Polityka prywatności

Fundacja Edukacja przez Media, wydawca portalu internetowego Prawy.pl (dalej zwany „Portal”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

Prawy.pl stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Portalu, i podobne technologie. Mechanizmy te nie mają na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Portalu – stosowane są w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Portalu i usprawniania funkcjonowania Portalu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujące z Portalem firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Portalu.

Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne. Dane te jednak nie pozwalają zidentyfikować poszczególnych Klientów i nie stanowią danych osobowych.

Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika albo na żądanie uprawnionych organów.

Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach Portalu.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Portalu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: redakcja@prawy.pl

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Portalu.

Przejdź na stronę główną