USA: Chrześcijańska szkoła otrzymała zakaz wstępu do ligi sportowej z powodu polityki transpłciowej

0
0
2
Mid Vermont Christian School
Mid Vermont Christian School / Mid Vermont Christian School

Chrześcijańska szkoła pozwała stan Vermont po zakazie wstępu do ligi sportowej z powodu polityki transpłciowej.

Chrześcijańska szkoła z siedzibą w stanie Vermont złożyła pozew przeciwko władzom stanowym po tym, jak zakazano jej udziału w stanowych ligach sportowych i programie czesnego z powodu jej polityki związanej z transpłciowymi sportowcami.

Pozew, złożony przez Mid Vermont Christian School, szkołę K-12 w mieście Quechee, argumentuje, że zakaz jest naruszeniem praw szkoły do pierwszej poprawki. Prosi sąd o ponowne przyjęcie szkoły do ligi sportowej i umożliwienie jej udziału w programie czesnego.

Mid Vermont Christian School została wykluczona z udziału w lidze sportowej na początku tego roku po tym, jak jej drużyna koszykówki dziewcząt odmówiła udziału w meczu play-off przeciwko Long Trail School, ponieważ w składzie drużyny znajdował się biologiczny mężczyzna, który identyfikuje się jako dziewczyna. Mid Vermont Christian zdecydował się zrezygnować z gry ze względu na obawy o sprawiedliwość i bezpieczeństwo.

"Biologiczny mężczyzna w drużynie Long Trail jest wyższy niż jakakolwiek dziewczyna w drużynie Mid Vermont Christian" - czytamy w pozwie. "Dostępne wideo biologicznego mężczyzny grającego w koszykówkę, które pokazało sportowca wielokrotnie blokującego strzały dziewcząt, rzucającego łokciami i przewracającego dziewczęta, jeszcze bardziej podkreśliło obawy Mid Vermont Christian".

W odpowiedzi Vermont Principals' Association wydaliło Mid Vermont Christian z udziału w zajęciach sportowych, twierdząc, że decyzja szkoły o przepadku gry narusza politykę VPA związaną z tożsamością płciową, która zakazuje "dyskryminacji ze względu na faktyczną lub postrzeganą płeć i płeć ucznia".

"Chrześcijańska szkoła Mid Vermont nie kwalifikuje się do udziału w przyszłych działaniach VPA" - czytamy w liście o wydaleniu.

Agencja Edukacji Vermont odmówiła następnie uznania Mid Vermont Christian School za zatwierdzoną niezależną szkołę, co uniemożliwiło szkole udział w stanowym programie czesnego. W pozwie argumentowano, że szkoła spełnia wszystkie wymogi dostępu do programu, z wyjątkiem odmowy przestrzegania stanowych zasad niedyskryminacji związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową, co zdaniem szkoły narusza jej przekonania religijne.

"Vermont ma niechlubną historię dyskryminowania religijnych szkół i rodzin, niezależnie od tego, czy chodzi o wstrzymywanie ogólnie dostępnych funduszy publicznych, czy też odmawianie im członkostwa w stanowej lidze sportowej, ponieważ mają przekonania religijne, które różnią się od preferowanych przez państwo poglądów" - powiedział w oświadczeniu starszy prawnik Alliance Defending Freedom Ryan Tucker, który reprezentuje szkołę w pozwie.

"Bezprawne wykluczenie przez państwo Mid Vermont Christian z udziału w programie czesnego i stowarzyszeniu sportowym jest najnowszym przykładem deptania przez urzędników państwowych praw chronionych konstytucją" - dodał Tucker, który pełni funkcję dyrektora ADF Center for Christian Ministries. "I rażąco, Vermont kontynuuje rażącą dyskryminację szkół religijnych pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Carson przeciwko Makin, że rząd nie może wykluczać rodzin ze świadczeń publicznych tylko dlatego, że wybierają edukację religijną dla swoich dzieci".

Pozew argumentuje, że działania agencji stanowych naruszają Pierwszą Poprawkę z kilku powodów, w tym wolności wyznania, wolności słowa i wolności zrzeszania się. Twierdzi również, że działania te stanowią niekonstytucyjny odwet i naruszają dorozumiane prawo rodziców do kontrolowania wychowania swoich dzieci, oparte na wcześniejszym precedensie Sądu Najwyższego.

Dwie rodziny, których dzieci są zapisane do szkoły, również dołączyły do pozwu, twierdząc, że oni i ich dzieci zostali negatywnie dotknięci działaniami państwa, które według nich naruszają konstytucję.

"Uczniowie, którzy zdecydowali się uczęszczać do Mid Vermont Christian, tracą obecnie cenny zwrot kosztów czesnego i są wykluczeni z uprawiania sportu wyczynowego i udziału w konkursach akademickich ... których reprezentujemy w tej sprawie" - powiedział w oświadczeniu radca prawny ADF Jake Reed. "Vermont, poprzez swoją agencję edukacyjną i związek sportowy, zaangażował się w niekonstytucyjną dyskryminację, wymagając od chrześcijańskiej szkoły i jej uczniów wyrzeczenia się swoich przekonań i praktyk religijnych w celu otrzymania funduszy publicznych i rywalizacji w sporcie".

 

Źródło: CatholicAgencyNews

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną