Z kraju

Przedstawicielki cywilizacji śmierci ośmieszyły i zniszczyły mężczyzn

Sprawy rodziny są cały czas w Polsce tym obszarem, o który trzeba walczyć – powiedział poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy), otwierając w sobotę konferencję „Doceńmy każde życie!” zorganizowaną przez Narodową Organizację Kobiet i Konfederację Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem portalu Prawy.pl, odnoszącą się bezpośrednio do istniejących współcześnie zagrożeń dla człowieka i rodziny.

– Nasza cywilizacja jest w stanie wojny – powiedziała dr Marta Cywińska (SGGW). – Kobiety piękne duchem XXI w. stają w obronie narodzonych i nienarodzonych, bowiem bestia cywilizacji śmierci czyha przede wszystkim na to, co bezbronne, dobre i piękne. Im większy kryzys męskości i kobiecości obserwujemy, tym bardziej zdecydowana musi być nasza postawa – stwierdziła.

Zwróciła uwagę, że „przedstawicielki cywilizacji śmierci wystarczająco ośmieszyły i zniszczyły mężczyzn, rekompensując tym razem jeszcze silniej swoje niespełnienia, kompleksy i rozchwiania emocjonalne”. – To są czarne-szalone, które zafascynowane są kultem śmierci, aborcją, eutanazją, czynieniem, współczynieniem rozpadu rodziny, promowaniem dewiacyjnych elementów w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Chcą być skuteczne w deprecjonowaniu normalności, tradycji, rodziny oraz Kościoła – zdiagnozowała, dodając, iż orędowniczki cywilizacji śmierci nie są zdolne ani do wzięcia odpowiedzialności ani za własną rodzinę, ani za Ojczyznę.

Jednocześnie zauważyła, że bez solidnego wychowania patriotycznego kobiecość nie jest w pełni kobiecością. – Ciche bohaterki kształtują wzorce kobiety mądrej, dobrej i znającej kulturę własnego narodu – tłumaczyła, odnoszą się do Marianny Popiełuszko, dr Katarzyny Jachimowicz, Mary Wagner oraz wielu innych, w ciszy i pokorze niosących pomoc w budowaniu cywilizacji życia.

– Prawdziwe kobiety rozumieją, czym jest kobiecość i wierzą, że istnieje prawdziwa męskość. Wychowanie patriotyczne to nadzieja na zwycięstwo cywilizacji życia – przekonywała.

– Idź wyprostowana wśród tych, co na kolanach/ wśród odwróconych plecami i obalonych w proch/ ocalałaś nie po to, żeby żyć/ masz mało czasu, daj świadectwo – parafrazowała wiersz Zbigniewa Herberta.

Wspomniała przy tym słowa dr Katarzyna Jachimowicz: „Prawdy, które nic nie kosztują, często nie są nic warte”. – Orędowniczki cywilizacji śmierci wystarczająco zniszczyły kobietę, mężczyznę oraz rodzinę. My jako kobiety nie będziemy się biernie przyglądać destrukcji duchowej narodu – zapowiedziała.

Na nadmierne wyemancypowanie kobiet zwróciła uwagę prof. Urszula Dudziak, psycholog i teolog (KUL). – Niektóre kobiety są w stanie zareagować agresją, jak mężczyzna chce pocałować ją w rękę – mówiła, dodając, iż obawia się, że kobiety oduczają mężczyzn zachowań charakterystycznych dla płci męskiej.

Zwróciła uwagę na większą wrażliwość kobiet. – Dzięki temu, że się różnimy, możemy się uzupełniać, żeby sobie nawzajem służyć. Dzięki inności kobiet i mężczyzn dzieci mogą być w pełni ubogacone – tłumaczyła, zauważając, że od kobiety nie oczekuje się stanięcia do walki i obrony.

– Współczesne tendencje to niestety zacieranie różnic płciowych, to wskazanie jakoby płeć kulturowa miała dominować nad biologiczną. Tendencją jest permisywizm, który skutkuje dezorientacją. Tymczasem sama młodzież wskazuje, że potrzebna jej jest dyscyplina – mówiła. – Skutkiem jest dezorientacja co do tego, co to znaczy być kobietą i co to znaczy być mężczyzną – zaznaczała, przekonując jednocześnie, że „być kobietą to być matką, ale nie tylko w kontekście zrodzenia własnych dzieci”. – Matka Teresa z Kalkuty promieniowała macierzyństwem. JP II napisał książkę „Promieniowanie ojcostwa” – zauważyła, dodając, iż macierzyństwo bywa fizyczne i duchowe. – Osoby samotne nie są samotne, są dyspozycyjne dla wielu. Ta matka, która urodzi i karmi piersią nie jest w stanie w takim stopniu oddać się społeczeństwu, jak siostra zakonna. Zarówno siostra zakonna jak i mężatka niesie świadectwo życia i miłości – skonstatowała.

W jej ocenie potrzeba pomocy poprzez ukazywanie niezmienności powołania, docenienie godności, wychowanie do miłości, wychowanie do czystości, wychowanie moralne, ochronę życia, głoszenie Prawdy (o Bogu, człowieku, małżeństwie, rodzinie), budowanie więzi. – Trudno mówić o wychowanie bez moralności. Wtedy mamy demoralizację człowieka – stwierdziła, podkreślając, iż niebywale istotny jest przekaz: miłość zamiast walki.

– Cnota czystości pozwala jaśniej i wyraźniej dostrzec miłość i wymiar duchowy człowieka – uzupełnił dr Bawer Aondo-Akaa.

Zaburzenia tożsamości płciowej trzeba leczyć

Odnosząc się do genderystów, prof. Dudziak zwróciła uwagę na konieczność niesienia im pomocy. – Człowiek z zaburzeniem tożsamości, czyli zaburzeniem psychologicznym, powinien być kierowany do psychologa, a tymczasem jest kierowany do chirurga plastycznego, aby „mu obciął i przyszył co nieco”. Z bólem oka nie idziemy do chirurga. Giną nam kompetencje psychologa, psychiatry, duchownego, co powoduje konflikty społeczne – diagnozowała, tłumacząc, iż osoba taka zaczyna egzystować w świecie iluzji, bo jej rzeczywisty problem nie został rozwiązany.

– Płeć człowieka znana jest już od momentu poczęcia, ale z chwilą urodzenia manifestuje się ona na różne sposoby. Płeć uwidoczniona jest chromosomowo, anatomicznie (narządowo), hormonalnie, fenotypowo (poprzez zarost, piersi, szerokość barków), metrykalnie (dokumenty). Już kilkomiesięczne dziecko wybiera sobie zabawki, a przejawy zainteresowania u chłopców i dziewcząt są inne – przypomniała.

Nacisk położyła na rolę obojga rodziców w wychowaniu dziecka. – Dziecko nie ma się uczyć teoretycznie z książek, ale ze świadectwa kochających się rodziców – skonstatowała. – Przykład nie jest jedną z metod wychowania, jest jedyną wtórował jej dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris).

Ten ostatni zwracał uwagę, że mężczyźni ze względu na brak czasu sami wyłączają się emocjonalnie z bycia ojcem. – Pojawia się pytanie czy chcą być mężami i ojcami? Jeżeli mężczyzna chce być mężem i ojcem, jak mawia Wanda Półtawska, trzeba od siebie wymagać – mówił.

Odnosząc się do kwestii mężczyzna i antykoncepcja, zauważył, iż taki mężczyzna, który występuje przeciwko życiu „żegna odpowiedzialność”. – Jan Paweł II genialnie nazwał to mentalnością antykoncepcyjną – dodał.

Zauważył, że in vitro również oznacza wyłączenie odpowiedzialności (dawca spermy może mieć kilkadziesiąt, kilkaset dzieci) – dawca ma być anonimowy, żeby w przyszłości nie musiał płacić alimentów.

– W Polsce nie mówi się o kwestii mężczyzn w kontekście aborcji – stwierdził.

Przegrane życie

Maria Woźniak (Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny, Fundacja Życie) alarmuje, że coraz więcej młodych ludzi wychodzi z domu nieprzygotowanych do życia. – Przeciętny mężczyzna, gracz spędzi do 21 roku życia na graniu 10 tys. godzin. Drugą rzeczą, która zatrzymuje mężczyzn w pokojach, to pornografia. Co robią w tym czasie ich koleżanki? Studiują, robią doktoraty, są od nich lepsze – zauważyła. – Młodzi dorośli wpadają w „rozwojową dziurę” – konkludowała.

Jako jedną z przyczyn wymieniła zaniedbanie emocjonalne dziecka ze strony rodziców, w szczególności zaś ojca. – Przeciętny nastolatek spędzi 44 tygodniowo, a na rozmowie z ojcem – 33 minut tygodniowo. Co to dziecko wychowa? – pytała, zauważając, iż ci nieprzygotowani do życia ojcowie staną się przykładem dla własnych dzieci. – Brakuje nam mistrzów, autorytetów, tych, którzy staną się mentorami młodego pokolenia – stwierdziła. – Kto tego chłopca może z tego pokoju wyprowadzić? Mistrz, mentor – skonstatowała.

Maria Woźniak ostrzegała przed przekazem, jaki otrzymuje pokolenie młodych dziewczyn: „Nie jesteś obiektem seksualnym, nie istniejesz”. – Współczesne dziewczyny mają problemy z kobiecością, trzeba uczyć młode dziewczyny, aby nie były wulgarne, umiały stawiać granice – tłumaczyła.

Z drugiej strony zaapelowała również o ratunek dla chłopców. – Oferując chłopcom pornografię, uniemożliwiamy im normalny rozwój ich własnej seksualności – tłumaczyła. – Chciałabym prosić w imieniu młodych kobiet, abyście przyjmowali na siebie rolę odpowiedzialnych ojców, abyście byli aktywistami w życiu społecznym, abyście byli ich mentorami. Chciałabym was prosić, abyście w tym przesiąkniętym pornografią świecie stanęli w obronie wizerunku kobiety, bo teraz jesteście nam szczególnie potrzebni – zwróciła się do mężczyzn.

Pozwólcie mężczyznom być ojcami

– Dla zwolenników aborcji ojciec nie istnieje. Zwolennicy aborcji mówią „mój brzuch, moja sprawa”, mężczyzna nie ma prawa się wypowiadać – Małgorzata Terlikowska nie ma złudzeń, przez wiele współczesnych kobiet mężczyźni są traktowani w sposób zupełnie nielogiczny i niezrozumiały.

Zwróciła uwagę, że kiedy dziecko już się urodzi z perspektywy feministek ma się nim zajmować również ojciec, a w okresie prenatalnym ojciec nie ma do niego prawa. – To jest nieuczciwe – mówiła Terlikowska. – Mężczyźni powinni domagać się tego głosu, działać w dziedzinie obrony życia – przekonywała. Dodała, że z syndromem poaborcyjnym muszą radzić sobie również mężczyźni, ponieważ ich on również dotyka. – Ci mężczyźni, którzy przywieźli swoje kobiety do klinik aborcyjnych, mówili zniszczonych relacjach, zaburzeniach seksualnych, o poczuciu bezradności, depresji, agresji – mówiła.

– Doświadczenie aborcji jest dla mężczyzn bardziej stresujący niż mogłoby się wydawać. To dziecko już zaistniało w ich sercach. Myśleli o nim nie jako o embrionie, ale jako o swoich synach i córkach. Ci mężczyźni, którzy otworzyli się przed badaczami, płakali – mówiła Terlikowska.

Zacytowała prof. Lwa-Starowicza, który przyznał, że do jego gabinetu trafia wielu mężczyzn, którzy wstydzą się za to, że mają jedną partnerkę, czy żonę. – To jest dla nich powód do wstydu. Wzorem jest playboy – zauważyła.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje zbyt wiele kłamstw dotyczących człowieka i jego tożsamości, często naruszających jego godność. Tym cenniejsze są takie wydarzenia, jak sobotnia konferencja „Doceńmy każde życie!”. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy o rzeczach oczywistych i naturalnych trzeba głośno mówić, aby przebić się z nimi do opinii publicznej.

     

Fot. Anna Wiejak

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

41 komentarzy

41 Komentarzy

 1. gosc

  28 stycznia 2017 at 16:14

  „Maria Woźniak (Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny, Fundacja Życie) – Przeciętny mężczyzna, gracz spędzi do 21 roku życia na graniu 10 tys. godzin. Drugą rzeczą, która zatrzymuje mężczyzn w pokojach, to pornografia. Co robią w tym czasie ich koleżanki? Studiują, robią doktoraty, są od nich lepsze”
   
  Bzdury.

  Jak inni mogli słuchać czegoś takiego i nie zareagować „robią doktoraty do 21 roku życia”.

  Gdzie są później te wyedukowane kobiety, może rozwijają polską naukę? Tworzą jedynie ogromną rzeszę urzędniczek wykonując pseudo-pracę. Takie pasożytowanie na koszt reszty społeczeństwa.

  Jakimś cudem na studiach na kierunku technicznym miałem niemal wyłącznie kolegów, a koleżanki… powiedzmy, nie miały do tego głowy.

  Twierdzenie że jedynie chłopcy grają i oglądają pornografię, a dziewczyny nie, to kolejna bzdura.

  W końcu, twierdzenie że jedna gorsza i lepsza płeć to seksizm. A jeśli już robić takie porównania, no to mamy chociażby nieco inne wyniki w różnych konkurencjach sportowych, gdzie słabsza płeć nibylepsza nie ma szans z mężczyznami.

 2. Mieszko

  28 stycznia 2017 at 18:49

  Gratuluję pani redaktor Annie Wiejak świetnej relacji z dzisiejszej konferencji.

 3. kowalski

  28 stycznia 2017 at 19:51

  A może wreszcie czas zacząć mówić głośno jakie plemienne sily wykorzystują feminizm i środowiska dewiacyjne dla rozbijania normalnych europejskich rodzin i planowej depopulacji Europejczyków.

 4. Ahmad Silverstein

  29 stycznia 2017 at 05:25

  my sources

 5. Elva Schoene

  29 stycznia 2017 at 05:28

  cialis info

 6. Irwin Luczynski

  29 stycznia 2017 at 05:30

  Mclaren Auto Body

 7. Lucie Debo

  29 stycznia 2017 at 05:36

  jobs hanover pa

 8. Ricardo Marolda

  29 stycznia 2017 at 10:07

  pulsera de gomitas

 9. Carmen Harkley

  29 stycznia 2017 at 10:36

  izmir escort bayan

 10. Freddie Nikirk

  29 stycznia 2017 at 10:37

  New Jersey online casinos

 11. Antoni

  29 stycznia 2017 at 20:00

  Popisują sie niektorzy jakimiś hasełkami obcojeycznymi. Meritum sprawy to postawienia chociazby pol tezy I jej obrona w merytoryczny sposob. Rzeczywiscie niektore dziewczyny sa bardzo ambitni. Na ten przyklad jedna z Corel mojej bratanki jest na trzekcim kierunku studiow po zakonczenia dwoch poprzednich. Stac ja na to, Zatem chwala ambicje, zas miernoty wyjda I tak juz Maja. Amen.

 12. Rosie Jungels

  30 stycznia 2017 at 06:35

  Thanks for your whole hard work on this site. Debby loves carrying out investigation and it’s obvious why. My partner and i notice all of the dynamic ways you produce both interesting and useful strategies on your blog and therefore increase participation from some other people on that subject plus my simple princess is now understanding a great deal. Have fun with the rest of the year. Your doing a first class job.

 13. Vi Coric

  30 stycznia 2017 at 16:33

  Keep up the superb piece of work, I read few articles on this web site and I conceive that your web site is real interesting and has got sets of great information.

 14. Service Order Processing Qatar

  5 lutego 2017 at 03:49

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 15. fanatics coupon

  6 lutego 2017 at 06:14

  This article offers clear idea in favor of the new people of blogging, that in fact how to do running a blog.

 16. авторадиатори цени

  14 lutego 2017 at 15:06

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 17. beige fascinator hat

  21 lutego 2017 at 13:05

  Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 18. coupon for fansedge

  26 lutego 2017 at 03:02

  I do consider all the ideas you have offered to your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for newbies. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 19. kendi basina meme muayyenesi

  6 marca 2017 at 16:37

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 20. Kendi Kendine Meme Muayenesi

  9 marca 2017 at 00:07

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs much more consideration. I’ll probably be again to read much more, thanks for that info.

 21. navy feather fascinator

  9 marca 2017 at 11:45

  You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart. „We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.” by Bern Williams.

 22. jade green fascinator

  11 marca 2017 at 10:54

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 23. online clothing sales

  12 marca 2017 at 07:50

  Hi, just needed to mention, I loved this weblog post. It was helpful. Keep on posting! Also check out my world wide web blog; ครีมหน้าขาว

 24. еуфел парфюм

  12 marca 2017 at 16:32

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 25. Samual Fehr

  13 marca 2017 at 18:56

  sometimes i have a hard time choosing laptop accessories, there are just so many options to choose from,,

 26. top cam sites

  17 marca 2017 at 14:57

  I got good info from your blog

 27. best shoe store online

  18 marca 2017 at 09:14

  Hi, just wished to mention, I appreciated this website submit. It was useful. Keep on posting! Also visit my internet website; ครีมหน้าขาว

 28. Would you be interested in exchanging links?

 29. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 30. lilac fascinator veil

  21 marca 2017 at 13:27

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 31. shoes cheap online

  21 marca 2017 at 19:45

  Really great blog post. I absolutely enjoy this internet site. Keep creating!

 32. айфел парфюм

  21 marca 2017 at 23:05

  Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 33. Erik Mansukhani

  22 marca 2017 at 21:49

  Your blog is amazing dude, i love to visit it everyday. very nice layout and content .    

 34. Business

  23 marca 2017 at 17:00

  Hands down, Apple’s application retail store wins by means of a mile. It is really a large amount of all styles of applications vs a pretty not happy conclusion of a handful for Zune. Microsoft consists of programs, particularly inside of the realm of game titles, yet I am not absolutely sure I’d need to have to bet upon the upcoming if this section is sizeable in direction of by yourself. The iPod is a much much better preference in just that situation.

 35. silver and fuchsia fascinator

  24 marca 2017 at 02:31

  you’re actually a good webmaster. The site loading pace is incredible. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you have performed a excellent job in this subject!

 36. Eloise Argro

  25 marca 2017 at 12:33

  biz Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!Go Biz Ap

 37. shoes online boots

  25 marca 2017 at 13:18

  I’m incredibly pleased to uncover this web site. I want to to thank you for your time due to this great study!! I absolutely liked every bit of it and i also have you guide marked to check out new things on your net site

 38. womens shoe stores

  27 marca 2017 at 08:46

  Hey, you used to create magnificent, but the last couple of posts have been kinda dull… I miss your great writings. Past many posts are just a minor bit out of track! come on!

 39. server disposal

  28 marca 2017 at 16:29

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 40. ladies boots online

  29 marca 2017 at 12:31

  I love studying by way of an write-up that can make guys and ladies feel. Also, thanks for allowing for me to comment!

 41. nike outlet

  29 marca 2017 at 12:56

  Good post.Ne’er knew this, thank you for letting me know.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra