – konsekwencje”

Piotr Zwierzchowski „Rok 1968 w polskim kinie – konteksty i konsekwencje”

Jan Olaszek „„Całe moje dorosłe życie jest z Marca”. Udział Jana Walca w protestach studenckich w 1968”

Krzysztof Kosiński „Zapiski marcowe Marka Nowakowskiego”

Andrzej Boboli „Narracja wyprzedzająca. Dwudziesta rocznica wydarzeń marcowych w ujęciu kierownictwa PZPR i MSW”

Eryk Krasucki „Mozart, poeci i robotnicy. Kilka spostrzeżeń wokół jednej z pieśni Grudnia ’70”

Rafał Stobiecki „Etyczne i metodologiczne dylematy biografistyki w historiografii dziejów najnowszych”

Marcin Kula „Józef Piłsudski – raczej „ojciec” niż „dziadek” narodu”

Łukasz Kamiński „Casablanca – prawdziwa historia”

Jerzy W. Borejsza „Grypsy Józefa Cyrankiewicza z Konzentrationslager Auschwitz”

Paweł Szulc „Włodzimierz Sokorski – kreator i nadzorca stalinowskiego Kulturkampfu”

Robert Spałek „Pragmatyk orbitujący. Zawodowy i prywatny portret charakterologiczny Władysława Gomułki”

Paweł Sasanka „Przyjaciel Moczara i Gierka. Franciszka Szlachcica droga do władzy”

Michał Paziewski „Lucjan Adamczuk. Przyczynek do biografii politycznej”

Andrzej Friszke „Pieta Jacka Kuronia. Choroba i śmierć Grażyny Kuroń w czasie stanu wojennego”

Paweł Sowiński „Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego”

Marek Kornat „Jacques Maritain a Polska i Polacy”

Bożena Szaynok „Cenzura po II wojnie światowej wobec tematyki żydowskiej na łamach czasopism katolickich”

Władysław Bułhak „NATO czy Matka Boska Częstochowska? Niektóre aspekty watykańskiej polityki wschodniej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX”

Paweł Kowal „Złudzenie podobieństwa. O różnicach pomiędzy rewolucją polską i ukraińską”

Robert Kupiecki „Kolektywna obrona, suwerenność i wyzwania strategicznego dowodzenia w NATO”

Antoni Dudek „Drugie powszechne wybory prezydenta RP w 1995 r. Kampanie kandydatów”

Jan Bodakowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

110 komentarzy

110 Komentarzy

  1. contract phones encapsulate

    7 listopada 2017 at 13:19

    Awesome post.

  2. search engine optimization

    27 grudnia 2017 at 04:10

    Louis Vuitton Artsy Bag ??????30????????????????5??????????????? | ????????

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra