Kościół

I Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka, Wspólnot i Osób Modlących się Kapłanów

Z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich i pierwszej Mszy św. Ojca Maksymiliana w sobotę 28 kwietnia 2018 w Niepokalanowie odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie “Apostolatu Margaretka” oraz Wspólnot i Osób Modlących się za Kapłanów pod hasłem: Kim jesteś? Jestem polskim księdzem katolickim!

Jakim był kapłanem św. Maksymilian, można by dużo napisać. Jego kapłaństwo zamknęło się pomiędzy 28 kwietnia 1918 r. (dzień święceń) a 14 sierpnia 1941 r. (dzień śmierci). Św. Maksymilian jest wzorem kapłana współczesnego.

Nie stronił od najnowszych osiągnięć nauki i techniki, które wykorzystywał do najważniejszego celu jakim było dla niego zbawienie dusz. Jedna dusza ludzka w jego oczach była cenniejsza niż wszystko inne. Troska o ratowanie innych przed zgubą wieczną towarzyszyła mu zawsze. Najlepiej to widać w wydarzeniu apelowym w Auschwitz (Claude R. Foster, Rycerz Niepokalanej – Misja i męczeństwo św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2007, s. 659-660).

Oto wychodzi z szeregu o. Maksymilian, wyprostowany, z czapką w dłoni. Niepostrzeżenie wyjmuje spod pasiaka ukrywany przez cały czas krzyż od koronki i podaje go stojącemu obok współwięźniowi o numerze 16 667.
Rusza prosto do komendanta. Mija obok bloku 17 ściśniętą w bólu grupkę wyselekcjonowanych na śmierć więźniów. Dostrzega go kapo i krzyczy rozwścieczony:

– Wracać do szeregu!

Ale zakonnik nie cofa się pod groźbą, wie przecież, po co idzie.

– Muszę mówić z komendantem – oświadcza spokojnie.

Niepodobna, by za takie zachowanie kapo od razu nie wymierzył kary. Normalnie przywołałby śmiałka do porządku pałką lub batem. Lecz tym razem dzieje się inaczej – to kapo stoi w zadziwieniu dla własnej bezsilności, jakby w posłuszeństwie wobec tego odważnego więźnia.

O. Kolbe, nieuzbrojony, wychudzony, lecz z jakąś nową porcją wewnętrznej siły, z podniesionym czołem staje na baczność przed Obersturmbahnführerem SS, Karlem Fritzschem. Ten zdaje się odczuwa zagrożenie, sięga odruchowo po rewolwer. Cofa się. Podobnie jak stojący obok Palitzsch patrzy i nie rozumie, jakim prawem ten więzień ma czelność łamać reguły gry, w której to przecież on – „esesmański bóg” – rozdaje karty. Dostrzega jednak wyszyty na pasiaku czerwony trójkąt z literą „P”, więc rzuca obraźliwie:

– Steh! Was ist los? (Stój! O co chodzi?) Czego chce ta polska świnia!!!

Niezbity z tropu o. Maksymilian, „Szaleniec Niepokalanej”, odpowiada po niemiecku:

– Chcę pójść do bunkra za jednego z tych więźniów z wybiórki.

– Co?! Oszalałeś? Ktoś ty?! – pyta zaskoczony Fritzsch.

– Jestem księdzem katolickim.

Nastaje cisza. Pan życia i śmierci waha się. Prośba numeru 16 670 zbiła go z tropu. Oto ten, który aż dotąd bezkarnie zaspokajał swój sadystyczny apetyt przez umyślne potęgowanie u jeńców strachu przed śmiercią kategorycznym i nieodwołalnym: ty! ty! ty!, teraz stoi naprzeciw człowieka o niewymownie spokojnym i łagodnym obliczu. To przenikliwe spojrzenie ofiary staje się nie do zniesienia dla kata przywykłego do bezmiaru własnej nienawiści. Któż śmie zadecydować tu o własnym życiu?! Ani wcześniej w Dachau, ani teraz w Auschwitz, Fritzsch nie doświadczył, by jakiś więzień zaofiarował się za innego skazańca. Twarz Fritzscha wyraźnie zdradza zakłopotanie. Jego postawa odzwierciedla teraz wewnętrzne poruszenie. Gdzież podział się ten wyniosły władca, kroczący zdecydowanie w lśniących oficerkach pośród zaszczutych numerów, smagający bezlitośnie szpicrutą ich obolałe ciała? Waha się.

Wyniosła pewność maleje na moment do rozmiarów jąkającej się niepewności, jakby dając Niemcowi szansę na obudzenie w nim ludzkich uczuć i znalezienie odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci. W tych kilku sekundach zderzają się ze sobą skrajne postawy: buta i pokora, nienawiść i miłość. Ciekawość nie pozwala mu jednak milczeć.

– Za kogo chcesz umrzeć? – pyta Niemiec.

– O, za tego tu. Młody jest, ma żonę i dzieci… A ja stary już jestem, schorowany, nikomu niepotrzebny… – o. Kolbe ułatwia Niemcowi chłodną kalkulację.

Zapada decyzja. Fritzsch nie wie jeszcze, jak dalekie będą skutki jego „zgadzam się”. Oto spełnia właśnie wyznaczoną mu rolę w życiu o. Maksymiliana Kolbego. Odwraca się i odchodzi z placu apelowego.
Palitzsch skreśla numer 5659 i wpisuje 16 670.

28 kwietnia 1918 św. Maksymilian M. Kolbe otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała wikariusza Rzymu Basilio Pompilja w rzymskim kościele S. Andrea delia Valle a następnego dnia odprawił pierwszą Mszę świętą w kościele S. Andrea delie Fratte, gdzie Niepokalana objawiła się Alfonsowi Ratisbonne’owi.

Tak sam wspomina to wydarzenie w liście do swojej mamy:

28 rano po modlitwach porannych, wspólnie odmówionych w kaplicy, wyszedłem (z innymi mającymi się święcić), aby się przygotować, a około siódmej wyszliśmy z kolegium, kierując się do kościoła św. Andrzeja “della Valle”, gdzie miały się odbyć święcenia ogólne. Przyszedłszy do zakrystii ubrałem się w szaty diakońskie i odmawiałem z innymi modlitwy przygotowawcze do – pierwszej Mszy św. (bo doprawdy podczas święceń nowo wyświęceni odprawiają już Mszę świętą). Ustawiano nas potem w rząd po dwóch według święceń, które mieliśmy przyjąć, a było nas więcej niż stu z różnych zakonów i klerycy świeccy i z różnych narodowości; był nawet jeden Murzyn, co się święcił, a drugi również Murzyn usługiwał z innymi kardynałowi przy święceniach. – Jaki to piękny widok: wszyscy połączeni pomimo takich różnic węzłem religii katolickiej i miłości bratniej w Panu Jezusie. Wreszcie przyszedł J. Em. kardynał Wikariusz (Ojca świętego) Rzymu i zasiadł na krześle przygotowanym mu w środku zakrystii. My zaś ruszyliśmy w parach do obszernego prezbiterium, przed wielkim ołtarzem . Najpierw odbyła się tonsura, święcenia mniejsze, subdiakonat, diakonat (bo na święceniach ogólnych zwykle wszystkie święcenia się udzielają); do święceń kapłańskich było nas może 20. Wreszcie wezwano po imieniu nas na środek z ławek i po litanii do Wszystkich Świętych, podczas której mający się święcić na subdiakonów, diakonów i księży leżeliśmy na ziemi, rozpoczęła się funkcja (obrzęd) święcenia. Po święceniu, przed podniesieniem, byliśmy już księżmi i razem z J. Em. kardynałem wymawialiśmy prócz innych modlitw Mszy świętej także słowa konsekracji.

Całą tę sprawę uznaję z wdzięcznością jako dar uproszony przez Niepokalaną naszą wspólną Matuchnę. – Ileż to razy w życiu, a szczególnie w ważniejszych jego przejściach, doznałem szczególnej Jej opieki. – Chwała zatem Sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa przez Niepokalanie Poczętą, co jest narzędziem w ręku miłosierdzia Bożego do rozdawania łask. – Całą też mą ufność na przyszłość w Niej pokładam.

Wpatrując się w przykład św. Maksymiliana pragniemy modlić się za kapłanów, dlatego na 100 rocznicę jego święceń kapłańskich zaprosiliśmy do Niepokalanowa osoby modlące się za kapłanów z Apostolatu Margaretka i innych wspólnot.

Apostolat Margaretka jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”. Jego Patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła, natomiast jako logo wybrano margaretkę (jastrun właściwy), czyli pospolity kwiat. W Polsce margaretki pojawiły się około 2000 roku, jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich większej popularności przyczynił się ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański. Ponieważ z czasem znacznie wzrosła liczba modlących się osób, rozpoczęto organizowanie dla nich spotkań, pielgrzymek i rekolekcji.

Ze względu na troskę o wiernych, którzy podejmują zobowiązania modlitwy w intencji kapłanów oraz konieczność czuwania nad tym, by ruch rozwijał się w Polsce w duchu zgodnym z nauczaniem i dyscypliną Kościoła, w 2014 roku Kardynał Stanisław Dziwisz jako pierwszy ordynariusz ustanowił diecezjalnego duszpasterza Apostolatu. Również na jego wniosek, w 2016 roku, Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym KEP powołali krajowego duszpasterza. Wkrótce wielu księży biskupów w swoich diecezjach mianowało odpowiedzialnych za ruch duszpasterzy.

Program przedstawia się następująco:

28 kwietnia Sobota

9.00 –Powitanie, zawiązanie wspólnoty

O. dr Mirosław M. Adaszkiewicz OFM Conv., Kustosz Sanktuarium w Niepokalanowie, wykładowca dogmatyki, rekolekcjonista, spowiednik sióstr zakonnych, Konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.
http://warszawa.gosc.pl/doc/4058506.Kustosz-sanktuarium-w-Niepokalanowie-Docenmy-modlitwe-milczenie

9.30 Różaniec w intencji kapłanów

O. Mirosław Kopczewski OFMConv., wikariusz Niepokalanowa, absolwent Kolbianum, rekolekcjonista, kierownik duchowy, inicjator spotkania „Oddaj się Maryi” i „Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi”

http://niepokalanow.pl/sanktuarium/oddaj-sie-maryi/

https://www.youtube.com/watch?v=UQchJFomRn0

https://www.youtube.com/watch?v=kgMjSYO4Wrs

10.00 Konferencja „Św. Maksymilian Maria Kolbe – wzór dla współczesnych kapłanów”

Ks. dr Bogusław Nagel, kapłan Archidiecezji Krakowskiej, Opiekun Krajowy Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz UPJPII w Krakowie zwieńczony doktoratem nauk teologicznych. Od 2008 roku prowadzi dni skupienia i pielgrzymek dla osób modlących się za kapłanów w tzw. „Margaretkach”. Od 2016 r. mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski na krajowego duszpasterza „Apostolatu Margaretka”. Diecezjalny asystent Rycerstwa Niepokalanej.

11.00 – Msza Święta pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego

Bp Rafał Markowski, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1982 r. Duszpasterz, prefekt w seminarium, wykładowca nauk religioznawczych, organizator i dyrektor katolickiego Radia Józef, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Informacji. Święcenie biskupie przyjął 7 grudnia 2013 roku. Obecnie jest przewodniczącym Rady KEP ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.

Na zakończenie Eucharystii odbędzie się zawierzenie Niepokalanej wspólnot, apostolatów i grup modlitewnych.
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Klęczę przed Twym obliczem, w obecności wszystkich aniołów i świętych, a zwłaszcza św. Maksymiliana Marii Kolbego, aby zawierzyć Twojemu Niepokalanemu Sercu Apostolat Margaretka oraz wszystkie wspólnoty i osoby modlące się za kapłanów w Polsce.

Zawierzam siebie, moje plany i pragnienia, trudności i cierpienia, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, ciało i duszę. Zawierzam wszystkich kapłanów. Maryjo, proszę pokornie, zdepcz głowę szatana i zniwecz jego nikczemne plany ataku na nich.

O Niepokalana, roztocz nad nami swoje panowanie, uproś nam wszelkie łaski potrzebne do poznania i wypełnienia woli Twojego Syna i naucz za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu, który rani Ciebie jak ostre kolce.
Przez Niepokalane Serce Maryi zawierzam siebie, kapłanów oraz wszystkie wspólnoty i osoby modlące się za nich, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Amen.

12.30 – Oratorium maryjno-kolbiańskie

Oratorium słowno-muzyczne pod dyrekcją o. Andrzeja Sąsiadka OFMConv., proboszcza Parafii w Niepokalanowie, inicjatora i odpowiedzialnego za budowę Kaplicy Pokoju Adoracji Najświętszego Sakramentu, należącej do 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju.

Napisane zostało na 100 lecie Rycerstwa Niepokalanej na podstawie Pism św. Maksymiliana Marii Kolbego. Autor muzyki i tekstów o. Grzegorz Kwiecień OFMConv., magister nowicjatu w Smardzewicach. Aranżację na orkiestrę skomponował Adam Misiak a na chór Marta Guzik. https://www.youtube.com/watch?v=iF9vDF1prvo&t=50s

13.30 Przerwa na posiłek

Z klasztornego stołu (grochówka, pieczywo, napoje zimne i gorące)

15.00 – Adoracja NS, koronka do Bożego Miłosierdzia

24/XI.1935. niedziela, dzień pierwszy. Zaraz poszłam przed Najświętszy Sakrament i ofiarowałam się z Jezusem, który jest w Najświętszym Sakramencie, Ojcu Przedwiecznemu. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: – Celem twoim jest i towarzyszek twoich łączyć się ze Mną jak najściślej przez miłość, jednać będziesz ziemie z niebem, łagodzić będziesz słuszny gniew Boży, a wypraszać będziesz miłosierdzie dla świata. Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne Sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie w wyniszczeniu wasze, modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia, łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem Moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem Moim. (Dz. F. 532)

15.30 – Prezentacja przybyłych wspólnot

Czas na prezentację i bliższe poznanie przybyłych grup i wspólnot modlących się za kapłanów. Wymiana między sobą doświadczenia. Przekazanie informacji o spotkaniach, rekolekcjach, różnych inicjatywach.

16.00 – Świadectwo Andrzeja Moszczyńskiego

Andrzej Moszczyński, założyciel i lider Wspólnoty Czcicieli Niepokalanej Matki Miłosierdzia z Zielonej Góry, propagator idei doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny według św. Ludwika Maria Grignion de Montfort.

http://niedziela.pl/artykul/128423/nd/Caly-Twoj-i-cala-twoja

http://swietyjan.pl/swiadectwo-andrzeja-2/

16.30 – Prezentacja książki „Cuda św. Maksymiliana”

Nową książkę o cudach św. Maksymiliana zaprezentuje Katarzyna Pytlarz, absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, mediator rodzinny, autorka książek o św. Józefie i artykułów z duchowości. Inicjatorka serii wydawniczej o cudach świętych, wydawanej przez Wydawnictwo WAM.

https://wydawnictwowam.pl/prod.cuda-swietego-maksymiliana-marii-kolbego.12024.htm?sku=78963

Uzdrowienia z nowotworu, zapalenia opon mózgowych czy dyskopatii, wyjście z nałogu alkoholizmu, łaska upragnionego macierzyństwa, odkrycie powołania, pomoc w problemach finansowych… Cuda świętego Maksymiliana Marii Kolbego to jednak nie tylko obszerny zbiór niemal 130 autentycznych i różnorodnych świadectw, ale także pasjonujące historie o ocaleniu z pożaru czy udanej ucieczce z muzułmańskiej niewoli. Całość została wzbogacona szczegółowym wstępem o. Mirosława Kopczewskiego OFMConv o biografii i kulcie Maksymiliana Kolbego oraz modlitwami za wstawiennictwem tego popularnego polskiego świętego (w tym modlitwami Rycerstwa Niepokalanej). Czytelnik, który sięgnie po tę książkę, pozna również lepiej Niepokalanów z jego bogatymi tradycjami i działalnością na wielu polach (takich jak duszpasterstwo, edukacja, prasa, radio czy… pożarnictwo).

17.00 – Projekcja filmu „Dwie Korony”

Film „Dwie Korony” powstał w 2017 r. na stulecie założenia Rycerstwa Niepokalanej. Dokument fabularyzowany w reżyserii Michała Konrada ukazuje nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Zdjęcia dokumentalne zostały zrealizowane w Polsce, Japonii i we Włoszech. W części dokumentalnej wypowiadają się znawcy życia o. Maksymiliana: osoby duchowne i świeckie. Wstęp wolny.

http://www.dwie-korony.com/?jjj=1523345813562

18.30 Spotkanie z Adamem Woronowiczem, odtwórcą roli św. Maksymiliana

Adam Woronowicz urodził się w Białymstoku. Ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. Występował w Teatrze Rozmaitości w Warszawie i w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Laureat Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza, przyznawanej przez redakcję miesięcznika „Teatr”. Odtwórca wielu ról filmowych. Zagrał między innymi rolę ks. Jerzego Popiełuszki w filmie Popiełuszko. Wolność jest w nas, o. Maksymiliana Kolbe w filmie Dwie Korony i wiele innych.

https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/dwie-korony-adam-woronowicz-w-filmie-o-zyciu-sw-maksymiliana-kolbego/5rzynn2

19.00 Przerwa na posiłek

Z klasztornego stołu (bigos, pieczywo, napoje na zimno i na gorąco)

20.00 – Wieczór uwielbienia, dziękczynienie za sakrament kapłaństwa

Śpiewy na Wieczorze Uwielbienia i Eucharystii animuje „Zespół Czwarty” ze Skierniewic

Motto: „Śpiewamy Panu chwałę”

Zespół Czwarty posługuje w parafii św. Jakuba Apostoła. Wywodzi swoje korzenie z Grupy Modlitewnej Odnowy w Duchu św. „Apostoł”. Posługuje jako schola parafialna ponad 30 lat!

Zespół ma na swoim koncie wiele różnych dokonań, w tym m.in.: nagrania klasycznych wersji kolęd, tradycyjnych pieśni Triduum Paschalnego oraz kolęd i pastorałek w nowoczesnych, rockowych aranżacjach, które zostały wydane w formie demo Radia Victoria pt. „Kolędy najlepsze na świecie”. Zespół występował na festiwalach i przeglądach muzyki chrześcijańskiej, m.in. zajmując II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Psallite Deo” w Kutnie – Woźniakowie oraz II miejsce podczas Cecyliady, organizowanej przez Ośrodek Salezjański w Żyrardowie.

Animował także śpiew podczas II Diecezjalnego Kongresu Odnowy w Duchu Świętym w 2002 r., który odbył się w łowickim Seminarium. W roku 2003 przygotował oprawę muzyczną do zorganizowanego w Skierniewicach „Marszu dla Jezusa”.

22.00 – Eucharystia w intencji kapłanów

Przewodniczy i Słowo Boże wygłosi Prowincjał o. Wiesław Pyzio OFMConv. absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie. W latach 1998-2004 pracował w Bazylice św. Antoniego w Padwie, następnie był gwardianem w klasztorze Santa Severa, niedaleko Rzymu. W latach 2008 -2012 był wikariuszem Prowincji i odpowiedzialnym za formację zakonną. Od 2012 r. jest Prowincjałem warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

https://www.youtube.com/watch?v=q3Bgb0xb4Uc

29 kwietnia Niedziela

Jubileusz kapłaństwa braci z trzech Prowincji franciszkańskich

11.30 – Msza św. pod przewodnictwem o. Marco Tasca, generała franciszkanów

W setną rocznicę Mszy św. prymicyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbe przybędą do Niepokalanowa kapłani jubilaci z trzech Prowincji franciszkańskich w Polsce. Na tę uroczystość z Rzymu przybędzie generał franciszkanów o. Marco Tasca oraz wszyscy prowincjałowie polscy.

O. Marco Tasca urodził się dnia 9 czerwca 1957 r. w Padwie. Wstąpił do franciszkanów konwentualnych Prowincji padewskiej. W 1983 r. przyjął święcenia kapłańskie. Uzyskał kościelny licencjat z psychologii i teologii pastoralnej. Był rektorem niższego seminarium w Bresci, potem zaś postnowicjatu w Padwie. Wykładał psychologię i katechetykę.

Od 2005 r. sprawował urząd prowincjała Prowincji Padewskiej. 26 maja 2007 r. został wybrany 119. następcą Świętego Franciszka.

Zgromadzeni kapłani będą dziękować Bogu za łaskę powołania kapłańskiego i zakonnego. Będziemy także prosić Boga nowe powołania kapłańskie i zakonne. W Eucharystii czynny udział wezmą alumni WSD OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Kliknij, aby dodać komentarz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra