Kościół

Duch Święty jest skuteczniejszy niż ludzki intelekt

Medytacje ewangeliczne z dnia 31 grudnia 2017 roku, Łk 2, 22-40.

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

O wczesnych latach Jezusa wiemy stosunkowo niewiele. Czasami próbujemy sobie wyobrazić, jak one mogły wyglądać. Jak mogło wyglądać owo „nabieranie mocy”, czy „napełnianie się mądrością”. Niektórzy twórcy filmowi pokusili się nawet, żeby nakręcić na ten temat film. Oznacza to, że dzieciństwo Jezusa – tak słabo, moglibyśmy rzec, opisane przez ewangelistę – fascynuje nas na tyle, by uruchamiać naszą wyobraźnię.
Wczesne lata Jezusa to tajemnica, która nas przerasta. A przecież chcemy wiedzieć…

Jakże inna to postawa od tej, jaką mieli opisani w Ewangelii Symeon i Anna. Oni rozpoznali w Dziecięciu Jezusa i… to im zupełnie wystarczyło. Byli tak wierni Bogu, oddani i ufni, że po prostu przyjęli łaskę daną im przez Pana, nie zadając żadnych pytań. Co więcej, napełnieni Duchem Świętym wypowiedzieli słowa proroctwa.

Nie oznacza to, że zadawanie pytań jest czymś złym. Wręcz przeciwnie – pomaga nam się rozwijać. Ale są obszary, gdzie wiedza jest nam zwyczajnie zbędna, ponieważ tworzy pokusę nadmiernej kontroli nad własnym życiem, czy rzeczywistością, w jakiej się znajdujemy, zamykając nas na wszystkie łaski, jakie stać się by mogły naszym udziałem, gdybyśmy w sposób być może szaleńczy z ludzkiego punktu widzenia, zawierzyli Panu Bogu i oddali mu kierowanie naszym życiem.

Dla Symeona i Anny owo szaleńcze oddanie się Bogu było tak naturalne, a więź z Nim tak silna, że nie zwracając uwagi na ludzkie reakcje sławili Boga. A przecież niejeden mógł sobie o nich pomyśleć jako o szaleńcach. Chwalili Go w sposób prosty i niezwykle spontaniczny, tak jak żyli – w pokorze, łączności z Nim i bez nadmiernego intelektualizowania, zupełnie zbędnego w relacjach z Tym, który nas powołał do życia i którego mądrości nie ogarnie najgenialniejszy z ludzkich umysłów. Ludzki rozum, posiadający mimo swej wspaniałości ogrom ograniczeń, nie jest w stanie dać człowiekowi pojąć tego, co pojmie z natchnienia Ducha Świętego. Zbyt często o tym zapominamy…

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Kliknij, aby dodać komentarz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra