Sejm stanął w obronie Jana Pawła II! Przyjęto specjalną uchwałę

Jan Paweł II w Sejmie RP fot. sejm.gov.pl

Sejm RP przyjął 9 marca br. uchwałę “w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II” zaproponowaną przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

W głosowaniu dział wzięło 318 posłów. Za było 271 przedstawicieli PiS’u, 1 poseł Koalicji Obywatelskiej, 12 posłów Koalicji Polskiej, 7 posłów Konfederacji, 4 Porozumienia, 3 Kukiz’15, 3 Polskie Sprawy oraz 3 niezrzeszonych.

Papież Jan Paweł II, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, wypowiedział
w Warszawie historyczne słowa:
“Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!”
Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie
naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę,
opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki
Papież- św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii.
Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których me odważyli się
wykorzystać nawet komuniści.
“Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego
zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy,
Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców
niepodległości Polski” – głosi uchwała Sejmu ustanawiająca rok 2020 Rokiem Jana Pawła II
przyjęta zaledwie cztery lata temu niemal jednogłośnie, ponad politycznymi podziałami.
Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie
ksztahowania życia społecznego. “Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się
przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”; te słowa Papieża Polaka,
wypowiedziane w gmachu Sejmu w roku 1999, stają się współcześnie niestety coraz bardziej
aktualne.
Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar
zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę
niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefY wpływów, o czym wielokrotnie przypominali
w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas
ostatniej wizyty w Polsce.
Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata.
Niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża
szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń
przypomnieć, że Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą
ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi
pracy i sprawiedliwość społeczną.
Jako posłanki i posłowie wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy
stanęli w obronie św. Jana Pawła II. Zrobili to zarówno ludzie dalecy od Kościoła, jak i ci,
którzy do niego należą i od lat walczą o naprawienie błędów popełnianych po ujawnieniu
nadużyć.
Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam
godność i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla
całej klasy politycznej, w czasach gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich
demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Nim
za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Jana Pawła II dla obrony tożsamości,
wolności i wspólnoty narodowej, składa wielkiemu rodakowi wyrazy uznania i wdzięczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *