Kościół

Rozmyślania katyńskie: Droga Krzyżowa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica!

STACJA I Pan Jezus na śmierć skazany.

Niewinnie skazany na mękę i śmierć aby odkupić grzechy tych wszystkich, którzy… skazują niewinnych. Jezus cierpi za grzechy ofiar i katów w każdym czasie historycznym. Jego mękę rozpamiętują szczególnie ci – polscy więźniowie Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, którzy w tych i wielu innych obozach, w trwodze oczekiwania na spełnienie losu, coraz bardziej tracą nadzieję.
O, wejrzyj Panie Jezu na niewinnie skazanych wiosną czterdziestego roku, polskich jeńców i deportowanych na Wschód, którzy już cierpieli, choć nie znali jeszcze wyroku śmierci….. .

Stacja II Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.

Jezus wziął na siebie nieprawości tego świata. Wziął straszne grzechy władzy człowieka nad człowiekiem, pychy ludzi władających życiem innych. Wziął grzechy sowieckiego bezbożnictwa, które doprowadziło do zagłady ludów i grup wiernych, doprowadziło do bezprzykładnego mordu polskich oficerów w Katyniu.
Wejrzyj łaskawie, Panie Jezu na grzechy niewinnych ofiar, bo wzywały Twego Imienia, zanim dosięgła je zdradziecka kula..

Stacja III Pan Jezus pod krzyżem upada.

Jakież to brzemię przygniata Niosącego krzyż, że aż pod nim upada. Oto zbrodnie człowiecze wieku dwudziestego, a z nich największe – zrodzone ze stalinizmu i hitleryzmu. Zbrodnie skrytobójstwa na niespotykaną w dziejach skale. Systemy rządzenia bez Boga i wbrew Bogu naigrawają się z człowieka, widząc w nim nie dzieło Stwórcy lecz własność panujących.
Wejrzyj, Panie Jezu na grzechy naszego narodu a przebacz tym, co wiele cierpieli, gdyż… wiele ukochali….

Stacja IV Pan Jezus spotyka Matkę Swoją

Boleść Matki spotykającej umęczonego syna w drodze na śmierć. Wizerunki Matki Bożej przechowywanej jak największa świętość w kieszonce munduru, wizerunki Matki Boskiej Kozielskiej sporządzane tam, w obozie. I Ona towarzyszy w zwątpieniu, w nadziei na cud, w modlitwie do Syna.
Przyjmij , Panie Jezu tę szczególną modlitwę skazanych na Golgotę Wschodu, którzy prosili się do Ciebie za wstawiennictwem Twojej Matki…

Stacja V Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi dźwigać krzyż

Wskazany przez oprawców Jezusa, przypadkowy przechodzień niesie Jego krzyż, nie po to by ulżyć Mu lecz by Ofiara spełniła się dopiero na Golgocie. Oto nienawiść i zbrodnia rodzi zbrodnię. Totalizm zrodził nowy rodzaj zbrodni – współuczestnictwo pod przymusem. Tortury psychiczne i fizyczne, donosicielstwo na najbliższych – oto wymuszanie zdrady i grzechu. Kto pomógł, kto zdradził, kto radośnie witał sowiecką armię, wbijająca nóż w plecy broniącej się ojczyźnie naszej?
Cierpiałeś, Panie, za grzechy współuczestnictwa w zbrodni, za zniewolone umysły, które pod strachem lub z własnej woli czyniły zło bliźniemu, nawet ludziom im nieznanym…

Stacja VI Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

Święte Oblicze pozostawione na chuście w milionach wizerunków – oto dar Jezusa dla wierzących w Niego i … przedmiot szyderstwa bezbożnych. Ze szczególną zajadłością tępione w czasie bolszewickich rewizji kiedykolwiek by one nie były, ukrywane w zakamarkach mundurów w obozowym wyczekiwaniu, odnajdywane w czasie ekshumacji katyńskich mogił.
Daj nam Jezu sił by publicznie wyznawać Ciebie w Twoich znakach i wizerunkach. Daj nam moc wytrwania w przeciwstawianiu się wszystkiemu, co urąga Tobie…

Stacja VII Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem.
Ciężar ludzkich przewin niepomiernie się zwiększa. Golgota coraz bliżej a krzyż przygniata. Na schód, na Północ jadą bydlęce wagony, raz wioząc całe rodziny, raz – tych, którzy nawet nie odnajdą napisu „ Katyń”. Sprawcy nie znają pojęcia : sumienie. Ich wódz i nauczyciel podpisał wyroki z nienawiści, a może ze strachu. Tysiące, może miliony wiernych Bogu wśród morza ateizacji.
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, przywróć sumienie tym, którzy do dziś nie widzą swojej winy w zbrodniach ostatniego wieku…

Stacja VIII Pan Jezus pociesza niewiasty.
„Nie płaczcie nade mną, córki jerozolimskie ale nad sobą i synami swoimi”… Myśl o bliźnim nawet w chwilach rozpaczy. I kaci mieli swoje matki, może w dzieciństwie wyprawiały ich do świątyń? Ci, co wołali” krzyżuj Jezusa” wrócili do domów, może…nakarmili swoje zwierzęta… Jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa pisali do matek by modliły się za nich, pisali do żon by chowały dzieci w miłości Boga i Ojczyzny. W ostatnich godzinach pocieszali się nawzajem nadzieją. W zapiskach – nie złorzeczyli oprawcom….
Panie Jezu… pociesz nas.

Stacja IX Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem.
Jezus upada pod ciężarem ludzkich nałogów, grzechów przeciw życiu i godności człowieka. Zbrodnicze systemy rozpijały narody, zabijały nienarodzone dzieci, skazywały na zagładę podstępnie zniewolonych. Czy narody i państwa nie powtórzyły na swoich i obcych grzechu katyńskiego? Czy w duszy współczesnego człowieka nie czai się skrawek tej „nieludzkiej ziemi”, gdzie skrywa się to, co nie nazwie złem a jedynie – słabością?
Daj , Jezu szansę naprawy, udziel hartu ducha, by nasze winy nazwać po imieniu…

Stacja X Pan Jezus z szat obnażony.

O szaty Jego będą ciągać losy… Zdjęli je, by Go jeszcze bardziej poniżyć. Odarcie z godności – oto metoda oprawców. .. Zdzierali oficerom wszelkie dystynkcje – bo nie ma już Pańskiej Polski. Zdjęli ja z mapy Europy. Potem zabrali Orłu koronę. Dziś – nagość i nieobyczajność uczynili normą etyczną i przedmiotem kupczenia.
Oczyść, Panie Jezu nasze myśli i uczynki. Spraw, by nikt nie pozbawiał człowieka wizerunku nadanego mu przez Stwórcę…

Stacja XI Pan Jezus do krzyża przybity.

Oto zapłata za miłość i dobroć. Straszliwe cierpienie już i tak umęczonego Ciała. A Wywożeni do katyńskiego lasu? Oni też mają swoją Górę Czaszki. Tam każdy otrzyma kulę wbitą w tył głowy. A jak jeszcze żyje – to i następne, następne, by upaść do przygotowanego dołu.
Przyjmij Jezu wszystek ból niewinnych i daj skruchę siepaczom lecz karaj rękę wiecznym niepokojem aż odkupi winy..

Stacja XII Pan Jezus na krzyżu umiera.

Dokonało się!…Zadrżał świat… I zatrzęsły się trony tyranów i zabójców ducha.
Jezu, zmiłuj się nad nami….

Stacja XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża i na rękach Matki złożony.

Stabat Mater Dolorosa, później Pieta, w tylu ołtarzach kościołów świata. Zawsze na nowo przeżywany ból. Przez tysiąclecia klęczą matki i proszą o wstawiennictwo za swoimi synami – Tej, Bolejącej . By powrócili, by żyli z Chrystusem, by stali się godnymi…Matka Boska Katyńska tuli do piersi głowę żołnierza z przestrzeloną czaszką…
Przyjmij, o Jezu, orędownictwo Twojej Matki i zawezwij do Siebie wszystkich pomordowanych na Wschodzie, z tej Golgoty, z obozów i łagrów sowieckich, z wywózki i zesłania, z rozpaczy i nadziei. Niech jeńcy z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, oficerowie i szeregowcy, policjanci i urzędnicy zameldują się u Ciebie na Niebieskim Apelu…

Stacja XIV Pan Jezus w Grobie złożony

Zabrali Twoje Ciało i złożyli w Grobie, opłakujący. Ciemiężyciele postawili straż by nie Zmartwychwstało. Prawda wyzwoliła wierzących w Ciebie. I PRAWDA zwycięży.
Pół wieku kłamstwa i tuszowania zbrodni. Pół wieku tchórzostwa aliantów. Pół wieku fałszerstwa komunistycznych sojuszników. I prawda o zbrodni katyńskiej zwyciężyła kłamstwo i wybiórczą pamięć.
Panie Jezu, który jesteś samą Prawdą, daj siłę naszej pamięci, choć sercom dajesz pokój. Daj nam siłę odnawiania pamięci o drodze na Golgotę Wschodu. Daj, o Jezu, odpuszczenie grzechów naszych.

Te rozmyślania zostały zapisane dla Drogi Krzyżowej odprawianej w Rocznicę Katyńską w kwietniu 2000, roku w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa sióstr Pasterzanek w Białymstoku. Nie spodziewałam się wtedy, że danym mi będzie zawieźć do Katynia nauczycieli polskich z Litwy i Białorusi i tam, wśród grobów rodaków iść z brzozowym krzyżem i wspólnie odprawiać tę Drogę Krzyżową. Po zakończonej modlitwie / a rozbrzmiewała ona po całym cmentarzu gdyż mieliśmy odpowiednie nagłośnienie/ ludzie milczący od wielu dziesiątków lat dawali świadectwo tragedii rodzin i narodu. To była niezwykła modlitwa i wyjątkowe słowa, które wsiąkły w las katyński wtedy, w sierpniu 2000 roku.
Kiedy zapisywałam te moje rozmyślania, dedykowałam je uwadze Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego i Jego modlitwie.
Z Bogiem!

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przedruk za zgodą Autorki

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Kliknij, aby dodać komentarz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra