Z zagranicy

Soros, masoneria, Franciszek i ochrona środowiska

       Kościół od dawna upominał się o środowisko. Wyciek danych z Wikileaks pokazał jednak, że papież Franciszek dał się zmanipulować Sorosowi i masonerii, która wykorzystuje troskę o środowisko w celu budowy NWO.

 

Jan Paweł II w 1985 r. w przemówieniu w ośrodku ONZ oznajmił: „Kościół katolicki rozważa kwestię troski o naturalne środowisko z punktu widzenia osoby ludzkiej”[1].

Papież Polak poświęcił zagadnieniom ekologicznym cztery paragrafy (37-40) w swojej encyklice „Centesimus annus”, która została wydana w 100-lecie encykliki „Rerum novarum” – pierwszej encykliki poświęconej sprawom społecznym. Najpierw zwrócił w nich uwagę, że za bezmyślnym niszczeniem środowiska naturalnego stoi błąd antropologiczny stawiający człowieka w miejsce Boga. W tej sytuacji ludzie zamiast współpracować ze Stwórcą eksploatują środowisko bez ograniczeń byle zaspokoić swój konsumpcjonizm. Wszystkie stworzenia są w ten sposób sprowadzane do rzędu rzeczy.

Jan Paweł II podkreślił następnie: „Oprócz irracjonalnego niszczenia środowiska naturalnego należy tu przypomnieć bardziej jeszcze niebezpieczne niszczenie środowiska ludzkiego, czemu zresztą bynajmniej nie poświęca się koniecznej uwagi”[2].

To podejście doprowadziło Papieża Polaka do sformułowania tzw. ekologii ludzkiej. Polega ona na przekonaniu, że broniąc różne gatunki i formy życia trzeba jednocześnie i przede wszystkim bronić życia ludzkiego. Niezwykle ważna jest również ochrona rodziny, która jest pierwszą i podstawową komórką „ekologii ludzkiej”, w której następuje pierwszy etap tworzenia i rozwijania więzi społecznych i odniesień do świata przyrody[3].

Jan Paweł II dostrzegał, że wśród wszystkich stworzeń na ziemi istnieje pewien porządek, który został dany przez Boga, a który człowiek ma obowiązek chronić i zachowywać. W porządku tym na samym szczycie stworzenia znajduje się człowiek, który jest odpowiedzialny za otaczającą go rzeczywistość i wszystkie istoty.

W przemówieniu w Meksyku na stadionie Azteków dnia 25 stycznia 1999 r. Papież stwierdził, że „głęboką przyczyną wszelkich zamachów na przyrodę jest nieład moralny i pogarda, jaką człowiek żywi dla człowieka”[4]. Dodawał do tego: „zły stan ekologii jest przejawem głębokiego moralnego kryzysu człowieka”[5].

Tak ujmowana ekologia posiada prawdziwie katolicki charakter. Spojrzenie na przyrodę dokonuje się tutaj z punktu widzenia teologii. Świat jest dziełem Boga i prezentem dla człowieka, o które ten powinien dbać, będąc jego panem i jednocześnie zwieńczeniem. Jest to niezwykle ważne, bo we współczesnych organizacjach ekologicznych bardzo często dochodzą do głosu poglądy absolutyzujące przyrodę. Ks. Kazimierz Bełch zauważył, że Jan Paweł II celowo się od nich zdystansował: „Człowiekowi, ze względu na duchowe wartości, przysługuje nad przyrodą prymat (priorytet), przyroda zaś pozostaje w relacji instrumentalnej do człowieka. Z tego względu nie można przyrody absolutyzować i wynosić jej ponad godność samej osoby ludzkiej. Jan Paweł II wyraża sprzeciw wobec koncepcji środowiska inspirowanych ekocentryzmem i biocentryzmem, ponieważ „zakładają one zniesienie ontologicznej i aksjologicznej różnicy pomiędzy człowiekiem a innymi istotami żywymi, traktując biosferę jako jednostkę biotyczną o niezróżnicowanej wartości. Eliminuje się w ten sposób najwyższą odpowiedzialność człowieka na rzecz egalitaryzmu, a więc równej godności wszystkich istot żyjących”[6].

Ten „ekocentryzm”, „biocentryzm” i absolutyzowanie przyrody to nic innego niż nowe pogaństwo. Liga na rzecz środowiska, działająca przy ONZ i UNESCO, założona przez masonów, propaguje new age’owski, pogański kult przyrody i wyższości zwierząt nad ludźmi. Organizacja ta otrzymała ogromne poparcie ze strony Klubu Rzymskiego, Komisji Trójstronnej i Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, głównie za sprawą właściciela amerykańskiej korporacji Xerox, Sola Linowitza.

Niestety to pogańskie i masońskie myślenie wdarło się do myślenia papieża Franciszka o środowisku. Widać to na przykładzie encykliki „Laudato si”. Obok słusznych stwierdzeń o konieczności szacunku wobec świata stworzonego przez Boga pojawiły się tam treści właściwe dla współczesnej ideologii ekologicznej. Chodzi np. o wezwanie Papieża do reakcji na globalne ocieplenie. Jest to kwestia bardzo dyskusyjna, bo jeśli nawet klimat się ociepla, to nie ma pewności, że człowiek ma na to jakiś znaczący wpływ.

Twierdzenie to jednak służy masonom w ich celu ograniczenia populacji na świecie (poprzez np. promowanie antykoncepcji, aborcji, polityki jednego dziecka w rodzinie) jak również jest biznesowym eldorado (handel prawem do emicji CO2 idzie w setki milionów dolarów, do tego dochodzi wycofywanie różnych produktów z rynku jak np. żarówek i zastępowanie ich produktami droższymi. W tym wypadku żarówkami energooszczędnymi). Jeżeli nawet walka z globalnym ociepleniem miałaby jakiś sens, to i tak wielkie obciążenia z tym związane (choćby dla Polski wycofanie się z węgla, co postulował Papież) nie mają żadnego znaczenia, skoro najwiękci truciciele środowiska na świecie, jak Chiny i USA nie zamierzają się ograniczać w tym względzie.

Mimo to Franciszek z całą pewnością twierdzi: „(…) Liczne badania naukowe wskazują, że większość globalnego ocieplenia ostatnich kilkudziesięciu lat zawdzięczamy wysokiemu stężeniu gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu i inne), emitowanych głównie z powodu działalności człowieka”[7].

Dostrzegając przy tym, że „Zamiast rozwiązywać problemy ubogich i myśleć o innym świecie, niektórzy chcą jedynie proponować ograniczenie liczby urodzeń”. Papież choć krytykuje tę postawę, wiąże ją jedynie z dażeniem do uniknięcia problemów. Zauważa też przy tym, że „Nie

brakuje nacisków międzynarodowych na kraje rozwijające się, uzależnianie pomocy gospodarczej od zastosowania określonej polityki zdrowia reprodukcyjnego”[8]. Pomimo tego wszystkiego nie dostrzega, że za tymi postawami, stoi świadomy, metodyczny plan polegający na ograniczeniu liczby ludności i podporządkowaniu jej nowej światowej władzy.

Na takie a nie inne postępowanie Papieża światło rzucają papiery, które wyciekły w ramach afery Wikileaks. Na ich podstawie dziennikarze ustalili, że George Soros, znany miliarder, Żyd i mason wyłożył wielkie pieniądze, żeby papież Franciszek, podczas swojego pobytu w USA, nie mówił o aborcji czy małżeństwach homoseksualnych, lecz skupił się na nierówności w zarobkach oraz ociepleniu klimatu. Sorosowi udało się zinfiltrować najbliższe otoczenie Franciszka i przekupić przynajmniej dwóch biskupów z USA i jednego kardynała z Ameryka Południowej[9].

Zarząd Fundacji Społeczeństwa Otwartego Sorosa przyznał grant w wysokości 650 tys. dolarów (ok. 2,5 mln złotych) dwóm organizacjom. Były to PICO, organizacja określająca się jako postępowa i zwalczająca ubóstwo, oraz organizacja Faith in Public Life (FPL, Wiara w Życiu Publicznym): „Z ujawnionych dokumentów wynika, że PICO miało dostać pieniądze, aby „wykorzystać ten moment i spowodować, żeby papież skupił się na tematach ekonomicznych i sprawiedliwości rasowej, wykorzystując w tym celu wpływ kard. Rodrigueza, czołowego doradcy papieża oraz wysyłając wiosną lub latem delegację do Watykanu, aby Franciszek sam mógł usłyszeć o mało zarabiających katolikach w USA.” Dalej można przeczytać, że miało to wpłynąć na historyczne przemówienie papieża Franciszka przed amerykańskim Kongresem i ONZ. Wspomniany kard. Oscar Rodriguez Maradiaga to honduraski purpurat, arcybiskup Tegucigalpa, prezes globalnego Caritasu oraz przewodniczący Rady Kardynałów, ekskluzywnego grona doradczego papieża Franciszka. Mało kto może pochwalić się większymi wpływami w Kurii”[10].

Szefową FPL jest „kapłanka” protestancka Jennifer Butler, radykalna zwolenniczka aborcji: „W dokumencie można przeczytać, że grant wesprze także działania FPL w obszarze mediów i opinii publicznej, włączając w to zorganizowanie sondażu (sic!), który pokaże, iż katolicy dobrze odbierają naukę papieża odnośnie niesprawiedliwości, nierówności w zarobkach, a także to, że bycie prorodzinnym oznacza skupienie się na zwalczaniu wzrastających nierówności”[11]. Z ujawnionych dokumentów wynika również, że Soros był zadowolony ze swojej operacji.

W tym kontekście należy zadać sobie pytanie, czy zapisy o globalnym ociepleniu w enycklice „Laudate si” także nie znalazły się tam pod wpływem masońskiego lobby. Z całą pewnością bowiem mu służą.

 

 

[1] Jan Paweł II (1985), Przemówienie w ośrodku ONZ ds. ochrony środowiska (UNEP) oraz ds. osiedli ludzkich (INCHS) 18.08.1985 r., L’Osservatore Romano – wyd. polskie, numer nadzwyczajny II (71), s. 12n.

[2] Jan Paweł II, Centesimus Annus, 38.

[3] Jan Paweł II, Centesimus annus, 38-39.

[4] Jan Paweł II, Przemówienie na stadionie Azteków (25.01.1999), nr 4, ORP, 1999, nr 4, s. 28.

[5] Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju, nr 12, ORP, 1990, nr 12 bis, s. 22.

[6] Ks. K. Bełch, Kwestia ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II, s. 87, źródło: http://pedkat.pl/images/czasopisma/pk6/art06.pdf.

[7] Franciszek, Laudato si, 23.

[8] Tamże, 50.

[9] http://telewizjarepublika.pl/soros-wylozyl-wielkie-pieniadze-aby-wplynac-na-papieza,37402.html.

[10] Tamże.

[11] Tamże.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

23 komentarze

23 Komentarzy

 1. Vxyx

  19 czerwca 2018 at 22:47

  „Czyncie sobie Ziemie poddana”…I wszystko jasne …A co do szczegolow to zarowki energooszczedne nie tylko sa drozsze, ale bardzo psuja wzrok.KE powinna placic za wprowadzanie takich regulacji czy dyrektyw , jak kazda organizacja.

  • niepisior

   21 czerwca 2018 at 12:41

   Niestety POsTEMPAKI słuchają Franciszka, który błądzi i na manowce ciągnie maluczkich, a nie świętego JPII.
   W jednym zdaniu papież zawarł całą prawdę, którą negują POsTEMPACY:
   że ochrona życia człowieka musi być na pierwszym miejscu! Czyli że ochrona przyrody zaczyna się od ochrony życia ludzkiego, od obrony godności człowieka i od szacunku dla osoby ludzkiej. Niestety możemy tylko prosić świętego JPII, żeby za swoim pośrednictwem wybłagał u Pana zesłanie opamietania na POsTEMPAKÓW!
   Niestety Franciszek coraz łakomiej spogląda na idee „ochrony zwierząt” milcząc w sprawie ochrony życia ludzkiego!

   • GG.

    21 czerwca 2018 at 13:40

    Jak chcesz pan chronić życie, to zacznij pan od ochrony życia NARODZONYCH.
    .
    Nie ma sensu chronić życie NIENARODZONYCH, żeby ich po narodzinach niszczyć, zabijać, niewolić, ogłupiać, fanatyzować, wykrzystywać w charakterze „mięsa armatniego) i OKRADAĆ POPRZEZ ZANIŻANIE PŁAC przez przedsiębiorców,
    .
    A TAKŻE BEZCZELNIE CENZUROWAĆ ICH WYPOWIEDZI, jak to jest obecnie na portaliku Prawy.pl !
    .
    .

    • michu

     21 czerwca 2018 at 14:18

     Chronić trza życie i narodzonych i nienarodzonych, i Aryjczyków i Semitów i Ugrofinów i Japończyków bez rozróżniania, że jednych bardziej a drugich mniej. No i wiadomo, żadnych nie powinno się wykorzystywać w złym celu i każdemu zagwarantować wolność umów bądź jako prawodawcy bądź pracobiorcy :).

     • GG.

      21 czerwca 2018 at 22:26

      Jasne, że WOLNOŚĆ UMÓW, ale nie wolność wyzyskiwania pracownika przez pracodawcę poprzez pozostawienie temu drugiemu możliwości zupełnie bezkarnego zaniżania płac.
      .
      Państwo niech ustala płace (stawki wynagrodzeń) w skali ogólnopolskiej, a pracodawca i pracownik będą wtedy mieli całkowitą wolność świadomego i nieprzymuszonego zatrudnienia/podjęcia pracy.
      .
      Będą rozmawiali o zakresie i sposobie wykonywania danej pracy, a nie o pieniądzach.
      .
      .

 2. GG.

  20 czerwca 2018 at 08:58

  Należy się też zastanowić, czemu służą te seryjnie produkowane, bardzo głupie artykuły, atakujące papieża Franciszka i trzy kwestie:
  .
  a/ jego walkę z wyzyskiem i biedą („nierówności w zarobkach”),
  .
  b/ jego walkę z niszczeniem naturalnego środowiska ludzkiego („ocieplenie klimatu”),
  .
  c/ jego walkę o pokój między narodami („sprawiedliwość rasowa”).
  .
  Nie trzeba być masonem, żeby dostrzec konieczność radykalnej redukcji populacji na świecie, produkcji i konsumpcji.
  .
  Godzi to, oczywiście, w interesy Ameryki, Chin i Zachodniej Europy jako czołowych producentów i niszczycieli środowiska oraz pionierów ORWELLIZACJI.
  .
  Może więc spór o globalne ocieplenie nie jest wcale dziełem Sorosa czy jakiegoś innego globalisty-masona, lecz jest skutkiem PRAWDY, że ludzi jest zbyt wielu na Ziemi i bardzo wielu z nich nie robi na niej nic pożytecznego, tylko zajmuje marnuje się marnowaniem czasu innych ludzi i marnowaniem energii i surowców.
  .
  Ot, choćby publicysta M. Krajski.
  .
  .

  • michu

   20 czerwca 2018 at 12:35

   Gdyby nie było socjalizmu to wszyscy na świecie robili by coś pożytecznego i wszystkim byłoby lepiej, a redukcję ludności (jak ktoś uważa że jest nas za wiele) może zacząć od siebie, nie w znaczeniu dosłownym, ale np żyć w czystości i celibacie 😉

   • GG.

    20 czerwca 2018 at 14:33

    To demagogia. Podobno Bóg dał człowiekowi nie tylko wiarę, ale i rozum. Więc rozmnażać się należy rozumnie.
    .
    Każdy ma prawo się rozmnażać, więc każdy powinien ograniczać liczbę dzieci w rodzinie, stosując np. naturalne metody kontroli płodności.
    .
    Jednakże PRACODAWCY nie powinni mieć prawa do uznaniowego ograniczania (i wręcz wyznaczania) liczby dzieci w rodzinach swoich pracowników.
    .
    Płace w Polsce (stawki wynagrodzeń) powinno ustalać dla WSZYSTKICH TYPÓW STANOWISK PRACY państwo, a pensje powinny wystarczać wszystkim pracownikom na GODNE ŻYCIE i uzyskanie przez kobiety statystycznego współczynnika dzietności (ściślej: ilości córek), pozwalającego na osiągnięcie tzw. reprodukcji prostej.
    .
    Rzecz jasna, że córki te nie powinny wyjeżdżać za granicę, tylko siedzieć W Polsce i użyźniać ziemi łan.
    .
    .

    • michu

     20 czerwca 2018 at 15:40

     Gdyby pracownik nie musiał utrzymywać biurokratów, którzy ustalali by wynagrodzenia dla wszystkich stanowisk pracy, oraz tych którzy by to potem kontrolowali itp, to wszystkim starczyłoby na godne życie, bo zamiast utrzymywać ich pracownik utrzymywałby żonę i dzieci.

     • GG.

      20 czerwca 2018 at 22:55

      Głupoty korwinistyczno-vonmisesowskie. Po co pan je odgrzewa?
      .
      Chyba nie dojrzał pan jeszcze do dyskusji na te tematy.
      .
      .

     • michu

      20 czerwca 2018 at 23:05

      @ GG. Dlaczego?

 3. Eryk

  20 czerwca 2018 at 17:41

  Pan dr Krajski ma rację.Niestety Ojciec Święty wypowiada bardzo kontrowersyjne słowa,nie tylko w kwestii ocieplenia klimatu.

 4. marju73

  20 czerwca 2018 at 19:32

  Kolejny koń trojański w kościele katolickim.Za dużo się nacalował rąk Rockefelleròw i Rotszyldòw.W sumie to jeszcze nie do końca wiadomo jaka będzie religia globalistòw.Na razie ściera się opcja mitu globalnego ocieplenia z mitem holokaustu.

 5. Statystyczny

  20 czerwca 2018 at 20:15

  Nie mozna juz dluzej patrzec payrzyc na ten ryj tego szatana i zbrodniarza sorosza,dlaczego ten ludobojca jest jeszcze na wolnosci?,on robi caly czas skok na kase I to bezkarnie,nie placi podatkow I jest chroniony,marzy mi sie jego widok we wiezieniu wraz ze swiatowa masoneria,tylko przynaleznosc do masonow powinna byc karana dlugoletnim wiezieniem I przepadkiem mienia juz nie mowiac o bandytach z WTO,to juz dozywocie dla nich

  • michu

   20 czerwca 2018 at 20:56

   Tylko kto ma ich zamknąć? Cała sztuka polega na tym, że oni mają aparat przymusu, a reszta może sobie gadać co powinno być (jak im pozwolą) :).

 6. Pingback: Soros, masoneria, Franciszek i ochrona środowiska - POLITYKA POLSKA

 7. Como Seduzir Um Homem

  24 czerwca 2018 at 03:42

  Naprawdę wysunął kontrowersyjne twierdzenia dotyczące zmiany klimatu.

 8. Curso Cara da Foto

  24 czerwca 2018 at 03:44

  Myślę, że niektóre rzeczy zostały wypowiedziane niepoprawnie, podobnie jak interpretacja niektórych faktów.

 9. TherMatcha Funciona

  24 czerwca 2018 at 03:55

  Excellent article !! Congratulations.

 10. Veja Aqui

  3 lipca 2018 at 05:01

  Adorei o post. conheça os benefícios do Parabéns.

 11. Curso de Violão Online

  5 lipca 2018 at 04:38

  Thank you! Aprenda a tocar violão com o Curso de Violão Online.

 12. Pingback: 3n9ct5mwn9cwntctvbyb3vebce

 13. Pingback: sirius latest movs809 abdu23na7232 abdu23na32

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra