Zatwierdzono unijne przepisy. Będą bardzo surowe

0
0
3
Odpady
Odpady / Pixabay

Eksport odpadów z tworzyw sztucznych z krajów Unii Europejskiej do krajów spoza OECD (ang. Orgnisation for Economic Cooperation Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) będzie zabroniony. Natomiast transport odpadów do innego kraju Unii Europejskiej będzie dozwolony tylko w wyjątkowych przypadkach.

Eksport odpadów z Unii Europejskiej do krajów trzecich przyjmuje gigantyczne rozmiary. W 2020 r. eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton, co stanowi około 16% światowego handlu odpadami. Ponadto każdego roku między krajami UE przemieszcza się około 67 mln ton odpadów.

We wtorek Parlament Europejski  zatwierdził  zaktualizowane unijne procedury i instrumenty kontroli dotyczące przemieszczania odpadów.

Przy 587 głosach za, 8 przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą, które ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, przyczyniając się jednocześnie do realizacji unijnych celów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń.

Nowe regulacje reformują unijne przepisy w sprawie przemieszczania odpadów, ustalają procedury i środki kontroli w zależności od pochodzenia, miejsca przeznaczenia i trasy transportu odpadów, a także rodzaju odpadów i przetwarzania, któremu zostaną poddane w miejscu przeznaczenia.

"Zmienione prawo przyniesie Europejczykom większą pewność, właściwego zarządzania naszymi odpadami, bez względu na to, dokąd zostaną wysłane. UE wreszcie weźmie odpowiedzialność za swoje odpady z tworzyw sztucznych, zakazując ich eksportu do krajów spoza OECD. Odpady są zasobem, jeśli są odpowiednio zarządzane, ale w żadnym wypadku nie powinny szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu" - powiedziała sprawozdawczyni Pernille Weiss (EPL, DK).

Teraz zasady eksportu odpadów z Unii Europejskiej do krajów trzecich będą bardziej rygorystyczne. Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD  całkowicie zostanie zakazany. Eksport do krajów OECD, skupiającej 36 państw, w tym Polskę, będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom, a przemieszczanie odpadów przeznaczonych do utylizacji w innym kraju Unii będzie dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach.

W UE powstanie specjalne centrum elektroniczne, które będzie służyć  wymianie informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów oraz poprawie sprawozdawczości i przejrzystości.  

Nowe unijne przepisy ustanawiają również organ, który ma egzekwować prawo i  poprawić współpracę między poszczegónymi krajami UE w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnego przemieszczania odpadów.

Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE. Kraje członkowskie będą musiały dostosować się do tego prawa w ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie unijnego rozporządzenia.

 

 

 

Źródło: Parlament Europejski

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną