Oczywistym jest, że im mniejszy kraj, o mniejszym potencjale ludnościowym, gospodarczym czy militarnym, tym trudniej […]