Wiara

Wystawa „Ojciec Święty Jan Paweł II Jasnogórskiej Matce Kościoła”

W Muzeum 600-lecia na Jasnej Górze, 7 maja, odbyła się promocja albumu „Ojciec Święty Jan Paweł II Jasnogórskiej Matce Kościoła”. Promocji towarzyszyło otwarcie wystawy pod tym samym tytułem. Komisarzem wystawy jest o. Jan Golonka, Kurator Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.

„Wszyscy jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem ostatnich wydarzeń w Kościele Świętym w Rzymie – beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II, który dziś jest tutaj z nami obecny jako błogosławiony, największy z pielgrzymów jasnogórskich” – tymi słowami rozpoczął spotkanie o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry.

 

Wystawę „Ojciec Święty Jan Paweł II Jasnogórskiej Matce Kościoła” przygotowano w związku z beatyfikacją Jana Pawła II. Pielgrzymi, zgromadzone na niej eksponaty, mogli oglądać już od kilku dni.

 „Pokazujemy obszerną kolekcję wotów papieskich. Są wśród nich: sutanna, pastorał – krzyż, alba, ornaty, wyroby z kości słoniowej, obrazy, błogosławieństwa z autografami, stuły, świece, rękodzieła z różnych stron świata”- mówi komisarz wystawy, o. Golonka.
 
Następnie precyzuje: „ Nieco bliżej eksponowane są dwa trony papieskie, które były używane podczas wizyt na Jasnej Górze. Pierwszy plan stanowi zaś gablota, a w niej z pierścienie, piuska, pektorały, ręcznik papieski z herbem, szklanka, filiżanka oraz różańce, które tak chętnie wręczał przy każdej okazji kontaktów z wiernymi. Dopełnieniem gabloty są: monety, medale i plakiety”.

Beatyfikacja Jana Pawła II stała się także okazją do wydania albumu ze zdjęciami wotów ofiarnych przez bł. Jana Pawła II Jasnogórskiej Matce Kościoła. Na 200 stronach zgromadzono liczne fotografie, teksty przemówień Ojca Świętego z sześciu wizyt u tronu Pani Jasnogórskiej.

Jak podkreślił o. Matecki wota związane z osobą bł. Jana Pawła II, przekazywane osobiście, bądź poprzez wysłanników, stanowią „wielkie bogactwo Jasnej Góry”. „Wolą Jego było, aby mogły one tutaj spocząć i świadczyć o Jego wielkiej miłości”- powiedział.

Album wydało Wydawnictwo „Margrafsen” z Bydgoszczy. Do druku album przygotował zespół pracowników Jasnogórskiej Fundacji „Pro Patria – Bastion św. Rocha”.
 

Słowo komisarza wystawy

Wystawa „Jan Paweł II Jasnogórskiej Matce Kościoła w wotach miłości i zawierzenia” jest hołdem dla Papieża Polaka, ogłoszonego Błogosławionym przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 1 maja 2011 r.

Ekspozycja, jaka została zorganizowana na Jasnej Górze, przybliża nam ślady Podróży Apostolskich Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem pielgrzymek do Jasnogórskiej Matki, której to zawierzył siebie w myśl zawołania „Totus Tuus”.

Jan Paweł II ofiarował podczas swoich sześciokrotnych pielgrzymek na Jasną Górę dary wyjątkowe. Sanktuarium Maryjne Królowej Polski do wotów królewskich, magnackich, pielgrzymich dołączyło jakże symboliczne, emocjonalne, bezcenne pamiątki Ojca Świętego naszego Rodaka.

Najcenniejsze i najbardziej symboliczne zgromadzone zostały najbliżej jak tylko to było możliwe, przy Cudownym Obrazie. Jest to przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny, który od 1 maja 2011 r. staje się Pierwszym Relikwiarzem Rzeczypospolitej, dalej zobaczyć można watykańskie uhonorowanie – Złotą Różę, Różaniec czy Medalik.

Na nowopowstałej wystawie poświęconej naszemu Rodakowi z racji Jego dnia Beatyfikacji, zorganizowanej w Skarbcu – Muzeum 600 lecia pokazujemy obszerną kolekcję wotów papieskich. Są wśród nich: sutanna, pastorał – Krzyż, alba, ornaty, wyroby z kości słoniowej, obrazy, błogosławieństwa z autografami, stuły, świece, rękodzieła z różnych stron świata. Nieco bliżej eksponowane są dwa trony papieskie, które były używane podczas wizyt na Jasnej Górze. Pierwszy plan stanowi zaś gablota, a w niej z pierścienie, piuska, pektorały, ręcznik papieski z herbem, szklanka, filiżanka oraz różańce, które tak chętnie wręczał przy każdej okazji kontaktów z wiernymi. Dopełnieniem gabloty są: monety, medale i plakiety.

Więcej informacji o darach Błogosławionego Jana Pawła II można odnaleźć w obszernym albumie pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II Jasnogórskiej Matce Kościoła – w wotach wdzięczności”, w którym czytamy m.in.: Ojciec Święty Jan Paweł II przez dwadzieścia siedem lat swojego pontyfikatu pielgrzymował po świecie. Do wielu miejsc, do wielu znanych sanktuariów religijnych, docierał On w tym czasie po wielokroć, nigdzie jednak nie był tak częstym gościem jak na Jasnej Górze. Przybywał tu regularnie przez sześćdziesiąt lat, to jest od czasów okupacyjnych, tajnych pielgrzymek.

W czasach gdy zasiadał na Stolicy Piotrowej, w tym najważniejszym polskim sanktuarium, Rezydencji i Twierdzy Matki Bożej, Ojciec Święty Jan Paweł II był sześciokrotnie. Teraz, gdy w pięć lat po odejściu Wielkiego Papieża nadszedł czas jego beatyfikacji, naszym – gospodarzy tego miejsca, paulinów – obowiązkiem jest przyjrzeć się z uwagą darom, z którymi przez te lata przybywał do nas Ojciec Święty, tak jak badamy cały czas skrupulatnie treść papieskiego nauczania i wagę papieskich gestów.

Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim pielgrzymowaniu na Jasną Górę występował w wielu rolach, a Jego gesty, słowa i ofiarowane wota miały wielokrotnie bardzo złożone intencje. Jak inni pielgrzymi, wstępował Jan Paweł II na Jasną Górę i stawał przed obrazem Matki Bożej przede wszystkim jako człowiek wiary, człowiek budujący nadzieję, odpowiedzialność, solidarność. Przynosił tu swoje zmartwienia, kłopoty i prośby – choć pamiętać trzeba, że były to prośby na miarę miejsca, które Polski Papież zajmował, spoglądając na świat z wysokości sprawowanej godności, niosącej nie tyle przywileje, co troski i odpowiedzialność. Jednak przede wszystkim był Ojciec Święty człowiekiem, który zawierzył Matce Bożej swoje własne życie.

Nie przypadkiem tu właśnie Jan Paweł II złożył 19 czerwca 1983 roku najbardziej osobiste wotum: przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny, tragiczną pamiątkę cudownego ocalenia w czasie pamiętnego zamachu na placu przed bazyliką św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku.

Składając to wotum na ołtarzu w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, Ojciec Święty wyjaśnił swoją osobistą intencję zwracając się wprost do samej Maryi: „W dniu 13 maja minęły dwa lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na placu św. Piotra. Tam w czasie audiencji został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku w dniu 13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny”. To najbardziej osobiste wotum, ta pamiątka, w równej mierze tragiczna w swej wymowie, co niosąca przesłanie nadziei, była dla Jana Pawła II darem tak wyjątkowym, że zgodnie z Jego wolą przez długie lata pozostawała poza zasięgiem oczu pielgrzymów, ukryta w najgodniejszym i najbezpieczniejszym miejscu. Dopiero w 2004 roku, u schyłku swej ziemskiej wędrówki, Ojciec Święty zgodził się, by ten niezwykły dar okazać wszystkim w sposób jawny. Pas, umieszczony w specjalnej kasecie, która teraz staje się najcenniejszym jasnogórskim relikwiarzem, 4 czerwca 2004 roku umieszczony został na stałe, w widocznym miejscu, na ołtarzu, w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.

Jakże wielce wymowna pozostaje na wieczną rzeczy pamiątkę wielka spuścizna duchowa i materialna pozostawiona w wotach. Jest dowodem Jego konsekwencji czci do Najświętszej Maryi Panny o światowym zasięgu, ale też wskazaniem miejsca niezbędnego dla zrozumienia polskiej historii.

Agata Bruchwald
na podstawie: www.jasnagora.com
fot. Wikimedia Commons

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

6 komentarzy

6 Komentarzy

 1. Yelena Agnes

  8 maja 2017 at 00:34

  Tube Viper X Bonus

 2. Mallory Carnes

  9 lipca 2017 at 03:13

  purificadoras de agua.

 3. Kennethzew

  1 września 2017 at 17:33

 4. Kennethzew

  3 września 2017 at 09:56

 5. ben tedavisi

  22 września 2017 at 23:50

  Ben tedavi fiyatı

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra