Z kraju

Obce służby specjalne działają poprzez fundacje

Zaistniała sytuacja wokół fundacji Otwarty Dialog jest dobrą okazją dla nas wszystkich, abyśmy uświadomili sobie wreszcie, jaką rzeczywistą rolę pełnią działające na terenie Polski fundacje. Cała historia, która wreszcie wybuchła aferą wokół opublikowanego instruktarzu rozwalenia własnego kraju jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i trzeba to wyraźnie zobaczyć.

Na portalu Prawy.pl, a także poprzez inne media już w zeszłym roku mocno zwracałem na to uwagę, tylko nie zawsze takie komunikaty zostają poważnie potraktowane przez uśpione społeczeństwo! Dopóki coś się nie wydarzy, nie zwracamy uwagi na alarmujące o zagrożeniach artykuły, a nie reagujemy, bo właśnie działania obcych agentur mocno pracowały nad mentalnością obywatelską, abyśmy pozostawali w nurcie zaplanowanego dla nas i podpowiadanego nam na różne sposoby sposobu myślenia.

Kuriozalna sytuacja

W takim kraju jak Polska, w którym rząd epatuje pełnią narodowego patriotyzmu dla własnego kraju, sytuacja z publikacją planu rozwalenia kraju od wewnątrz w ogóle nie powinna mieć miejsca, a jeśli już do tego doszło, twórcy powinni już zostać zablokowani we wszelkiej działalności na terenie naszego kraju. Piszemy ‘twórcy’ bo chyba każdy świetnie zdaje sobie sprawę, że nie może tu chodzić o jedną osobę pana Bartosza Kramka i ewentualnie jego żonę.

W tym miejscu dokładnie wszyscy musimy stanąć twarzą w twarz z powodami, które są przyczyną tego, że fundacje spełniające dwuznaczne role na terenie naszego państwa mają się świetnie, bo my sami im na to pozwalamy!

Świadomość i umiejętność zauważania działań różnego rodzaju obcych agentur w naszej ojczyźnie są tak zatrważająco niskie, że podobne sytuacje jak ta z instruktarzem Kramka mogą spokojnie być publikowane w sieci, czy mediach typu TVN, czy Wyborcza, a przecież to jest kuriozum i naprawdę zagraża bezpieczeństwu naszego kraju!

Naprawdę trzeba wrócić do tematu!

A tymczasem my już od roku informowaliśmy o rzeczywistych celach niektórych fundacji, może więc najwyższy czas przypominać i uświadamiać sobie, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi? Popatrzmy bowiem realistycznie, cóż może się dalej stać, skoro ze spokojem fundacja Kramka mogła sobie produkować… broń?!

Przypominajmy zatem głośno, że nie jest żadną fantastyczną, filmową opowieścią informacja, że na terenie Polski prowadzona jest walka informacyjna z wykorzystaniem różnych fundacji!

Skąd pieniądze, stąd strategia

Ogólnie można powiedzieć, że dostrzegam dwa rodzaje oddziaływania:

Pierwsze to oddziaływanie amerykańskie. Amerykanie za pomocą swoich fundacji na terenie Polski, oprócz działań typowych dla fundacji, takich jak promowanie swoich wartości na przykład słynnej „demokracji amerykańskiej”, prowadzą również działania, których zadaniem jest destabilizacja dawnych republikach radzieckich. Chodzi oczywiście o to, aby przejąć nad nimi kontrolę. Stany Zjednoczone starają się przy pomocy Polski tak oddziaływać, aby nadawać kierunek polityczny tych państw. Wykorzystuje się do tego właśnie fundacje(sic!), którym przekazuje się określone i wcale niemałe środki finansowe po to, żeby prowadzić tam różnego rodzaju warsztaty, odpowiednio szkolić studentów, w ściśle określony sposób programować nauczanie o demokracji, o prawach obywatelskich itp.

Na to idą naprawdę bardzo konkretne środki finansowe, które przecież nie biorą się nigdy znikąd i dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w przypadku fundacji dialogu Kramka, pieniądze zawsze mają swoje źródło, z którego płyną, a zidentyfikowanie źródeł finansowania danych fundacji jest zawsze ostatecznym obnażeniem intencji działań fundacji!

W rzeczywistości trzeba jasno powiedzieć, że fundacje tego typu są faktycznie grupami ludzi, przygotowującymi do działań wywrotowych na terenie danego kraju, dokładnie jak miało to miejsce na Majdanie! Wszyscy musimy wreszcie wyraźnie widzieć, że fundacje te nie mają za swego celu dobro Polski, ale mają cele własne, który nadawane są z miejsc, z których płyną pieniądze na owe fundacje!

Skuteczne usypianie Polaków dla obcych celów

To są bardzo konkretne działania, podczas których po prostu przygotowuje się struktury ludzi, którzy właśnie zaszczepiają na terenie danego kraju bardzo określone poglądy po to, żeby w odpowiednim momencie je wykorzystać. Dlatego fundacje takie jak Otwarty Dialog ze spokojem opublikowały plan niszczycielski dla Polski, bo najpierw bardzo mocno pracowały nad tym, aby przygotować sobie dobrze grunt dla realizacji tego planu!!! To są bardzo konkretne działania, KOD nie powstał sam z siebie i musimy to wszyscy bardzo dokładnie zobaczyć! Także kuriozalnie mało restrykcyjna reakcja na opublikowany plan Kramka jest efektem wcześniejszych działań fundacji!

Inne przykłady, obrazujące taką sytuację to fundacje niemieckie, działające na terytorium Polski. Te fundacje generalnie skupiają się w swych działaniach na odcinku polskim.

Jakiego rodzaju są to działania?

Niemcy dążą do sytuacji, w której ma dochodzić do osłabienia więzi wspólnotowych, a zwłaszcza rodzinnych. Seksualizacja, aborcja, promocja homoseksualizmu, laicyzacja itp. Wszystko to nie są pro wolnościowe ruchy, rzekomo wyzwalające z homofonii, ale ściśle określony plan działania, nastawiony na bardzo określone cele, które w ani jednym momencie nie są dla dobra Polski i nie możemy już tego dłużej nie widzieć!

KOD i produkcja broni

Wkrótce bowiem możemy zobaczyć podobne instruktarzowe porady, jak przeprowadzać zamach na nasz własny kraj z całkiem innych stron, nie tylko przecież wschodnich! To wszystko jeśli chodzi o oddziaływanie ideologiczne na mentalność Polaków, na plan usypiania ich, który w dużej mierze okazał się niestety skuteczny!

Przypomnijmy, KOD nie powstał sam z siebie, ale jest wynikiem braku reagowania samych Polaków na indoktrynowanie nas i usypianie refleksji i czujności! Brak krytycyzmu na przykład wobec fałszywie pojętej tolerancji okazuje się teraz ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju! Proszę sobie samemu odpowiedzieć w tym momencie na pytanie: Co musi się jeszcze stać, żeby Polacy się obudzili? Ile broni ma być wyprodukowanej pod osłoną Fundacji Otwarty Dialog? Kiedy zadamy sobie wszyscy konkretne pytanie, które powinno głośno wybrzmieć jak następuje: Po co komu broń do… dialogu? I czym miałby być ów ‘dialog’ skoro jedna ze stron zaopatruje się w broń?

Wszystkie czołowe partie niemieckie mają swoje przedstawicielstwa w Polsce

Inny rodzaj oddziaływań Fundacji ma miejsce na odcinku gospodarczym. Co ciekawe, prowadzi się szkolenia, badania, które są nakierowanie na jakiś określony cel. Na przykład powinno wzbudzać duży niepokój wśród społeczeństwa pojawienie się licznych publikacji, mówiących o szkodliwości węgla.

Zobaczmy jak to działa:

Polska jest posiadaczem około 90% (sic!) zasobów węgla w całej Unii Europejskiej, natomiast niemieckie fundacje dążą do tego, żeby Polacy z tego węgla nie korzystali! Oni naprawdę chcą odciąć nam to źródło energii i do tego zmierzają. Czy ktoś z Polaków jeszcze w to wątpi? Jeśli tak, to właśnie dlatego, że odpowiednie fundacje poddały społeczeństwo konkretnej indoktrynacji na przykład para ekologicznej!

Pójdźmy dalej! Gdy bardzo szczegółowo przyjrzymy się owym fundacjom, możemy zobaczyć w pełnym świetle, jak wszystkie czołowe partie niemieckie mają swoje fundacje działające na terenie Polski!

Zarówno Chadecy za pomocą Fundacji Adenauera, jak i socjaliści, a także zieloni, wszyscy oni naprawdę mają swoje fundacje i przedstawicielstwa w Polsce!

Jest także na przykład fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie, która wspierana za pośrednictwem ludzi związanych między innymi z Pawłem Kowalem, działa na rzecz Ukrainy (sic!)! Co ciekawe, różnego rodzaju projekty typu portale internetowe, są dofinansowywane prze właśnie tę fundację i nikomu wydaje się nie przeszkadzać, że współpracujący z nimi dziennikarze ukraińscy, na przykład nie ukrywają swojego negatywnego stosunku do filmu „Wołyń”!

Prowadzi się na przykład działania fałszujące realizm wydarzeń o Wołyniu. Odbywa się to w całkiem prosty sposób, gdy na przykład dziennikarka ukraińska, która wypowiada się o samym filmie jako rzekomy autorytet na łamach ukraińskiego portalu informacyjnego stwierdza, że jest to film dobrze zrobiony od strony technicznej, natomiast według niej, nie ma nic wspólnego z historią. Deprecjonuje się w ten sposób wagę tego filmu do poziomu popkulturowego tworu sensacyjnego! Osoby nieznające faktów o Wołyniu zaczynają nieść w świat informację, że nie wiadomo do końca jak to było z tym Wołyniem, bo przecież sami słyszeli, jak ktoś ważny powiedział… I tak fałszywy obraz niesie się z ust do ust nieuświadomionych, uśpionych obywateli.

Agentura wpływu pod nosem polskich służb

Cała ta agenturalna działalność ma się więc całkiem dobrze w naszym kraju, swobodnie sobie działa, a kuriozalne jest to, iż jest to agentura wpływu, a działa pod nosem polskich służb!

Polskie służby nie reagują i nie przeciwstawiają się wpływom zarówno fundacji amerykańskich, jak i niemieckich, tak samo jak nic nie robi się z przepływem środków finansowych na rzecz działań pro-ukraińskich w Polsce! Czy nie czas się opamiętać? Powtórzmy pytanie, co jeszcze ma się stać, żebyśmy się wszyscy obudzili?

Polska w kleszczach mentalności ukraińsko-niemieckiej

Ukraińcy mają taki wieczny sentyment do Niemców, do sposobu prowadzenia przez nich polityki. Znamy to z historii i to są fakty!!! Można samodzielnie wyszukać choćby i w sieci realne świadectwa ludzi o tym wszystkim, niektórzy z nich wciąż jeszcze przecież żyją!

Obecnie mamy więc współczesne relacje geopolityczne, które nie są oderwane od przeszłości, które przecież wynikają z niej! I tak dziś Ukraińcy nie ukrywają, że głównym ich celem w Europie jest przede wszystkim współpraca z Niemcami. Oni po prostu mają w sobie to parcie do uzyskiwania przewagi nad innym narodem, to nie są fakty sztucznie kreowane przez traumę po kresowych wydarzeniach historycznych, ale to są realne współczesne działania!

Oczywiście, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, można by powiedzieć, że dalecy są Ukraińcy od ideałów niemieckich. Jednak pod względem mentalności, pewnego rodzaju etosu, podejścia do kwestii narodu, te poglądy wydają się być bliskie, co poznajemy po działaniach między innymi agenturalnych fundacji wypełniających określony plan na terenie naszego kraju! Ten plan wypełniany jest dziś!

Zapowiedź Prawy.pl

Ponieważ cała sprawa działalności agenturalnej fundacji na terenie Polski jest naprawdę kluczowa dla bezpieczeństwa naszego kraju, co już wszyscy widzimy na ulicach naszych miast, gdzie wypełniane są dyrektywy Kramka i fundacji, będziemy do tematu często wracać. Postaramy się bardzo konkretnie wykazywać działania różnych fundacji. Uczulamy Państwa też na bardzo skrupulatne przyglądanie się działaniom różnych fundacji na terenie naszego kraju, przecież wszyscy chcemy żyć w spokojnym i bezpiecznym, to znaczy suwerennym kraju! Jaki ten kraj będzie nie zależy od żadnych obcych wpływów, ale tylko i wyłącznie od nas samych!

Arkadiusz Miksa

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

146 komentarzy

146 Komentarzy

 1. Pankrac

  10 sierpnia 2017 at 19:00

  PiS nie reaguje na nic, bo PiS jest opłacony przez tych samych z fundacji.

  • niepisior

   10 sierpnia 2017 at 20:22

   Otóż to!
   Dodam, to do pana, panie MIksa, że to ie pan i nie „prawy.pl” pierwsi dostrzegliście problem! Od lat o tej sprawie publicznie mówi JKM i red. Michalkiewicz. Ale to głosy wołających na puszczy, bo przecież orientacja konserwatywno-liberalna to orientacja kabaretowa i urojona.

   • andzia

    11 sierpnia 2017 at 10:29

    Bloger Bartosz ustalił, że żona JKM pracuje w jednej fundacji z Zosią Komorowską.

  • ss-20

   11 sierpnia 2017 at 12:45

   „Mossad”

  • wolna-polska.pl

   11 sierpnia 2017 at 13:03

   100 lat agresji żydowskiej na Polske.

 2. Danka

  10 sierpnia 2017 at 19:16

  Przeciez wszyscy o tym dobrze wiedza, ale wreszcie cos zaczyna sie dziac. Polacy zaczynaja budzic sie z hipnozy i mowic wlasnym glosem i zaczynaja sie rozpoznawac.I mowic, co widza i co nie jest ich. A to bardzo duzo…To powrot do zycia.

 3. stan

  10 sierpnia 2017 at 19:58

  Nic z tego nie będzie, dopóki mamy przy władzy okupanta. Możemy, jako poddani władzy się obudzić, wybudzić, ocknąć itd. jak zwał tak zwał, a historia i tak uczy, że nie było rewolucji ludowej. Hipnoza niekonieczna, np. w PRLu jej nie było. Natomiast ludzie pod terrorem (fizycznym, czy psychicznym) nie zrobią nic, vide: Sowiety, PRL, KRLD, obecnie mieszkańcy krajów Europy Zachodnirj … itd., itp. Jeżeli coś się działo (niby pozytywnego) w zniewolonych krajach, to było to przemyślanym (aksamitnym) rozmontowywaniem. Że niby komunizm padł dzięki papieżowi i Reaganowi? Kto się na to nabrac da! W ogólnym zarysie wszystko jest tak ustawione, że machina działa sama, raz po raz wymagając jednak korekty w celu jej dostosowania i udoskonalenia. Autorowi też tak wychodzi. Zresztą artykuł (nie pierwszy Pana Arkadiusza Miksty) moim zdaniem bardzo dobry i pożyteczny. Konieczne rozpowszechnianie.

 4. Pingback: Obce służby specjalne działają poprzez fundacje « Dziennik gajowego Maruchy

 5. Pingback: Obce służby specjalne działają poprzez fundacje | W y s z p e r a n e

 6. Czesław

  11 sierpnia 2017 at 04:04

  Chyba ten artykuł i wszystkie komentarze są błędne bo w telewizji publicznej, i tych wolnych i niezależnych też, podają że to wszystko „sprawa Putina”. A komu ten biedny czytelnik GP lub GW ma wierzyć?.

  • abc

   11 sierpnia 2017 at 04:46

   Muszą tak gadać bo jeszcze ten czytelnik GP/GW by się zaczął zastanawiać, że może z tym „demokratycznym przewrotem” na umiłowanej Ukrainie też coś jednak było nie tak.

  • andzia

   11 sierpnia 2017 at 10:51

   Po wizycie Trumpa Macierewicz zmienił front. Teraz zagraża nam zachód.

   • Paweł

    14 sierpnia 2017 at 09:26

    Największym zagrożeniem dla Polski jest sam Macierewicz. Skoro jedna wizyta potrafi wpłynąć na zmianę wroga to świadczy o tym, że jest agentem.

 7. rafal

  11 sierpnia 2017 at 08:02

  Z A W S Z E P O L S K A

  POLACY PO BITWIE POD GRUNWALDEM ,SĄ NARODEM PRZEKLĘTYM PRZEZ KOŚCIÓŁ ! ! !
  Ojciec Święty, żyd nie polak Jan Paweł II ,klątwy nie zdjął ! ! ! Watykan to WRÓG polaków ! ! !
  46.Lechia,-3 tys.lat historii Polski.cz.1/3.Spiskowa Historia Polski.https://www.youtube.com/watch?v=4Hq05Kvij3w&list=PLMljuBdUhXvsRJ-QD2ME1HHg7H7gaJ7fU
  AKOWCY strzelali do ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH którzy szli powstaniu na pomoc ! ! !
  KOPERNIK był satanistą .
  W roku 2020 szatan zostanie zniszczony do czwartego pokolenia .Polacy ocaleją ! ! ! ! NIEBOCENTRYZM i HONOR
  ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .Polska od Atlantyku po Ocean Spokojny .
  11.7/9 Narodowe Siły Zbrojne, fenomen polski: NARODOWCY, Żołnierze Niezłomni – NSZ WW 2https://www.youtube.com/watch?v=6oKx6tlM3ns&list=PLsl9qhb8vVlJ0iiU9p0OIjr_cEK3ECDb0&index=92

  HISTORYCY POLSCY TO OSZUŚCI . W POLSCE BYŁO NAJPIERW PRAWOSŁAWIE ! ! ! ! !
  JEZUS CHRYSTUS NIGDY NIE BYŁ W PALESTYNIE ! ! ! ! !

  Odebrane ,przekaż dalej ………..

 8. jacek

  11 sierpnia 2017 at 15:32

  Należy zlikwidować wszystkie obce i wrogie Polsce fundacje,tak jak to zrobił Putin w Rosji.

 9. jok

  11 sierpnia 2017 at 19:48

  Agentura ma dzieki współpracy z obcymi sluzbami- mozliwosc wzbogacenia się. Sa wiec agenci zainteresowani sluzeniem. Niemniej rzadko jest tu prawdziwa radosc „w tworzeniu czegos waznego” w imie interesu etnicznego, tadosc, ze wpisujesz sie w walkę prowadzoną od pokoleń, ze duchy dziadów patrzą na ciebie z uznaniem. To wystepuje -jak mi sie zdaje – przy współpracy „naszych rodzimych” z korzeniami ż-skimi z organizacjami ż-skimi.
  Etnocentryczna wiez Ż-ów, w „walce” „by ten swiat byl dobry dla Źdow” jest z pewnoscia duzo wieksza niz zwiazki agenta z oficerami prowadzacymi- jak mi sie zdaje i jak wskazuje logika nawet.

 10. Marri

  11 sierpnia 2017 at 22:35

  Portal niezależna jest proukrański.Właśnie wycofali mi komentarze.

 11. Pingback: Obce służby specjalne działają poprzez fundacje | forumemjot dla Polski

 12. online casino app

  31 sierpnia 2017 at 08:56

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I?ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 13. career exploration

  1 września 2017 at 06:31

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 14. street wear

  2 września 2017 at 11:40

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 15. Budget Shopping

  2 września 2017 at 13:46

  Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally ? taking time and actual effort to make a very good article? but what can I say? I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 16. see my site

  2 września 2017 at 20:37

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 17. click on my website

  2 września 2017 at 20:42

  Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally ? taking time and actual effort to make a very good article? but what can I say? I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 18. check out my website

  3 września 2017 at 19:50

  I am often to blogging and i actually respect your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and hold checking for brand new information.
  check out my website http://www.forum-lodz.pl/nie-pij-na-sloncu-skutki-vt3605,60.htm

 19. check out my website

  4 września 2017 at 11:25

  This actually answered my drawback, thanks!
  check out my website http://www.freeonlinecricketgames.net/index.php?task=profile&id=2654262

 20. 188maxbet

  4 września 2017 at 19:02

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 21. go movies

  5 września 2017 at 08:15

  Spot on with this write-up, I actually assume this web site needs rather more consideration. I’ll in all probability be again to learn rather more, thanks for that info.

 22. see more at my website

  5 września 2017 at 10:10

  I’m impressed, I need to say. Really not often do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me let you know, you have got hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is something that not enough individuals are talking intelligently about. I’m very pleased that I stumbled across this in my seek for something relating to this.

 23. 抚顺外汇开户

  6 września 2017 at 09:50

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I am experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 24. check out my website

  6 września 2017 at 18:25

  It’s hard to find educated folks on this matter, however you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 25. check out my website

  6 września 2017 at 20:58

  Spot on with this write-up, I actually assume this website wants way more consideration. I’ll in all probability be once more to read way more, thanks for that info.

 26. check out my website

  6 września 2017 at 21:23

  After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any approach you possibly can remove me from that service? Thanks!

 27. see my website

  6 września 2017 at 21:46

  Hey! I simply want to give a huge thumbs up for the nice information you will have here on this post. I can be coming back to your weblog for more soon.

 28. see my website

  7 września 2017 at 07:27

  Can I simply say what a relief to find somebody who truly knows what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know methods to carry a problem to mild and make it important. More people need to learn this and perceive this facet of the story. I cant consider youre no more well-liked since you undoubtedly have the gift.

 29. see my website

  7 września 2017 at 08:14

  The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to learn, however I actually thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you happen to werent too busy on the lookout for attention.

 30. see my website

  7 września 2017 at 10:22

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 31. check out my website

  7 września 2017 at 11:03

  I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy studying a submit that will make people think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 32. îöåíêà êîìíàòû

  7 września 2017 at 12:26

  The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my option to read, however I truly thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could repair in the event you werent too busy looking for attention.

 33. îöåíêà èìóùåñòâà îîî

  7 września 2017 at 13:25

  After examine a number of of the weblog posts in your website now, and I really like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and will probably be checking back soon. Pls try my site as well and let me know what you think.

 34. You need to take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will advocate this site!

 35. There are some interesting deadlines in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as effectively

 36. îöåíêà äëÿ ñóäà

  7 września 2017 at 15:34

  I’d have to verify with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy reading a publish that can make individuals think. Also, thanks for allowing me to comment!

 37. instagram takipçi sayısı arttırma

  7 września 2017 at 16:23

  That is the precise blog for anybody who needs to search out out about this topic. You understand so much its almost arduous to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!

 38. Spot on with this write-up, I really assume this web site wants way more consideration. I’ll probably be once more to read much more, thanks for that info.

 39. After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any method you’ll be able to take away me from that service? Thanks!

 40. gadgets

  14 września 2017 at 08:42

  You made some respectable points there. I regarded on the internet for the issue and found most individuals will go along with together with your website.

 41. freewebcams

  14 września 2017 at 11:43

  I’d must verify with you here. Which isn’t one thing I normally do! I take pleasure in studying a publish that may make individuals think. Also, thanks for permitting me to remark!

 42. livegay cam

  14 września 2017 at 13:53

  I found your blog web site on google and test a few of your early posts. Continue to maintain up the excellent operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to studying more from you in a while!…

 43. There are certainly a whole lot of details like that to take into consideration. That is a great level to convey up. I offer the ideas above as common inspiration but clearly there are questions just like the one you carry up the place a very powerful factor will probably be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, however I am sure that your job is clearly identified as a good game. Both boys and girls really feel the impression of just a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 44. Good post. I be taught one thing more challenging on totally different blogs everyday. It should at all times be stimulating to read content material from different writers and practice a bit one thing from their store. I’d choose to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your internet blog. Thanks for sharing.

 45. showbox apk file for android

  16 września 2017 at 10:44

  You should take part in a contest for among the best blogs on the web. I will suggest this website!

 46. adonis golden ratio reviews

  17 września 2017 at 14:44

  After study a few of the weblog posts in your web site now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and shall be checking again soon. Pls try my website online as effectively and let me know what you think.

 47. mp3 download

  18 września 2017 at 09:20

  Would you be thinking about exchanging hyperlinks?

 48. Bola Online dan Bola Judi

  19 września 2017 at 16:24

  I’m usually to running a blog and i actually recognize your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and maintain checking for new information.

 49. Herbert Singapore

  19 września 2017 at 21:23

  Aw, this was a very nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and certainly not appear to get something done.

 50. best camera backpacks

  20 września 2017 at 08:26

  Can I simply say what a reduction to seek out somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how you can deliver a problem to mild and make it important. More folks must read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre no more widespread because you positively have the gift.

 51. LED light

  20 września 2017 at 14:27

  Your home is valueble for me. Thanks!…

 52. Best Hyip monitoring website

  20 września 2017 at 22:40

  It’s laborious to find educated folks on this matter, but you sound like you understand what you’re speaking about! Thanks

 53. song download

  22 września 2017 at 11:55

  There are definitely lots of details like that to take into consideration. That is a great level to deliver up. I supply the thoughts above as basic inspiration but clearly there are questions just like the one you convey up the place crucial factor can be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, however I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Both girls and boys really feel the affect of only a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 54. piano lessons for kids chicago

  22 września 2017 at 17:01

  Would you be serious about exchanging hyperlinks?

 55. Grammarly Student Discount

  22 września 2017 at 22:15

  An interesting discussion is worth comment. I think that you must write more on this matter, it may not be a taboo topic but generally individuals are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 56. Digital Camera

  23 września 2017 at 00:32

  Spot on with this write-up, I really suppose this web site needs much more consideration. I’ll probably be again to learn far more, thanks for that info.

 57. Limo

  23 września 2017 at 14:43

  After research just a few of the weblog posts on your web site now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will be checking again soon. Pls try my website online as effectively and let me know what you think.

 58. departamentos valeria del mar

  23 września 2017 at 18:54

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my option to read, however I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you would repair in the event you werent too busy in search of attention.

 59. jasa viewer

  23 września 2017 at 20:39

  There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain good factors in options also.

 60. instagram follower kaufen

  25 września 2017 at 09:29

  There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in features also.

 61. Blockchain Engineer Jobs

  25 września 2017 at 11:19

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 62. link directory script

  27 września 2017 at 03:40

  An fascinating discussion may be valued at comment. There’s no doubt that that you can write regarding this topic, may well often be a taboo subject but generally people are insufficient to chat on such topics. To another location. Cheers

 63. love quotes for him

  27 września 2017 at 10:41

  It is best to participate in a contest for one of the best blogs on the web. I’ll advocate this site!

 64. sagittarius and scorpio love compatibility

  27 września 2017 at 12:09

  Good day! I simply want to give a huge thumbs up for the great data you might have right here on this post. I will be coming back to your weblog for extra soon.

 65. pre diabetic sugar levels

  27 września 2017 at 14:46

  This site is known as a stroll-by way of for all the information you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll positively discover it.

 66. vishuddha parametric

  27 września 2017 at 16:23

  Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so
  I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Fantastic blog and outstanding style and design.

 67. manipura healing

  27 września 2017 at 17:38

  You need to take part in a contest for among the best blogs on the web. I’ll advocate this website!

 68. women hypnotizing men

  27 września 2017 at 18:20

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks However I am experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss downside? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 69. love of a man

  27 września 2017 at 19:22

  It’s laborious to search out knowledgeable folks on this topic, however you sound like you realize what you’re talking about! Thanks

 70. 4 monate und immer noch nicht schwanger

  27 września 2017 at 21:07

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any method you possibly can remove me from that service? Thanks!

 71. how to make him fall in love online

  27 września 2017 at 22:28

  very good put up, i actually love this website, carry on it

 72. do guys fall in love hard

  27 września 2017 at 23:58

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 73. how to keep him

  28 września 2017 at 08:38

  This is the right weblog for anybody who wants to find out about this topic. You realize a lot its almost laborious to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

 74. Ronrhip

  28 września 2017 at 10:20

  Cialis 20 Mg Reviews Propecia Price online pharmacy Cytotec Allaitement Propecia Commander Cailis

 75. very good publish, i definitely love this web site, keep on it

 76. taurus man love life

  28 września 2017 at 14:49

  I was more than happy to search out this net-site.I wished to thanks for your time for this wonderful learn!! I definitely enjoying every little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 77. Good post. I learn one thing more challenging on completely different blogs everyday. It should always be stimulating to read content from other writers and practice a little bit one thing from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your net blog. Thanks for sharing.

 78. trap music

  28 września 2017 at 18:53

  There are actually plenty of details like that to take into consideration. That may be a nice level to bring up. I offer the ideas above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up the place the most important thing will be working in trustworthy good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round issues like that, but I’m certain that your job is clearly recognized as a good game. Both girls and boys feel the affect of just a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 79. how to make an libra man kiss you

  28 września 2017 at 20:15

  That is the proper weblog for anybody who needs to search out out about this topic. You realize so much its almost exhausting to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

 80. free shipping shoes

  28 września 2017 at 23:13

  I was more than happy to find this net-site.I wished to thanks to your time for this excellent learn!! I undoubtedly having fun with every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 81. I’m impressed, I must say. Really not often do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough individuals are talking intelligently about. I’m very completely satisfied that I stumbled throughout this in my seek for something regarding this.

 82. virgo man tells you he loves you

  29 września 2017 at 14:21

  I’m often to blogging and i actually admire your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and preserve checking for new information.

 83. free iphone porn

  1 października 2017 at 18:00

  The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to read, however I truly thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you would repair in case you werent too busy searching for attention.

 84. never make a libra man jealous

  1 października 2017 at 20:01

  I’d must verify with you here. Which is not something I usually do! I get pleasure from studying a submit that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 85. see more

  1 października 2017 at 23:29

  very nice put up, i actually love this web site, carry on it

 86. jual view youtube

  2 października 2017 at 07:17

  very nice post, i actually love this website, keep on it

 87. Ronrhip

  2 października 2017 at 08:31

  Achat Cialis Generique Pas Cher En France Does Amoxicillin Contain Any Sulfa viagra online Dutasteride Cod Accepted Symptoms Of Too Much Prednisone Comprar Cialis Lilly

 88. visit us

  2 października 2017 at 11:29

  After research a number of of the blog posts on your web site now, and I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will probably be checking again soon. Pls take a look at my website as well and let me know what you think.

 89. sms marketing uae

  2 października 2017 at 14:09

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he in truth purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If potential, as you grow to be expertise, would you mind updating your blog with extra details? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this weblog put up!

 90. very nice submit, i certainly love this web site, carry on it

 91. This really answered my drawback, thanks!

 92. Bulk sms dubai

  2 października 2017 at 21:36

  Spot on with this write-up, I truly think this web site wants far more consideration. I’ll most likely be again to learn rather more, thanks for that info.

 93. fat diminisher system review

  3 października 2017 at 07:39

  Nice post. I be taught something tougher on totally different blogs everyday. It should at all times be stimulating to learn content material from different writers and practice a little one thing from their store. I’d desire to make use of some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 94. aries man and aries woman famous couples

  3 października 2017 at 10:49

  I’m impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you’ve gotten hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not sufficient people are talking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my search for one thing regarding this.

 95. make a aries man miss you

  3 października 2017 at 14:18

  I’m impressed, I have to say. Really rarely do I encounter a blog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you will have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is something that not sufficient people are talking intelligently about. I’m very joyful that I stumbled across this in my seek for one thing referring to this.

 96. Ronrhip

  3 października 2017 at 16:02

  Achat De Cytotec viagra online prescription Buy Viagra Super Active Online Plavix Copay Discount Card

 97. best essay writing service reviews UK

  3 października 2017 at 16:45

  This is the appropriate weblog for anybody who needs to find out about this topic. You realize so much its virtually onerous to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just nice!

 98. google drive login page

  3 października 2017 at 22:12

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice factors in features also.

 99. 1188 satiksme

  3 października 2017 at 23:48

  The subsequent time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my option to read, but I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can fix for those who werent too busy in search of attention.

 100. floristeria en Argentina

  4 października 2017 at 20:35

  Spot on with this write-up, I really assume this web site needs much more consideration. I’ll probably be again to read way more, thanks for that info.

 101. Ronrhip

  5 października 2017 at 07:48

  Rezeptfrei Viagra Preisvergleich Finasteride Natural Propecia viagra prescription Cafergot 1 100 Mg Ou Trouver Du Misoprostol

 102. car upholstery cleaning london

  5 października 2017 at 14:48

  very good post, i definitely love this web site, carry on it

 103. florist

  5 października 2017 at 22:44

  I am typically to blogging and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and hold checking for brand new information.

 104. diwali poems

  6 października 2017 at 07:53

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 105. Aw, this was a really nice post. In thought I want to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account seem to get something done.

 106. Yeast Infection No More

  6 października 2017 at 12:02

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nonetheless I am experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 107. https://www.ukbestessays.com

  6 października 2017 at 13:50

  Can I simply say what a aid to find somebody who actually knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know learn how to carry a problem to light and make it important. Extra folks must learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre no more standard because you positively have the gift.

 108. custom dissertation writing service

  6 października 2017 at 15:19

  Hey! I just wish to give a huge thumbs up for the great info you have got right here on this post. I will likely be coming back to your blog for extra soon.

 109. essay writers cheap

  6 października 2017 at 16:31

  You should participate in a contest for among the finest blogs on the web. I will recommend this web site!

 110. thiet ke website ban hang

  6 października 2017 at 18:11

  An attention-grabbing dialogue is price comment. I feel that you need to write more on this topic, it might not be a taboo subject however generally people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 111. Ronrhip

  8 października 2017 at 02:09

  Clomid Omnadren Baclofene Naturel viagra discount programs for accutane Comprar Cialis Soft Online Acheter Du Viagra Ou Cialis

 112. Must Read for SEO

  9 października 2017 at 22:08

  I’m impressed, I need to say. Really not often do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have got hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is one thing that not enough people are speaking intelligently about. I am very glad that I stumbled throughout this in my search for something regarding this.

 113. leo make you jealous

  10 października 2017 at 08:58

  Nice post. I learn something more challenging on totally different blogs everyday. It should always be stimulating to read content material from other writers and apply slightly something from their store. I’d choose to use some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.

 114. Google new cheat hacklinks

  10 października 2017 at 10:36

  After study a couple of of the blog posts in your web site now, and I really like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and shall be checking again soon. Pls check out my website online as nicely and let me know what you think.

 115. mattress cleaning london

  10 października 2017 at 17:28

  This site can be a stroll-by means of for all the information you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll undoubtedly discover it.

 116. best youtube networks to join

  11 października 2017 at 01:07

  You must participate in a contest for among the best blogs on the web. I will suggest this web site!

 117. inka express bus

  11 października 2017 at 10:38

  Can I simply say what a relief to find somebody who really is aware of what theyre speaking about on the internet. You definitely know the right way to deliver a problem to mild and make it important. More individuals must learn this and understand this facet of the story. I cant imagine youre not more standard because you positively have the gift.

 118. Ronrhip

  11 października 2017 at 14:25

  Propecia Y Cerveza Zithromax Ingredients Levothyroxine Online Kaufen online pharmacy Propecia Washington Dc Viagra 20 Mg For Purchase Without Rx

 119. Buy illegal backlinks

  11 października 2017 at 22:05

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any manner you may remove me from that service? Thanks!

 120. Ronrhip

  12 października 2017 at 18:50

  Levitra 10mg Generique Zithromax How To Take Cialis Professional Generique 20 Mg viagra Viagra Generico Viagra Mit 17

 121. kamagra po 30

  13 października 2017 at 12:57

  Jesli stres viagrze wystawal sie jedynkom z nieodlacznych kolegow jakiegokolwiek Twojego dnia owo zapewne, proba Twoich opowiesci seksualnych ulegla okazalemu pogorszeniu rowniez miarodajnym zakloceniom. Dysponujac na baczeniu sprawna wsparcie wielu mezczyznom jej wymagajacym wysmazylismy kapitalna oferte wymieniajaca gratisowe i w kompletow podstepne narady lekarskie. Obfite apteka internetowa sprawdzian tudziez smukle influencja to pomocnicze pozytywy wlasnych aktywnosci w tej drazliwej dyscyplinie.

 122. home recording studio furniture

  14 października 2017 at 20:21

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 123. Ronrhip

  15 października 2017 at 04:03

  Pregnancy Amoxicillin viagra Generic Viagra Overnight Delivery

 124. Ronrhip

  21 października 2017 at 04:04

  Lamictal viagra Kidney Infection Can Amoxicillin Cause Cheap Single Pills Viagra

 125. my response

  22 października 2017 at 10:03

  I just want to mention I’m beginner to weblog and truly savored your blog. Very likely I’m planning to bookmark your site . You really come with tremendous articles. Thank you for sharing your web page.

 126. Ronrhip

  25 października 2017 at 04:42

  Levitra Costo Confezione viagra cialis Cialis Para Que Se Usa

 127. Ronrhip

  29 października 2017 at 08:31

  Todo Sobre Kamagra Amoxicillin Buy Rx viagra Acquisto Sildenafil 120 Mg Viagra Cialis Und Kamagra Erfahrungsbericht Buy Generic Cialis Online

 128. Ronrhip

  29 października 2017 at 21:19

  Amoxicillin With Metamucil Buy Cialis Usa levitra online overnight delivery Prezzo Scatola Cialis

 129. Ronrhip

  2 listopada 2017 at 19:07

  Pille Viagra Generika Potenzmittel Generic Viagra Online Paypal viagra Levitra Uk Cheap Discount Hydrochlorothiazide With Free Shipping Shipped Ups

 130. Ronrhip

  16 listopada 2017 at 19:03

  Discount Direct Dutasteride Without Perscription Delivered On Saturday Cardiff Kamagra Jelly Usa Omnic O Propecia cialis price Acheter Viagra Net En Rouen Super Active Viagra Overnight Secure Macrobid Cystitis Tablets

 131. Ronrhip

  17 listopada 2017 at 02:40

  Cialis Piano Terapeutico wheretobuylevitrapills Best Way To Take Priligy Buy Levothyroxine 125 Mcg Levitra Prix En Pharmacie Viagra

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra