Kościół

Kto jest rządcą?

Medytacje ewangeliczne z dnia 25 października, Środa, Łk 12,39-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

„Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” – Co na to Jezus? Jak zwykle odpowiada dość zagadkowo, ale zobaczmy co mówi i w jakiej kolejności?

Otóż najpierw zadaje pytanie o rozeznanie, kim jest ów rządca? Czyż nie jest to pytanie, które Piotr sobie przypomni, gdy usłyszy: „Paś baranki moje?” Zobaczmy, co ów rządca ma robić: ma być ustanowiony nad Jego służbą, aby wydzielać żywność. Czyż nie chodzi tu o to samo?

Rządca to ten, który posiada żywność od Pana, dla sług. Nie jest właścicielem, tylko ustanowionym rządcą. Pokarmem jest Słowo Boże, a dzielić się nim, to znaczy wydzielać żywność. To wszystko! Cała czynność rządcy.

Rządca wierny i roztropny, to ten który karmi wszystkich Słowem Boga. Czyni to roztropnie, to znaczy rozeznając sposoby działania według inspiracji od Ducha Świętego, który pracując na naturze rządcy, poprowadzi przez niego Swoje dzieło pośród wszystkich, ‘całe mienie’ jest ogarniete tym działaniem. Rządca jest też jest wierny, bo to Jezus Chrystus ustanawiający prowadzenie owiec widzi wszystko i daje odpowiednie pomysły działania na odpowiedni czas. Wiernośc oparda jest na szczerej miłości. Piotr kocha jak umie i Bóg to wie. On jest wierny i Bóg zastaje go przy tej czynności, której go nauczył.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

59 komentarzy

59 Komentarzy

  1. sierra usb fix hackintosh

    20 listopada 2017 at 22:11

    Deference to op , some superb selective information .

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra