Kara więzienia za seks pozamałżeński czy dokonanie aktu apostazji – to tylko niektóre z przepisów, […]