Z kraju

Suspensa dla ks. Lemańskiego cofnięta – czy ocalił go abp Ryś?

Nowy biskup warszawsko-praski ks. Romuald Kamiński cofnął karę suspensy, którą na ks. Lemańskiego nałożył bp Hoser w sierpniu 2014 r.

 

 

Wydawało się, że ks. Lemański nie wróci do stanu kapłańskiego. Jego ostra, nieuzasadniona krytyka biskupów na przystanku Woodstock, nieposłuszeństwo okazywane przełożonym, opowiadanie się po stronie skrajnego lewactwa i angażowanie się w „dialog” żydowski w sposób, który służył jedynie antypolskiej propagandzie, a przy tym konfliktowanie się ze wszystkimi i wszędzie zdawały się rzecz przesądzać jednoznacznie.

Rzecz jest jeszcze o tyle bardziej interesująca, że ks. Lemański został skierowany do archidiecezji łódzkiej, w której, jak sam mówi, będzie koncentrować się na dialogu katolicko-żydowskim. Na czele tej diecezji stoi natomiast bp Grzegorz Ryś, znany nie tylko z tego, że jest głównym promotorem charyzmatyzmu w Polsce, ale także orędownikiem sławetnego „dialogu” z Żydami.

Prawdopodobnie to ten biskup uratował ks. Lemańskiego, ulubieńca Wyborczej i TVN-u.

Warto w tym kontekście zapoznać się z poglądami na temat Żydów samego bpa Rysia.

Arcybiskup jest współtwórcą i wykładowcą kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010 r.) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zadaniem kursu jest poznanie: „dziejów Żydów w Europie od średniowiecza po współczesność, historii i duchowości Żydów polskich, podstaw chrześcijańskiej teologii judaizmu i dialogu międzyreligijnego, nauczania Kościoła katolickiego, w tym ostatnich papieży, o judaizmie, genezy i skutków antysemityzmu, historii nazizmu, Zagłady Żydów jako szczególnego doświadczenia XX wieku, historii i współczesności Izraela oraz współczesnych relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich”[1].

Celem kursu jest natomiast: „pogłębienie wiedzy o dziejach Żydów, judaizmie i Zagładzie, poznanie historii i aktualnego nauczania Kościoła katolickiego o Żydach i judaizmie, poznanie i zrozumienie mechanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu, kształtowanie umiejętności przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów, przygotowanie do życia w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym i do prowadzenia dialogu międzykulturowego oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, katechetów, przewodników, pracowników instytucji kulturalnych i oświatowych”[2].

Arcybiskup jest członkiem kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Od 2012 r. jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

W wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego, którego Arcybiskup jest współpracownikiem, pojawiły się jego słowa dotyczące soborowego „przewrotu w podejściu Kościoła do Żydów”. Wywołać go miał holokaust, bez którego:

W dalszym ciągu królowałaby w Kościele powszechna od IV stulecia, a kształtująca się już dwa wieki wcześniej tzw. teologia zastępstwa. Czyli uznająca Izrael za naród, który niegdyś był narodem wybranym, a nie – jak naprawdę jest w Rzymskim Mszale – za naród pierwszego wybrania, który nigdy nie przestał być narodem wybranym, gdyż dary i wezwanie Boże są nieodwołalne. W dalszym ciągu, być może, oskarżalibyśmy Żydów o bogobójstwo i bratobójstwo – skoro Chrystus był Żydem – zamiast, jak nas uczy posoborowy Katechizm, promulgowany przez św. Jana Pawła II – przyjąć na siebie, tzn. na chrześcijan, największą odpowiedzialność za śmierć Jezusa. I wreszcie, być może w dalszym ciągu nie zdobylibyśmy się na – wydawałoby się – oczywiste stwierdzenie, że każdy przejaw antysemityzmu, niezależnie od źródła, jest grzechem! Być może nie byłoby również ze strony Kościoła tej prośby o przebaczenie, którą papież Polak najpierw wypowiedział podczas pamiętnej Liturgii Pokutnej Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu roku 2000, a następnie umieścił w szczelinie Zachodniego Muru w Jerozolimie[3].

Biskup piętnując antysemityzm oskarża o jego wytworzenie Kościół katolicki:

W tym kontekście pytanie o Zagładę przekształca się w całą serię pytań do trudnego rachunku sumienia całego Kościoła, który musi się zmierzyć ze swoją historią, m.in. z tym, że decyzjami swych najwyższych autorytetów – papieży, soborów, biskupów i synodów – nakazywał Żydom chodzić w oznakowanych strojach już siedem wieków wcześniej niż Hitler. Świadczy o tym Sobór Laterański IV, rok 1215, a w ślad za nim synody lokalnych Kościołów. Jak do tego doszło, że rzymskie getto zostało powołane do życia przez papieży cztery stulecia przed narodzinami nazizmu itd.

Kościół na pewno musi wziąć na siebie odpowiedzialność za cały szereg stereotypów, które wytworzyły się przez lata. „Żyd to znaczy lichwiarz”; Żyd – świętokradca; „Żyd – karczmarz rozpijający »maluczkich«”. Oraz oskarżeń o mord rytualny, profanacje hostii itd., które stworzyli lub odtworzyli chrześcijanie, a którym Kościół nie przeciwstawiał się wystarczająco zdecydowanie. Za momenty narzucania własnej wiary przemocą, za nawracające pogromy – przerywające i straszliwie weryfikujące „normalne” okresy i postawy limitowanej tolerancji.

Wobec tych faktów rzeczywiście trudno jest uciec od pytania o odpowiedzialność – o ciągłość postaw i działań, które same w sobie zapewne nie doprowadziłyby do Zagłady, ale z całą pewnością wytworzyły warunki, w których mogła się dokonać. Protest wobec rasowego antysemityzmu – nawet tak zdecydowany, jak encyklika Piusa XI „Mit brennender Sorge”, ogłoszona w przeddzień wojny – nie mógł w żaden sposób zaowocować radykalną zmianą chrześcijańskich postaw i odniesień do Żydów. Trudno o mocniejszy na to dowód niż tekst sławnego „Protestu”, autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej, ogłoszonego w reakcji na Zagładę. To, co w nim uderza, to ostre napięcie między zdecydowanym potępieniem nazistowskiej zbrodni, również wezwaniem do jej zapamiętania – w liczbach i w charakterze – a wyniesionym sprzed wojny absolutnym przekonaniem o wrogości Żydów do Polaków. Sygnatariusze „Protestu” nie ratują swoich braci; ratują „wrogów” – tak im każą wiara i sumienie, w tym momencie mocniejsze niż odwieczna wrogość polityczna, gospodarcza i ideowa, także „religijna”, znana niemal każdemu: jak powietrze, którym się oddycha, nie zdając już sobie sprawy ze stopnia jego polucji. Pamiętam, jak Władysław Bartoszewski tłumaczył Zofię Kossak, którą przecież osobiście znał i z którą współpracował, dowodząc, iż nie mogła napisać inaczej – każdy inny tekst, jednoznacznie przyjazny Żydom, nie miał szans na zyskanie szerszego społecznego poparcia. To tłumaczenie daje wiele do myślenia[4].

Z przytoczonych wypowiedzi wynika, że dialog abp Rysia z Żydami polega na tym, żeby w imieniu Kościoła, katolików i Polaków przepraszać ich za wszystkie krzywdy, prawdziwe i rzekome, których dopuszczano się na nich przez wieki, utrwalać obraz Żydów wyłącznie jako niewinnych ofiar nienawiści rasowej oraz walczyć z antysemityzmem gdzie tylko się da. Nie jest to więc żaden dialog, ale przyjęcie ideologii żydowskiej, która jest tendencyjna, jednostronna i służąca jedynie pozyskaniu wpływów i pieniędzy (wiadomo, że za tymi sloganami idą roszczenia majątkowe i chęć wywierania większego wpływu na społeczeństwo).

W ujęciu tym mówienie o lichwiarskiej działalności Żydów jest jedynie powielaniem stereotypów, a przecież to Żydzi w Europie zajmowali się lichwą i do dzisiaj kontrolują najpotężniejsze banki świata. W ten sposób są odpowiedzialni za niewyobrażalne krzywdy. Sugerowanie, że za nazizm w jakikolwiek sposób odpowiedzialni są chrześcijanie jest nieporozumieniem i przyjęciem antykatolickiej perspektywy. Można oczywiście mówić, że w sensie duchowym odpowiedzialni za śmierć Chrystusa są wszyscy ludzie, ale trudno przeoczyć fakt, że Zbawiciela zabili Żydzi rękami Rzymian. To sam Zbawiciel powiedział do faryzeuszy i arcykapłanów, a więc starszyzny żydowskiej: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (Mt 21,43). Św. Paweł z kolei narodem wybranym nazywał chrześcijan: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym” (1 P 2,9).

Mówienie, że Boże wybranie jest nieodwracalne jest rodzajem jakiejś narodowej predestynacji. Ludzie są wolni i mogą sprzeciwić się temu, co Bóg im proponuje. Żydzi w wymiarze narodowym to właśnie zrobili. Odrzucili Chrystusa, jedynego i prawdziwego Mesjasza i czekają na kogoś, kto nigdy nie przyjdzie. Co więcej, stworzyli własną, ludzką religię – judaizm rabiniczny, który ma niewiele wspólnego z mozaizmem i judaizmem świątynnym.

Nie ma tu słowa o rasizmie i antychrześcijańskim myśleniu Żydów, którzy w talmudzie określają chrześcijan jako świnie, a także o ich etyce plemiennej, na mocy której wszystkich nie-Żydów traktują jako gojów, których można okraść i wykorzystać. Nie ma nawet próby racjonalnego  pochylenia się nad przyczynami niechęci do Żydów, którzy także i dzisiaj wykazują wiele antychrześcijańskich gestów, czy budują swoje państwo na prześladowaniu Palestyńczyków.

 

[1] http://old.upjp2.edu.pl/strona/gqhhi8he69.

[2] http://old.upjp2.edu.pl/strona/gqhhi8he69.

[3] Abp G. Ryś, B. Strzelczyk, Pamięć i odpowiedzialność, źródło: https://www.tygodnikpowszechny.pl/pamiec-i-odpowiedzialnosc-33406.

[4] Tamże.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

77 komentarzy

77 Komentarzy

 1. frate

  11 lipca 2018 at 14:32

  SKANDAL!!! żydy dorwały się także za nasz ŚWIĘTY POWSZECHNY JEDYNY APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ KATOLICKI i działają na jego rozbicie!!! szatan już przebiera kopytami w smole z radości!!!

  • Tomek

   11 lipca 2018 at 18:17

   Dorwały się „do”, a nie „za”! I, gamoniu, „kogo, czego” – „naszego świętego, powszechnego, jedynego, apostolskiego Kościoła Katolickiego”! Może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego ilość „Żydów” zamieszczanych w komentarzach niektórych na tym portalu jest wprost proporcjonalna do ilości głupich błędów językowych, jakie ci, w swoim mniemaniu, „prawdziwi Polacy”, popełniają w tychże komentarzach? Pytanie retoryczne…

   • wolna-polska.pl

    11 lipca 2018 at 19:58

    Anty – reforma, Kościół i Sodoma.

    • Jagna

     11 lipca 2018 at 20:41

     Arcybiskup Grzegorz Ryś mówi nieprawdę w 11:17 .W przemówieniu w synagodze rzymskiej Jan Paweł II powiedział: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii «zewnętrzna», lecz w pewien sposób «wewnętrzna». Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. W przekładach tego przemówienia wyrzucono słowa „w pewien sposób”, na skutek czego formuła stała się bezwarunkowa. I to jest właśnie ów wielki teologiczny błąd, który oznacza poważne zafałszowanie wypowiedzi papieskiej i wypaczenie samych podstaw teologicznych relacji chrześcijańsko-żydowskich.
     Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/814/starsi-bracia-w-wierze-to-przeklamanie-slow-bl-jana-pawla-ii

     • Tomek

      12 lipca 2018 at 13:39

      Witaj „prawo” (w nowej / starej odsłonie „Jagny”):)

      Zdumiewa mnie, jak wielką wagę ludzie tacy, jak ty, żeby na siłę trwać przy swoim światopoglądzie, potrafią nadawać nawet dwum słowom. „Wielki teologiczny błąd”… Próba innej interpretacji słów papieża przez czepienie się słów „w pewien sposób”, naprawdę? To może sobie inne wypowiedzi papieża o Żydach poczytacie też? Albo zastanowicie się, czy po drodze wam z tym papieżem, albo nawet z tą religią…

     • klioes vel pislamista

      16 lipca 2018 at 23:07

      Zaczarowany ołówek

      Nie wie o tym żaden prawacki półgłówek:
      My nie tylko kredki mamy po zamachu!
      Bo zaczarowany też mamy ołówek.
      Co nim narysujesz, jest!… I nie ma strachu.

      Weź „love interracial” napisz na chodniku
      I dmuchnij napisem tym prosto w rasistki.
      Z mową nienawiści skończą. Fiku-miku
      Z uchodźcami czyniąc tak, jak feministki!

      Albo weź i serce narysuj tęczowe.
      I naklej je na pierś strasznemu faszyście.
      Zbywszy byt bitewny, w tym co odbytowe
      Frajdę niesłychaną znajdzie oczywiście!

      Pytasz, czy naprawdę ołówek istnieje?
      No i jak go zdobyć? Unijne dotacje?…
      Ciesz się postępaku! (antyfasze, geje,
      Lesby, transy, query… wszelkie konstelacje):

      Ołówek istnieje! Miniaturyzacja
      Tylko jest problemem… A więc są drukarnie,
      Co go zastępują – mennice! Dotacja
      Sprawia, że kler nawet idzie pod latarnię…

      Ołówek rysuje naprawdę czarownie.
      Trwa wydruk miliardów… No i wszystko działa.
      Politycy zdanie zmieniają gwałtownie.
      A nawet biskupi sami – dają ciała!

      Po co ksiądz Lemański był suspendowany?
      Skruchy nie okazał… Lecz bez zbędnych słówek
      Znów jest księdzem (=Kościół znowu jest jebany.)
      Tak zaczarowany sprawdza się ołówek!

  • wPrawo.pl

   11 lipca 2018 at 20:16

   Ks. Lemański bez suspensy. Będzie posługiwał w Archidiecezji Łódzkiej.

   • klioes vel pislamista

    11 lipca 2018 at 23:32

    Lemański PUBLICZNIE potępił polskich biskupów za różaniec do granic.
    Napisał, że będą za tę ksenofobię smarzyć się w piekle…
    Nie słyszałem, by tego żałował i odwołał swoje słowa.
    Czy ktoś coś wie na temat zmiany poglądów przez tego psychola?

   • Stanley

    13 lipca 2018 at 09:14

    oczywiście, że słowa są ważne. tak postąpił marcin Luter tłumacząc Biblię po swojemu. Teraz na jego przekłamaniach zbudowano strukturę sekty pt. protestantyzm.
    Niestety, ale żonglowanie słowami przybrało dzisiaj monstrualne rozmiary, vide ” i czasopisma” – Aleksandra jakubowska.

 2. piotr p

  11 lipca 2018 at 15:27

  Czym jest kłamstwo stworzył Lucyfer?
  Był stworzony a chciał być stwórcą – sprzeczność
  Był aniołem a podawał się za Boga – ze sprzeczności wynika kłamstwo
  Kłamstwo „żyd”:
  Oprawca i ofiara ma to same imię – sprzeczność
  Oprawca podaje się za ofiarę – ze sprzeczności wynika kłamstwo
  Kłamstwo „żyd” to kłamstwo Lucyfera sprowadzone na ziemię i nazwane „żyd” ale jest ono abstraktem. Nie można być „żydem” tak jak nie można być logarytmem- nie można być abstaktem. „Żyd” który wierzy, że jest żydem oddaje wiarę samemu sobie. Jest to system zniewolenia poprzez wiarę. Ci którzy podają się za „żydów” a nimi nie są (wiedzą, że jest to kłamstwo) to synagoga szatana. Dlatego od 3000 lat się przebierają.
  Jezus jest imieniem Prawdy.

  • klioes vel pislamista

   11 lipca 2018 at 15:46

   10/10!


   Szaleniec

   Farid Hafez, redaktor „Raportu
   Corocznego o islamofobii”,
   Niby słodka wisienka u tortu,
   „Kawał dobrej roboty” dziś robi!

   Wnet Komisja koordynatora
   Do zwalczania paskudnej niechęci
   Do islamu wyznaczy… Już pora!
   Działać będzie on… (Ach, pensja nęci!)

   A w tym czasie, co pięć minut w świecie
   Gdzieś zabity chrześcijanin zostaje.
   Ale Unia – wiecie-rozumiecie –
   O tym nie wie… A raczej udaje!

   Po czym poznać najłatwiej szaleńca? –
   Nie rozumie, co pojmują inni.
   I lansuje, bez wstydu rumieńca,
   Że „normalni są wszystkiemu winni!”

   Nie inaczej w Polsce. Bo w Czeladzi,
   W „Elektrowni” nowa jest wystawa.
   Tam „artystki”, co się komu wsadzi,
   Prezentują. (Feministki… brawa!)

   Srom na noszach robi za kapliczkę…
   To „Łechtaczka Wiielkiej jest Bogini”.
   Chętnie chciałbym spytać „ekscentryczkę”,
   Która z wiary pośmiewisko czyni:

   Czemu nie jest tematem szyderstwa
   Jej – Mahomet?… Wesprzyj słuszną sprawę!
   Lękać musi Pani się morderstwa
   Nie od chrześcijan! …dotują wystawę!!!

   Z chrześcijan danin muzeum utworzono.
   Kto rozdaje w nim kasę, jak wieniec?
   Kto burmistrza czeladzkiego żoną? –
   Nomen-omen: Iwona Szaleniec!

 3. mega

  11 lipca 2018 at 16:01

  Ten b. ksiądz i żydowski pachołek powinien być odsunięty od posługi kapłańskiej na zawsze, po tym jak napłuł wielokrotnie na Kościół. No ale nie dziwota, że będzie teraz pracował u bp. Rysia, tóry sam jako totalny lewak i żydofil powienien być suspendowany.

 4. Wojciech

  11 lipca 2018 at 17:15

  Ci „księża” powariowali.

 5. Marian

  11 lipca 2018 at 18:49

  biskup praski Romuald Kamiński był kapelanem kard. Glempa na początku lat 80-tych czyli od Solidarności, w czasie stanu wojennego aż do śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. – Trudno znaleźć te informacje.
  Więc nie ma co się spodziewać jakiegoś przełomu, będą ciepłe kluchy…

  • Marian

   11 lipca 2018 at 18:55

   Jego Spolegliwość 2.0

 6. Tomasz

  11 lipca 2018 at 19:51

  Tomek szabes-goju po kursie w Synagodze szatana pomyliłeś portal katolicki ,Sobór Watykański II to była rewolucja bolszewicka w Świętej Matce Kościele ,Księża broniący Doktryny Katolickiej i celebrujący Formę Nadzwyczajną Rytu Rzymskiego są prześladowani a „Księża”moderniści są promowani i są bezkarni „hulaj dusza piekła nie ma””głowa psuje się od głowy”

  • Tomek

   11 lipca 2018 at 22:18

   Tomasz, mój ulubiony głupku internetowy, jakże ty, stary zasłużony marksista możesz mi mówić, że portal pomyliłem? Hipokryzja zupełna. I szanuj język polski, nieuku, bo aż się przykro te twoje wypociny czyta.

   • tomek

    12 lipca 2018 at 11:45

    Parchu milcz nikt z tobą nie chce dyskutowac onanizowac to sie morzesz w gazeta.pl

    • Tomek

     12 lipca 2018 at 12:12

     Jak nie chcesz dyskutować, to co się głąbie wyrywasz z komentarzem do mojego posta? Wstawek o onanizmie też możesz sobie oszczędzić, nie interesuje mnie, jak wolny czas spędzasz.

     P.S. „Możesz” piszemy przez „ż”, a nie „morzesz”. Ja p….lę, czy wy, gamonie internetowe, co w co drugim komentarzu kogoś od parchów i Żydów wyzywają, są w stanie opanować najprostsze zasady pisowni języka polskiego? Za najprawdziwszego Polaka się taki jeden z drugim gamoń uważa, ale to już go przerasta…

     • tomek

      12 lipca 2018 at 12:18

      Bład mea kulpa ale to tylko swiadczy ze nie uzywam kontrolera jak ty . Ale po co wrazasz ryja tam gdzie cie nie chca.Twoja i nasza cywilizacja to dwa rozne swiaty.

     • Tomek

      12 lipca 2018 at 12:56

      Do @tomek

      „Bład mea kulpa ale to tylko swiadczy ze nie uzywam kontrolera jak ty . Ale po co wrazasz ryja tam gdzie cie nie chca.Twoja i nasza cywilizacja to dwa rozne swiaty.”

      „Mea culpa”, gamoniu, a nie „mea kulpa”:). Może już więcej nie pisz, nie kompromituj się dalej:). A kontrolera nie używam, wystarczy mózgu używać i wykształcenia. Jak ktoś jest nieukiem, to i kontroler mu nie pomoże – więcej pracy to, niestety, wymaga.

      „Nasza cywilizacja” – Tomuś, ego ci widzę rośnie potężne, niedługo razem z nim się w jednym pokoju nie zmieścisz… Ale rację masz w jednym – ludzie tacy jak ja i takie prostaki oraz nieuki jak ty to rzeczywiście dwa różne światy.

 7. Aniela

  11 lipca 2018 at 20:01

  Niektórzy hierarchowie zachowują się skandalicznie.Ryś,Nycz,Polak,Gądecki,Markowski to szkodnicy Kościoła i Polski.O Lemańskim szkoda się wypowiadać.
  Tomek nie był u lekarza.

  • Tomek

   11 lipca 2018 at 22:21

   A w jakim celu, droga Anielko, powinienem się do lekarza zgłosić? Ani słowem o Lemańskim nie piszę tu przecież i bronić nie mam go zamiaru, bynajmniej. Pisałem o głąbach internetowych, nie umiejących pisać poprawnie po polsku, ale w każdym komentarzu odmieniającym „Żyd” przez wszystkie przypadki. Jakoś cię to uraziło, że o lekarzu piszesz?

   • tomek

    12 lipca 2018 at 11:49

    Dostałes juz orgazmu czy jeszcze paru wpisow ci brakuje?Nawet freda nie mozesz zmarszczyc bo napletka brakuje.

    • Tomek

     12 lipca 2018 at 12:52

     Tomuś, zboku – swoje fantazje na temat czyichś orgazmów czy marszczenia freda zachowaj dla siebie, bo to nie portal temu służący. Jak się jednak postarasz, to myślę, że znajdziesz bez problemu inne strony, gdzie na temat takich swoich fantazji będziesz mógł więcej z kimś popisać:)

  • Marian

   12 lipca 2018 at 02:32

   Aniela, Tomek nie chodzi do lekarza, bo boi się, żeby mu nie wszczepili polskiego fashismu albo wyssanego z mlekiem matki antysemithismu

   • Tomek

    12 lipca 2018 at 09:50

    Te, Marianek, a co ty tak dziwnie seplenić zacząłeś? Jakieś „fashismy”, „antysemithismy”, „wyssane”… Coś ci u lekarza wszczepili czy po prostu w jidisz zaciągasz? Może gen się jakiś, nie daj Boże, z któregoś pokolenia u ciebie, Marian, ujawnia?:)

    • Marian

     12 lipca 2018 at 19:14

     Tak napisałem, żebyś łatwiej zrozumiał 😉

     • Tomek

      14 lipca 2018 at 14:42

      Naprawdę, zbyteczny wysiłek:). W Mossadzie nas bardzo dobrze polskiego nauczyli, w przeciwieństwie do wielu gamoni, „prawdziwych Polaków”, którzy przez 8 czy 9 lat polskiej szkoły tej ciężkiej umiejętności załapać nie zdołali:):):)

      P.S. To był żart:) Piszę, na wszelki wypadek, bo paru na tym forum może tego nie załapać:)

 8. wolna-polska.pl

  11 lipca 2018 at 20:03

  Jan Paweł II Apostata.

  • Marian

   12 lipca 2018 at 02:34

   Nu, nu, jaki un tam apostata, toż to przykładny prawowierny yt

 9. Tomasz

  11 lipca 2018 at 21:11

  Miało być „ryba psuje się od głowy”

 10. Marian

  11 lipca 2018 at 22:37

  Czy bp Ryś „ocalił” pana Lemańskiego? Obawiam się, że wystawił go na nowe pokusy i z góry ponosi odpowiedzialność za kolejne wybryki tego pana.

 11. Joanna

  11 lipca 2018 at 23:38

  Być może autor tekstu powinien trochę szerzej spojrzeć na nauczanie Abpa Rysia. Zajmuje się on nie tylko dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, ale też dialogiem ekumenicznym. Wydaje się, że po prostu jest człowiekiem dialogu, co się niektórym nie podoba. Nie widzę niczego złego w postawie brania odpowiedzialności chrześcijan za to, co w naszej postawie wobec Żydów było (czy jest) złe. Nie naszą rzeczą jest sądzić Żydów. Jezus przez całe życie był pobożnym Żydem. Nie przyszedł znieść Prawa lecz je wypełnić. Czy chcemy o tym myśleć czy nie, nasze korzenie są w judaizmie.

  • Marian

   12 lipca 2018 at 02:28

   mylisz się dziecko, Pan Jezus nie czytal Talmudu

   • Tomek

    12 lipca 2018 at 13:29

    To ty się, „dziecko”, mylisz:)

    Judaizm powstał 1500 lat przed tym, jak powstał Talmud. A Pan Jezus go czytać nie mógł, bo w jego czasach Talmudu jeszcze nie było. Wg ciebie zatem judaizmu nie było w czasach Chrystusa:)? Pan Jezus za to czytał i objaśniał Torę.

    • Marian

     12 lipca 2018 at 19:16

     Judaizm powstał gdzieś tam ok. 100 r. po Chrystusie, a może później. Nie bardzo mnie to interesuje. Był jakiś synod w Jamnii czy cóś.

     Tomku my naprawdę mamy te tematy dobrze przerobione. 🙂

     • Tomek

      14 lipca 2018 at 14:46

      Hahahahahahhahahahaha….. No tak, Abraham, Mojżesz, Eliasz, Machabeusze, Herod, saduceusze i faryzeusze wierzyli w Wielkiego Manitou:). A Tora to księga wyznawców Wielkiego Potwora Speghetti:)

      Marian, ja cię błagam… Nie wiem, co wy za „tematy dobrze przerabialiście”, ale weźcie, „przeróbcie” raz jeszcze, ino porządnie tym razem:)

     • Marian

      17 lipca 2018 at 19:27

      Tomku, kto ze współczesnych Żydów przejmuje się Mojżeszem, Pięcioksięgiem, Proroctwem Izajasza, itd. Nie bądź śmieszny. 😉 Ich bogiem jest złoty cielec – ubzdurali sobie, że są rasą panów – patologia umysłowa i tyle. Żałosne małe fiutki.

     • Tomek

      21 lipca 2018 at 02:18

      Do @Marian

      „Tomku, kto ze współczesnych Żydów przejmuje się Mojżeszem, Pięcioksięgiem, Proroctwem Izajasza, itd. Nie bądź śmieszny. 😉 Ich bogiem jest złoty cielec – ubzdurali sobie, że są rasą panów – patologia umysłowa i tyle. Żałosne małe fiutki.”

      No, Marianie, jak któryś Żyd jest religijny, to się przejmuje, oj przejmuje, tak jak chrześcijanin Jezusem czy Świętym Piotrem. Proroctwem Izajasza, to może akurat mniej, bo, nie wiem czy wiesz, ale to nie jest element Pięcioksięgu. A jak jakiś Żyd jest ateistą, to owszem, pewnie się tym nie przejmuje. Przeczytaj sobie natomiast na spokojnie swoje ostatnie dwa zdania i zadaj sobie (albo nie, komuś innemu, żeby było bardziej wiarygodnie) pytanie, czy ty naprawdę w tej sprawie jesteś obiektywny, czy jednak jakiegoś „fiksum-dyrdum” na tym punkcie nie masz…

  • Kwal

   12 lipca 2018 at 06:08

   Jezus nie był żydem tylko Judejczykiem głupia babo…

   • Tomek

    12 lipca 2018 at 13:14

    A w Judei mieszkali przecież wówczas Mohikanie i Irokezi, wiadomo:)

 12. Hania

  12 lipca 2018 at 00:04

  Pani Joanno, na litość boską
  Jezus Chrystus wpierw był Bogiem!
  Korzenie współczesnego judaizmu są w Talmudzie
  Skrajnym antychrześcijańskim.

 13. Art

  12 lipca 2018 at 01:42

  Łodzianie dali nam Millera,to „my” im Rysia i Lemańskiego.Przypomnę tylko,że Dziwisz przysposabiał Rysia na swego następcę w Krakowie,ale ktoś tam powiedział basta,wię podesłali go do m.Łodzi.Nie wiem,jak Łódź dziś wygląda,ale Łodzianie przecież mogą go wyinstalować.Jeśli ich na to stać.Bo ten człowiek to nie przesadzając obraza Boska.
  Skądinąd ciekawe,dlaczego acbp Jędraszewski nie został jeszcze kardynałem?Tak zawsze było,kto zostawał powołany na biskupstwo krakowskie lub warszawskie dostawał wkrótce kapelusz kardynalski.

  • Marian

   12 lipca 2018 at 02:31

   Odpowiedź jest bardzo prosta:
   „W Poroninie, na jedlinie,
   wiszą gacie po Leninie.
   Kto chce w Polsce awansować,
   musi gacie pocałować”

 14. Tomasz

  12 lipca 2018 at 02:15

  Tomek spadaj szabes-goju czy jarmułka na głowie twoja twarzowa przyjaciółka na głowie?UCZYŁ MARCINA A SAM GŁUPI JAK ŚWINIA”na forum mamy drugiego D Danielsa

  • Tomek

   12 lipca 2018 at 11:20

   Tomasz, Danielsa to ty masz, ale Jacka (a nie Jonnego) i nie na forum, ale w barku. I chyba sobie właśnie z niego skorzystałeś. Druga w nocy, Tomasz pisze bez ładu, składu, przecinków, poszanowania dla zasad pisowni… Ciekawe, ile kielichów poszło:). Nie pij za dużo, Tomaszu, bo jeszcze gotów jesteś na swojej głowie jarmułkę kiedyś zobaczyć po paru głębszych, a to już będzie bardzo źle…

   • tomek

    12 lipca 2018 at 11:55

    Daniels raz wstydził sie nazwiska to po wtore imienia a ma piękne- Jojne.A ty jakie masz Tomku ?Też takie ładne?

    • Tomek

     14 lipca 2018 at 14:49

     Takie, jak twoje, matołku, jeśli dotąd tego się nie domyśliłeś jeszcze śledząc moje wpisy:). Będziesz się z niego śmiał?:)

 15. Tomasz

  12 lipca 2018 at 08:04

  Tomka patriota jak z koziej d…py trąba

 16. Tomasz

  12 lipca 2018 at 08:08

  miało być Z Tomka patriota jak z koziej d…py trąba

  • Tomek

   14 lipca 2018 at 14:51

   Dobrze, dobrze, przecież nie krytykuje:). W nocy pite było, to i rano literki uciekają (głośno tupiąc) :):):):)

 17. j-da

  12 lipca 2018 at 08:40

  Kościół był ostoją Polski w najtrudniejszych chwilach i Polska przetrwała zabory i okupację. Nowi zaborcy demontują Polskę metodycznie tj. stworzyli monopol medialny do duraczenia tubylców (jeszcze internet do ocenzurowania), przejmują własność Polaków, mieszają ludność (bo okupacja jednorodnego narodu jest nieopłacalna)oraz rozmontowali Kościół tworząc własną hierarchię kościelną złożoną z żydoagentów i zaprzańców.

 18. z-k

  12 lipca 2018 at 08:45

  Dialog z judaizmem opisał ks. Waldemar Chrostowski w wielkim wywiadzie „Kościół – żydzi – Polska” i żadne mossadowskie pieski nawet w randze biskupów nie mają już nic do dodania.

 19. Bobik

  12 lipca 2018 at 09:12

  Cały ten chrześcijański/katolicki kościół to Żydy modlące się do Żyda.
  A głupie goje słuchają i też się modlą do Żyda.

  • tomek

   12 lipca 2018 at 11:57

   No karwa jeszcze bolszewik tu aspiruje tylko czerwonych kmerow brakuje.

  • Marian

   12 lipca 2018 at 20:04

   @Bobik, ja nie modlę się do żyda, zresztą, Pan Jezus nigdy nie twierdził, że „zbawienie bierze początek od żydów” , nawet powiedział do faryzeuszów „Królestwo Boże będzie wam zabrane”. To św. Paweł, nie do końca nawrócony żyd (bo oni nigdy nie są nawróceni do końca) wymyślił teologiczną koncepcje, że żydzi kiedyś tam się nawrócą i tak dalej.
   Pan Jezus powiedział do żydów: „Będziecie mnie szukać, ale Mnie nie znajdziecie”. Odrzucenie Izraela jest definitywne. Owszem, zbawią się pojedynczy Żydzi lub małe grupki, ale judaizm, to zorganizowany antychryst. „Nie ma zbawienia poza Kościołem”. Tak mi przykro.

   • Tomek

    14 lipca 2018 at 15:05

    To ciekawe, do kogo Marian się modli:). Do Wielkiego Manitou, pewnie:)

 20. Tomasz

  12 lipca 2018 at 11:52

  Tomek napił się koszernej wódki na koszernym śniadaniu i bredzi od rzeczy,Jego idolem jest Ks Lemański w czarnej koszuli z jarmułką na głowie,Ma poglądy z nie z GW

  • Tomek

   14 lipca 2018 at 14:59

   Tomasz, wiesz jak się nazywa w psychologii przypisywanie innym swoich wad (w Twoim przypadku, picia, bo to ewidentnie widać patrząc na nieskładny bełkot, jaki w wieczornych godzinach, głównie, tu umieszczasz)? Mechanizm projekcji.

   A to, że się czasem pośmieję z jakiegoś internetowego gamonia, jak ty, bynajmniej nie mówi nic o tym, jakie mam poglądy co do treści artykułu. Lemański to dla mnie pajac – tak dla twojej wiadomości. Po prostu, chciałem się pośmiać z gamonia:)

   P.S. Uwaga, quiz – co skacowany Tomasz miał na myśli pisząc: „Ma poglądy z nie z GW”

   a) ma poglądy „nie z GW”?
   b) ma poglądy z „Nie” i z „GW”?
   c) nic nie miał na myśli, baniak go rano na kacu bolał, więc bezmyślnie pisał:)

 21. Bobik

  12 lipca 2018 at 16:08

  Mnie się wydaje, że Tomek jest młody, głupi i narwany.
  Do tego pewnie mało waży, tak że jak go znajomy rabin wódką poczęstuje to później bredzi od rzeczy.

  • Marian

   12 lipca 2018 at 19:20

   Możliwe, że masz rację @Bobik. Ja dawno temu też myślałem, że te żydki to takie oryginalne ludzie, że fajnie i ogóle. Byłem może kilkanaście razy na przedstawieniach w Teatrze Żydowskim w Warszawie, aż po bliższym poznaniu tego towarzystwa dałem sobie spokój. – Naprawdę nie mają nic do zaoferowania poza swoim plemiennym narcyzmem.
   Tomkowi pewnie też kiedyś przejdzie, ale póki co jest „młody i g…niewny” 😉

   • Tomek

    14 lipca 2018 at 15:09

    Marian, ty popatrz, a ja w Teatrze Żydowskim nigdy nie byłem…. Oj, Marian, Marian, życie na krawędzi prowadziłeś:)

  • Tomek

   14 lipca 2018 at 15:03

   Ale ty mi teraz, Bobik, komplement strzeliłeś tym „mało waży”…:). Gruby nie jestem, ale 2 czy 3 kilo to warto, bym jednak zrzucił…

 22. Tomasz

  13 lipca 2018 at 05:08

  Nie są naszymi starszymi braćmi w wierze gdyż nie wierzą w Boga w trzech osobach ,Teraz w Polsce przechodzą do przejęcia Świętej Matki Kościoła oraz Polski w posiadanie będziemy mieli nową szlachtę z Izraela ,

  • Tomek

   14 lipca 2018 at 15:11

   Tomasz mądrzejszy od papieża:). Wiadomo, Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu skończył, no to „mondry”:)

 23. Adam

  14 lipca 2018 at 06:31

 24. Tomasz

  14 lipca 2018 at 19:38

  Tomek podrzędny inteligent po kursach marksizmu „Tomek czytelnik Nie i gadzinówek GP I GW szabes goj po kursach w Synagodze szatana (Por AP Sw Jana)Tomek nie wycieraj sobie gęby Świętą Matką Kościołem ,Nie jesteście starszymi w wierze bo nie wierzycie w Boga w trzech osobach ,Musiała być dobra koszerna wódka na zakrapianym koszernym śniadaniu z Jojni Danielsem Czy Jarmułka na głowie twoja twarzowa przyjaciółka ?Jak twój przyjaciel Ks Lemański z Jarmułką na głowie?

  • Tomek

   14 lipca 2018 at 22:18

   Tomasz, ja nie wiem… Jak się przekomarzamy z Marianem, na przykład, to przynajmniej nieraz potrafi mi zabawną ripostę strzelić. Jak coś „prawo” pisze, to już na sam widok jego pseudonimu zaczynam się śmiać. A ty to tylko odpisać umiesz jak jakiś toporny cep – bez polotu, bez dowcipu, zrzynając cudze teksty i powtarzając non stop to samo.:) Ani mądry, ani zabawny:)

   Ale widzę, że się tym razem rozpisałeś, bo jest wszystko z twojego stałego repertuaru – i szabes-goje, i synagoga Szatana, i Jojni (tym razem) Daniels, i koszerna wódka, i kursy marksizmu… Znaczy się, tzw. flow jest. 20 już, najwyraźniej Tomasz w euforyczny etap upojenia wszedł:)

 25. Tomasz

  15 lipca 2018 at 02:34

  Tomek reprezentuje trzecie pokolenie żydo-komuny która strzałem w tył głowy naganem mordowała Polskich Żołnierzy Niezłomnych ,Na koszernym śniadaniu u rabina J Danielsa napił się koszernej wódki i bredzi Syjamie nie zna geografii jest Izrael syjonistyczny twór założony przez WLK Brytanię w 1948 r ,Jak się ma twój przyjaciel Ks Lemański w czarnej koszuli z jarmułką na głowie,?Szabes-goj to osobnik wysługujący się Żydom za synekury w administracji państwowej ,Nie wycieraj sobie gęby Polskim Papieżem ,

  • Tomek

   15 lipca 2018 at 12:12

   Tomaszu:

   – przede wszystkim, nie pij tyle, a jak już pijesz, to nie siedź po nocach na forum

   – jak nie masz nic mądrego lub zabawnego do napisania, to wystarczy, że raz ten swój durny słowotok opublikujesz – nikt nie ma przyjemności czytać 10 razy tych samych pijackich wynurzeń

   – naucz się pisać prawidłowo przymiotniki, w końcu. Dzieci to już potrafią

   – Żołnierzami Wyklętymi sobie moczarowskie mordy nie wycieraj (ani papieżem, bo ty tak rozumiesz jego nauki, jak krowa fizykę kwantową)

   – jak chcesz zrozumieć ironię z Syjamem zrozumieć, to sobie w Internecie coś o tym poszukaj, skoro pamięć starego, zasłużonego towarzysza zawodzi

 26. Tomasz

  15 lipca 2018 at 15:27

  Tomek nie wycieraj sobie pijackiej żydowskiej gęby antypolskimi paszkwilami ,Ile ci płaci szekii Abnasada Izraela za pisanie antypolskich paszkwili,Ty żydo-komunistyczna gębo spadaj swoich ziomków .Ile twój dziadek zamordowała Polskich Inteligentów i Żołnierzy Niezłomnych ??Nie wycieraj sobie gęby padalcu Polakami i Polkami.Katolickim Pismem Świętym oraz Papierzem i Świętą Matką Kościołem ,

  • Tomek

   15 lipca 2018 at 16:49

   Tomasz, ty idź się może napić, co? Bo do tego tylko się nadajesz. Teksty piszesz tu czerstwe jak zeszłoroczny chleb i składne jak bełkot alkoholika przed zgonem. Walniesz kielicha lub dwa samogonu, to może trochę polotu spłynie chwilowo na ten twój durny czerep.

 27. Tomasz

  15 lipca 2018 at 20:15

  Tomek ty syjonistyczna antypolska gębo ile otrzymujesz szekli z Ambasady Izraela za pisanie antypolskich paszkwili ,Nie wycieraj sobie pijackiej gęby Polakami i Polakami Świętą Matką Kościołem ,

  • Tomek

   21 lipca 2018 at 02:21

   Tomasz, jeśli coś sobie czymś lub kimś wycieram, to nie „Polakami i Polakami Świętą Matką Kościołem” (znów zagadka, co pijak miał na myśli tym niechlujnym tekstem…), ale tobą, jako wybitnym internetowym nieukiem. I nie wiem, czy gębę akurat…

 28. Pingback: c3wm54no7tebcomvvnwecttv54t

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra