Z zagranicy

Implementacja ideologii gender w Unii Europejskiej za pośrednictwem Konwencji Stambulskiej

Na początek przytoczmy podstawowe fakty. Otóż 11 maja 2011 roku Rada Europy przyjęła Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która od miejsca jej przyjęcia uzyskała nazwę Konwencji Stambulskiej. Konwencja ta weszła w życie po spełnieniu warunku minimum, tj. po jej ratyfikowaniu przez 10 krajów, co stało się 1 sierpnia 2014 roku. Już w grudniu 2012 r. Konwencję Stambulską podpisała Polska, a po dwóch latach z niewielkim okładem, bo 6 lutego 2015 r. Sejm RP przyjął ustawę ratyfikującą ten akt.

Nie zagłębiając się w tekst tej Konwencji, można by powiedzieć, że może mamy jednak do czynienia z pewnego rodzaju usankcjonowaniem jednego z moralnych imperatywów funkcjonujących w naszej łacińskiej cywilizacji i kulturze europejskiej, jakim jest szczególny szacunek, należny w naszym kręgu kulturowym kobiecie, a który to imperatyw nam współczesnym – bardziej, niż dotychczasowym pokoleniom – nakazuje pieczołowicie identyfikować i zwalczać wszelkie możliwe przejawy przemocy wobec tej płci, którą szczególnie w naszym kraju zwykliśmy – szlachetnie zresztą – określać, jako piękną lub słabą. Oczywiście było by to prawdą, gdybyśmy mieli do czynienia w tym przypadku z myśleniem w kategoriach obiektywnej prawdy, a także kategoriach społecznie konserwatywnych. Gdyby takie założenie przyjąć,  mimo wszystko, to kiedy zagłębimy się w lekturę tekstu Konwencji, przekonamy się szybko, że jest ono całkowicie nieuprawnione. Lektura tego tekstu bowiem musi każdego natychmiast pozbawić wszelkich złudzeń: wynika z niej bowiem jednoznacznie, że oto wprowadza się do zestawu tzw. praw człowieka aborcję, a więc dzieciobójstwo prenatalne.
A oto kolejny wymowny fakt. Z niedawnego okresowego sprawozdania Parlamentu Europejskiego z 12 września 2017 r. dowiadujemy się, że środowiska lewicowe, które zdominowały parlamentarne komisje: Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia są zdeterminowane narzucić państwom – członkom Unii Europejskiej rozwiązań tej Konwencji – mających konotacje wyraźnie genderowe – siłą. Albowiem jak można traktować zawarty tam postulat uznania prawnej ochrony życia dziecka przed narodzeniem, a więc zakaz aborcji za formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Wiemy przecież, że nieograniczony dostęp do aborcji jest jednym z podstawowych celów ideologii gender.
Ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz, kierownik Centrum Etyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na antenie Radia Maryja słusznie skomentował tenże fakt następująco: „Tego nie można zrozumieć: ani w sposób racjonalny, logiczny, prawny czy etyczny. To jest irracjonalne i bezmyślne działanie, wymierzone przeciwko godności ludzkiego życia. Oczywiście za tą decyzją europosłów kryje się charakterystyczna współcześnie – ideologia gender, która m. in. posługuje się argumentem przemocy.”
Dodajmy, że w myśl tej ideologii – wypracowanej przez żydowskiego pochodzenia amerykańską filozofkę feministyczną, profesorkę literatury porównawczej i retoryki na kalifornijskim uniwersytecie w Berkeley, Judith Butler (przedstawiła ją w 1990 r. w swej pracy pt. „Gender Trouble” – „Uwikłani w płeć”) – dotychczasowe instytucje społeczne, oparte na zróżnicowaniu płciowym, a przede wszystkim małżeństwo i rodzinę, mające służyć prokreacji i ochronie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, należy poddać totalnej negacji, uznać z określonych powodów za wręcz anormalne.
A więc z czym mamy do czynienia w – ogólnie rzecz ujmując – instytucjach europejskich i skąd się to wzięło? Zadajmy sobie niejaki trud i wyjaśnijmy to chociaż pobieżnie, nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpania tematu, który jest niezmiernie obszerny.
Aby cokolwiek z tego zrozumieć, musimy odnieść się do dwóch podstawowych faktów: 1) w aspekcie organizacyjno-ideowym do Traktatu z Maastricht z 1992 roku oraz 2) w aspekcie filozoficzno-ideologicznym do Antonio Gramsciego i Szkoły Frankfurckiej, której kontynuacją była Nowa Lewica, a którzy to ludzie (frankfurtczycy i ludzie Nowej Lewicy) skutecznie rozwijali zachodni post-marksowski marksizm, który możemy określić mianem neomarksizmu, a który stanowi filozoficzną podstawę neokomunizmu.
W zasadzie należało by powiedzieć, że ten drugi element był wynikiem rozwoju tego nurtu filozoficznego, o który chodzi w elemencie drugim. W każdym razie między jednym a drugim elementem należy widzieć bardzo ścisły związek.
To, co spowodował najistotniejszego w tworzeniu późniejszej Unii Europejskiej Traktat z Maastricht, to zasadnicza zmiana programowa: dotychczasowa chadecka w swym charakterze doktryna Roberta Schumana została zastąpiona Planem Spinelliego – włoskiego trockistowskiego komunisty Altiero Spinelliego, który swój plan stworzył w oparciu o napisany przez niego – wraz z jeszcze jednym komunistą, Ernesto Rossim – Manifest z Ventotene w 1941 roku (nazwa pochodzi od wyspy włoskiej z więzieniem, gdzie wówczas przebywał). Zarówno Manifest z Ventotene, jak i Plan Spinelliego zakłada utworzenie w Europie nowego wydania państwa totalitarnego na wzór komunistyczny.
Co się takiego stało, że nastąpił tak gruntowny programowy zwrot?  I tu wyjaśnieniem jest rozwój zachodniej doktryny marksistowskiej, zrywającej ze starym marksizmem i stalinizmem, którą zapoczątkował już w latach 20-tych dwudziestego wieku włoski komunista Antonio Gramsci, a która była rozwijana następnie przez Instytut Badań Społecznych we Frankfurcie n. Menem, zwany Szkołą Frankfurcką (tworzyło ją szereg osób wywodzących się ze środowiska Żydów niemieckich; najbardziej znani: Max Horkheimer, Herbert Marcuse – twórca koncepcji tolerancji represywnej, Leo Löwenthal, Erich  Fromm, Jürgen Habermas – najbardziej znany przedstawiciel teorii krytycznej), a następnie Nową Lewicę, której pierwszym promotorem był Herbert Marcuse. Badania te miały na względzie jeden cel: doprowadzenie do zdobycia władzy przez komunistów w Europie i nie tylko, co nie udało się ani w epoce marksowskiej, ani później. Jednym z posunięć o ogromnym później znaczeniu, było hasło „długiego marszu przez instytucje”, które w sposób najbardziej zdecydowany postawił w 1969 roku działacz lewicowy, związany początkowo ze skrajną niemiecką lewicą, Alfred Wilhelm „Rudi” Dutschke.
Jaki był tego efekt? Ludzie antysystemowi, czyli marksiści kulturowi, dążący za Gramscim i Spinellim do likwidacji państw narodowych (poprzez realizację idei społeczeństwa otwartego, multi-kulturowego oraz zdemontowanie kultury opartej na wartościach chrześcijańskich), a którzy dominowali w środowiskach uniwersyteckich, zaczęli nagle lokować się w przeróżnych aktualnych instytucjach państwowych, w tym również europejskich.
Czy może zatem dziwić fakt, że obecna Unia Europejska z całą siłą stara się implementować politykę genderową, opartą na ideologii gender, która stanowi apogeum rozwoju komunistycznego neomarksizmu, dążącego do wprowadzenia takiej formy totalitaryzmu nihilistycznego, jakiego – zdaniem ks. prof. Tadeusza Guza – nie stworzono do tej pory nigdzie na świecie: ani w systemie niemieckiego nazizmu, ani w systemie sowieckiego komunizmu.
Z tego też powodu musimy – póki nie jest jeszcze za późno – przeciwstawić się tej niezwykle groźnej tendencji. Przede wszystkim rządzący naszym krajem nie mogą tego faktu przemilczać, czy też przed społeczeństwem go ukrywać; jeżeli tak będą robić, popełniają zbrodnię. Przede wszystkim – na co wskazuje dzisiaj wielu – Polska musi wypowiedzieć Konwencję Stambulską (co ciekawe, z naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej konwencję ratyfikowała tylko Polska – za rządów koalicji PO i PSL), ponieważ w przeciwnym razie – w dłuższej perspektywie czasowej nasz kraj nie będzie w stanie oprzeć się narastającej presji politycznej, wywieranej na Polskę przez Radę Europy i instytucje unijne.
Oczywiście to jest zadanie fragmentaryczne, gdyż o wiele poważniejszym zadaniem jest aktywne organizowanie koalicji państw członkowskich UE, która będzie skutecznie działać  na rzecz wprowadzenia do instytucji europejskich podstaw programowo-ideowych chrześcijańsko-demokratycznych w miejsce marksistowsko-komunistycznych. Nie wystarczy opowiadać tylko, że Unia musi powrócić do tych wartości, które przyświecały twórcom Wspólnot Europejskich,  a mianowicie Robertowi Schumanowi, Jeanowi Monnetowi, Alcide De Gasperi’emu, Konradowi Adenauerowi i Paul-Henri Spaak’owi, ponieważ – jak widzimy – mamy do czynienia z „grą na całego” i tej gry się nie wygra czczym gadaniem.
Upowszechniajmy tego rodzaju świadomość, bo to jest warunek sukcesu w tej sprawie. Musimy na rządzących naszym krajem wszelkimi legalnymi sposobami wymóc to, ażeby po pierwsze byli rzetelni i uczciwi wobec Polaków w tej sprawie (nie tylko tych, którzy zapewnili im władzę w wyborach), a po drugie – żeby nie ważyli się iść na jakiekolwiek kompromisy, bo to jest także warunek sine qua non bycia lub nie Polski jako suwerennego kraju – jak się to określa – na arenie międzynarodowej.
Ryszard Kazimierz Grajek

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

89 komentarzy

89 Komentarzy

 1. Egzorcysta

  4 listopada 2017 at 08:45

  Jak widac po ilosci komentujacych dosc trudny artykul, do ktorego trudno sie ustosunkowac, mimo ze prawdziwie prawych ludzi powinien cieszyc.Prawosc od zarania czasow jest tylko i wylacznie efektem czy konsekwencja rozwoju czlowieka, ktory rozpoznaje z biegiem czasu prawa natury gedzie jednym z nich jest dostanie „bez powodow” w morde i utrarta zebow, za probe usilna robienia czegos wbrew prawom natury czyli bez sensu.Kiedy ludzie rodza sie tak zwani „DOROBIENI” w ich ciala wstepuje dusza godna takiego ciala, a jak sie urodzi jakis „niedorobiony” ale ma talmudyczne ambicje dla swiata moze powstac problem podbny jak z Hitlerm, Stalinem ,Bushem,Obama,dlatego koniecznoscia jest by w szkole juz podstawowej, juz, uczyc co zalezy od czego,czego sie nie uczy.Uczy sie ,ze jak ktos jest prawym czlowiekiem to ma przeroabane,czyli ciemnta nie osiagajace tego poziomu rozwoju chce dopasowac swiat do wlasnej glupoty, czyli poziomu rozwoju socjalnego.Gdyby ludzkosc byla na wyzszym poziomie rozwoju, ciemnota zacyznajaca rozwoj prawie nie mialby wplywu na system w jakim zyjemy.Swiat dopsowywuje wszystko do poziomu rozwoju jego obywateli i z tego wynika potrzba stosowania bata i marechewki.Az jakis zaczynajacy rozwoj, nie zrozumie tyle by bat i marchewka nie bylo mu potrzbne, bo sam wie jak postapowac wobec drugiego czlowieka. Chazarstwo zyje na poziomie tak prymitywnym , ze tylko bat czasem pomaga.

 2. pola kowalska

  6 listopada 2017 at 14:17

  Ja nazywam to inaczej niedolestwem RZADOWYM.Gdzie kazdy jeden typek dostaje sie na stanowisko i jest tak wspanialym „POLITYKIEM” ze NIE czytanie co podpisuje.Kazdy jest wspanialym FENOMENEM dziecie wiedzy EKSPERTEM SUKCESEM naszych klesk.Gdzie liczy sie tylko dzisiaj i co bede miec A NIE CO BEDZIE za lat 10 czy 20.ZE bedzie likwidacja NARODU widoczna lecz bedzie za POZNO.ZYDOSTWO NIGDY NIE DBALO O NASZ KRAJ I NASZ NAROD tylko jako wzbogacenie wlasnych majatkow kosztem POLAKOW

 3. pola kowalska

  6 listopada 2017 at 14:24

  W kulturze Europejskiej zaden zyd arab miejsca nie zagrzeje gdyz ich geny sa obciazone wypatrzeniami pedofilja zoofilja i innymi zboczeniami.Jak i chorobami psychicznymi i socjopacja.Dlategoza wszelka cene CHCA ZNISZCZYC POLSKIE DZIECI MODZIEZ ZDEPUALIZOWAC by nie bylo PRZEWAGI INTELEKTUALNEJ naszego NARODU .CZY Z PEWNOSCIA MAMY TYLKO UKRAINCOW a nie zydow ROSYJSKICH z IZRAELA.Ich czas wypuszczenia ich w swiat wyprowadzenie z IZRAELA jest konieczna dla ich celow .

 4. Kabat

  9 listopada 2017 at 00:52

  artykuł odnosi się do spraw najważniejszych, o których w tzw. „mediach” nie mówi się wprost, a alternatywa jewropejska w poldrukach typu tuskvisionetwork czy po(k..wa)lsat zniekształca ten obraz na swoją modłę i lubieżność. W ogóle tzw media Milczą jak zaklęte przez magisyna sorosinka skraplane nektarem mamony, pałzają jak pnącza pasożyta po zdrowej roślinie i pieją z zachwytu nad uzyskaną iluminacją – kasa iluminuje dwakroć mocniej albo i więcej – ich pytajcie jak 🙂
  Tyle, reszta w artykule – myśleć i rozliczać chazarów z Polski Zawsze.

 5. Obat Kutil Kelamin

  10 listopada 2017 at 15:56

  Starszy, w siwiźnie jest filozofem.
  Młodszy, w łysinie jest zaś prawnikiem.
  (Ciut w cudzysłowie lub z apostrofem,
  Lecz studia skończył… z j a k i m ś wynikiem.)
  Obat Kutil Kelamin pria

  Auto podobno jest przedłużeniem
  Męskości… Ale nie u Prezesa!
  On nie ma wozu. Jego marzeniem
  Nie jest też wcale zasobna kiesa

  • klioes vel pislamista

   12 listopada 2017 at 15:55

   A co to za cytaty z mojego wierszyka bez podania autorstwa?
   Oto wierszyk w całości:


   Prezes i Jego dwa członki męskie

   Prezes coprawda nie jest postawny,
   Ale dwa męskie członki posiada!
   I są wielgachne. A każdy sprawny…
   Niechaj się schowa gejów parada!

   Starszy, w siwiźnie jest filozofem.
   Młodszy, w łysinie jest zaś prawnikiem.
   (Ciut w cudzysłowie lub z apostrofem,
   Lecz studia skończył… z j a k i m ś wynikiem.)

   Auto podobno jest przedłużeniem
   Męskości… Ale nie u Prezesa!
   On nie ma wozu. Jego marzeniem
   Nie jest też wcale zasobna kiesa.

   Prezes swą męskość w te oba członki
   Inkorporuje w podświadomości.
   Gowin i Ziobro mogą mieć mżonki…
   Prezes rozstrzyga o ich męskości!

   Bywa, w erekcji koalicjanci
   Kwitną. A bywa, że pokurczeni…
   Prezesie wspomnij! Ten wierszyk jam Ci
   Napisał… Wzrok Twój mój los odmieni!!!

   • klioes vel pislamista

    12 listopada 2017 at 15:57

    I najnowszy:


    Zdrajca Radziwiłł

    Zdrajca, zdrajca, po trzykroć zdrajca!!!
    Uciąć trzeba takiemu jajca!
    Potem odciąć mu łysą pałę
    Za pomysły te „doskonałe”:
    Przymus szczepień, pseudoreformy
    I lekarzy pracę nad normy.

    Kto to taki? „Przodków potomek”,
    Pan minister… pisowski pionek,
    Były prezes Rady, „pan książę”,
    Co go słowo dane NIE wiąże;
    Co obiecał lekarzom płace…
    Potem drapie się w łysą glace:

    „Niema! Nie ma, prędko nie będzie!”
    Uciąć jaja pisowskiej mendzie!
    Uciąć zdrajcy pacjentów jaja
    I kutasa; niech się pokaja!
    Z przeszczepami niech czeka trzema!…
    Lecz jak uciąć mu …czego nie ma!?

 6. 383 manager working specialist contracts available on one browse.

 7. Sammy

  16 listopada 2017 at 12:01

  I couldn’t resist commenting. Very well written!

 8. Marta

  2 grudnia 2017 at 09:51

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra