Margaret Thatcher pojawi się w Parlamencie Europejskim

0
0
0
/

Brytyjscy deputowani z Partii Konserwatywnej i Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa chcą, aby sali ich zebrań w Parlamencie Europejskim nadano imię Margaret Thatcher.

 

Wniosek w tej sprawie, cieszący się również poparciem innych polityków, został już złożony do aktualnego przewodniczącego izby, Martina Schultza.


Jak podkreśla konserwatywny deputowany Sajjad Karim, dziedzictwo Żelaznej Damy stanowi integralną część obecnej Wielkiej Brytanii, Europy i całego świata. Jego zdaniem baronessa doprowadziła do "powstania z kolan" Zjednoczonego Królestwa, stanowiła inspirację dla narodów żyjących pod jarzmem Związki Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz nawiązała szczególnie przyjazne stosunki z USA.


Rywalizujące ze sobą na krajowym podwórku partie Konserwatywna i Niepodległości Zjednoczonego Królestwa złożyły odrębne wnioski w tej samej sprawie. Obydwa ugrupowania odwołują się do tradycji byłej premier i chcą być kojarzone z jej nazwiskiem.


Margaret Thatcher słynęła z negatywnych opinii o Unii Europejskiej, powiedziała m.in.: "powołanie do życia Unii Europejskiej było największą głupotą naszych czasów" oraz "UE jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów", a do historii przeszło jej słynne wystąpienie w Izbie Gmin, w którym wykrzyczała "nie, nie, nie" przeciwko oddawaniu kompetencji wspólnotowym instytucjom.


Jakub Klimkowicz
Źródło: Daily Telegraph, Guardian

Źródło: prawy.pl

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną