Z kraju

50 tys. zł kary za nieszczepienie się na grypę już wkrótce w Polsce! Do szczepień kwalifikować ma pielęgniarka

„Dobra zmiana” jedzie po bandzie – skomentowała Justyna Socha (Stowarzyszenie STOP NOP) fakt, iż na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. „Dorośli! Biorą się i za nas. Będą przymusowe szczepienia akcyjne np. na grypę pod karą grzywny do 50 tys. zł. Kwalifikować ma pielęgniarka żeby poszło szybciej” alarmowała.

„Poszkodowanym przez powikłania szczepień chcą zamknąć usta pseudo funduszem kompensacyjnym – związek przyczynowy mają oceniać eksperci od szczepień – wszyscy regularnie zatrudniani przez… producentów… Dziecko musi być 14 dni w szpitalu. Ale przecież NOPów niemal nie ma. Zamiatali i będą to robić nadal niemal perfekcyjnie” podsumowała projekt.
Rzeczywiście uważna lektura projektu ustawy o chorobach zakaźnych daje powody do niepokoju. Pierwszą zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. szczepień akcyjnych, które ustawodawca definiuje jako organizowane lub koordynowane przez organy władzy publicznej szczepienia ochronne wykonywane interwencyjnie w związku z wystąpieniem na danym obszarze zwiększonej liczby zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną albo zwiększonego ryzyka ich wystąpienia.
Nowa ustawa przewiduje, że w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia ochronnego jego wykonanie jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, które przeprowadza lekarz. W przypadku szczepienia osoby pełnoletniej przeciw grypie badanie kwalifikacyjne może być przeprowadzone również przez pielęgniarkę posiadającą kwalifikacje do samodzielnego przeprowadzania badania fizykalnego oraz kwalifikacje określone w przepisach. Jak pokazuje polska praktyka, lekarze niekoniecznie przejmują się rzeczywistym stanem pacjenta kwalifikowanego do szczepień – w większości przypadków jeżeli już są badania, to pobieżne. W niektórych wypadkach zdarzało się, że lekarz kierował na szczepienie mimo wyraźnych przeciwwskazań. Nietrudno zatem domyślić się, jak będzie wyglądała ta „kwalifikacja” dokonywana przez pielęgniarki. Na zupełny skandal zakrawa jednak uznanie NOPu i przyznanie rekompensaty dopiero wówczas gdy dojdzie do co najmniej dwutygodniowej hospitalizacji pacjenta.
Ustawodawca powołuje Zespół Opiniodawczy Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych oraz Fundusz Kompensacyjny. Wniosek o przyznanie opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia. Może on być złożony w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, który był ostatnim dniem hospitalizacji wynikającej z powikłań poszczepiennych.  Wysokość opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego ma być równa jednej siódmej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomnożonej przez liczbę rozpoczętych dni hospitalizacji, jednak nie może wynosić więcej niż 70 000 zł.
Ustawodawca podkreśla, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 16 ustawy „niepożądany odczyn poszczepienny” to niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym. Tak więc definicja niepożądanego odczynu poszczepiennego została opracowana na potrzeby zapewnienia odpowiedniej czułości systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień i nie przesądza o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podaniem szczepionki a wystąpieniem objawów chorobowych. Związek taki może być natomiast ustalany w drodze analizy epidemiologicznej dużej liczby zarejestrowanych zdarzeń tego typu. Dlatego też ustalenie uprawnień do otrzymania opiekuńczego zasiłku kompensacyjnego będzie się opierać nie na zgłoszeniu przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego, lecz na wystąpieniu – w określonym czasie po szczepieniu – wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia objawów chorobowych, które – zgodnie z aktualną wiedzą naukową – stanowią możliwe działania niepożądane szczepionek
Przyznanie świadczenia kompensacyjnego następuje – według przedłożonego projektu ustawy – w drodze decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, który na wniosek wyżej wymienionego zespołu ustala jego wysokość, bądź… odmawia jego przyznania. Oznacza to, że nawet jeżeli wszystkie wymogi przyznania świadczenia rekompensacyjnego zostaną spełnione, nie jest przesądzone, że poszkodowany pacjent jakiekolwiek pieniądze otrzyma. Co więcej ustawodawca przewidział jedynie rekompensaty dla osób małoletnich – osoby dorosłe, u których wystąpią na przykład powikłania po szczepieniu na grypę – o jakiejkolwiek rekompensacie mogą zapomnieć.
„Sposób przeprowadzania szczepień ochronnych oraz poprzedzających je badań kwalifikacyjnych w zasadzie nie uległ zmianom, a nowelizacja przepisów w tym zakresie ma charakter redakcyjny i porządkujący” informuje ustawodawca w przedłożonym uzasadnieniu. To kolejny powód do niepokoju, ponieważ – jak wykazały przykłady wielu rodziców zmuszanych do szczepienia dzieci mimo występowania NOPu – kwalifikacja do szczepień w Polsce to zwyczajna fikcja, a pacjentem nie przejmują się ani lekarze, ani tym bardziej resort zdrowia.
Ustawa wprowadza Narodowy Program Szczepień Ochronnych, który przewiduje następujące kategorie szczepień ochronnych: „powszechne obowiązkowe szczepienia ochronne” stanowiące odpowiednik dotychczasowych obowiązkowych szczepień „kalendarzowych”, którymi są objęte poszczególne roczniki dzieci i młodzieży oraz „obowiązkowe szczepienia dla osób z grup ryzyka”, które dotyczą jedynie wybranych osób, które zostały objęte obowiązkiem szczepień ze względu na szczególne narażenie na zakażenie lub ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Ponadto wprowadza się dodatkową kategorię szczepień taką jak „zalecane szczepienia finansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych”. W tej kategorii szczepień znajdą się szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób dorosłych zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które do tej pory były realizowane jako szczepienia obowiązkowe. „Szczepienia te mają jednak charakter ochronny w wymiarze wyłącznie indywidualnym i brak jest dostatecznego uzasadnienia, aby ich wykonywanie u osób dorosłych było objęte obowiązkiem, który w przypadku jego niewykonania skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego” stwierdza ustawodawca w uzasadnieniu. Ww. szczepienie należy do tej samej grupy szczepień jak inne szczepienia zalecane np. szczepienia przeciw grypie u osób starszych czy też szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi i brak jest uzasadnienia merytorycznego dla realizacji szczepień tego rodzaju u osób dorosłych w formie szczepień obowiązkowych.
Obowiązkowe mają być za to szczepienia akcyjne – w ramach tych szczepień, szczepienie na grypę będzie obligatoryjne.
Należy przy tym podkreślić, że wybór i zakup szczepionek odbywać się nadal będzie w drodze przetargu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia – oznacza to, że resort zdrowia będzie kierował się ceną, a nie bezpieczeństwem pacjenta.
Ustawa ewidentnie została napisana pod dyktando szczepionkowego lobby. Na skandal zakrawa fakt, iż Stowarzyszenie STOP NOP nie zostało przez resort uwzględnione jako podmiot konsultacji społecznych.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

115 komentarzy

115 Komentarzy

 1. Obat Kencing Nanah

  3 listopada 2017 at 12:07

  i tam nie wpisać nowego lekarza, pielęgniarki czy położnej. Wtedy można korzystać z lekarzy w praktykach prywatnych, którzy mogą wystawiać skierowania na badania, do specjalistów, zwolnienia lekarskie itp

  Obat Kencing Nanah Wanita

 2. ŚWO

  3 listopada 2017 at 13:24

  Zacznijmy do cholery organizować ruch oporu zanim obudzimy się z ręką w nocniku!!

 3. karola32

  4 listopada 2017 at 20:32

  PiS szerzy bolszewizm, represje przy szczepionkach, represje przy badaniach tech. pojazdów, idzcie tym tropem a lud was zmieci, nawet 500_+ nie pomoże.

 4. mp

  6 listopada 2017 at 15:01

  Tu jest ten projekt ustawy. Gdzie jest mowa o przymusowych szczepieniach? Nie widzę.
  http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1813_u.htm

 5. Lolo

  6 listopada 2017 at 18:06

  Na razie to m o tym decydujemy Wystarczy że kogoś ukarzą i Pis bedzie musial sie ewakuować …

 6. Pingback: :))) Prezydent Hrabia Potocki porządkuje Polin, wywala z kraju zdradziecką Grypę666 « Grypa666's Blog

 7. jasnowidz

  15 listopada 2017 at 20:27

  żydowskie k**** szykują Polakom holocaust !!!
  Widzą że trucie nas niewiele daje, chcą nas zabijać szybciej ! ! !
  Nikt nie będzie wiedział czym chcą nas „szczepić”
  A KOŃCZĄC – CHAZAYSKIE ŚCIERWO KRĘCI NA SIEBIE BAT,
  KIEDY WYPROWADZĄ POLAKÓW Z RÓWNOWAGI ZNIKNĄ DO NOGI
  A MIECZEM ZAGŁADY BĘDZIE KAŻDY POLAK
  ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY !

  • liberalna Pinky

   24 stycznia 2018 at 17:26

   Masz rację, eksterminacja Polaków gwałtownie przyspiesza. Już nie tylko zabijają dzieci i sterylizują małe dziewczynki ale biorą się teraz za dorosłych. Na początek pójdą chyba emeryci ,bo starsi bardziej narażeni na wirusy i oczywiście częściej chodzący do lekarzy. Wykończą ich tymi szczepieniami aby nie płacić emerytur i rent. Potem przyjdzie kolej na nas,abyśmy byli chorzy i zaczadziali jeżeli w ogóle przeżyjemy. Niech nas Stwórca ma w swojej opiece, bo chyba ściągneli tu już poprzez Cern Lucyfera i widać tego skutki co dnia.

 8. porn

  7 grudnia 2017 at 21:44

  LOUIS VUITTON WALLET ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 9. alcohol 120 2.0.3.9902

  17 grudnia 2017 at 02:59

  Hello, bing lead me here, keep up good work.

 10. obat sipilis

  17 kwietnia 2018 at 23:43

  nice boss. full article full of references
  obat kencing nanah

 11. BrettDal

  24 czerwca 2018 at 17:22

  wh0cd40779 propecia merck

 12. BrettDal

  24 czerwca 2018 at 17:23

  wh0cd40779 METFORMIN

 13. BrettDal

  13 lipca 2018 at 16:41

 14. BrettDal

  19 lipca 2018 at 04:12

  wh0cd205350 prednisone10 mg

 15. BrettDal

  19 lipca 2018 at 04:16

 16. Billymen

  19 lipca 2018 at 17:25

  wh0cd276849 cialis 20 mg price

 17. BrettDal

  19 lipca 2018 at 17:25

 18. BrettDal

  19 lipca 2018 at 17:34

 19. BrettDal

  20 lipca 2018 at 06:07

  wh0cd62352 baclofen

 20. Billymen

  20 lipca 2018 at 06:09

 21. BrettDal

  20 lipca 2018 at 06:10

 22. Stewartskato

  20 lipca 2018 at 18:03

 23. BrettDal

  20 lipca 2018 at 18:10

  wh0cd133851 ALBUTEROL VENTOLIN

 24. Archieted

  21 lipca 2018 at 02:09

 25. AlvinTrupt

  23 lipca 2018 at 07:12

 26. BennySorge

  2 sierpnia 2018 at 09:06

  wh0cd133851 home page

 27. BrettDal

  2 sierpnia 2018 at 17:47

  wh0cd133851 prozac tablets

 28. Billymen

  2 sierpnia 2018 at 17:49

  wh0cd133851 clomid

 29. Douglascow

  2 sierpnia 2018 at 21:10

  wh0cd205350 doxycycline

 30. Charlesovarl

  5 sierpnia 2018 at 20:15

  wh0cd173079 pink viagra for women

 31. AlfredJeM

  6 sierpnia 2018 at 03:25

  wh0cd227857 arimidex

 32. Charlesovarl

  6 sierpnia 2018 at 05:13

  wh0cd227857 phenergan

 33. Stewartskato

  6 sierpnia 2018 at 07:24

  wh0cd227857 bupropion xl 300mg

 34. Stewartskato

  6 sierpnia 2018 at 17:22

  wh0cd280091 kamagra

 35. Stewartskato

  7 sierpnia 2018 at 02:33

 36. AlvinTrupt

  8 sierpnia 2018 at 05:11

 37. AlfredJeM

  8 sierpnia 2018 at 07:43

  wh0cd120845 diclofenac

 38. Stewartskato

  8 sierpnia 2018 at 19:29

  wh0cd118128 article source

 39. Charlesovarl

  8 sierpnia 2018 at 23:12

  wh0cd173079 xenical

 40. Stewartskato

  9 sierpnia 2018 at 05:26

  wh0cd173079 cheap cialis prices

 41. Charlesovarl

  9 sierpnia 2018 at 17:20

  wh0cd280091 buy celexa

 42. AlfredJeM

  9 sierpnia 2018 at 18:38

  wh0cd332152 indocin

 43. AlfredJeM

  10 sierpnia 2018 at 12:01

  wh0cd11116 vardenafil

 44. AlfredJeM

  10 sierpnia 2018 at 21:03

 45. Stewartskato

  10 sierpnia 2018 at 21:22

  wh0cd387103 tadalafil

 46. AlfredJeM

  11 sierpnia 2018 at 05:11

  wh0cd120845 tadalafil

 47. AlfredJeM

  11 sierpnia 2018 at 13:31

  wh0cd173079 antabuse

 48. AlfredJeM

  12 sierpnia 2018 at 13:12

  wh0cd332152 amantadine

 49. Stewartskato

  12 sierpnia 2018 at 20:01

 50. Stewartskato

  13 sierpnia 2018 at 05:50

  wh0cd280091 buy atenolol

 51. Charlesovarl

  13 sierpnia 2018 at 08:41

  wh0cd387103 homepage here

 52. Stewartskato

  13 sierpnia 2018 at 15:00

  wh0cd334869 prednisone 20 mg

 53. Stewartskato

  14 sierpnia 2018 at 20:51

  wh0cd66067 viagra

 54. AlvinTrupt

  16 sierpnia 2018 at 05:53

 55. Archieted

  16 sierpnia 2018 at 17:27

 56. AlvinTrupt

  17 sierpnia 2018 at 11:02

 57. AlvinTrupt

  17 sierpnia 2018 at 21:02

 58. AlfredJeM

  19 sierpnia 2018 at 08:03

  wh0cd120845 sildenafil online

 59. Stewartskato

  19 sierpnia 2018 at 15:18

  wh0cd227857 retin a uk

 60. AlvinTrupt

  19 sierpnia 2018 at 17:00

 61. Charlesovarl

  19 sierpnia 2018 at 17:36

  wh0cd66067 clomid

 62. AlfredJeM

  20 sierpnia 2018 at 00:25

  wh0cd227857 your domain name

 63. Stewartskato

  20 sierpnia 2018 at 00:25

  wh0cd280091 amoxil

 64. Charlesovarl

  20 sierpnia 2018 at 02:22

  wh0cd120845 albenza

 65. Stewartskato

  20 sierpnia 2018 at 09:11

  wh0cd332152 amoxicillin 250mg

 66. Archieted

  20 sierpnia 2018 at 10:32

 67. AlvinTrupt

  20 sierpnia 2018 at 12:50

 68. AlfredJeM

  20 sierpnia 2018 at 17:24

  wh0cd334869 proscar

 69. AlfredJeM

  21 sierpnia 2018 at 10:51

  wh0cd13833 stromectol

 70. Charlesovarl

  21 sierpnia 2018 at 15:02

  wh0cd332152 prednisolone

 71. AlfredJeM

  21 sierpnia 2018 at 19:38

  wh0cd66067 paxil

 72. AlfredJeM

  22 sierpnia 2018 at 04:45

  wh0cd118128 seroquel

 73. Charlesovarl

  22 sierpnia 2018 at 10:33

 74. Charlesovarl

  22 sierpnia 2018 at 10:59

  wh0cd13833 read more here

 75. Archieted

  22 sierpnia 2018 at 14:44

 76. Archieted

  24 sierpnia 2018 at 02:36

 77. AlfredJeM

  24 sierpnia 2018 at 19:08

  wh0cd66067 albendazole

 78. Charlesovarl

  24 sierpnia 2018 at 19:47

 79. AlfredJeM

  25 sierpnia 2018 at 03:26

  wh0cd120845 elimite online

 80. AlfredJeM

  25 sierpnia 2018 at 20:40

 81. Archieted

  26 sierpnia 2018 at 15:34

 82. Archieted

  26 sierpnia 2018 at 22:28

 83. AlvinTrupt

  26 sierpnia 2018 at 22:46

 84. Stewartskato

  27 sierpnia 2018 at 00:31

  wh0cd332152 ventolin nebulizer

 85. Stewartskato

  27 sierpnia 2018 at 01:01

  wh0cd334869 Ventolin Hfa

 86. Archieted

  27 sierpnia 2018 at 01:50

 87. Stewartskato

  27 sierpnia 2018 at 10:44

  wh0cd387103 Bupropion

 88. Stewartskato

  29 sierpnia 2018 at 00:02

  wh0cd173079 albuterol

 89. Archieted

  29 sierpnia 2018 at 00:49

 90. Archieted

  29 sierpnia 2018 at 03:43

 91. Archieted

  29 sierpnia 2018 at 09:15

 92. Stewartskato

  29 sierpnia 2018 at 09:21

  wh0cd225140 best viagra prices

 93. Archieted

  29 sierpnia 2018 at 09:24

 94. AlvinTrupt

  29 sierpnia 2018 at 22:32

 95. Archieted

  29 sierpnia 2018 at 22:42

 96. AlvinTrupt

  29 sierpnia 2018 at 22:42

 97. Archieted

  30 sierpnia 2018 at 05:00

 98. AlvinTrupt

  30 sierpnia 2018 at 05:08

 99. Archieted

  30 sierpnia 2018 at 07:46

 100. AlvinTrupt

  1 września 2018 at 00:45

 101. Stewartskato

  1 września 2018 at 18:03

  wh0cd225140 lisinopril pills

 102. Stewartskato

  1 września 2018 at 18:31

  wh0cd227857 vardenafil

 103. Charlesovarl

  5 września 2018 at 00:56

  wh0cd13833 cipro

 104. AlfredJeM

  5 września 2018 at 10:00

  wh0cd387103 proscar

 105. Charlesovarl

  5 września 2018 at 10:26

  wh0cd66067 buy nolvadex cheap

 106. LarryHit

  27 września 2018 at 01:31

 107. Pingback: example.org.17

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra