Z kraju

Obce służby specjalne działają poprzez fundacje

Zaistniała sytuacja wokół fundacji Otwarty Dialog jest dobrą okazją dla nas wszystkich, abyśmy uświadomili sobie wreszcie, jaką rzeczywistą rolę pełnią działające na terenie Polski fundacje. Cała historia, która wreszcie wybuchła aferą wokół opublikowanego instruktarzu rozwalenia własnego kraju jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i trzeba to wyraźnie zobaczyć.

Na portalu Prawy.pl, a także poprzez inne media już w zeszłym roku mocno zwracałem na to uwagę, tylko nie zawsze takie komunikaty zostają poważnie potraktowane przez uśpione społeczeństwo! Dopóki coś się nie wydarzy, nie zwracamy uwagi na alarmujące o zagrożeniach artykuły, a nie reagujemy, bo właśnie działania obcych agentur mocno pracowały nad mentalnością obywatelską, abyśmy pozostawali w nurcie zaplanowanego dla nas i podpowiadanego nam na różne sposoby sposobu myślenia.

Kuriozalna sytuacja

W takim kraju jak Polska, w którym rząd epatuje pełnią narodowego patriotyzmu dla własnego kraju, sytuacja z publikacją planu rozwalenia kraju od wewnątrz w ogóle nie powinna mieć miejsca, a jeśli już do tego doszło, twórcy powinni już zostać zablokowani we wszelkiej działalności na terenie naszego kraju. Piszemy ‘twórcy’ bo chyba każdy świetnie zdaje sobie sprawę, że nie może tu chodzić o jedną osobę pana Bartosza Kramka i ewentualnie jego żonę.

W tym miejscu dokładnie wszyscy musimy stanąć twarzą w twarz z powodami, które są przyczyną tego, że fundacje spełniające dwuznaczne role na terenie naszego państwa mają się świetnie, bo my sami im na to pozwalamy!

Świadomość i umiejętność zauważania działań różnego rodzaju obcych agentur w naszej ojczyźnie są tak zatrważająco niskie, że podobne sytuacje jak ta z instruktarzem Kramka mogą spokojnie być publikowane w sieci, czy mediach typu TVN, czy Wyborcza, a przecież to jest kuriozum i naprawdę zagraża bezpieczeństwu naszego kraju!

Naprawdę trzeba wrócić do tematu!

A tymczasem my już od roku informowaliśmy o rzeczywistych celach niektórych fundacji, może więc najwyższy czas przypominać i uświadamiać sobie, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi? Popatrzmy bowiem realistycznie, cóż może się dalej stać, skoro ze spokojem fundacja Kramka mogła sobie produkować… broń?!

Przypominajmy zatem głośno, że nie jest żadną fantastyczną, filmową opowieścią informacja, że na terenie Polski prowadzona jest walka informacyjna z wykorzystaniem różnych fundacji!

Skąd pieniądze, stąd strategia

Ogólnie można powiedzieć, że dostrzegam dwa rodzaje oddziaływania:

Pierwsze to oddziaływanie amerykańskie. Amerykanie za pomocą swoich fundacji na terenie Polski, oprócz działań typowych dla fundacji, takich jak promowanie swoich wartości na przykład słynnej „demokracji amerykańskiej”, prowadzą również działania, których zadaniem jest destabilizacja dawnych republikach radzieckich. Chodzi oczywiście o to, aby przejąć nad nimi kontrolę. Stany Zjednoczone starają się przy pomocy Polski tak oddziaływać, aby nadawać kierunek polityczny tych państw. Wykorzystuje się do tego właśnie fundacje(sic!), którym przekazuje się określone i wcale niemałe środki finansowe po to, żeby prowadzić tam różnego rodzaju warsztaty, odpowiednio szkolić studentów, w ściśle określony sposób programować nauczanie o demokracji, o prawach obywatelskich itp.

Na to idą naprawdę bardzo konkretne środki finansowe, które przecież nie biorą się nigdy znikąd i dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w przypadku fundacji dialogu Kramka, pieniądze zawsze mają swoje źródło, z którego płyną, a zidentyfikowanie źródeł finansowania danych fundacji jest zawsze ostatecznym obnażeniem intencji działań fundacji!

W rzeczywistości trzeba jasno powiedzieć, że fundacje tego typu są faktycznie grupami ludzi, przygotowującymi do działań wywrotowych na terenie danego kraju, dokładnie jak miało to miejsce na Majdanie! Wszyscy musimy wreszcie wyraźnie widzieć, że fundacje te nie mają za swego celu dobro Polski, ale mają cele własne, który nadawane są z miejsc, z których płyną pieniądze na owe fundacje!

Skuteczne usypianie Polaków dla obcych celów

To są bardzo konkretne działania, podczas których po prostu przygotowuje się struktury ludzi, którzy właśnie zaszczepiają na terenie danego kraju bardzo określone poglądy po to, żeby w odpowiednim momencie je wykorzystać. Dlatego fundacje takie jak Otwarty Dialog ze spokojem opublikowały plan niszczycielski dla Polski, bo najpierw bardzo mocno pracowały nad tym, aby przygotować sobie dobrze grunt dla realizacji tego planu!!! To są bardzo konkretne działania, KOD nie powstał sam z siebie i musimy to wszyscy bardzo dokładnie zobaczyć! Także kuriozalnie mało restrykcyjna reakcja na opublikowany plan Kramka jest efektem wcześniejszych działań fundacji!

Inne przykłady, obrazujące taką sytuację to fundacje niemieckie, działające na terytorium Polski. Te fundacje generalnie skupiają się w swych działaniach na odcinku polskim.

Jakiego rodzaju są to działania?

Niemcy dążą do sytuacji, w której ma dochodzić do osłabienia więzi wspólnotowych, a zwłaszcza rodzinnych. Seksualizacja, aborcja, promocja homoseksualizmu, laicyzacja itp. Wszystko to nie są pro wolnościowe ruchy, rzekomo wyzwalające z homofonii, ale ściśle określony plan działania, nastawiony na bardzo określone cele, które w ani jednym momencie nie są dla dobra Polski i nie możemy już tego dłużej nie widzieć!

KOD i produkcja broni

Wkrótce bowiem możemy zobaczyć podobne instruktarzowe porady, jak przeprowadzać zamach na nasz własny kraj z całkiem innych stron, nie tylko przecież wschodnich! To wszystko jeśli chodzi o oddziaływanie ideologiczne na mentalność Polaków, na plan usypiania ich, który w dużej mierze okazał się niestety skuteczny!

Przypomnijmy, KOD nie powstał sam z siebie, ale jest wynikiem braku reagowania samych Polaków na indoktrynowanie nas i usypianie refleksji i czujności! Brak krytycyzmu na przykład wobec fałszywie pojętej tolerancji okazuje się teraz ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju! Proszę sobie samemu odpowiedzieć w tym momencie na pytanie: Co musi się jeszcze stać, żeby Polacy się obudzili? Ile broni ma być wyprodukowanej pod osłoną Fundacji Otwarty Dialog? Kiedy zadamy sobie wszyscy konkretne pytanie, które powinno głośno wybrzmieć jak następuje: Po co komu broń do… dialogu? I czym miałby być ów ‘dialog’ skoro jedna ze stron zaopatruje się w broń?

Wszystkie czołowe partie niemieckie mają swoje przedstawicielstwa w Polsce

Inny rodzaj oddziaływań Fundacji ma miejsce na odcinku gospodarczym. Co ciekawe, prowadzi się szkolenia, badania, które są nakierowanie na jakiś określony cel. Na przykład powinno wzbudzać duży niepokój wśród społeczeństwa pojawienie się licznych publikacji, mówiących o szkodliwości węgla.

Zobaczmy jak to działa:

Polska jest posiadaczem około 90% (sic!) zasobów węgla w całej Unii Europejskiej, natomiast niemieckie fundacje dążą do tego, żeby Polacy z tego węgla nie korzystali! Oni naprawdę chcą odciąć nam to źródło energii i do tego zmierzają. Czy ktoś z Polaków jeszcze w to wątpi? Jeśli tak, to właśnie dlatego, że odpowiednie fundacje poddały społeczeństwo konkretnej indoktrynacji na przykład para ekologicznej!

Pójdźmy dalej! Gdy bardzo szczegółowo przyjrzymy się owym fundacjom, możemy zobaczyć w pełnym świetle, jak wszystkie czołowe partie niemieckie mają swoje fundacje działające na terenie Polski!

Zarówno Chadecy za pomocą Fundacji Adenauera, jak i socjaliści, a także zieloni, wszyscy oni naprawdę mają swoje fundacje i przedstawicielstwa w Polsce!

Jest także na przykład fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie, która wspierana za pośrednictwem ludzi związanych między innymi z Pawłem Kowalem, działa na rzecz Ukrainy (sic!)! Co ciekawe, różnego rodzaju projekty typu portale internetowe, są dofinansowywane prze właśnie tę fundację i nikomu wydaje się nie przeszkadzać, że współpracujący z nimi dziennikarze ukraińscy, na przykład nie ukrywają swojego negatywnego stosunku do filmu „Wołyń”!

Prowadzi się na przykład działania fałszujące realizm wydarzeń o Wołyniu. Odbywa się to w całkiem prosty sposób, gdy na przykład dziennikarka ukraińska, która wypowiada się o samym filmie jako rzekomy autorytet na łamach ukraińskiego portalu informacyjnego stwierdza, że jest to film dobrze zrobiony od strony technicznej, natomiast według niej, nie ma nic wspólnego z historią. Deprecjonuje się w ten sposób wagę tego filmu do poziomu popkulturowego tworu sensacyjnego! Osoby nieznające faktów o Wołyniu zaczynają nieść w świat informację, że nie wiadomo do końca jak to było z tym Wołyniem, bo przecież sami słyszeli, jak ktoś ważny powiedział… I tak fałszywy obraz niesie się z ust do ust nieuświadomionych, uśpionych obywateli.

Agentura wpływu pod nosem polskich służb

Cała ta agenturalna działalność ma się więc całkiem dobrze w naszym kraju, swobodnie sobie działa, a kuriozalne jest to, iż jest to agentura wpływu, a działa pod nosem polskich służb!

Polskie służby nie reagują i nie przeciwstawiają się wpływom zarówno fundacji amerykańskich, jak i niemieckich, tak samo jak nic nie robi się z przepływem środków finansowych na rzecz działań pro-ukraińskich w Polsce! Czy nie czas się opamiętać? Powtórzmy pytanie, co jeszcze ma się stać, żebyśmy się wszyscy obudzili?

Polska w kleszczach mentalności ukraińsko-niemieckiej

Ukraińcy mają taki wieczny sentyment do Niemców, do sposobu prowadzenia przez nich polityki. Znamy to z historii i to są fakty!!! Można samodzielnie wyszukać choćby i w sieci realne świadectwa ludzi o tym wszystkim, niektórzy z nich wciąż jeszcze przecież żyją!

Obecnie mamy więc współczesne relacje geopolityczne, które nie są oderwane od przeszłości, które przecież wynikają z niej! I tak dziś Ukraińcy nie ukrywają, że głównym ich celem w Europie jest przede wszystkim współpraca z Niemcami. Oni po prostu mają w sobie to parcie do uzyskiwania przewagi nad innym narodem, to nie są fakty sztucznie kreowane przez traumę po kresowych wydarzeniach historycznych, ale to są realne współczesne działania!

Oczywiście, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, można by powiedzieć, że dalecy są Ukraińcy od ideałów niemieckich. Jednak pod względem mentalności, pewnego rodzaju etosu, podejścia do kwestii narodu, te poglądy wydają się być bliskie, co poznajemy po działaniach między innymi agenturalnych fundacji wypełniających określony plan na terenie naszego kraju! Ten plan wypełniany jest dziś!

Zapowiedź Prawy.pl

Ponieważ cała sprawa działalności agenturalnej fundacji na terenie Polski jest naprawdę kluczowa dla bezpieczeństwa naszego kraju, co już wszyscy widzimy na ulicach naszych miast, gdzie wypełniane są dyrektywy Kramka i fundacji, będziemy do tematu często wracać. Postaramy się bardzo konkretnie wykazywać działania różnych fundacji. Uczulamy Państwa też na bardzo skrupulatne przyglądanie się działaniom różnych fundacji na terenie naszego kraju, przecież wszyscy chcemy żyć w spokojnym i bezpiecznym, to znaczy suwerennym kraju! Jaki ten kraj będzie nie zależy od żadnych obcych wpływów, ale tylko i wyłącznie od nas samych!

Arkadiusz Miksa

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

36 komentarzy

36 Komentarzy

 1. Pankrac

  10 sierpnia 2017 at 19:00

  PiS nie reaguje na nic, bo PiS jest opłacony przez tych samych z fundacji.

  • niepisior

   10 sierpnia 2017 at 20:22

   Otóż to!
   Dodam, to do pana, panie MIksa, że to ie pan i nie „prawy.pl” pierwsi dostrzegliście problem! Od lat o tej sprawie publicznie mówi JKM i red. Michalkiewicz. Ale to głosy wołających na puszczy, bo przecież orientacja konserwatywno-liberalna to orientacja kabaretowa i urojona.

   • andzia

    11 sierpnia 2017 at 10:29

    Bloger Bartosz ustalił, że żona JKM pracuje w jednej fundacji z Zosią Komorowską.

  • ss-20

   11 sierpnia 2017 at 12:45

   „Mossad”

  • wolna-polska.pl

   11 sierpnia 2017 at 13:03

   100 lat agresji żydowskiej na Polske.

 2. Podpalać "fundacje" żyda sorosa w III RP

  10 sierpnia 2017 at 19:10

  ABW powinno CIĄGLE podsłuchiwać i nagrywać telefoniczne rozmowy ze WSZYSTKICH biur tych squrwysynów „fundacja Batorego” w Polsce i innych NIEMIECKICH, amerykańskich czy izraelskich.
  Następnie agenci ABW powinni się jak najszybciej włamać w jedną NOC JEDNOCZEŚNIE do wszystkich biur „fundacji baterogo” w Polsce i tam ZAREKWIROWAĆ dosłownie wszystkie twarde dyski komputerów, gdyż tam będzie cała masa informacji ILE i KTO i KOMU ten złodzej-spekulant soras dawał ŁAPÓWKI oraz w jakich kwotach tym co organizują SABOTAŻ przeciw Polskim Obywatelom oraz na SZKODĘ polskich interesów.
  Tak właśnie zrobiły chińskie służby specjalne we wszystkich biurach „fundacji Sorosa” prosperujących w Chinach.
  Z tych twardych dysków pamięci SKONFISKOWANYCH w biurach „fundacji” Sorosa w Chinach w JEDNĄ NOC w ten sposób wyszło na jaw, którzy ministrowie brali łapówki od Sorosa za organizowanie SABOTAŻU w Chinach przez rozzuchwalonych bandytów złodziei żydów z USA.
  Ci chińscy ministrowie lub urzędnicy państwowi co brali łapówki od „funadacji” zostali i osądzeni. Niektórzy z nich otrzymali kare ŚMIERCI.
  „fundacja” żyda Sorosa została w Chinach określona jako organizacja PRZESTEPCZA i ZAKAZANA.
  Identycznie zrobiła Rosja.
  Tak też IDENTYCZNIE trzeba KONIECZNIE zrobić w Polsce, aby się BRONIĆ przed oczywistym sabotażem polskich interesów organizowanym BEZCZELNIE przez zagraniczne „fundacje” UDAJĄCE z nazwy jako „charytatywne”, które faktycznie są 100% agenturami ZAGRANICZNYCH służb specjalnych.
  To samo dotyczy bardzo wielu tzw. „organizacji samorządowych” w III RP, które są też 100% biurami wrogich ZAGRANICZNYCH służb specjalnych grasujących w III RP.

  • Piotr

   10 sierpnia 2017 at 23:00

   Nie czytać postów tego debila, proponuję.

   • Paweł

    14 sierpnia 2017 at 08:39

    Ja z kolei proponuję nie czytać bredni powyższego debila.

   • teresa

    14 sierpnia 2017 at 09:11

    No i proszę. Odezwał się zdrajca. jak to mówią: uderz w stół a nożyce się odezwą

    • teresa

     14 sierpnia 2017 at 09:13

     Mój a odpowiedż dotyczy Piotra

  • andzia

   11 sierpnia 2017 at 10:36

   Bardzo dobra propozycja. Tylko czy u nas znajdzie się ktoś zdecydowany, aby decyzję o takiej akcji wydać? Boją się pisków i wrzasków agentów broniących swoich żerowisk pazurami.

  • George

   14 sierpnia 2017 at 11:21

   Człowieku , obudż sie , „ABW powinno” . ABW pod rządami PIS jest od rozbudowy struktur Mossadu , banderowców i islamistów i jest od inwigilacji oponentów . Kto finansuje banderowców ? Już nikt nie pamięta 4mld zł wypłaconych banderowcom przez rząd PIS ?

 3. Danka

  10 sierpnia 2017 at 19:16

  Przeciez wszyscy o tym dobrze wiedza, ale wreszcie cos zaczyna sie dziac. Polacy zaczynaja budzic sie z hipnozy i mowic wlasnym glosem i zaczynaja sie rozpoznawac.I mowic, co widza i co nie jest ich. A to bardzo duzo…To powrot do zycia.

 4. stan

  10 sierpnia 2017 at 19:58

  Nic z tego nie będzie, dopóki mamy przy władzy okupanta. Możemy, jako poddani władzy się obudzić, wybudzić, ocknąć itd. jak zwał tak zwał, a historia i tak uczy, że nie było rewolucji ludowej. Hipnoza niekonieczna, np. w PRLu jej nie było. Natomiast ludzie pod terrorem (fizycznym, czy psychicznym) nie zrobią nic, vide: Sowiety, PRL, KRLD, obecnie mieszkańcy krajów Europy Zachodnirj … itd., itp. Jeżeli coś się działo (niby pozytywnego) w zniewolonych krajach, to było to przemyślanym (aksamitnym) rozmontowywaniem. Że niby komunizm padł dzięki papieżowi i Reaganowi? Kto się na to nabrac da! W ogólnym zarysie wszystko jest tak ustawione, że machina działa sama, raz po raz wymagając jednak korekty w celu jej dostosowania i udoskonalenia. Autorowi też tak wychodzi. Zresztą artykuł (nie pierwszy Pana Arkadiusza Miksty) moim zdaniem bardzo dobry i pożyteczny. Konieczne rozpowszechnianie.

 5. Gangi polityczne KDL i PO mafiozy Tuska to organizatorzy dezintegracji Narodu Polskiego i III RP

  10 sierpnia 2017 at 20:24

  Wszystkie „fundacje niemieckie” grasujące od dziesięcioleci w Polsce dozorują celowe rozerwanie od środka Państwa Polskiego czyli podzielenia Polski po przez sztuczne wygenerowanie tzw. „nowych” narodów na terenie Polski jak tzw. „narodu Śląskiego” i „narodu kaszubskiego”.
  To tzw. „fundacje niemieckie” grasujące w Polsce wspierają finansowo RAŚ i ZK-P.
  To d.tusk był POŚREDNIKEM za pomocą swojej lewackiej bandy KLD wykreowanej w Polsce za forse „fundacji niemieckich” a potem po sfabrykowaniu PO oni byli instruowani aby w Polsce utworzyć ANTY-polski gang o nazwie Ruch Autonomii Śląska(RKŚ), którego głównym CELEM jest SEPARACJA od Polski całego Śląska, gdzie tzw. finansowany przez „fundacje” niemieckie grasujące w Polsce już nawet organizowały i organizują do dzisiaj różnego rodzaju zadymy ANTY-polskie w miastach na POLSKIM Śląsku i po przez te demonstracje na ulicach wspierane przez służby specjalne z Niemiec w których indagują obywateli polskich zamieszkałych na Śląsku do popierania konceptu SEPARACJI Śląska od Polski.
  Temu celowi też służyło „zalegalizowanie” w 2004 roku na forum międzynarodowym za FINANSE NIEMIECKIE tzw. „nowych oficjalnych języków” na terenie III RP czyli tzw. „języka kaszubskiego i śląskiego” co ma być ZACZYNEM do ODSEPAROWANIA tych regionów od Polski przez rząd NIEMIECKI za pomocą „fundacji niemieckich” prosperujących w Polsce !!!
  Tusk w szczególny sposób apelował jeszcze na początku lat 1990-tych na forum Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, aby też umiejętnie SZUKAĆ sprzymierzeńców w innych regionach Polski w innych mniejszościach etnicznych zamieszkałych w obecnej Polsce, którzy będą wspierać tą całą separatystyczną politykę, aby ROZDZIELIĆ Polskę na tzw. „regiony etniczne” lub „małe ojczyzny” wg. jego pomysłu Tuska na niezależne autonomie jak: Śląsk, Podhale, Unia Wielkopolska, tzw. „Pomarania”(tzn. całe Polskie Pomorze), itp.

  Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to „Fundacje niemieckie” prosperujące w Polsce były i są głównym inspiratorem DEZINTEGRACJI Państwa Polskiego po przez dezintegracje ludności z SZTUCZNYM podziałem na „nowe narody”.
  „Fundacje niemieckie” finansują różne inicjatywy mające na celu rozbicie spójności Narodu Polskiego.
  Własnie po to „fundacje niemieckie” pod koniec lat 1980 wspierały finansowo partie Tuska KLD, która organizowała separtystyczne organizacje na Śląsku i Kaszubach.
  Potem Donald Tusk jako były „premier” III RP wraz z tą jego PROniemiecką antypolską bandą o nazwie „PO -Platforma Obywatelska” której szefem został były aktywny działacz separatystycznej organizacji o nazwie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie(ZK-P).
  W styczniu 2006 roku d.tusk w ZEMŚCIE za swoja przegraną w staraniach o zostanie prezydentem w III RP NAWOŁUJE w całej III RP do „OBYWATELSKIEGO NIEPOSŁUSZEŃSTWA”.
  Gdy d.tusk przegrał wybory prezydenckie 2005 roku dostał zupełnej wścieklizny i zaczoł w styczniu 2006 nawoływać do rewolty przeciwko demokartcznie wybranym posłom Sejmu i Senatu. Posłowie z gangu PO, którzy weszli w skład Sejmu wybranego w 2005 roku robili WSZYSTKO, aby w obowiazujacym Konstytucyjnie terminie NIE ten Sejm NIE był w stanie przegłosować najważniejszej ustawy, czyli o budżecie finansowym państwa na rok 2006. Gdy Sejm w ustawowym Konstytucyjnie terminie NIE jest w stanie przegłosować ustawy o budżecie finasowym panstaw, wtedy Prezydent jest zmuszony do ROZWIAZANIA tekiego Sejmu i ogłosić nowe wybory d do Sejmu.
  IDENTYCZNĄ taktykę i STRATEGIĘ ROZWALENIA Sejmu gdzie jest wiekszośc PiS-u ci anty-polscy BANDYCI PO pod przywódctwem tego WROGA Polski żydów Schetyny, „nowocześni” – Petru usiłowali ROZWALIĆ Sejm 16 grudnia 2016 roku, tak aby ten Sejm NIE był w stanie przegłosować tej najważniejszej ustawy w 2016 roku czyli USTAWY o budżecie finansowym Panstawa Polskiego na 2017 rok. Tym gangsterom PO, którzy OKUPOWALI mównicę-trybunę w Sejmie 16 grudnia 2016 raku, chodziło o to ZABLKOWAĆ Sejm co zmusi Prezydenta A.Dude do ROZWIĄZANIA Sejmu i ogłoszenia nowych wyborów do Sejmu.
  DLATEGO anty-polska banda gangsterów PO ZABLOKOWAŁA trybune sejmowa 16 grudunia 2016 i DLATEGO Kaczynski kazał Posłom Sejmu wyjść na hol budynku sejmowego, gdzie zorganizował głosowanie na temat UCHWALENIA Ustawy o budżecie finansowym państwa na 2017 rok, aby NIE było podstawy do ROZWAZANIA Sejmu i ogłaszania nowych wyborów do Sejmu.
  Te POMYSŁ ROZWALENIA Sejmu w grudniu 2016 roku jest też z INSPIRACJI tego BANDYTY gangstera d.tuska które są realizowane przez PRZESTEPCZY anty-polski gang PO !!!
  Młodzi ludzie zamieszkali w III RP, nie znają FAKTÓW o ANTY-polskim awanturnictwe d.tuska z grudnia 2005 roku, gdy to ON też INSPIROWAŁ społeczeństwo zamieszkałe na Pomorzu i Śląsku, gdzie na kartach internetowych Zrzezszenia Kaszubsko-Pomorskiego pojawiły się zapisy że jak zaistnieją „ODPOWIEDNIE” okoliczności to d.tusk bedzie mógł WYMUSIĆ na rzadzie Warszawie wszelkie USTEPSTWA, gdyż wykołowani polityczni Kaszubi zaprzyjaźnieni z tuskiem z całego Pomorza Bałtyckiego zoorganizują taką „zadymę” na Pomorzu Bałtyckim, do czego mają się PRZYŁĄCZYĆ separatyści RAŚ ze Śląska, którzy pod groźbią szntażu ODŁACZENIA się od Polski za pomocą wsparcia rządu niemieckiego …
  Za takie akty ZBRODNI ZDRADY przeciw Państwu Polskiemu kiedyś w przeszłości w Rzeczpospolitej WIESZANO bez skrupułów takich ZBRODNIARZY ZDRAJCÓW jak d.tusk !!!
  To NIE kto inny jak właśnie d.tusk wspierany przez „fundacje niemieckie” był też głównym INSPIRATOREM do NIE dopuszczenia udziału Prezydenta L.Kaczynskiego w rzadowych obchodach 70-rocznicy PAMIECI żydo-sovieckiej zbrodni na polskiej elicie Narodu w Katyniu w 2010 roku.
  To była zaplanowana przez bandytów z gangu PO na czele z d.tuskiem kolejna SUPER intryga polityczna, aby PODZIELIĆ i skłócić polskich obywateli, co w konsekwencji doprowadziło do katastrofy smoleńskiej 2010, większego podziału polskich obywateli i FATALNEJ reputacji Polaków na arenie międzynarodowej oraz jeszcze większego skonfliktowania Polaków, makabrycznym politycznym wewnętrznym podzieleniem Polaków w zbankrutowanym finansowo Panstwie Polskim.

 6. Pingback: Obce służby specjalne działają poprzez fundacje « Dziennik gajowego Maruchy

 7. finka

  10 sierpnia 2017 at 21:25

  Dokładnie tak jest i mówi się o tym od dawna, może za cicho, bo gdzie są slużby, gdzie skarbówka. W ogóle prawo powinno zakazywać udzielania koncesji na handel bronią fundacjom, nie są od tego, zwłaszcza te finansowane z zagranicy. Skierowanie pism przez panów Waszczykowskiego i Kamińskiego do fundacji OD zakrawa na jakiś ponury żart. Ślepi i głusi Ci co powinni mieć oczy dookoła głowy. Powinni regularnie czytać i słuchać red.Gadowskiego i Michalkiewicza, to wiedzieliby co się pod ich nosem dzieje.

 8. Aline

  10 sierpnia 2017 at 21:27

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this
  outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this
  site with my Facebook group. Talk soon! http://www.onlineshopping.i.net.pk/author/jeramyprath/

 9. Pingback: Obce służby specjalne działają poprzez fundacje | W y s z p e r a n e

 10. Czesław

  11 sierpnia 2017 at 04:04

  Chyba ten artykuł i wszystkie komentarze są błędne bo w telewizji publicznej, i tych wolnych i niezależnych też, podają że to wszystko „sprawa Putina”. A komu ten biedny czytelnik GP lub GW ma wierzyć?.

  • abc

   11 sierpnia 2017 at 04:46

   Muszą tak gadać bo jeszcze ten czytelnik GP/GW by się zaczął zastanawiać, że może z tym „demokratycznym przewrotem” na umiłowanej Ukrainie też coś jednak było nie tak.

  • andzia

   11 sierpnia 2017 at 10:51

   Po wizycie Trumpa Macierewicz zmienił front. Teraz zagraża nam zachód.

   • Paweł

    14 sierpnia 2017 at 09:26

    Największym zagrożeniem dla Polski jest sam Macierewicz. Skoro jedna wizyta potrafi wpłynąć na zmianę wroga to świadczy o tym, że jest agentem.

 11. abc

  11 sierpnia 2017 at 04:39

  O tym do czego służą „fundacje” wiadomo od dawna.
  Wydaje się, że z jakichś powodów nie wiadomo tego tylko naszym służbom i PiSowi.
  Jakiś czas temu był moment gdy zaczęło się głośniej o tym mówić w mediach i wyglądało to na wstępne przygotowanie gruntu pod rozwiązanie problemu. Niestety zostało to przez kogoś bardzo szybko wyciszone (przy okazji wyszła sprawa Glińskiego, ale wątpliwe aby był on aż tak wszechwładny).

  Trzeba pamiętać, że PiS został dopuszczony do władzy jeszcze przez ekipę Obamy wskutek zresetowania resetu z Moskwą i ukraińskiego przewrotu. Odbyło się to co prawda z bardzo wyraźnym obrzydzeniem jednak innej alternatywy tutaj nie było. Można przypuszczać, że postawiono przy tym cały szereg ograniczeń, których efektem jest niezwykła wprost nieporadność i niemoc PiSu w kwestii uporządkowania w Polsce rynku mediów, fundacji oraz rozsadników lewackiego „postępu”.
  Po zmianie w Waszyngtonie Orban za Sorosa zabrał się od razu, PiS natomiast ze swoim ciężkim myśleniem zanim się połapie to do tego czasu już pewnie straci po raz kolejny władzę.
  Moim zdaniem to oprócz wszystkich innych uwarunkowań oni są również zwyczajnie durni – bezpośredni efekt wybicia naszej elity przez niemieckich „przyjaciół” i żydokomunę.

 12. rafal

  11 sierpnia 2017 at 08:02

  Z A W S Z E P O L S K A

  POLACY PO BITWIE POD GRUNWALDEM ,SĄ NARODEM PRZEKLĘTYM PRZEZ KOŚCIÓŁ ! ! !
  Ojciec Święty, żyd nie polak Jan Paweł II ,klątwy nie zdjął ! ! ! Watykan to WRÓG polaków ! ! !
  46.Lechia,-3 tys.lat historii Polski.cz.1/3.Spiskowa Historia Polski.https://www.youtube.com/watch?v=4Hq05Kvij3w&list=PLMljuBdUhXvsRJ-QD2ME1HHg7H7gaJ7fU
  AKOWCY strzelali do ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH którzy szli powstaniu na pomoc ! ! !
  KOPERNIK był satanistą .
  W roku 2020 szatan zostanie zniszczony do czwartego pokolenia .Polacy ocaleją ! ! ! ! NIEBOCENTRYZM i HONOR
  ISTAMBUŁ – to po prostu po polsku -IS TAM BUŁ – Jezus tam był . NOE , ADAM i EWA – byli polakami .Polska od Atlantyku po Ocean Spokojny .
  11.7/9 Narodowe Siły Zbrojne, fenomen polski: NARODOWCY, Żołnierze Niezłomni – NSZ WW 2https://www.youtube.com/watch?v=6oKx6tlM3ns&list=PLsl9qhb8vVlJ0iiU9p0OIjr_cEK3ECDb0&index=92

  HISTORYCY POLSCY TO OSZUŚCI . W POLSCE BYŁO NAJPIERW PRAWOSŁAWIE ! ! ! ! !
  JEZUS CHRYSTUS NIGDY NIE BYŁ W PALESTYNIE ! ! ! ! !

  Odebrane ,przekaż dalej ………..

 13. hansi

  11 sierpnia 2017 at 12:47

  Pan Miksa odkrył Hamerykie 🙂
  A pod spodem – takie samo ujadanie, jak zawsze 🙂
  Nie można zrobić NIC, bo zacząć by trzeba od rozpieprzenia Parszawy, tak w promieniu 50 km od epicentrum, czyli – jedna atomomówka :)..
  Może by jednak poprosić „Putina” o pomoc w tej materii ? 😀 …
  Tak najlepiej w chwili jakichś obrad, wymagających 100% frekwencji tej swołoczy tam, włącznie z jej tam NADZOREM pejsatym, siedzącym już przecież w pobliżu, że nie musi już chyba „rząd” parszawski robić wycieczek do Izraela więcej, mając swój Sanhedryn na miejscu ? 🙂
  Ciekawe, co zrobią przyparci już na serio do muru LUDZIE w Polsce, gdy już nie będzie się dało dalej żyć biologicznie ?..
  Jak dawniej..
  Zaczną palić Komitety..Oraz posterunki Psiarni i innych „służb”, jeśli odważą się wystąpić przeciwko ludziom…

  • hansi

   11 sierpnia 2017 at 12:48

   Oraz wieszać agentów MOSSAD-u…

 14. jacek

  11 sierpnia 2017 at 15:32

  Należy zlikwidować wszystkie obce i wrogie Polsce fundacje,tak jak to zrobił Putin w Rosji.

 15. PolishPolackski

  11 sierpnia 2017 at 16:10

  Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego ta banderowska qrva, Kramek, spokojnie chodzi sobie na antypolskie zgromadzenia?!?

  Ps. Zadałem to pytanie na niezalezna.pl, i po minucie nawet śladu po poście nie było. I tak z 10 razy.

  • abc

   11 sierpnia 2017 at 16:40

   Niezależna to ma niezależność tylko w nazwie.

 16. Janek

  11 sierpnia 2017 at 17:37

  „Postaramy się bardzo konkretnie wykazywać działania różnych fundacji. Uczulamy Państwa też na bardzo skrupulatne przyglądanie się działaniom różnych fundacji na terenie naszego kraju, przecież wszyscy chcemy żyć w spokojnym i bezpiecznym, to znaczy suwerennym kraju! Jaki ten kraj będzie nie zależy od żadnych obcych wpływów, ale tylko i wyłącznie od nas samych!”

  Jakież górnolotne słowa! Mam nadzieję, że pan zacznie od szerszego naświetlenia w Polsce rosyjskiej agentury wpływu, szczególnie w kręgach niby prawicowych.

 17. jok

  11 sierpnia 2017 at 19:48

  Agentura ma dzieki współpracy z obcymi sluzbami- mozliwosc wzbogacenia się. Sa wiec agenci zainteresowani sluzeniem. Niemniej rzadko jest tu prawdziwa radosc „w tworzeniu czegos waznego” w imie interesu etnicznego, tadosc, ze wpisujesz sie w walkę prowadzoną od pokoleń, ze duchy dziadów patrzą na ciebie z uznaniem. To wystepuje -jak mi sie zdaje – przy współpracy „naszych rodzimych” z korzeniami ż-skimi z organizacjami ż-skimi.
  Etnocentryczna wiez Ż-ów, w „walce” „by ten swiat byl dobry dla Źdow” jest z pewnoscia duzo wieksza niz zwiazki agenta z oficerami prowadzacymi- jak mi sie zdaje i jak wskazuje logika nawet.

 18. Marri

  11 sierpnia 2017 at 22:35

  Portal niezależna jest proukrański.Właśnie wycofali mi komentarze.

 19. warszawiANKA

  12 sierpnia 2017 at 23:35

  Bardzo ciekawy i dobry artykuł ze słusznymi spostrzeżeniami. Jest tylko jedno ALE. Wyguglowałam sobie Pana Miksę w internecie i co tam zobaczyłam… Widzę Pana Miksę w towarzystwie Pana Jana Engelgarda, członka PSL. Tego samego PSL, którego politycy ramię w ramię maszerują na demonstracjach antyrządowych z Michnikiem, Balcerowiczem, Blumsztajnem, Frasyniukiem, nieboszczką Unią Wolności, Nowoczesną, KODem, Obywatelami i trockistami od Zandberga. Poszperałam w necie i okazuje się, że Pan Miksa regularnie publikuje na łamach Myśli Polskiej – pisma, którego redaktorem naczelnym jest Pan Jan Engelgard – członek PSL. Tego samego PSL, który był w koalicji z PO. Tego samego PSL, który właśnie teraz ramię w ramię maszeruje razem z Michnikami, Balcerowiczami i…Panią Ludmiłą Sokołowską, Bartoszem Kramkiem i fundacją Otwarty Dialog. Sory, ale to co robi Pan Miksa jest takie wałęsowskie: jestem za a nawet przeciw. Niby przeciw sorosowskim fundacjom, ale z kumplami z PSL, którzy idą pod rękę z pachołkami Sorosa. Czyżby Pan Miksa był za, a nawet przeciw?;-)

 20. Pingback: Obce służby specjalne działają poprzez fundacje | forumemjot dla Polski

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra