Polskość

„Wicie rozumicie…” czyli sprawy polskie…

Polsce i Polakom nie jest łatwo żyć na ziemi uważanej za niemiecko-rosyjską wycieraczkę. Mówi się, że silne państwo to takie, które ma słabszych sąsiadów, a już samo zestawienie potencjałów naszych sąsiadów może przyprawić o ból głowy. Mimo, że jesteśmy bitnym, średniej wielkości narodem, nie raz doznaliśmy upokorzeń i krzywd od naszych wielkich sąsiadów.

 

 

Dzięki tym doświadczeniom kochamy Polskę, kochamy wolność i źródła z których czerpaliśmy i czerpiemy siły, aby przetrwać ciężkie historyczne chwile. To wiara w Boga i wyprowadzone z niej zasady, pragnienia i nadzieje zagrzewały nas i przodków naszych w często beznadziejnej walce o wolność, niepodległość, prawdę i sprawiedliwość. Stąd też krynice kultury i literatury narodowej będące swoistym Olimpem naszych bohaterów i okazanych przez nich cnót.

Kościół katolicki mimo swoich biskupów renegatów (tak w historii, jak i dzisiaj) i imperialnych interesów Watykanu (jedna z najlepiej zachowanych pamiątek po Rzymskim Imperium), dla nas Polaków stał się czynnikiem sprzyjającym przechowywania ducha nadziei i wiary w wyższy porządek zapowiadający nagrodę za wierność wyznawanym ideałom. Tę rolę spełniał w Polsce tym lepiej, że dzięki temu egzotycznemu polskiemu “sojuszowi” z odległym Watykanem utrudniał pod zaborami rozkład polskości i zapobiegał asymilacji z przecież ortodoksyjną Rosją, czy protestanckimi Niemcami.

Ten sam KK był instrumentalny w tworzeniu się niekorzystnych  zjawisk w świadomości i kulturze polskich sfer rządzących (szlachty) wskutek czego moralnym było wykorzystywanie owoców pracy polskiego chłopa, ale nie było moralnym zajmowanie się handlem i pieniędzmi. Stąd sprowadzanie, przygarnianie Żydów aby rozkwitali w I RP w lukratywnej  roli pośrednika. Dziś te pozytywne wartości, które były drogie naszym przodkom i dalej są drogie nam  jeszcze nie odpłynęły w wartkich nurtach globalistycznych prądów unijnej rzeki, w której już pławi się część polskich polityków i niestety część kleru.

Na naszych oczach na świecie dochodzi do przewartościowań. Globaliści poszli zbyt szybko i zbyt daleko w realizacji swoich celów zdobycia władzy i kontroli nad całym światem. Na szczęście zbyt wiele połknęli i nie są w stanie przełknąć, co daje nam szansę na przegrupowanie i zorganizowanie sił. Stary świat konserwatywnych idei, świat religii, świat rodziny powoli otrząsa się jak ze złego snu i usiłuje wrócić do swoich źródeł, aby zdobyć siłę do oporu przeciwko zagładzie.

Globaliści w imię równości, tolerancji i multi kulti bezwzględnie dokonują holokaustu (w wersji light, podgrzewania żaby) wartości, które przez tysiąclecia ukształtowały klasyczny model Rodziny, Narodu, Własności i Moralności. Walka z chrześcijańską cywilizacją toczy się na wiele sposobów i na wielu frontach. Kontrolując mechanizmy rynkowe, kredyt, mainstream media i szkolnictwo globaliści determinują i tworzą przekaz głównie w kierunku nowego pokolenia. Zrozumiałym jest, że walka idzie o przyszłość, dlatego na celowniku jest młode pokolenie.

Po drugiej stronie frontu są idee i państwa narodowe osaczone i niszczone przez globalistów, czego najlepszym przykładem jest krytyczna sytuacja w Szwecji, Francji, czy Wielkiej Brytanii. Jak na dłoni widać, że aby zwiększyć szansę na proces niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej historycy z think tanków doradzili sięgnięcie po starą sprawdzoną niszczycielską broń: masową migrację. Od tej broni zginął starożytny Rzym, inne cywilizacje i od tej broni ginie Europa.

Wystarczy zdestabilizować kilka państw na Bliskim Wschodzie  i dać nieszczęsnym ludziom nadzieję na lepsze i łatwiejsze życie, a cała ta migracyjna machina zostanie wprawiona w ruch. Dziś dochodzi do tego diabelska narracja medialna tworząca atmosferę współczucia dla faktycznych i rzekomych ofiar wojen. Taka polityka sprzyja przygotowaniu terenu do przyszłej wojny cywilnej w Europie.

Taką politykę dziś uprawiają oderwani od swoich narodowych korzeni i  tożsamości liderzy Europy, bezczelnie i zbrodniczo niszcząc przyszłość swoich wyborców i podatników, którzy zapłacą za te zwariowane, utopijne projekty. Jeśli plan wymieszania ras, kultur i religii by się powiódł, obywatele znaleźliby się w takim zagrożeniu, że byliby skłonni oddać swoje wolności w imię ostrych prerogatyw dla rządu, byleby wreszcie zaprowadził porządek i zapewnił jakieś bezpieczeństwo.

Przejdźmy teraz do sytuacji w jakiej znajduje się Polska. Mimo wyjazdu za chlebem najbardziej przedsiębiorczych jednostek wzrost polskiego PKB w 2018 r. zapowiada się na 4,5% (według agencji S&P Global Ratings). Polską przedsiębiorczość i innowacyjność nie może nawet powstrzymać przerost skrzepów socjalistycznej biurokracji i brak wolności gospodarczej hamowanej ociekającymi licznymi obciążeniami i regulacjami rządowymi.

Polska jest dalej tanim rynkiem pracy, a rząd zamiast stymulować stopniowy wzrost płac (zatrzymanie młodych w Kraju), ogłasza sprowadzenie taniej siły roboczej z terenów Azji. Gdzie tu logika, gdzie tu patriotyzm i dbałość o, w pierwszym rzędzie, sprowadzenie Polaków wywiezionych przez Sowietów do rozmaitych azjatyckich republik (Syberia, Kazachstan, etc.)? Czy polskie elity nie mają już sumienia? Dobrze mieć więcej kasy, ale wypadałoby mieć choć trochę klasy…

Z drugiej strony ten sam rząd znajduje uznanie za swój patriotyczny kurs i różnorodnie ocenianą pomoc warstwom najuboższym. W tym ostatnim krytycy zachęcają rząd w Warszawie do skupienia się na wyzwoleniu polskiej gospodarki z pokutującego socjalizmu na wzór reformy Wilczka (Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r.).  Jednak rząd broni socjalizmu i rozrośniętych kompetencji biurokracji z uporem wartym lepszej sprawy.

Młodzi Polacy w tej sytuacji nie mogą łatwo zakładać biznesów w swoim kraju przeżartym biurokracją i wyjeżdżają pomnażać dobrobyt innych krajów, w których nie tylko wyższa jest kwota wolna od podatków, ale i bezboleśnie i szybko można założyć i prowadzić biznes. Czyżby rząd polski tegoż z jakichś bliżej nieznanych przyczyn nie potrafił zrozumieć?

Padają zarzuty, że rząd nie jest zainteresowany uwolnieniu energii polskiej przedsiębiorczości, woli utrzymywać wysokie podatki na swoich obywateli i wyborców, aby następnie hojną ręką rozdzielać pomoc aktualnym i potencjalnym wyborcom, tak aby dłużej utrzymać się przy władzy.

Patriotyzm naturalnie jest potrzebny i chwała za to rządowi, ale jak mawiał prezydent Bill Clinton “It’s the economy, stupid”. Czyż polska nie byłaby bardziej stabilnym krajem w wymiarze politycznym i gospodarczym, gdyby jej siła płynęła z licznych polskich podmiotów gospodarczych? Dlaczego rząd stymuluje przysłowiową drugą nogę, wielki międzynarodowy biznes na terenie Polski? Przecież takim rynkiem łatwiej będzie zachwiać, zaszantażować go i zniszczyć.

W poprzednich tekstach pisałem o istniejącym i wzmagającym się konflikcie polsko-żydowskim i o niemrawej reakcji rządu na ciągłe ataki Żydów na dobre imię Polaków i Polski. Ten sam rząd, który zbiera wśród Polaków uznanie na kurs patriotyczny w przywracaniu dotąd niszczonej polskiej tożsamości w wielu dziedzinach życia i stacza boje z globalistami z Unii Europejskiej, zupełnie traci siły i czasem nawet twarz w obliczu bezpodstawnych roszczeniowych żydowskich żądań i szantaży.

Polscy oficjele jeżdżą ostatnio ciągle do Izraela jakby zapomnieli, stracili orientację gdzie mieszkają ich wyborcy. Zachowanie to przypomina ciągłe wyjazdy Bibi Netanyahu do Moskwy, przynajmniej wiadomo co on chce tam załatwić, ale Polacy wiszący u klamki w Tel Avivie?  Kilka dni temu z takiej wyprawy powrócił osławiony min. wicepremier Gowin i swojej wypowiedzi wyznał, że polska poprawka do ustawy o IPN nie podoba się “naszym” partnerom. Któż może być tym partnerem min. Gowina, chyba nie burmistrz Biedroń?

Dziś atak idzie na Polskę z ziejących agresją i pogardą ośrodków żydowskiej diaspory w USA, jak już oficjalnie i z Izraela z najwyższych półek  izraelskiego życia politycznego. Co gorsze, dzięki wypracowanej przez dekady potędze swoich wpływów na proces polityczny i siłę medialną w USA żydowska diaspora sprawnie, ale i brutalnie używa siły i zasobów amerykańskiego mocarstwa do nacisków i paraliżowania swoich desygnowanych ofiar.

Linia rozumowania polskiego rządu sprowadza się do uprawiania ciszy i nie przeciwdziałania szkalującej dobre imię Polski  żydowskiej ofensywie. Wyjątkiem była postawa premiera Morawieckiego i jego wypowiedź w Niemczech, po której wybuchła nienawiść.  Jeśli polski rząd podejmuje jakieś inicjatywy to jest to wychodzeniem z darami w kierunku atakujących. Macie tu 100 mln zł. na odnowę waszych cmentarzy, tu wydrzemy naszym podatnikom następne miliony na budowę następnych muzeów, które później będziemy utrzymywać i z których możecie na nas dowolnie pluć na naszej ziemi.

Zamiast dawać pieniądze polskiego podatnika na Polin, na książki i filmy bezczelnie szkalujące Polaków i manipulujące historię, rząd polski powinien wzmóc finansowanie polskiej argumentacji w tym konflikcie. Wznowić pozycje kronik gett (np. Ringelbluma) i wydawać po angielsku i polsku te źródła jak i pozycje (np. dr Ewy Kurek, prof. Marka Jana Chodakiewicza) mówiące prawdę o tamtych strasznych wydarzeniach z okresu niemieckiej i sowieckiej okupacji.

Zagadkowym wydaje się też sytuacja, w której polski rząd w grze obronnej z Żydami nie wykorzystuje swoich kart pomijając potencjalne możliwości przecież bardzo patriotycznej Polonii. Ciekawe, którzy to doradcy i PR-owcy doradzają wyzbycia się atutu ok. 10 mln Polonii w USA. Dlaczego Izrael bardzo blisko współpracuje ze swoimi ziomkami w organizowaniu nacisków na rząd USA tam gdzie pomaga to sprawie żydowskiej, a rząd polski zupełnie “nie ma serca” do stworzenia i bliskiej koordynacji potencjalnych sił Polonii. Zagadka dla ciekawych…

Żydzi boją się prawdziwej historii jak diabeł święconej wody. Kiedy Polska jęczała pod sowiecką okupacją oni stworzyli i rozpowszechnili wersję naszej historii w której są liczne zatajenia i przekłamania. teraz wyrażają święte oburzenie, że Polacy nie chcą przyjąć ich wersji historii. W literaturze historycznej na zachodzie obowiązuje mit zakończenia II wojny światowej wraz z pokonaniem Hitlera. Taki był koniec wojny dla wielu nacji, w tym dla Żydów, ale dla Polaków niestety wojna się nie zakończyła.

Polscy patrioci dalej cierpieli swoją gehennę tracąc najwierniejszych swoich synów, przecież sowieccy okupanci uwięzili nawet wspaniałego polskiego Prymasa Tysiąclecia! Każdy podejrzany o myślenie o Niepodległości, bądź nawet o prawdziwej historii (np. Katyń) kończył jako wróg sowieckiego systemu i mógł zapomnieć o “normalnym” życiu i karierze. Dla historiografii sowieckiej II wojna światowa zaczęła się dopiero 22 czerwca 1941 r. (Plan Barbarossa), cichaczem zapomnieli o zdradzieckim ataku na Polskę z września 1939 r. (wspólnie z Hitlerem), czy ataku na Finlandię rok później…

Jedno jest pewne, jeżeli dzisiejszy rząd będzie dalej uprawiał politykę nadstawiania drugiego policzka i przemilczenia, to będzie to przedłużeniem nieskutecznej, niebezpiecznej i zgubnej kontynuacji polityki PRL-u w tym zakresie. Doda to tylko animuszu atakującym i potwierdzi definicję obłąkanego powtarzania stosowania metod, które przecież nie pracują. Będzie to również dalszy sygnał dla roszczeniowców: “róbta co chceta!”

Jeśli prawdą jest jak mawiają w tych dniach czołowi polscy politycy, że Polska jest ojczyzną dwóch narodów, to z niesmakiem trzeba zauważyć, że jeden z nich jest oskarżany o zbrodnię ludobójstwa i strzelania do bezbronnych cywilów…

I jeszcze jedno, jeśli zgadzamy się co do siły żydowskiego lobby w Ameryce i wysokiego stopnia penetracji przez nią amerykańskich instytucji państwowych, to na jakiej zasadzie wątpimy w podobne wpływy i penetrację polskiego aparatu państwowego i penetracji polskich elit?

2018/06/11, Kalifornia

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

66 komentarzy

66 Komentarzy

 1. GG.

  11 czerwca 2018 at 10:49

  Przejdźmy teraz do sytuacji w jakiej znajduje się Ameryka:
  .
  „… the 140 million people who live in poverty in the US today.” („… 140 MILIONÓW LUDZI, KTÓRZY DZISIAJ ŻYJĄ W UBÓSTWIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH.”)
  .
  Źródło: Reverend William Barber and Dr Liz Theoharis, America once fought a war against poverty – now it wages a war on the poor https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/15/poor-peoples-campaign-systemic-poverty-a-sin (15.04.2018).
  .
  .

  • GG.

   11 czerwca 2018 at 11:14

   J. Matysiak: „Polska jest dalej tanim rynkiem pracy, a rząd zamiast stymulować stopniowy wzrost płac (zatrzymanie młodych w Kraju), ogłasza sprowadzenie taniej siły roboczej z terenów Azji.”
   .
   Otóż to.
   .
   Dlatego jest postulat odebrania pracodawcom prawa do ustalania płacy (stawek wynagrodzenia) i przekazania tego obowiązku/zadania państwu.
   .
   Powinna być dostępna w państwowych Urzędach Pracy ogólnokrajowa, aktualizowana siatka płac dla poszczególnych typów stanowisk pracy w Polsce, urzędy te powinny rejestrować każdą zawieraną umowę o pracę i prowadzić urzędowe konta bankowe dla poszczególnych pracowników, na które pracodawcy wpłacaliby należne wynagrodzenie, dokumentując tym samym fakt, wysokość i terminowość zapłaty. Urząd Pracy automatem przekazywałby pieniądze na konto prywatne pracownika.
   .
   Jest to najzupełniej możliwe w dobie komputeryzacji i „depapieryzacji”.
   .
   Oczywiście, pracodawca miałby nadal prawo stosowania dodatków motywacyjnych (premii do płac ustalonych przez państwo).
   .
   .

   • Terebesz

    11 czerwca 2018 at 11:41

    Rozumiem, że p. GG z jakichś względów zależy na wzmocnieniu szarej strefy, zniszczeniu resztek rodzimej przedsiębiorczości i wypchnięciu jeszcze większej liczby Polaków na emigrację ekonomiczną. Rozumiem i szanuję, ale przydałoby się wyjaśnić, w jakim celu?

    • GG.

     11 czerwca 2018 at 12:49

     Pan raczy zauważyć, że najwięcej tanich pracowników ściągają do Polski zachodnie koncerny ponadnarodowe, a zatem państwowe stawki wynagrodzenia dla poszczególnych typów stanowisk pracy powstrzymają tą imigrację i zaniżanie płac, oraz zwiększą konkurencyjność przedsiębiorców-Polaków, którzy mogą przecież brać kredyty na całym świecie i rozwijać biznesy w Polsce w razie częściowego wycofania się stąd owych zachodnich koncernów na skutek zwyżki cen pracy.
     .
     Gdy większość pracowników zarabia mało i bardzo mało, to produkcja krajowa siłą rzeczy musi być nastawiona na eksport, a tam będzie zawsze niekonkurencyjna, bo zachodnie koncerny mają do dyspozycji wiele krajów z tanimi pracownikami.
     .
     Wprowadzenie odpowiednich stawek wynagrodzenia przez państwo radykalnie zwiększy dochody Polaków, a tym samym popyt i wewnętrzny rynek zbytu dla przedsiębiorców-Polaków.
     .
     Rynek wewnętrzny – jak to było zawsze wiadomo i co pokazuje ostatnio Trump – musi być podstawą gospodarki i należy go chronić przed specjalistami od „kokosowych interesów”.
     .
     Nieuczciwą konkurencję zachodnich koncernów należy powstrzymać poprzez wprowadzenie 2 zasad:
     .
     1. obkładamy opłatami wyrównawczymi każdy towar, który koncern zachodni sprowadza do Polski, lecz produkuje nie we własnym kraju (np. w Niemczech czy USA), lecz w innym kraju, w którym wskaźniki wynagradzania pracowników odbiegają w dół od wskaźników polskich),
     .
     2. wprowadzamy limit importu wszelkich towarów sprowadzanych bezpośrednio z krajów, w których wskaźniki wynagradzania pracowników odbiegają w dół od wskaźników polskich: tyle towarów (wartościowo, według aktualnych cen międzynarodowych) może z takiego kraju do Polski wjechać, ile wjedzie doń w danym okresie towarów polskich.
     .
     Kto nam w tym przeszkodzi? Trump? Merkel? Czy Putin?
     .
     .

     • Vxyx

      12 czerwca 2018 at 11:49

      Juz przeszkodzila KE w nakladaniu podatkow na wielkie sieci handlowe i banki, by zwiekszyc konkurenvyjnosc malych polskich firm.Oj, jaka szkoda, ze eparlamentarzysci PISu z Czarneckim na czele prxed wyborami sie o tym nie dowiedzieli

   • Tomek

    11 czerwca 2018 at 14:26

    Tak już było w socjalizmie i walnęło, aż miło.

    • GG.

     11 czerwca 2018 at 20:41

     Nieprawda, w socjalizmie komunistycznym TAK NIE BYŁO, gdyż – poza chłopami i rzemieślnikami – pracownicy pracowali w zakładach i instytucjach państwowych.
     .
     Nie było tak licznego biznesu prywatnego, jak teraz, który dzisiaj – w założeniu – miał być o wiele lepszym, bo efektywniejszym pracodawcą dla każdego obywatela, aniżeli firmy państwowe.
     .
     To się nie sprawdziło i – podobnie jak w II RP – pracownicy są pokrzywdzeni, a Polska nie ma pieniędzy i państwo jest poważnie zadłużone.
     .
     Dobrze żyją oszuści podatkowi i cwaniacy zaniżający Polakom zarobki.
     .
     To trzeba zmienić, więc nie jest ważne, czy zatrudniać ludzi będzie firma państwowa, spółdzielcza czy prywatna, ważne jest, by płaciła ona ustalone przez państwo pensje pracownikom, składki i podatki.
     .
     Przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce nie może ustalać stawek wynagrodzeń i uchylać się od opodatkowania tych wynagrodzeń i dochodu swej firmy.
     .
     .

     • GG.

      11 czerwca 2018 at 20:54

      Zapomniałbym o „Misiach”: dobrze żyją też inicjatorzy/beneficjenci przeróżnych „Misiów”, wielkich, średnich i mniejszych (v. film Barei).
      .

      .

     • Tomek

      17 czerwca 2018 at 03:17

      Było dokładnie tak. Ty chciałbyś wprowadzić socjalizm na rynku pracy odbierając przedsiębiorcom swobodę prowadzenia biznesu, którego fundamentalnym elementem jest możliwość decydowania o kosztach prowadzenia działalności, a wiec i o tym, ile płaci się pracownikowi. Nie ma wiec znaczenia, czy firmy są państwowe czy prywatne, przecież wszystkie zmuszone byłyby zatrudniać pracownika po jednej cenie albo nie zatrudniać w ogóle. Mielibyśmy wiec patologie jak za komuny – gamoni obijających się w robocie, bo „czy się stoi czy się leży”, a nawet jak z roboty wyrzucą to przy sztywnych wynagrodzeniach i tak pracę znajdą. Wychowamy ludzi o zerowej ambicji.

      Szkoda dyskutować, Twoja propozycja jest wyjątkowo absurdalna.

    • Vxyx

     12 czerwca 2018 at 12:02

     Tak,w socjaliznie tez obiecywali kity z satelity i wybierali sie sami.

    • GG.

     18 czerwca 2018 at 23:36

     @ Tomek 17 czerwca 2018 at 03:17

     Nie, pan kłamie i pewnie nie zna pan epoki socjalizmu komunistycznego.
     .
     Socjalizm jest również teraz: przedsiębiorcy nie zapewniają odpowiedniego dochodu zatrudnianym pracownikom, traktując ich jak niewolników na rynku niewolników, a nawet gorzej – jak to udowadniał nieraz p. Korwin-Mikke.
     .
     Przedsiębiorcy nie mają i nigdy nie mieli pełnej „swobody prowadzenia biznesu” w sensie: „decydowania o kosztach prowadzenia działalności”, gdyż szereg koniecznych dla firmy składników kosztów (np. cena prądu) nie może zależeć od „widzimisię” właścicieli (zarządców) poszczególnych firm i instytucji.
     .
     Tak samo powinno być z płacami (stawkami wynagrodzeń) pracowników najemnych. Powinno ustalać je i podwyższać państwo.
     .
     Jednak pracodawca miałby możliwość:
     a/ motywowania pracowników indywidualnymi premiami,
     b/ zwalniania pracowników nie chcących uczciwie pracować.
     .
     Oznacza to, że pracownicy i musieliby, i chcieliby wydajnie pracować, a tylko nieuczciwi przedsiębiorcy byliby zmuszeni płacić pracownikom tyle, ile im się należy, a nie tyle, ile im się spodoba. (+ podatki od wynagrodzeń i składki).
     .
     Praca najemna = prąd.
     .
     Ja nie uważam, że szkoda z p. Tomkiem dyskutować, gdyż dyskusję tę czytają również ludzie dobrej woli, którzy uważają kapitalistę/przedsiębiorcę nie za bożka, lecz za wynajętego przez naród człowieka, który otrzymał zadanie zorganizowania lepszego życia gospodarczego – czyli lepszego dochodu dla skarbu państwa i dla WSZYSTKICH pracowników – aniżeli to było w komunizmie.
     .
     No i ten kapitalista/przedsiębiorca musi przestrzegać pewnych reguł: nie może okradać skarbu państwa i wynajętych przez siebie pracowników.
     .
     Gdy to osiągniemy, to na dobre ODEJDZIEMY OD ABSURDALNEGO SOCJALIZMU liberalnego.
     .
     .

  • Vxyz

   12 czerwca 2018 at 12:22

   Autor. Jestem bardzo uradowana tym tematem, poniewaz w niedziele mialam wene tworcza i mnostwo goryczy i zlosvi na politykow, ktorzy przywdziali maski, a nagle odslonili swoje prawdxiwe oblicza.Pisalam o tym bez owijania w bawelne, bo dosyc milczenia, kiedy uPOdlenie Polakow, robienie nas w ciula przyslowiowego, wrecz przyzwolenie na plucie nam w twarz przybralo formy groteski i teatru cieni.Cienie to ci, ktorzy milcza i daja z siebie robic idiootow przez pospolite szuje, klamcow o wykolejonej osobowosci.Wczoraj nie moglam sie dolaczyc do tej ciejawej dyskusji i do pp.Krajskich o masonerii-bardzo aktualny temat- poniewaz stracilam moj IPod w taxi.Spadl do bagaznika przez nieszczelne siedzenie dla pasazerow.Dzis to mi wyjasnil kierowca, ktory mi oddal zgube.Tylko moja determinacja spowodowala powrot mojego lPoda do mych rak.Zatem, nie zalamujcie rak, wszystko jest mozliwe, ale trzeba to wyrzucic z siebie i zwyciezyc ze zlym losem.
   Gratuluje tekstu, jest jak zdrowy powiew swiezego wiatru na te stechlizne polityczna i odor zaklamania.Dosyc tego! Pozdrawiam z UK Kalifornie

 2. Karol

  11 czerwca 2018 at 12:58

  PiS i reszta okrągłostołowych elyt polskojęzycznych jest niestety silnie zażydzona.
  Szczególnie wierchuszka decyzyjna PiSu i ich „partnerów”!
  Jedyna rada to odżydzenie polityków poprzez indywidualne a nie partyjne wybory.
  Dlatego prezes Kaczyński i reszta zarządców filożydowskich tak się JOWów boją!
  Polacy na ulice i żądać w manifestecjach JOWów!
  Tego nie mogą wskazać jako „antysemityzmu” i pałki swojej nie mają a jest to broń bardzo skuteczna do odzyskania konntroli nad własnym krajem przez Polaków!
  Do dzieła Ty i Ty i ja!
  JOWy to jedyna szybka i skuteczna broń do odzyskania Polski z obcych rąk!

  • GG.

   11 czerwca 2018 at 13:20

   Pan mówi nieprawdę!
   .
   Głosowanie większościowe w systemie JOW przywrócono przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w Rosji.
   .
   Wcześniej ten antydemokratyczny i skutecznie ZNIEWALAJĄCY wyborców system (w wersji „soft”: 1/2 mandatów z głosowania więszościowego) funkcjonował w epoce Jelcyna, pomagając ówczesnej „elicie” rosyjskiej w rozkradaniu Rosji i przekazywaniu jej „na złotej tacy” tzw. Zachodowi.
   .
   NIE CHCEMY GŁOSOWANIA WIĘKSZOŚCIOWEGO !
   .
   Chcemy przywrócenia ordynacji proporcjonalnej BEZ PROGÓW .
   .
   .

   • Vxyz

    12 czerwca 2018 at 11:58

    Polska Partia Przyjaciol Piwa chce do Parlamentu znowu sie zalapac? JOWy to swietny pomysl, bo partyjniactwo wychodzi Polakom juz bokiem i te orszaki miernot wiernych i biernych.Kwestia, jak to dobrze zorganizowac i dac rowne szanse kandydatom przy tsk skorumpowanych nediach?!

   • Ucz się, Jasiu

    12 czerwca 2018 at 12:37

    …to może wy nie chcecie głosowania większościowego, towarzyszu ubeku – ale po pierwsze wy to nie wszyscy, a po drugie ordynacja to nie tylko sposób głosowania, ale także realizacja BIERNEGO prawda wyborczego, które w obecnym systemie praktycznie nie istnieje.

    Polecam UWAŻNE zapoznanie się z treścią felietonu śp. prof. Przystawy: „Arytmetyka wyborcza która poraża”:

    https://naszeblogi.pl/38765-arytmetyka-wyborcza-ktora-poraza-jow-y-i-jerzy-przystawa

    „Na 460 zasiadających w Sejmie posłów 297, a więc 65%, nie uzyskało poparcia nawet 2% wyborców w ich okręgach wyborczych, a więc nie uzyskało nawet poparcia 1 na 50 wyborców! 85 z nich, a więc prawie 20% całej Izby nie przekroczyło poparcia 1%, a więc 1 na 100 wyborców!”

    Usunięcie progów wyborczych – przy pozostawieniu tej obecnej, partyjniackiej ordynacji – nic w tym względzie nie zmieni. W dalszym ciągu będziemy brać udział w cyrku, a nie w wyborach.

    • Vxyz

     12 czerwca 2018 at 12:48

     Prof.Przystawa, Swietej Pamieci, walczyl z mafia FOZZ.
     Wielki Patriota i Polak.Czesc Mu i Chwala! Wroclawianin!?

    • GG.

     12 czerwca 2018 at 15:45

     „Towarzyszy”, to sobie pan poszukaj w swojej rodzinie, albo wśród swoich koleżków-doktorantów z UK i USA (czy z innych czołowych państw SOCJALIZMU LIBERALNEGO).
     .
     Usunięcie progów wyborczych i WPROWADZENIE ogólnopolskiej LISTY z KANDYDATAMI (od zawsze!) BEZPARTYJNYMI, na którą mogliby głosować wyborcy odmawiający głosowania na listy partyjne – ZMIENI BARDZO DUŻO.
     .
     Rzecz jasna, musi być wolność prowadzenia kampanii wyborczej przez cztery lata, a nie przez krótki okres przed samymi wyborami.
     .
     A także (wymuszony przez państwo!) dostęp zarejestrowanego bezpartyjnego kandydata do mediów (poza partyjnymi) zajmujących się polityką („roztropną troską o dobro wspólne”).
     .
     Oczywiście, rejestracja bezpartyjnych kandydatów na „liście dla bezpartyjnych” powinna być rozpoczęta już np. w połowie kadencji sejmu, a nie przed samymi wyborami.
     .
     .

     • Ucz się, Jasiu

      12 czerwca 2018 at 15:52

      Rozumiem; nie rozmawiam z towarzyszem, tylko ze zwykłym, bezmyślnym głupkiem. Można mu podsunąć pod nos FAKTY i wyliczenia ustalone już dawno – a on i tak to zignoruje i będzie „dalej swoje”.

      Zatem rozmowa skończona – szkoda czasu. Zbyt cenny jest.

     • GG.

      12 czerwca 2018 at 16:55

      @ Ucz się, Jasiu 12 czerwca 2018 at 15:52
      .
      Pan jest kłamcą.
      .
      Pan się pomylił, wychodząc do Polaków-Słowian z taką propagandą.
      .
      PRAWDA JEST TAKA (posłużę się cytatem):
      .
      „Do znudzenia powtarzam argument, który chociaż jest praktyczny, jakoś nie został dotychczas przez nikogo podjęty. Weźmy dwie grupy krajów:
      .
      Grupa I: Zimbabwe, Bangladesz, Irak, Sierra Leone, Vanuatu,
      .
      Grupa II: Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Izrael
      .
      W tej pierwszej grupie obowiązują JOW-y i to od początku ich politycznego istnienia, w tej drugiej grupie JOW-ów nie ma. Jeśli JOW-y mają przynieść wyższą demokrację, mniej korupcji, więcej wolności i dobrobytu, to jak to wykazać porównując te dwie grupy?
      .
      Pozdrawiam wszystkich myślących. B[ogusław]J[eznach]” (2015 r.).
      .
      .

     • Ucz się, Jasiu

      12 czerwca 2018 at 19:20

      Nawet nie będę sprawdzał, czy naprawdę w Vanuatu i Sierra Leone mają JOW – bowiem był pan (nie)łaskaw „zapomnieć”, że PRZEDE WSZYSTKIM to mają JOW np. w USA, UK, Kanadzie oraz Australii. JOW mieliśmy także my – w I RP.
      Ot, i wylazł dość podławy, chociaż niezbyt zręczny, manipulator z Bogusława Jeznacha.

     • Ucz się, Jasiu

      12 czerwca 2018 at 19:37

      I jeszcze jedno:

      Bogusław Jeznach na NEON24.pl – to ten TW, ps. „FILIP”

      „Czy Bogusław Jeznach na Neon24.pl jest służbowo i czy 1) jako TW ps. „Filip” realizuje zlecane mu zadania służbowe, a także, 2) czy realizuje przedsięwzięcia operacyjne, np. wobec autorów, komentatorów, będących jednocześnie patriotami POLSKIMI?”

      http://trzcinska.neon24.pl/post/131575,boguslaw-jeznach-na-neon24-pl-to-ten-tw-ps-filip

      Przeczucie mnie nie omyliło, że przeciwko uzdrowieniu sytuacji politycznej w Polsce gardłuje ubecja i jej zwolennicy… 🙂
      Nie udało się wam, towarzyszu!

     • GG.

      12 czerwca 2018 at 23:53

      @ Ucz się, Jasiu 12 czerwca 2018 at 19:20
      .
      Przestań pan tu pisać te kłamliwe głupoty, które usiłuje pan wcisnąć głupszym od siebie.
      .
      Polacy-Słowianie są MĄDRZEJSI OD PANA i te kłamstwa o wyższości głosowania większościowego JOW nad głosowaniem proporcjonalnym (bez progów) ZDECYDOWANIE ODRZUCILI.
      .
      PONAD 94 % POLAKÓW ZBOJKOTOWAŁO IDEĘ GŁOSOWANIA WIĘKSZOŚCIOWEGO JOW w referendum 6 września 2015 r.
      .
      Jedź pan sobie do Rosji pomagać Putinowi robić kolejne „wybory” w systemie JOW.
      .
      Polska nie jest i NIE BĘDZIE zbankrutowaną politycznie, ekonomicznie i moralnie Ameryką czy Rosją.
      .
      .

     • Ucz się, Jasiu

      13 czerwca 2018 at 00:02

      Ubek – i to nie znający historii polskiego parlamentaryzmu – nie będzie mnie tu pouczał. I niech się nie wypowiada „w imieniu Polaków”, jełop taki, kolega jakichś Jeznachów i innych „TW”.

     • GG.

      13 czerwca 2018 at 00:52

      @ Ucz się, Jasiu 13 czerwca 2018 at 00:02
      .
      Brak moderacji na Prawy.pl pozwala panu, niestety, wyciągać łapkę z piaskownicy i męczyć nas swoim gaworzeniem.
      .
      Jest to duży minus tego niszowego portalu.
      .
      .

     • Ucz się, Jasiu

      18 czerwca 2018 at 02:20

  • Tomek

   11 czerwca 2018 at 14:31

   Ja bym niektórym poradził ”odżydzenie” sobie głowy. Więcej trzeźwego spojrzenia dzięki temu się zyska, a nie będzie się tylko klepało formułki o żydowskich spiskach. Korzyść spora i dla „zażydzonej” głowy i dla społeczeństwa.

   • Ucz się, Jasiu

    12 czerwca 2018 at 12:39

    …a ja wolałbym odżydzenie od razu całego naszego kraju.

    • Tomek

     17 czerwca 2018 at 03:24

     Precyzując, „odżydzenie głów w całym kraju” – jak rozumiem? Ludzi nie potrafiących sklecić zdania w dyskusji bez powtarzania parę razy słowa „żyd” (z małej, bo poprawne opanowanie języka polskiego zwykle takich ludzi przerasta) w skali kraju nie jest wiele, w skali tego portalu są natomiast wybitnie nadreprezentatywni.

  • lendzian

   11 czerwca 2018 at 18:12

   Neonaziol z Czortkowa, tak się użala na SG.
   Partner on jest.
   Jakiegoś polskiego samorządu, co do RP go zaprosił.
   Co to za samorząd?

   https://doba.te.ua/post/33365

 3. wolna-polska.pl

  11 czerwca 2018 at 13:00

  Hebrajska choroba.

 4. internet

  11 czerwca 2018 at 13:40

  Kompletnie pijani Ukraińcy kąpali się w tatrzańskim wodospadzie.

  • Ucz się, Jasiu

   12 czerwca 2018 at 12:40

   „Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”. Skoro im się pobłaża w Polsce – a wręcz mówi się im, że są tutaj oczekiwani, i są dla Polski wybawieniem itd. – to sobie pozwalają. Czemu nie mieliby, w takiej sytuacji?

 5. Adamsky

  11 czerwca 2018 at 14:01

  Watykan to taki sam „przyjaciel” Polski jak USA ,czy Izrael! Czyli raczej nasze przekleństwo niż sojusznik! Wszystkie 3 te sojusze są tzw sojuszami egzotycznymi (copyright by Stanisław Michalkiewicz) i potrwają do czasu gdy korzyści z tego mają nasi „przyjaciele” i ani dnia dłużej! Watykan od stuleci cycka nasze biedne i głupie duszyczki z wdowiego grosza z tacy czy zwolnień podatkowych! Podobnie Izrael i USA dla których jesteśmy tylko demobilem ich przestarzałych systemów wojskowych jak Ukraina czy kraje afrykańskie! Wiadomo Wam o tym, że Watykan rzucił klątwy aż na 4 naszych królów, do teraz nawet nie zdjetych przez „papieża polaka”? Oczywiście na tych królów najlepszych dla Polski, Władysława Łokietka, Bolesława Śmiałego, Krzywoustego i jeszcze jednego.

 6. Monika

  11 czerwca 2018 at 14:22

  Bardzo dobry i potrzebny artykuł.Dziękuję.
  W ostatnich latach w naszym kraju nie ma ani jednego męża stanu.Zachowują się jak tchórze,jakby byli lokajami.PIS nie jest partią za którą się podawał przed wyborami.Prawdę mówiąc, nie wiem skąd się u nich bierze ten widoczny strach przed Żydami,urzędasami z unii.Im najlepiej wychodzi finansowanie spraw żydowskich.Te pieniądze wyciągają od Polaków w postaci coraz wyższych cen w sklepach,aptekach, z podatków.Hańbą całego PIS,że do tej pory obowiązują obowiązkowe szczepienia dzieci.Szczepionki te zawierają trucizny.Zastanawiająca jest postawa czołowych hierarchów Kościoła.Niektórzy zachowują się skandalicznie.

 7. Józef

  11 czerwca 2018 at 14:33

  Pan Matysiak nakreślił smutny,ale prawdziwy obraz sytuacji w naszym kraju.
  Duda,Morawiecki,Kaczyński,rząd co innego mówią,a co innego realizują.Widocznie obce im jest zawołanie Bóg,Honor,Ojczyzna.
  To wszystko jest bardzo smutne.Od 1989 roku niewiele się w kraju zmieniło na korzyść.Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku dla dobra Polski i Polaków zrobiono dużo więcej.
  Niestety, nie widać perspektyw.W kraju dobrze się żyje: agentom,zdrajcom,malwersantom, złodziejom i parlamentarzystom.

  • Vxyz

   12 czerwca 2018 at 12:43

   14:33 Panie Jozefie! Ja juz nie mislam watpliwosci w 2007 r, kiedy
   JK, majac jako szef PIS, wszystko-,oddal wladze, liczac niemadrze,na to, ze przy niemal samych SBolskich mediach i wscieklej propagandzie wygra wybory.Okazalo sie, ze w 2005PIS chcial POPISu, ale pozarli sie o resorty silowe podobno i nici z przymierza. Teraz tez mial wszystko: swojego prezydenta, ktorego wylansowal i zglosil osobiscie, dwa rzady do tej pory, najlepsza pania premier ,jak sam ja zachwalal-Matke Polke i co?! Gowin rzadzi z UWoldtwem ,odpedzanym przez Suwerena od wladzy wielokrotnie pod roznymi postaciami.A to widmo wciaz krazy…

  • Ucz się, Jasiu

   12 czerwca 2018 at 12:43

   Pan Matysiak zadaje głupie pytania, zamiast pójść po rozum do głowy. Jeśli rząd jedynie GADA używając patriotycznie brzmiącej retoryki, a jego działania są antynarodowe i antypaństwowe, to JAKI Z TEGO WNIOSEK?
   No, tak: żeby odpowiedzieć na takie pytanie, to trzeba w ogóle umieć wnioskować…

   • Vxyz

    12 czerwca 2018 at 12:58

    Sek w tym, ze nie wszystkie dzialania tego rzadu sa anty.Cwanie wymieszane i dlatego pojawiaja sie pytania do nich, o co im tak naorawde chodzi, to oczywiste. Pytania sa mocne i jasno sprecyzowane, choc troche za malo tych pytan do wladzy.Suweren ma wladze;)i pytac moze.Jeszcze….moze.

    • Ucz się, Jasiu

     12 czerwca 2018 at 13:26

     Pytania sugerują, że Autor ma jeszcze jakieś złudzenia co do tego, w czyim właściwie interesie ten (nie)rząd funkcjonuje.

     • Vxyx

      12 czerwca 2018 at 13:56

      Nadzieja umiera ostatnia;) Moze otrzezwieja i POpedza Gowina i jego orszak wciagnietych do ZPrawicy PeOlskich odszczepiencow,ktorzy chca i zamieniaja ZP w UW/PO wbrew woli wyborcow.JK jest odciety od swiata? Wiecie, ze nawet komenty ba tym portalu potrafia jacys? filtrowac,ze sa czesciowo odciete.Moze JK ma zainfekowanego kimpa i nim nanipuluja, jak to narod go popiera i przyklaskuje?

     • Ucz się, Jasiu

      12 czerwca 2018 at 14:06

      Widzę, że i co poniektórzy komentatorzy tutaj usiłują żywić się złudzeniami, że to niby „wystarczy Gowina pogonić”, i już PiS będzie OK. Żałosne i beznadziejne zarazem.

     • Vxyx

      12 czerwca 2018 at 15:36

      Defetyzm? Co w zamian? Jest, jak jest i nie ma w czym wybierac.Wlasnie, gdyby pogonic kameleonow, mozna by zmienic te partie na lepsza bardzo latwo.Od srodka poprzecinac te sznurki zewnetrzne.

     • Ucz się, Jasiu

      12 czerwca 2018 at 15:41

     • Vxyx

      12 czerwca 2018 at 19:29

      25:51 Jasiu.Na G.Brauna glosowalam w ,1-szej turze.Na Dude tylko przeciw Bulowi w turze drugiej.Haslo:” Na Mazury lapac kury” trzeba bylo wesprzec czynem.Oczywiscie prezydent Duda rozczarowal i nie dostane mojego glosu juz nigdy.Nie moge juz go nawet sluchac.Braun ma racje: Jak mozna roscic sobie pretensje do miana patrioty,otwierajac Polske na obce sluzby i nie lapiac szpiegow oprocz tego jednego.Ustawa o bratniej pomocy? Mordercy Chruszcza moze sa juz daleko….

     • Vxyz

      12 czerwca 2018 at 20:45

      http://www.grzegorzbraun.pl/
      Bardzo ciekawe, czy GB moze w ogole pracowac, robic filmy?Czy wystepuje na youtube? Wielu Polakow chce jego filmow na duzym i mslym ekranie.

     • Ucz się, Jasiu

      13 czerwca 2018 at 00:23

      Nie wiem.
      Proszę, to wszystko to też rząd PiS robi – nam, i przyszłym pokoleniom: https://www.youtube.com/watch?v=eiWBu3dAjD0

 8. finka

  11 czerwca 2018 at 15:32

  Nie wiem gdzie autor dostrzega patriotyzm u rządzących Polską. Od zmiany rządu B.Szydło zaczęła się równia pochyła. Zadłużenie kraju rośnie straszliwie, dorzyna się małych przedsiębiorców, których powinno się chronić i to rząd podpisuje umowy na sprowadzanie np. z Uzbekistanu tysięcy obcych kulturowo tanich pracowników.Czesi i Litwini wprowadzili ograniczenia w napływie pracowników z Ukrainy, żeby nie zaniżać wynagrodzeń, wiec można. Ceny rosną, a wzrosną jeszcze bardziej po wprowadzeniu podatku 10 gr/l benzyny. W końcu nie będzie kogo grabić na rozdawnicze programy.
  Jeszcze gorsze jest to, ze upadlają Polskę leżąc przed Żydami i USA. Tak jawnego plucia Polakom w twarz, zgody by obcy [pisali nam ustawy, nie było nawet za Tuska. Sytuacja jak przed II WŚ. Dla obrony Zachodu, szczególnie Anglii poświęcono Polskę. Teraz dla Izraela i USA, a Trump już dogaduje się z Putinem, będzie kolejny reset, bo dla niego ważne są przede wszystkim jego własne i rodzinne interesy.Rząd warszawski postępuje dokładnie wg powiedzenia Churchilla „Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak”

  • lendzian

   11 czerwca 2018 at 16:03

   „czy ataku na Finlandię rok później…”
   Autorze nie było warto się uczyć w szkole?

   • Jacek Matysiak

    11 czerwca 2018 at 17:54

    Naturalnie, przejęzyczenie, dzięki za uważne oko. Pierwsza wojna Sowietów z Finami miała miejsce na przełomie 1939/1940 i trwała ponad 100 dni. Przesłuchujący polskich oficerów jeńców wojennych w Kozielsku (później kierunek Katyń) słynny sowiecki szpieg mjr Zarubin zauważył, że polscy oficerowie nie nadają się do „odzysku”, a nawet cieszą się z sowieckich trudności w wojnie z Finami. Pozdrawiam

  • TZ.

   11 czerwca 2018 at 16:12

   Rząd warszawski postępuje dokładnie wg powiedzenia Churchilla „Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak”

   Myślę, że ani Duda, ani Kaczyński nie brali pod uwagę takiej alternatywy wobec Żydów czy USA. Od razu zgodzili się na jedno i na drugie.

  • obserwator

   11 czerwca 2018 at 16:39

   PiS dlatego jest w ostatecznym rozrachunku gorszy niż PO, bo kultywuje samobójczy mesjanistyczny pseudopatriotyzm, polegający na gloryfikacji tolerancji dla żydów, ataków na te kraje które współpracowały z Hitlerem podczas II WŚ, lansowanie pomagania żydom. Celem tej prożydowskiej polityki jest wywołanie na świecie nienawiści do Polaków, którzy już czasem są widziani jako pachołki żydów.
   Dla odmiany PO nie dbała jakoś o wizerunek Polski, nie lansowała judeofilstwa wobec żydów jako cnoty narodowej.
   Do tego: ślepa wierność wobec anglosasów, nienawiść do Rosji, promowanie pseudo-dumy narodowej (polegającej na uczestniczeniu w świętach państwowych, uważaniu że Polska nigdy nic źle nie zrobiła, co nie jest prawdą, budowy patriotyzmu polegającego na nienawiści do „ruskich i szwabów”.)
   A ich władzę umacnia głupia jawnie antypolska opozycja, co niestety uwiarygadnia pis jako „obrońców polskiej racji stanu”.

   PO i PiS choć promują dwie skrajności, ale tym co łączy te skrajności jest antypolskość.

   Mordercza dla Polaków jest pedagogika wstydu (która powoduje godzenie się z rolą niewolnika i człowieka gorszego gatunku), jak i lansowany mesjanizm, w imię którego dawaliśmy się wykorzystywać anglosasom i żydom w ich brudnych interesach.

   • Raf

    12 czerwca 2018 at 07:52

    łapka w górę za bardzo dobrą analizę

 9. TZ.

  11 czerwca 2018 at 16:05

  „politykę nadstawiania drugiego policzka i przemilczenia, to będzie to przedłużeniem nieskutecznej, niebezpiecznej i zgubnej kontynuacji polityki PRL-u w tym zakresie.”

  Zdanie to brzmi jak danina złożona poprawności politycznej. Szkoda, że autor nie napisał co konkretnie miał na myśli. PRL była zależna politycznie, gospodarczo i militarnie od Rosji, i chociaż Rosja kontrolowała Polskę, to nie upokarzała publicznie ani jej, ani jej przywódców, jak to czynią dziś Stany Zjednoczone. Żydzi nie śmieli pluć na Polskę i upominać się o jakikolwiek haracz. PRL nie nadstawiała ani im, ani nikomu drugiego policzka. O co więc chodzi z tą nieskuteczną itd. polityką PRL?

 10. marju73

  11 czerwca 2018 at 22:55

  Po pierwsze śmierć wrogom ojczyzny.Tego w dawnych czasach zabrakło a obecnie zdrajcy są nawet dumni ze swoich poczynań.Po drugie gdy młode pokolenie pozostawimy na pastwę piekielnej triady czyli pañstwowego monopolu edukacyjnego, mediòw i przemysłu rozrywkowego, jak pisze o tej konstrukcji pan Michalkiewicz, to tylko przypieczętujemy naszą zgubę.Mimo trudnej sytuacji można być delikatnym optymistą.Oczywiście żadną to zasługa Pisożydòw ktòrzy gdzie tylko mogą tam podkładają narodowi nogę.Ich filosemicka morda już jest jawna.Trzeba robič co w mocy każdego aby na ten POPiSowy teatrzyk był właściwie odczytywany a naròd nie skakał sobie do gardeł z powodu tej samej zdradzieckiej bandy.

 11. Dick

  12 czerwca 2018 at 16:06

  „Dzięki tym doświadczeniom kochamy Polskę, kochamy wolność i źródła z których czerpaliśmy i czerpiemy siły, aby przetrwać ciężkie historyczne chwile. To wiara w Boga i wyprowadzone z niej zasady, pragnienia i nadzieje zagrzewały nas i przodków naszych w często beznadziejnej walce o wolność, niepodległość, prawdę i sprawiedliwość. ”

  Ilu Polaków utożsamia się z tymi słowami?
  Coraz mniej.
  Powiem więcej.
  30 lat tresury przez media obcego wpływu (GW – żydowskie oraz niemieckie – większość innych) „nauczyły” Polaków źle myśleć o sobie, o swoim kraju. A konsumpcjonimz zalewający nas robi to samo co na Zachodzie. Wyrugowuje religię w społeczeństwie. Pasterze KK też nie „pomagają” w umacnianiu wiary…

  Na domiar złego nie mamy w Polsce partii, siły politycznej, która mogła by zmienić naszą sytuację. PO-PIS to zdrajcy. Reszta to tylko cwaniaki do ciągnięcia z koryta. Jeszcze luźny ruch „odprysków” politycznych w formie Kukiz’15. Raz że są tam różne osobistości, patriotyczne, ale robiące karierę tylko…
  Poza tym nawet jakby wygrali wybory (niemożliwe), to nie są w stanie stworzyć rządu.
  Mamy dalece gorszą sytuację pod tym względem, niż Węgry, Włochy, Francja czy Niemcy.
  Ruch narodowy jest skłócony i marginalny. Mniejsza czyja to zasługa. Samych „działaczy” niestety również.

  Społeczeństwo jest tresowane przez CW, GP, TVN, Polsat, TVPIS.
  Jedyne w czym jest zgodne, to wszczepiona polskiemu mięsu armatniemu rusofobia…
  Rządzi nami agentura mosadu i CIA.
  Jesteśmy w Czrnej d…e…

  • Ucz się, Jasiu

   12 czerwca 2018 at 16:24

   Poważnie należy się obawiać, że tak właśnie jest.

  • GG.

   13 czerwca 2018 at 00:34

   Dick: „Ruch narodowy jest skłócony i marginalny. Mniejsza [o to] czyja to zasługa. Samych „działaczy” niestety również.”
   .
   Zwłaszcza tych „działaczy”, którzy wciskają nam kity, że – jakoby – głosowanie większościowe w systemie JOW uzdrowi polską politykę i zrobi z Polski „potęgę” w rodzaju antypersonalistycznych, zamordystycznych i zbankrutowanych (politycznie, ekonomicznie i moralnie) krajów praktykujących głosowanie większościowe – czyli np. USA i Rosji.
   .
   .

   • Dick

    13 czerwca 2018 at 08:12

    Dokładnie…

 12. Vxyx

  12 czerwca 2018 at 23:57

  I nic.Tylko sie pochlastac.Na szczescie ,Polacy maja swoje przyslowia:” Przezylismy najazd szwedzki, przezyjemy i zd/radziecki!”Za sianie defetyznu, to na froncie byla krotka pilka.

  • Dick

   13 czerwca 2018 at 15:22

   Ludzie tańczą hocholi taniec, komsumpcjonistyczny.
   I wydaje się Polakom, że jest dobrze, bo mają pracę, coś tam sobie uciułają, kupią nowszy samochodzik… GIT!

   Ale nie. Zagrożenia coraz większe, nadchodzą czarne chmury nad nasz kraj.
   O to chodzi, by obudzić Polaków z letargu, żeby nie było za późno.
   Czasami lepiej za dużo się bać, niż pozwolić, by bandyci naszli nas, gdy śpimy…

   • obserwator

    16 czerwca 2018 at 08:22

    A może jest inaczej: Polacy są przyzwyczajeni do tego, że jest źle i tak musi pozostać. Stąd bierność i czasem też ignorancja. Jest to tzw. wyuczona bezradność.
    https://wolna-polska.pl/wiadomosci/wyuczona-bezradnosc-metody-przeciwdzialania-2018-03

    • Vxyx

     17 czerwca 2018 at 10:46

     Co za defetystyczne myslenie.Polacy po prostu bojkotuja.50% nie chodzi na wybory,reszta np.wyborcy PO w duzej czesci sa potwornie rozczarowani ,a co robi PIS? To wchodzenie w buty PO i wciskanie do rzadu takich Gowinow, ktorzy wleka za soba do PIS / ZP ,a pozniej na listy wyborcze PeOwcow, na oczach wyborcow zamieniajac PIS w PO, ratujac im du…y.To kpina z wyborcow , a nie zadna dobra zmiana.To szyderstwo i nie zmieni tej zdrady zaden orszak pochlebcow i manipulatorow ,wielkich szulerow przy boku najbardziej zsdowolonego z siebie,oderwanego od realu kompletnie.Uribieni sa po lokcie rozni/e defetysci,zeby oslabiac ducha narodu, najczesciej na zoldzie.

 13. Tomasz

  15 czerwca 2018 at 12:56

  Idea nacjonalizmu Chrześcijańskiego nie jest zarezerwowana dla Ruchu Narodowego.Można się organizować w gminach i powiatach tworzyć komórki Nacjonalistyczne w celu odzyskania Polski najpierw na szczeblu samorządowym ,To będzie ciężka praca .

 14. Vxyx

  17 czerwca 2018 at 11:00

  Dlaczego na tym portalu wisi tekst J.Bodakowskiego o ekspercie z Klubu Jagiellonskiego ,chwalacego zamsch ns wolnosc i autonomie uczelni wyzszych przez Gowina i tych, co za nim stoja naprawde.? Bodakowski
  chce byc glownym propagandysta prawicy, a dlaczego promuje tutaj i moze to robic ,Klub Jagiellonski, jtorego szefowa zostala Jadwiga Emilewicz, protegowana Gowina,nuedoszla kandydatka Gowina na fotel prezydenta Krakowa, wykladowca w skrajnie lewackiej wse,gdzie Gowin byl wieloletnim rektorem, a w Radzie Patronackiej zasiadaja ludzie
  Sorosa tj np.Aleksander Smolar szef Fundacji Batorego / Soros zakladal i finansuje/ ,czy bp Pieronek?

 15. Vxyx

  17 czerwca 2018 at 11:17

  http://www.wse.krakow.pl/pl/uczelnia/rada-patronacka
  „,Boze , strzez nas od falszywych przyjaciol, bo z wrogami poradzimy sobie sami”. Boze, strzez nas od falszywych prorokow, co to wszystkie rozumy pozjadali, ale chetnych na ich sciemy brakuje coraz bardziej.I staja sie przez to agresywni.Sluzba nie druzba….

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra