Wiara

Nie dorastamy do wizji Franciszka – rozmowa z ks. Przemysławem Drągiem

ks-przemyslaw-drag_fot-bartkiewiczSzukamy tego co było na początku, kiedy Jezus Chrystus docierał do każdego człowieka bardzo indywidualnie – mówi ks. dr Przemysław Drąg nawiązując do dyskusji wokół adhortacji Franciszka „Amoris laetitia”. Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin zwraca uwagę, że na katechezy przedmałżeńskie przychodzą często analfabeci religijni, zupełnie niezainteresowani sprawami wiary. „Trzeba się zastanowić jak dotrzeć do takich ludzi” – podkreśla ks. dr Drąg.

Publikujemy treść rozmowy z ks. dr Przemysławem Drągiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

Anna Rasińska, Tomasz Królak (KAI): Adhortacja „Amoris laetitia” wywołała w świecie spory rezonans; budzi kontrowersje w samym Kościele, czego dowodem jest choćby list czterech kardynałów do papieża Franciszka. W jakim kierunku potoczy się ta dyskusja?

Ks. Przemysław Drąg: – To na pewno bardzo trudne zagadnienie. Można zauważyć, że papież wciąż powtarza: odstąpmy od norm, od schematów, przestańmy działać wyłącznie w oparciu o sprawiedliwość legalną, zacznijmy docierać do sedna człowieka.

Papież cały czas zaprasza nas do czegoś, do czego my w Kościele nie jesteśmy chyba przyzwyczajeni, a co było mocne u jego początków, kiedy to Pan Jezus spotykał się z każdym twarzą w twarz. Myślę, że trochę to zatraciliśmy.

Sądzę, że jest to wielkie wyzwanie papieża, który mówi: zaufajmy człowiekowi, bo jeżeli on wierzy w Chrystusa, to nie będzie robił głupot, a nawet jeśli popełni jakiś grzech, to będzie wracał jako skruszony grzesznik, marnotrawny syn.

To jest tendencja, która zawsze w Kościele była, jest i będzie. Z jednej strony włożenie Kościoła w ramy prawne, ustawienia pewnych bramek, przez które albo wejdziesz, albo nie, a z drugiej strony „Kościół ducha”, w którym mówimy, że wszystko wolno bylebyś tylko kochał.

Papież Franciszek idzie drogą środka mówiąc: normy, zasady – nie, ale liberalizm też nie. Szukamy tego co było na początku, kiedy Jezus Chrystus docierał do każdego człowieka bardzo indywidualnie. I mówił: mam dla ciebie pewien projekt twojego życia, zacznij mi wierzyć.

To bardzo trudne, bo musimy zmienić swoją mentalność, która przez jakieś XX wieków w Kościele istniała. Czyli z pewnego automatyzmu, wejść w bardzo indywidualne rozeznanie, towarzyszenie.

KAI: Czy myśli ksiądz, że kontrowersje, które powstały wokół tego zagadnienia przysłużą się Kościołowi, czy raczej Kościół osłabią?

– Trudno powiedzieć. Sam mam wiele obaw z tym związanych. Na przykład, czy w przypadku udzielania Komunii osobom rozwiedzionym, będziemy mieć jeszcze do czynienia z ważnymi małżeństwami. Czy osoby, które będą zawierały związek małżeński, nie będą dopuszczały w głowie, że jeżeli coś się nie uda, to będzie rozwód, później droga pokuty, pewien proces i w końcu Komunia święta.

Druga moja obawa: co z ludźmi, którzy w sposób heroiczny trwają w wierności małżeńskiej, mimo, że zostali zdradzeni i opuszczeni? Uczyliśmy ich, zachęcaliśmy do podjęcia bardzo trudnych wyrzeczeń. Teraz takie osoby mogą czuć się oszukane.

Dalej: czy będziemy umieli przyjąć osoby w związku niesakramentalnym bez grymasu starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym, bez poczucia wyższości.

Kolejna obawa dotyczy tego, czy jako spowiednicy jesteśmy na tyle dojrzali, by w procesie rozeznawania umieć rzeczywiście w pełni zrozumieć to, do czego zaprasza nas papież i Jezus Chrystus. Kiedy papież mówi o Komunii, podkreśla aspekt rozeznania, które ma prowadzić dana osoba z kapłanem, bo to spowiednik decyduje czy ktoś może przyjąć Komunię Świętą.

KAI: Widać zatem, że rozumie ksiądz czterech kardynałów, którzy napisali list do papieża Franciszka.

– Tak.

KAI: A czy sposób w jaki to zrobili jest właściwy? Czy to nie podważa zaufania do Kościoła i nie tworzy wrażenia jego pęknięcia?

– Z tego, co deklarowali kardynałowie, wcześniej dokument trafił jednak do papieża w poufnej formie. Myślę, że w dzisiejszych czasach patrzymy na Kościół w sposób nieco wyidealizowany, a przecież te kłótnie, które miały miejsce na soborach, to też jest historia Kościoła.

Spokojne zapytanie kardynałów to nic złego. Przecież mogą powiedzieć: Ojcze Święty, my nie rozumiemy, proszę nam to wyjaśnić. Problem polega na tym, że papież ma podejście inne: ja wam niczego nie wyjaśnię, to wy musicie dojść do pewnych wniosków.

To wysoka poprzeczka: ty masz wziąć odpowiedzialność za tego człowieka, ty masz go poprowadzić, do tego, by na drodze do Chrystusa poznał, co jest dla niego ważne.

Widać, że papież zachęca, by przejść pewną drogę rozeznania i w konkretnych sytuacjach zezwolić na Komunię świętą dla tych osób. To, co jest dla nas ciągle trudne, to brak instrukcji w jaki sposób możemy rozeznać. Adhortacja nie rozstrzyga nawet, czy można takiego rozgrzeszenia udzielić podczas jednej spowiedzi, czy ma to być pewien proces.

To może budzić obawy, że w jednej diecezji biskup wyda pewne wskazówki i one będą trochę odmienne niż w innej diecezji. Jeżeli tak będzie, możemy mieć problem z „turystyką sakramentalną”. Ufam, że Duch Święty prowadzi Franciszka, jednak to jest wizja, do której my wciąż nie dorastamy.

W czasie synodu zaproponowano, by stworzyć pewien zbiór zasad; drogę miłości, pokuty i wskazań – np. tyle lat po ślubie, dana droga nawrócenia obejmująca ileś spotkań… Ojciec Święty powiedział „nie”. To jest ciekawe, że nawet gdy próbowano to jego zaproszenie ukonkretnić, wprowadzić pewien automat, papież mówi „nie”.

Trzeba rozeznać – to jest słowo klucz – i w sumieniu podjąć współpracę z tym człowiekiem aby doprowadzić do momentu, kiedy jako spowiednik, w swoim sumieniu, będziesz mógł powiedzieć: tak, zezwalam na przyjęcie Komunii świętej, bo moim zdaniem twoje sumienie, twoje serce, jest na to gotowe.

KAI: Czyli Franciszek na pytanie o to, czy ten proces rozeznania ma trwać jedną, dwie trzy spowiedzi, może ileś spotkań poza konfesjonałem, odpowiedziałby prawdopodobnie w takim stylu: „bracie to jest twoja sprawa, to jest kwestia twojego sumienia, więc jeśli rozpoznasz w 15 minut, proszę bardzo, jeśli potrzebujesz miesiąca na spotkanie również poza konfesjonałem, to też dobrze”. Czy tak?

– Tak. Właśnie tak odczytywałbym ducha Franciszka. Myślę, że nawet gdyby przyszły dwie osoby z podobnymi historiami Ojciec Święty uznałby, że najpierw rozpatrzy jedną, potem drugą, a decyzje mogłyby być różne. Może też nastąpić sytuacja, kiedy z takim problemem przyjdzie małżeństwo niesakramentalne, a ksiądz uzna, że na przykład mąż jest gotowy na przyjęcie Komunii świętej, a żona nie lub odwrotnie.

Tu rodzi się pytanie – jak mieć w sobie tyle odwagi i dojrzałości kapłańskiej, by umieć powiedzieć prawdę. Musisz poznać serce człowieka, a to wymaga czasu, stałej formacji, towarzyszenia w rozeznawaniu.

KAI: I na to wszystko Franciszek liczy, bo wspomina, że zamiarem tej adhortacji nie jest mnożenie dystynkcji, tworzenia kolejnych uściśleń. To ogromny apel do odpowiedzialności, zarówno spowiednika jak i penitenta.

– Tak to odczytuję. Potwierdza to również ostatni list apostolski „Misericordia et misera”, który mówi m.in. o postawieniu sakramentu pokuty w centrum życia duchowego, a później bardzo mocno apeluje do spowiedników, że mają się przygotować i wezwać na pomoc Ducha Świętego. Do penitenta też mówi, by przygotował się dobrze do spowiedzi.

KAI: Jak przebiegają prace nad „Vademecum dla spowiedników”, które miało pomóc duchownym w rozmowach z osobami będącymi w różnych nieuregulowanych czy trudnych sytuacjach małżeńskich?

– Prace idą powoli, ponieważ trwają rozmowy na temat jak to zrobić by nie zatracić tego właśnie ducha papieża Franciszka. Byśmy nie postawili tych „bramek” czy też kolejnych uściśleń, których on nie chciał tworzyć i by nie było to sprzeczne z tym, do czego on nas zaprasza. To bardzo delikatna kwestia.

KAI: Dostosowanie posynodalnej adhortacji „Amoris laetitia” do polskich realiów jest priorytetem duszpasterstwa rodzin – mówił ksiądz latem na zebraniu biskupów. Jak przebiegają prace nad realizacją litery i ducha tego Franciszkowego programu, jeśli chodzi o Kościół w Polsce?

– Dzięki pracy Jana Pawła II nie zaczynamy od zera. Są już pewne fundamenty, na których się opieramy. To kwestia prowadzenia katechez przedmałżeńskich w duchu procesu spotkania z Jezusem Chrystusem i pewnego działania kerygmatycznego. Niestety, widać że poszliśmy trochę w innym kierunku, sięgnęliśmy za mocno do nauk humanistycznych, socjologii czy psychologii i dopiero na drugim miejscu stanął Chrystus.

To jest spostrzeżenie, które zgłosili sami duszpasterze i osoby świeckie prowadzący te katechezy. A skoro my sami dochodzimy do wniosku, że za mało głosimy Jezusa Chrystusa narzeczonym, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, powinno to zmusić do refleksji. I ta refleksja łączy się z tematyką „Amoris laetitia”, w której Ojciec Święty bardzo mocno mówi, że przygotowanie do małżeństwa musi być oparte na osobowym spotkaniu z Jezusem. Bez tego nie da się dobrze przygotować do małżeństwa.

Młodzi zawierający związek sakramentalny często deklarują: nie wierzymy w skuteczność sakramentu. Zawieramy go, bo wypada, bo to pewna tradycja. Mamy tu problem braku wiary.

KAI: A czy możemy się spodziewać jakiegoś nowego projektu pracy z młodymi małżeństwami?

– Szukamy pomysłów na poziomie ogólnopolskim i parafialnym i ta odpowiedź jest wciąż znikoma. Najbardziej sprawdzają się zajęcia w niewielkich grupach, oparte o pewne warsztaty, najczęściej na zasadzie: małżeństwo, które przeżyło pewne doświadczenie, zaprasza inne małżeństwo. Takiego odgórnego programu pracy z młodymi małżeństwami nie mamy. Będziemy myśleć o tym, by go przygotować.

Niestety, masowe zaproszenia, szukanie na siłę – nie sprawdza się. To musi być działanie jednostkowe, oparte na docieraniu do konkretnych małżeństw, zapraszaniu ich, rozmowie, tworzeniu pewnej wspólnoty.

To, co widać w adhortacji i do czego my zapraszamy, to tworzenie małych grup młodych małżeństw przy parafii, które niekoniecznie muszą mieć od razu program i strukturę, ale tak jak zapraszał Ojciec Święty – mogą się spotkać, porozmawiać, pomodlić, stworzyć taką wspólnotę.

Myślę, że problemem jest to, że wielu kapłanów jeszcze tego nie czuje albo obawia się spotkania z małżeństwami. Staramy się to jakoś rozwiązywać poprzez spotkania z księżmi, rekolekcje dla nich, spotkania formacyjne, gdzie udaje się dojść do pewnych wniosków. Niektórzy dzielą się własnymi, sprawdzonymi już pozytywnie pomysłami a inni księża postanawiają je naśladować u siebie.

Jakakolwiek próba realizacji „Amoris laetitia” z naciskiem z góry, nie przyniesie rezultatu.

KAI: Wspomniana obawa duszpasterzy przed spotkaniem z małżeństwami wynika z niepewności co do interpretacji sprawy ewentualnej Komunii dla osób rozwiedzionych i żyjących w powtórnych związkach czy też z jakichś innych przyczyn?

– Trudno powiedzieć. Uczestniczyłem ostatnio w sympozjum w Leuven na temat „Amoris laetitia”. Byli tam ludzie z kilkunastu krajów Europy, w tym mnóstwo świeckich. Wszyscy zauważyli jedno – pewne wyczekiwanie ze strony księży. Istnieje pewna nieufność, być może lęk, trudno powiedzieć. To moja własna ocena, ale też ocena niektórych małżeństw.

Zdarza się, że po przeczytaniu dokumentu do proboszcza przychodzą parafianie i proponują: „Proszę księdza, zróbmy coś!”. A w odpowiedzi słyszą: „Nie, poczekajmy, może przyjdą jeszcze jakieś wskazania, może coś papież dopowie”. A więc coś w rodzaju dystansu. To doświadczenie dotyczy nie tylko Polski, lecz i innych krajów.

KAI: Wskazuje Ksiądz, że w wielu diecezjach i parafiach widać już owoce papieskiej adhortacji, bowiem do prowadzenia katechez z narzeczonymi i małżeństwami zaproszono tam świeckich. Czego jeszcze potrzeba, by te przygotowania były naprawdę na miarę współczesnych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie?

– Mamy nasze Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. To co mówił papież w adhortacji, my już mamy w formie struktur i działania. Na pewno potrzebna jest droga wiary. Nie chodzi o „instrukcję obsługi” małżeństwa, ale o to by dwoje ludzi, świadomych swoich własnych problemów, weszło w sakrament małżeństwa jako ważny element ich życia, wiary i świętości. Nie chodzi o „kursy”, lecz o spotkanie z przychodzącym Chrystusem.

Tu znowu Ojciec Święty liczy na dojrzałość kandydatów do małżeństwa, mówiąc: jestem przekonany, że jeżeli będziecie żyli z Chrystusem, to pokonacie każdy problem, będziecie umieli żyć radością wiary i się zbawicie. Ktoś powie, że to „genialne i proste”, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że to jest trudne. Niestety, często na katechezy przedmałżeńskie przychodzą analfabeci religijni, którzy są tam, bo muszą i nie interesuje ich zupełnie życie wiary. Trzeba się zastanowić jak dotrzeć do takich ludzi.

Oczywiście zdarzają się też takie przypadki, kiedy młodzi przychodzą po sakramencie małżeństwa i chcą kontynuować kurs, rozwijać wiarę. Musimy przemyśleć co zrobić, by tych przypadków było coraz więcej.

KAI: W jednym z wystąpień chwalił Ksiądz akcentowanie w adhortacji indywidualnego podejścia do każdej rodziny, dodając, że będzie to wielkie wyzwanie dla duszpasterzy, bo „jeszcze wielu z nas nie zmieniło mentalności z tłumu, na małą wspólnotę i rodziny, które są w potrzebie”. Widać jakieś zmiany mentalnościowe?

– Kiedy rozmawiam z młodymi księżmi, widać, że oni zaczynają to rozumieć. Widzą już, że w kościołach nie ma tłumów, rozumieją potrzebę większej troski o każde małżeństwo, o każdego człowieka. Spotykają się z małżeństwami i to jest bardzo cenne. Nie tylko w kościele przy konfesjonale, ale np. w domu, przy kolacji, czasem z grupą dwóch, trzech rodzin, które razem rozmawiają, modlą się.

To inicjatywa oddolna i nie opiera się na żadnym programie. Wynika z poczucia konieczności, ze strony kapłana jak i rodziny, że chcą być razem. To jest to, co podkreślał Jan Paweł II: że sakrament kapłaństwa i małżeństwa spotykają się i zazębiają ze sobą.

Przy tej okazji nawiązują się więzi, które później przekształcają się w relacje powiedzmy „profesjonalne”, fajnie się zacieśniają, bo te rodziny proszą o kierownictwo duchowe, chrzest dla dziecka…

Myślę jednak, że trudno mówić o tym by nagle biskup powiedział: „Słuchajcie, zaczynamy nową erę naszej działalności duszpasterstwa rodzin, ale będzie to tylko działalność indywidualna”. To nie poskutkuje. Widać, że wszelkiego rodzaju nakazy, duszpasterstwa indywidualnego, dopóki sam ksiądz nie jest o tym przekonany, po prostu się nie sprawdzają.

KAI: Myśli ksiądz, że można liczyć na przemianę mentalnościową małżeństw o różnym stażu, tak, by bardziej angażowały się w duszpasterstwo rodzin?

– To się zmienia, ponieważ rośnie świadomość małżeństw co do tego, co dzieje się wokół nich. Zdarza się, że przychodzą rodzice i mówią: „Proszę księdza, w szkole naszego dziecka znaleziono narkotyki. Nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my nic nie wiemy o naszym dziecku, że źle je wychowujemy. Chcielibyśmy dostać od księdza konkretną pomoc, żeby polepszyć nasze relacje małżeńskie i w ten sposób wpłynąć na zachowanie naszego dziecka”.

To jest jeden z wielu schematów, ale zdarza się też że np. przychodzą do nas młodzi ojcowie, którzy mówią: „Nie mogę zostawić tego świata gorszym, niż go zastałem. Muszę coś zrobić dla moich dzieci. Niech ksiądz mi powie co” – takich sytuacji jest coraz więcej.

KAI: Ważne, by takie osoby trafiły na dobry grunt, na duszpasterza, który będzie otwarty na pomysły świeckich.

– Sygnały, o których mówiłem są pewnym znakiem czasu, pokazują, że coś się dzieje. Wcześniej wierni czekali na propozycje, dziś to oni przychodzą i mówią, ze mają pomysł, chcą coś zrobić.

To taka budząca się świadomość, że wokół jest wiele różnych zagrożeń, a pierwszą siłą przeciwdziałającą jest nasza wspólnota małżeńska, nasza dobra relacja z dziećmi. A wszystko to otoczone „kokonem” wiary i spotkania z Kościołem.

KAI: Piąty rozdział papieskiej adhortacji zatytułowany „Miłość, która staje się owocna” porusza kwestie przyjęcia nowego życia. W Polsce rodzina wielodzietna jest częściej postrzegana jako patologia niż wzór do naśladowania. Czy można to jakoś zmienić?

– Planowaliśmy zrobienie dużej kampanii medialnej na rzecz zmiany wizji rodziny wielodzietnej. Chcemy pokazać rodzinę wielodzietną jako coś dobrego. To jest pewien proces, nie da się tego zmienić w 2, 3 lata.

W Kościele często mówi się o zaletach dużej rodziny, natomiast myślę, że winą zarówno świeckich jak i kapłanów jest to, że nie potrafimy pokazać innym, że duża rodzina to fajna rzecz. Wstydzimy się do tego przyznać, zwłaszcza w relacji publicznej.

Potrzebne są działania na płaszczyźnie kościelnej, społecznej, ale i na poziomie samych rodzin, dających świadectwo. Jest to pewien projekt, o którym myślę. Szukamy funduszy, na kampanię, która pokaże radość z dużej rodziny i jej zalety.

***

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin jest instytucją wykonawczą Rady ds. Rodziny KEP. Ośrodek zajmuje się na bieżąco koordynowaniem działań na rzecz rodziny w wymiarze duszpasterstwa rodzin. Co roku organizuje trzy sesje dla diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego oraz ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.

Rozmawiali: Anna Rasińska i Tomasz Królak / Warszawa (KAI)

Źródło: episkopat.pl

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

150 komentarzy

150 Komentarzy

 1. olo

  12 grudnia 2016 at 23:17

  „Nie dorastamy do wizji Franciszka” – a może Franciszek do nauki Jezusa Chrystusa, ani jota nie zmieni się w zakonie! Jezus Chrystus nie ustanawiał żadnych bramek, wytrychów, tendencji lecz wskazał na wąską drogę do Królestwa. To Faryzeusze szli drogą środka, Jezus Chrystus szedł drogą Ewangelii. Zaufajmy Chrystusowi!
  Króluj nam Chryste.

  • Szukający Drogi

   13 grudnia 2016 at 07:02

   A mi się wydaje, że to właśnie Franciszek szuka drogi Chrystusa. Kościół Katolicki już dawno podążą własną ścieżką. Oddaloną od Biblii.

   • hansi

    13 grudnia 2016 at 08:56

    Dokładnie 😀 .. Albo tylko UDAJE, że tej Drogi szuka…
    Wuot, Żydownia 🙂
    A swoją drogą: – CO TO JEST ten „Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin” ???
    I kim jest ten facet w czerwonym berecie, który nim kieruje ?..
    Ten cały Przemysław Drąg ? 🙂
    Co mu daje prawo do wypowiadania się w czyimkolwiek imieniu, np. w imieniu RODZIN ?.. :), albo udawanie jakiegoś Autorytetu ? 🙂 ..
    Podobnie, jak różnym chazarskim Wujcom, czy Hartmanom ?
    Co rusz – zabierającym arbitralnie głos w naszych sprawach ? 🙂
    I nazywającym nam place i ulice imieniem Bartoszewskiego ? 😀
    Cosik mnie to zajeżdża Smolarem i Sorosem jakby ? :D..
    Jedna z tysięcy już chyba, „organizacji pozarządowych” ? 🙂 ..
    Czy też siem mylem ? 🙂
    Ja siem nie znam, ja nietutejszy…
    Ale wcale nie gorszy POLAK, od tych, którzy tam u Was, zatracają spojrzenie trzeźwe, hej 🙂
    Pomimo, że zdrajca – Lech Kaczyński, nazwał mnie ongiś „nieudecznym Polakiem”, swołocz zdradziecka w mycce. zapalająca chanukowe świece na Menorze, w polskim Belwederze…

    • hansi

     13 grudnia 2016 at 08:57

     Pardon, ten facet NIE NOSI (dla niepoznaki pewnie) czerwonego beretu (jeszcze)…
     Ale w tych oczach widzę cosik jakby..fachowe wyszkolenie, hej 😉 …

   • wars

    13 grudnia 2016 at 14:25

    Przestań w d..e miodu szukać.

 2. Silvia Odete Morani Massad

  6 września 2017 at 18:04

  Appreciate this post. Will try it out.

 3. estate agents

  7 września 2017 at 00:47

  Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more
  from this web site, and your views are pleasant for new visitors.

 4. sell cheap stocks

  7 września 2017 at 07:22

  If some one needs expert view concerning running a blog then i
  propose him/her to pay a visit this weblog, Keep up the good job.

 5. real estate players

  7 września 2017 at 08:45

  Hello there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am sure they’ll be benefited from this site.

 6. potential real

  7 września 2017 at 18:24

  It’s very straightforward to find out any matter on net as compared to
  textbooks, as I found this post at this site.

 7. Wow! After all I got a blog from where I know how to in fact obtain useful
  facts regarding my study and knowledge.

 8. business cards

  9 września 2017 at 14:03

  I could not refrain from commenting. Exceptionally well written!

 9. Phyllis

  9 września 2017 at 22:54

  fantastic issues altogether, you simply won a emblem new reader.
  What could you recommend in regards to your post that you simply made
  a few days ago? Any sure?

 10. compound interest

  10 września 2017 at 18:06

  Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost
  on everything. Would you advise starting with
  a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many options out there that I’m totally
  confused .. Any suggestions? Thanks!

 11. door mechanism

  11 września 2017 at 06:40

  Hi, i feel that i saw you visited my site so i got here to return the favor?.I
  am attempting to to find issues to enhance my web site!I assume its ok to use some of your ideas!!

 12. sell things online for free

  11 września 2017 at 13:52

  Great blog you’ve got here.. It’s hard to find good quality writing like yours these days.
  I really appreciate individuals like you! Take care!!

 13. best stocks

  12 września 2017 at 07:42

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I
  am encountering issues with your RSS. I don’t know why
  I can’t join it. Is there anybody else getting similar RSS issues?

  Anybody who knows the solution will you kindly respond?

  Thanks!!

 14. federal loan

  12 września 2017 at 21:50

  What’s up, just wanted to tell you, I loved this post.
  It was helpful. Keep on posting!

 15. gaming systems

  13 września 2017 at 01:08

  I’ve been browsing on-line greater than 3 hours as of late, yet I never discovered any fascinating article
  like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all
  site owners and bloggers made excellent content as
  you probably did, the internet can be a lot more useful than ever
  before.

 16. wiki.griffins.com

  14 września 2017 at 08:49

  At this moment I am going away to do my breakfast, after having my breakfast
  coming over again to read additional news.

 17. engevias.com.br

  15 września 2017 at 17:09

  I think this is one of the most important info for
  me. And i am glad reading your article. But should remark on few general
  things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 18. travel tips

  15 września 2017 at 19:17

  A motivating discussion is worth comment. I believe that you need
  to publish more about this issue, it might not be a taboo subject but typically folks don’t discuss
  such subjects. To the next! All the best!!

 19. Shasta

  16 września 2017 at 22:45

  fantastic points altogether, you simply received a
  new reader. What would you recommend in regards to
  your submit that you made a few days in the past?
  Any positive?

 20. macau tourism offers

  17 września 2017 at 02:52

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
  that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 21. tourism keep

  17 września 2017 at 07:19

  After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from
  now on each time a comment is added I receive
  4 emails with the same comment. Is there a way you
  can remove me from that service? Thanks!

 22. irish golf

  17 września 2017 at 20:50

  Hello, I enjoy reading all of your article.
  I like to write a little comment to support you.

 23. Melaine

  18 września 2017 at 19:12

  This post is in fact a fastidious one it assists new internet people, who are wishing for blogging.

 24. Tilly

  19 września 2017 at 12:11

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your website.
  It appears as though some of the written text on your posts are running off
  the screen. Can somebody else please comment and let me
  know if this is happening to them too? This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Many thanks

 25. www.fobesa.com

  20 września 2017 at 06:28

  I just like the valuable info you provide on your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check once more right here regularly.
  I am rather certain I will be informed many new stuff right
  right here! Good luck for the following!

 26. ordinary travel

  20 września 2017 at 10:26

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your webpage? My
  blog is in the very same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the
  information you provide here. Please let me know if
  this alright with you. Thank you!

 27. travel tips

  20 września 2017 at 13:55

  You’re so awesome! I don’t suppose I’ve truly read a single thing like this before.

  So nice to discover another person with a few genuine thoughts on this topic.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with a little
  originality!

 28. Garrett

  21 września 2017 at 05:22

  Thank you for the auspicious writeup. It actually was a leisure
  account it. Glance complicated to more added agreeable from you!
  By the way, how can we be in contact?

 29. Lynn

  21 września 2017 at 13:43

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
  My blog has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it
  seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any ways to help protect against content from being stolen? I’d definitely
  appreciate it.

 30. Adriana

  22 września 2017 at 04:35

  I am really glad to read this webpage posts which contains plenty of
  valuable facts, thanks for providing such data.

 31. travel insurance

  22 września 2017 at 04:50

  Keep on working, great job!

 32. Miguneingzep

  22 września 2017 at 11:00

  Mutuabile Vendita Propecia [url=http://cialtobuy.com ]generic cialis[/url] Cialis Apotheke Holland
  Cialis Achat Canada Cialis Side Effects
  Doxycycline Discount Card buy cialis Buy Cheap Effexor Online

 33. heart attacks

  22 września 2017 at 12:37

  This paragraph will help the internet users for building up new website or even a weblog
  from start to end.

 34. Isis

  22 września 2017 at 18:33

  I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow for
  me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 35. Elvin

  22 września 2017 at 20:58

  Actually when someone doesn’t understand after that its up to
  other visitors that they will help, so here it
  takes place.

 36. http://univer.tneu.edu.ua/user/KellyLoy63/

  23 września 2017 at 09:11

  I visit everyday a few web pages and websites to read
  content, but this web site offers quality based writing.

 37. We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site provided us with helpful information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will
  likely be thankful to you.

 38. Renate

  23 września 2017 at 11:01

  Hello it’s me, I am also visiting this website regularly, this site is actually good and the viewers are really sharing good thoughts.

 39. Marie

  23 września 2017 at 12:25

  Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because
  I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 40. www.photographysandiego.org

  23 września 2017 at 14:13

  What’s up, this weekend is nice in favor of me, because this point
  in time i am reading this impressive informative piece of writing here at
  my house.

 41. Celina

  24 września 2017 at 04:01

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely
  donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh
  updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

 42. http://www.hellowholesaleforum.com/

  24 września 2017 at 07:46

  Wow, wonderful blog format! How long have you been blogging for?

  you make blogging glance easy. The total glance of your site is excellent, as well as the content material!

 43. Keira

  24 września 2017 at 09:19

  Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.

  It was really informative. Your site is extremely helpful.
  Thank you for sharing!

 44. https://svtvnetwork.com/

  24 września 2017 at 09:38

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is
  added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks!

 45. www.whl6.com

  25 września 2017 at 09:47

  Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to
  tell someone!

 46. arsenal soccer jerseys

  26 września 2017 at 01:28

  I know this web site gives quality dependent posts and extra data, is there any other web page which
  offers these data in quality?

 47. dating sites

  26 września 2017 at 05:01

  Appreciate the recommendation. Will try it
  out.

 48. jordan soccer

  26 września 2017 at 06:55

  Howdy! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile
  friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone4.

  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any suggestions, please share. Thanks!

 49. soccer shoes

  26 września 2017 at 09:26

  It’s an amazing paragraph for all the internet visitors; they will take advantage from it I
  am sure.

 50. myfavchoice.com

  26 września 2017 at 11:36

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. But think of if you added some
  great photos or video clips to give your posts more, „pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this
  blog could definitely be one of the best in its
  field. Amazing blog!

 51. Ginger

  26 września 2017 at 21:59

  I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this web page is actually fastidious.

 52. irregular heart rhythms

  26 września 2017 at 22:11

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again as
  exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 53. Brady

  26 września 2017 at 22:36

  It is appropriate time to make a few plans for the future
  and it is time to be happy. I have read this post and if I may
  just I desire to recommend you some fascinating issues or tips.
  Maybe you could write next articles relating to this article.

  I desire to learn even more things approximately it!

 54. backpacking travel

  26 września 2017 at 23:22

  If some one needs to be updated with newest technologies afterward he must be pay a visit
  this web page and be up to date all the time.

 55. Lelio Vieira Carneiro Junior

  27 września 2017 at 04:42

  It’s an awesome post in support of all the online users;
  they will take benefit from it I am sure.

 56. holiday travel

  27 września 2017 at 09:03

  Great post.

 57. thedfsdoctor.com

  27 września 2017 at 11:30

  I simply could not leave your website before suggesting that
  I actually enjoyed the usual info a person supply for your visitors?
  Is gonna be again continuously in order to check out new posts

 58. I am sure this article has touched all the internet visitors,
  its really really fastidious post on building up new website.

 59. You could certainly see your skills within the article you write.

  The arena hopes for even more passionate writers such as you who
  aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your
  heart.

 60. Miguneingzep

  29 września 2017 at 20:13

  Kamagra Oral Jelly Generique Comprar Cialis Farmacia Andorra [url=http://genericcial.com ]cialis[/url] Propecia Hair Loss Symptoms Generic Viagra Without A Prescription Isotretinoin 20mg for sale

 61. asbestos spores

  30 września 2017 at 13:32

  These are genuinely enormous ideas in concerning blogging.
  You have touched some fastidious points here.

  Any way keep up wrinting.

 62. holiday travel around

  30 września 2017 at 18:52

  Wow, amazing blog layout! How long have you
  been blogging for? you make blogging look easy. The overall
  look of your site is fantastic, as well as the content!

 63. soccer jersey

  30 września 2017 at 19:06

  Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from.
  Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 64. Naomi

  1 października 2017 at 01:14

  Just want to say your article is as astounding.
  The clarity in your post is simply nice and i could assume you’re
  an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab
  your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a
  million and please carry on the enjoyable work.

 65. carloseduardoveiga.com

  1 października 2017 at 21:13

  This design is steller! You most certainly know how to keep a reader
  amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to
  say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 66. bigger butt workouts

  2 października 2017 at 10:05

  This is very attention-grabbing, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to looking for extra of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks

 67. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  2 października 2017 at 15:42

  hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it
  to load properly. I had been wondering if your web
  hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances
  times will often affect your placement in google and can damage
  your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of
  your respective interesting content. Make sure you update
  this again very soon.

 68. Nannie

  3 października 2017 at 01:53

  It’s very simple to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this piece of
  writing at this web site.

 69. May I just say what a relief to discover somebody who really understands what they are talking about over the internet.
  You actually understand how to bring an issue to light and make
  it important. More and more people have to check this out and
  understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular given that
  you most certainly possess the gift.

 70. toned butt

  3 października 2017 at 07:32

  Genuinely when someone doesn’t understand then its
  up to other viewers that they will help, so here it happens.

 71. Miguneingzep

  3 października 2017 at 21:58

  Amoxicillin Dosing [url=http://cialtobuy.com]cialis buy online[/url] Nexium Online Price Kamagra Tablets 100mg

 72. best dating

  4 października 2017 at 03:47

  This is my first time visit at here and i am in fact pleassant to read all at alone place.

 73. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  4 października 2017 at 06:14

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this
  article and the rest of the website is really good.

 74. travel news

  4 października 2017 at 11:14

  Excellent post. I was checking continuously this blog and
  I’m impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂
  I care for such info much. I was seeking this
  certain info for a long time. Thank you and
  best of luck.

 75. Kit

  4 października 2017 at 12:31

  Hello, I enjoy reading through your article post. I like to
  write a little comment to support you.

 76. arsenal soccer jerseys

  5 października 2017 at 06:06

  Keep on working, great job!

 77. dating sites

  5 października 2017 at 14:35

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.

  It’s always interesting to read content from other
  authors and practice something from their web sites.

 78. josé wilame araújo rodrigues

  5 października 2017 at 18:05

  I pay a quick visit every day some sites and blogs to read posts,
  except this web site provides feature based writing.

 79. https://commons.wikimedia.org

  5 października 2017 at 18:09

  I am not positive where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time finding out much more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was searching for this info for my mission.

 80. fatal heart

  6 października 2017 at 00:31

  Fine way of telling, and pleasant piece of writing to get facts concerning my presentation topic, which i
  am going to present in academy.

 81. Miguneingzep

  6 października 2017 at 16:44

  Cheap Clomid Online No Prescription [url=http://viafreetrial.com]viagra[/url] Cialis Sans Ordonnance Forum Comment Rester Eriger Longer Promethazine In Canada

 82. buy arsenal soccer

  7 października 2017 at 18:44

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 83. Miguneingzep

  8 października 2017 at 01:46

  Buying Tadalafil Online [url=http://cheapvia25mg.com]viagra[/url] Nolvadex 20mg Zithromax Iron Interaction Comprar Viagra Online Sin Receta

 84. heart muscle

  8 października 2017 at 03:22

  Saved as a favorite, I like your site!

 85. Regina

  8 października 2017 at 04:04

  Whats up this is kind of of off topic but I was
  wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

 86. Miguneingzep

  9 października 2017 at 18:16

  Isotretinoin find Priligy O Super P Force [url=http://cheapvia25mg.com]viagra online[/url] Amoxicillin Medical Propecia Eficaz Priligy Generico Mexico

 87. website designing

  13 października 2017 at 08:28

  Good day! I could have sworn I’ve visited this website before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 88. aiswiki.wustl.edu

  13 października 2017 at 20:02

  Nice answers in return of this query with solid
  arguments and describing the whole thing about that.

 89. Dixie

  13 października 2017 at 20:44

  Article writing is also a fun, if you be familiar with then you can write or
  else it is complex to write.

 90. Miguneingzep

  14 października 2017 at 20:55

  Priligy Modo De Usar Dosage Cephalexin [url=http://leviprices.com]levitra en ligne canada[/url] Kamagra Viagra Generika Priligy Farmacia

 91. lelio vieira carneiro junior

  14 października 2017 at 21:10

  I was curious if you ever considered changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 92. contract phones encapsulate

  15 października 2017 at 18:25

  Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your
  blog and will often come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice day!

 93. domain name

  15 października 2017 at 19:30

  I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you modify it
  yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.

 94. expert asbestos

  16 października 2017 at 10:21

  I think the admin of this web site is truly
  working hard in support of his web site, for the
  reason that here every stuff is quality based material.

 95. Lelio Vieira Carneiro Junior

  16 października 2017 at 13:50

  Hi, yeah this piece of writing is genuinely pleasant
  and I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

 96. domain registrars

  17 października 2017 at 08:26

  Very energetic post, I liked that a lot. Will there be a part 2?

 97. besting timex watches

  17 października 2017 at 14:29

  Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward
  to new updates.

 98. Itamar Serpa

  17 października 2017 at 15:45

  Hello, every time i used to check web site posts here in the early hours in the break of day, since i love to gain knowledge of more and more.|

 99. Itamar Serpa Fernandes

  17 października 2017 at 16:49

  bookmarked!!, I love your website!|

 100. Lélio Vieira Carneiro Junio

  17 października 2017 at 17:53

  I used to be able to find good advice from your content.|

 101. Luiz Gastão Bittencourt

  17 października 2017 at 21:33

  Generally I do not read article on blogs, however
  I wish to say that this write-up very pressured me to
  take a look at and do it! Your writing style has
  been surprised me. Thanks, quite great article.

 102. tercio borlenghi jr

  17 października 2017 at 22:14

  I just could not leave your web site prior to suggesting that I actually loved the standard info an individual supply for your visitors? Is gonna be again steadily to check out new posts|

 103. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 00:22

  I was able to find good advice from your articles.|

 104. Itamar Serpa

  18 października 2017 at 00:31

  I’m curious to find out what blog system you are using? I’m experiencing some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?|

 105. download free music online

  18 października 2017 at 02:28

  Your means of describing the whole thing in this piece of writing is truly nice, all be able to effortlessly be aware of it, Thanks a lot.|

 106. tercio borlenghi junior

  18 października 2017 at 02:47

  Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!|

 107. timex enjoy

  18 października 2017 at 04:01

  Incredible points. Great arguments. Keep up the great work.

 108. Luiz Gastão Bittencourt

  18 października 2017 at 05:07

  Greetings! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to say keep up the good work!|

 109. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 października 2017 at 06:55

  Whats up very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also? I am satisfied to find numerous helpful info right here within the put up, we need work out extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .|

 110. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 07:30

  Just desire to say your article is as astonishing. The clarity for your publish is just great and i could assume you’re knowledgeable in this subject. Well together with your permission let me to clutch your RSS feed to keep up to date with drawing close post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.|

 111. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  18 października 2017 at 08:36

  Generally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.|

 112. Lelio Vieira Carneiro

  18 października 2017 at 08:44

  I always used to study post in news papers but now as I am a user of net thus from now I
  am using net for posts, thanks to web.

 113. Egli Diana Pinto

  18 października 2017 at 10:23

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

 114. Itamar Serpa Fernandes

  18 października 2017 at 12:06

  Very good article! We are linking to this great article on our site. Keep up the good writing.|

 115. José Wilame Araújo Rodrigues

  18 października 2017 at 13:53

  Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thank you once again.|

 116. Grupo Serval escandalo

  18 października 2017 at 16:00

  hello!,I like your writing very so much! share we be in contact more approximately your post on AOL? I require a specialist on this house to solve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to peer you. |

 117. Carlos Eduardo Veiga

  18 października 2017 at 16:35

  My developer is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 118. Grupo Coral fraude

  18 października 2017 at 17:59

  Nice blog here! Also your site a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link in your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol|

 119. Umanizzare

  18 października 2017 at 19:28

  What’s up, after reading this amazing paragraph
  i am as well delighted to share my knowledge here with friends.

 120. Itamar Serp

  18 października 2017 at 21:36

  Currently it appears like Drupal is the top blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 121. Dadado Veig

  18 października 2017 at 22:55

  Useful information. Lucky me I found your site by chance, and I
  am shocked why this twist of fate didn’t came about in advance!
  I bookmarked it.

 122. Grupo Serval escandalo

  19 października 2017 at 10:41

  Awesome website you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of online community where I
  can get feed-back from other knowledgeable people that share the
  same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Appreciate it!

 123. contract phones reduces

  19 października 2017 at 19:08

  I read this article fully on the topic of the resemblance of most recent and
  previous technologies, it’s amazing article.

 124. Grupo Serval escandalo

  20 października 2017 at 02:59

  My spouse and I absolutely love your blog and find a lot
  of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content
  for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome weblog!

 125. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  20 października 2017 at 05:39

  I couldn’t resist commenting. Perfectly written!

 126. Lélio Vieira Carneiro Junio

  20 października 2017 at 07:56

  I need to to thank you for this great read!! I absolutely
  loved every bit of it. I have got you bookmarked to check out new stuff you post…

 127. website admin allows

  20 października 2017 at 08:16

  It is appropriate time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve read this put up and if I may I wish to recommend
  you some fascinating things or tips. Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
  I want to read even more things approximately it!

 128. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  20 października 2017 at 09:00

  If some one desires to be updated with most up-to-date technologies afterward he must be go to see
  this website and be up to date daily.

 129. Umanizzare

  21 października 2017 at 07:20

  If you want to grow your knowledge simply keep visiting this
  website and be updated with the newest news update posted here.

 130. Itamar Serp

  21 października 2017 at 08:26

  It’s remarkable to visit this web site and reading the views of all mates
  concerning this post, while I am also keen of getting know-how.

 131. Lélio Vieira Carneiro Junior

  21 października 2017 at 12:00

  Please let me know if you’re looking for a article author for your
  blog. You have some really great posts and I
  feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write
  some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Thanks!

 132. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  21 października 2017 at 14:07

  Great blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make
  my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks
  a lot

 133. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  21 października 2017 at 14:27

  Hello mates, how is everything, and what you wish for to say about this piece of writing,
  in my view its in fact amazing in support of me.

 134. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  21 października 2017 at 17:06

  I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It is pretty worth enough for me.
  Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever
  before.

 135. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  21 października 2017 at 17:15

  Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,
  you’re a great author.I will be sure to bookmark
  your blog and definitely will come back in the future.
  I want to encourage you to continue your great job,
  have a nice day!

 136. Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

  21 października 2017 at 20:16

  This paragraph is genuinely a pleasant one it helps new the
  web visitors, who are wishing in favor of blogging.

 137. Lélio Vieira Carneiro Junio

  21 października 2017 at 20:39

  It’s very trouble-free to find out any matter
  on web as compared to books, as I found this piece of writing at this website.

 138. Leslee

  22 października 2017 at 04:30

  Informative article, just what I was looking for.

 139. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  22 października 2017 at 07:09

  Ahaa, its pleasant conversation regarding this article
  here at this blog, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 140. Grupo Serval presídios

  22 października 2017 at 17:57

  Hello! I just wish to offer you a big thumbs up for the great info you have right here on this post.
  I will be returning to your website for more soon.

 141. Miguneingzep

  22 października 2017 at 22:45

  Lowest Prices For Cialis Buy Cheap Fluoxetine And Cialis [url=http://cheapviapills.com]viagra[/url] Swollen Glands And Amoxicillin Zithromax Teva

 142. Dadado Veig

  23 października 2017 at 05:10

  Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  amazing blog!

 143. Jose Wilame Araujo Rodrigues

  23 października 2017 at 08:30

  What i do not understood is actually how you are no longer actually much more smartly-appreciated than you might be right now.

  You’re so intelligent. You already know thus considerably on the subject of this subject, made me in my opinion believe it from a lot of varied
  angles. Its like men and women don’t seem to be interested
  except it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding.
  Always deal with it up!

 144. Lélio Vieira Carneiro Junio

  23 października 2017 at 09:52

  I do not even know how I ended up right here, however I thought this submit was once good.
  I don’t know who you might be however definitely you’re going to a famous blogger in the event you aren’t already.

  Cheers!

 145. fobesa.com

  23 października 2017 at 09:59

  Simply desire to say your article is as astounding. The clearness for your publish is
  simply excellent and that i can suppose you are an expert in this subject.
  Well with your permission let me to snatch your feed to keep
  up to date with impending post. Thanks one million and please
  carry on the rewarding work.

 146. Itamar Serpa Fernandes

  24 października 2017 at 09:30

  May I simply say what a comfort to find an individual who truly knows what they’re discussing
  over the internet. You definitely realize how to bring a problem
  to light and make it important. More people need to read this and understand this side
  of your story. I was surprised that you aren’t more popular because you definitely have the gift.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra