Z kraju

Przedstawicielki cywilizacji śmierci ośmieszyły i zniszczyły mężczyzn

Sprawy rodziny są cały czas w Polsce tym obszarem, o który trzeba walczyć – powiedział poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy), otwierając w sobotę konferencję „Doceńmy każde życie!” zorganizowaną przez Narodową Organizację Kobiet i Konfederację Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem portalu Prawy.pl, odnoszącą się bezpośrednio do istniejących współcześnie zagrożeń dla człowieka i rodziny.

– Nasza cywilizacja jest w stanie wojny – powiedziała dr Marta Cywińska (SGGW). – Kobiety piękne duchem XXI w. stają w obronie narodzonych i nienarodzonych, bowiem bestia cywilizacji śmierci czyha przede wszystkim na to, co bezbronne, dobre i piękne. Im większy kryzys męskości i kobiecości obserwujemy, tym bardziej zdecydowana musi być nasza postawa – stwierdziła.

Zwróciła uwagę, że „przedstawicielki cywilizacji śmierci wystarczająco ośmieszyły i zniszczyły mężczyzn, rekompensując tym razem jeszcze silniej swoje niespełnienia, kompleksy i rozchwiania emocjonalne”. – To są czarne-szalone, które zafascynowane są kultem śmierci, aborcją, eutanazją, czynieniem, współczynieniem rozpadu rodziny, promowaniem dewiacyjnych elementów w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Chcą być skuteczne w deprecjonowaniu normalności, tradycji, rodziny oraz Kościoła – zdiagnozowała, dodając, iż orędowniczki cywilizacji śmierci nie są zdolne ani do wzięcia odpowiedzialności ani za własną rodzinę, ani za Ojczyznę.

Jednocześnie zauważyła, że bez solidnego wychowania patriotycznego kobiecość nie jest w pełni kobiecością. – Ciche bohaterki kształtują wzorce kobiety mądrej, dobrej i znającej kulturę własnego narodu – tłumaczyła, odnoszą się do Marianny Popiełuszko, dr Katarzyny Jachimowicz, Mary Wagner oraz wielu innych, w ciszy i pokorze niosących pomoc w budowaniu cywilizacji życia.

– Prawdziwe kobiety rozumieją, czym jest kobiecość i wierzą, że istnieje prawdziwa męskość. Wychowanie patriotyczne to nadzieja na zwycięstwo cywilizacji życia – przekonywała.

– Idź wyprostowana wśród tych, co na kolanach/ wśród odwróconych plecami i obalonych w proch/ ocalałaś nie po to, żeby żyć/ masz mało czasu, daj świadectwo – parafrazowała wiersz Zbigniewa Herberta.

Wspomniała przy tym słowa dr Katarzyna Jachimowicz: „Prawdy, które nic nie kosztują, często nie są nic warte”. – Orędowniczki cywilizacji śmierci wystarczająco zniszczyły kobietę, mężczyznę oraz rodzinę. My jako kobiety nie będziemy się biernie przyglądać destrukcji duchowej narodu – zapowiedziała.

Na nadmierne wyemancypowanie kobiet zwróciła uwagę prof. Urszula Dudziak, psycholog i teolog (KUL). – Niektóre kobiety są w stanie zareagować agresją, jak mężczyzna chce pocałować ją w rękę – mówiła, dodając, iż obawia się, że kobiety oduczają mężczyzn zachowań charakterystycznych dla płci męskiej.

Zwróciła uwagę na większą wrażliwość kobiet. – Dzięki temu, że się różnimy, możemy się uzupełniać, żeby sobie nawzajem służyć. Dzięki inności kobiet i mężczyzn dzieci mogą być w pełni ubogacone – tłumaczyła, zauważając, że od kobiety nie oczekuje się stanięcia do walki i obrony.

– Współczesne tendencje to niestety zacieranie różnic płciowych, to wskazanie jakoby płeć kulturowa miała dominować nad biologiczną. Tendencją jest permisywizm, który skutkuje dezorientacją. Tymczasem sama młodzież wskazuje, że potrzebna jej jest dyscyplina – mówiła. – Skutkiem jest dezorientacja co do tego, co to znaczy być kobietą i co to znaczy być mężczyzną – zaznaczała, przekonując jednocześnie, że „być kobietą to być matką, ale nie tylko w kontekście zrodzenia własnych dzieci”. – Matka Teresa z Kalkuty promieniowała macierzyństwem. JP II napisał książkę „Promieniowanie ojcostwa” – zauważyła, dodając, iż macierzyństwo bywa fizyczne i duchowe. – Osoby samotne nie są samotne, są dyspozycyjne dla wielu. Ta matka, która urodzi i karmi piersią nie jest w stanie w takim stopniu oddać się społeczeństwu, jak siostra zakonna. Zarówno siostra zakonna jak i mężatka niesie świadectwo życia i miłości – skonstatowała.

W jej ocenie potrzeba pomocy poprzez ukazywanie niezmienności powołania, docenienie godności, wychowanie do miłości, wychowanie do czystości, wychowanie moralne, ochronę życia, głoszenie Prawdy (o Bogu, człowieku, małżeństwie, rodzinie), budowanie więzi. – Trudno mówić o wychowanie bez moralności. Wtedy mamy demoralizację człowieka – stwierdziła, podkreślając, iż niebywale istotny jest przekaz: miłość zamiast walki.

– Cnota czystości pozwala jaśniej i wyraźniej dostrzec miłość i wymiar duchowy człowieka – uzupełnił dr Bawer Aondo-Akaa.

Zaburzenia tożsamości płciowej trzeba leczyć

Odnosząc się do genderystów, prof. Dudziak zwróciła uwagę na konieczność niesienia im pomocy. – Człowiek z zaburzeniem tożsamości, czyli zaburzeniem psychologicznym, powinien być kierowany do psychologa, a tymczasem jest kierowany do chirurga plastycznego, aby „mu obciął i przyszył co nieco”. Z bólem oka nie idziemy do chirurga. Giną nam kompetencje psychologa, psychiatry, duchownego, co powoduje konflikty społeczne – diagnozowała, tłumacząc, iż osoba taka zaczyna egzystować w świecie iluzji, bo jej rzeczywisty problem nie został rozwiązany.

– Płeć człowieka znana jest już od momentu poczęcia, ale z chwilą urodzenia manifestuje się ona na różne sposoby. Płeć uwidoczniona jest chromosomowo, anatomicznie (narządowo), hormonalnie, fenotypowo (poprzez zarost, piersi, szerokość barków), metrykalnie (dokumenty). Już kilkomiesięczne dziecko wybiera sobie zabawki, a przejawy zainteresowania u chłopców i dziewcząt są inne – przypomniała.

Nacisk położyła na rolę obojga rodziców w wychowaniu dziecka. – Dziecko nie ma się uczyć teoretycznie z książek, ale ze świadectwa kochających się rodziców – skonstatowała. – Przykład nie jest jedną z metod wychowania, jest jedyną wtórował jej dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris).

Ten ostatni zwracał uwagę, że mężczyźni ze względu na brak czasu sami wyłączają się emocjonalnie z bycia ojcem. – Pojawia się pytanie czy chcą być mężami i ojcami? Jeżeli mężczyzna chce być mężem i ojcem, jak mawia Wanda Półtawska, trzeba od siebie wymagać – mówił.

Odnosząc się do kwestii mężczyzna i antykoncepcja, zauważył, iż taki mężczyzna, który występuje przeciwko życiu „żegna odpowiedzialność”. – Jan Paweł II genialnie nazwał to mentalnością antykoncepcyjną – dodał.

Zauważył, że in vitro również oznacza wyłączenie odpowiedzialności (dawca spermy może mieć kilkadziesiąt, kilkaset dzieci) – dawca ma być anonimowy, żeby w przyszłości nie musiał płacić alimentów.

– W Polsce nie mówi się o kwestii mężczyzn w kontekście aborcji – stwierdził.

Przegrane życie

Maria Woźniak (Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny, Fundacja Życie) alarmuje, że coraz więcej młodych ludzi wychodzi z domu nieprzygotowanych do życia. – Przeciętny mężczyzna, gracz spędzi do 21 roku życia na graniu 10 tys. godzin. Drugą rzeczą, która zatrzymuje mężczyzn w pokojach, to pornografia. Co robią w tym czasie ich koleżanki? Studiują, robią doktoraty, są od nich lepsze – zauważyła. – Młodzi dorośli wpadają w „rozwojową dziurę” – konkludowała.

Jako jedną z przyczyn wymieniła zaniedbanie emocjonalne dziecka ze strony rodziców, w szczególności zaś ojca. – Przeciętny nastolatek spędzi 44 tygodniowo, a na rozmowie z ojcem – 33 minut tygodniowo. Co to dziecko wychowa? – pytała, zauważając, iż ci nieprzygotowani do życia ojcowie staną się przykładem dla własnych dzieci. – Brakuje nam mistrzów, autorytetów, tych, którzy staną się mentorami młodego pokolenia – stwierdziła. – Kto tego chłopca może z tego pokoju wyprowadzić? Mistrz, mentor – skonstatowała.

Maria Woźniak ostrzegała przed przekazem, jaki otrzymuje pokolenie młodych dziewczyn: „Nie jesteś obiektem seksualnym, nie istniejesz”. – Współczesne dziewczyny mają problemy z kobiecością, trzeba uczyć młode dziewczyny, aby nie były wulgarne, umiały stawiać granice – tłumaczyła.

Z drugiej strony zaapelowała również o ratunek dla chłopców. – Oferując chłopcom pornografię, uniemożliwiamy im normalny rozwój ich własnej seksualności – tłumaczyła. – Chciałabym prosić w imieniu młodych kobiet, abyście przyjmowali na siebie rolę odpowiedzialnych ojców, abyście byli aktywistami w życiu społecznym, abyście byli ich mentorami. Chciałabym was prosić, abyście w tym przesiąkniętym pornografią świecie stanęli w obronie wizerunku kobiety, bo teraz jesteście nam szczególnie potrzebni – zwróciła się do mężczyzn.

Pozwólcie mężczyznom być ojcami

– Dla zwolenników aborcji ojciec nie istnieje. Zwolennicy aborcji mówią „mój brzuch, moja sprawa”, mężczyzna nie ma prawa się wypowiadać – Małgorzata Terlikowska nie ma złudzeń, przez wiele współczesnych kobiet mężczyźni są traktowani w sposób zupełnie nielogiczny i niezrozumiały.

Zwróciła uwagę, że kiedy dziecko już się urodzi z perspektywy feministek ma się nim zajmować również ojciec, a w okresie prenatalnym ojciec nie ma do niego prawa. – To jest nieuczciwe – mówiła Terlikowska. – Mężczyźni powinni domagać się tego głosu, działać w dziedzinie obrony życia – przekonywała. Dodała, że z syndromem poaborcyjnym muszą radzić sobie również mężczyźni, ponieważ ich on również dotyka. – Ci mężczyźni, którzy przywieźli swoje kobiety do klinik aborcyjnych, mówili zniszczonych relacjach, zaburzeniach seksualnych, o poczuciu bezradności, depresji, agresji – mówiła.

– Doświadczenie aborcji jest dla mężczyzn bardziej stresujący niż mogłoby się wydawać. To dziecko już zaistniało w ich sercach. Myśleli o nim nie jako o embrionie, ale jako o swoich synach i córkach. Ci mężczyźni, którzy otworzyli się przed badaczami, płakali – mówiła Terlikowska.

Zacytowała prof. Lwa-Starowicza, który przyznał, że do jego gabinetu trafia wielu mężczyzn, którzy wstydzą się za to, że mają jedną partnerkę, czy żonę. – To jest dla nich powód do wstydu. Wzorem jest playboy – zauważyła.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje zbyt wiele kłamstw dotyczących człowieka i jego tożsamości, często naruszających jego godność. Tym cenniejsze są takie wydarzenia, jak sobotnia konferencja „Doceńmy każde życie!”. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy o rzeczach oczywistych i naturalnych trzeba głośno mówić, aby przebić się z nimi do opinii publicznej.

     

Fot. Anna Wiejak

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

235 komentarzy

235 Komentarzy

 1. Mieszko

  28 stycznia 2017 at 18:49

  Gratuluję pani redaktor Annie Wiejak świetnej relacji z dzisiejszej konferencji.

 2. kowalski

  28 stycznia 2017 at 19:51

  A może wreszcie czas zacząć mówić głośno jakie plemienne sily wykorzystują feminizm i środowiska dewiacyjne dla rozbijania normalnych europejskich rodzin i planowej depopulacji Europejczyków.

 3. Ahmad Silverstein

  29 stycznia 2017 at 05:25

  my sources

 4. Elva Schoene

  29 stycznia 2017 at 05:28

  cialis info

 5. Irwin Luczynski

  29 stycznia 2017 at 05:30

  Mclaren Auto Body

 6. Lucie Debo

  29 stycznia 2017 at 05:36

  jobs hanover pa

 7. Ricardo Marolda

  29 stycznia 2017 at 10:07

  pulsera de gomitas

 8. Carmen Harkley

  29 stycznia 2017 at 10:36

  izmir escort bayan

 9. Freddie Nikirk

  29 stycznia 2017 at 10:37

  New Jersey online casinos

 10. fanatics coupon

  6 lutego 2017 at 06:14

  This article offers clear idea in favor of the new people of blogging, that in fact how to do running a blog.

 11. navy feather fascinator

  9 marca 2017 at 11:45

  You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart. „We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.” by Bern Williams.

 12. Samual Fehr

  13 marca 2017 at 18:56

  sometimes i have a hard time choosing laptop accessories, there are just so many options to choose from,,

 13. top cam sites

  17 marca 2017 at 14:57

  I got good info from your blog

 14. Would you be interested in exchanging links?

 15. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 16. lilac fascinator veil

  21 marca 2017 at 13:27

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 17. Charolette Jannsen

  4 kwietnia 2017 at 09:52

  shoes online free shipping

 18. laptop disposal

  9 kwietnia 2017 at 22:36

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 19. Myrna Adolph

  23 kwietnia 2017 at 15:39

  shop clothes online

 20. Garth Cavalaris

  23 kwietnia 2017 at 18:50

  Me parece maravilloso estar leyendo este tema de una forma tan fácil. Es muy agradable y fácil de entender!

 21. Claud Jessup

  25 kwietnia 2017 at 03:49

  online shopping boots

 22. Ahmad Ramsuer

  11 maja 2017 at 23:34

  fashion boots online

 23. Coy

  15 maja 2017 at 22:48

  Muchas gracias de verdad por escribir sobre este tópico tan importante. Para mí ha sido muy enriquecedor.

 24. Lavon Malo

  18 maja 2017 at 05:05

  shoes for women online cheap

 25. mens cheap shoes online

  9 czerwca 2017 at 03:27

  Some can offer you money, while there are also other people that can offer you goods.|There is continuity of function even without power. 1 of the most well-liked is the Goal Credit Card. Now family members shopping experienced moved to heaven.

 26. recycle lead acid batteries newbury

  19 czerwca 2017 at 11:19

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for! „He who spares the wicked injures the good.” by Seneca.

 27. porno cerdas

  20 lipca 2017 at 03:00

  La gran mayoría de las modelos xxx tienen una sala de Camchat sin coste, muchas de los cuales

 28. cheap online shoes

  22 lipca 2017 at 23:08

  So you can buy what ever you require on-line.|Even although the prices are stored at a reduced degree, the high quality of these products is 2nd to none. Before buy discount shoes, you must require to lookup on running footwear. How can you miss Christian Louboutin on-line store!|They also have 3 blackout t-shirt designs size 3XL that you can select from.

 29. Property local small business

  29 lipca 2017 at 21:25

  I appreciate, result in I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 30. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 31. Myron

  10 sierpnia 2017 at 06:08

  This appears attention-grabbing. I’d which includes towards get upgrades through e mail you should.

 32. Amateur Sports Team online small business

  13 sierpnia 2017 at 22:05

  You can definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 33. twerking

  15 sierpnia 2017 at 15:30

  as girls wearing those hats that are created to look like animal heads: not at all.|A wish to rebel against such a buttoned-up ethos leaves the white girl desperate for an identity

 34. twerking

  16 sierpnia 2017 at 08:19

  as girls wearing those hats that are made to appear like animal heads: not at all.|A wish to rebel against such a buttoned-up ethos leaves the white girl desperate for an identity

 35. twerking

  16 sierpnia 2017 at 09:27

  It appears like one particular of the guys could deal with one skinny girl twerking but when the other came it was too a lot for him.

 36. new business adviser

  19 sierpnia 2017 at 06:58

  Oh my goodness! A amazing article. Really useful info.

 37. Bremerton Dispensary

  26 sierpnia 2017 at 10:42

  Our community is better because you are in it. Who raised you? They deserve a medal for a job well done.

 38. Canton Weed

  29 sierpnia 2017 at 02:59

  It is like you wrote the book on it or something. I will just say cool! Can you write more about this? Hit me up! To think, I was confused a minute ago.

 39. cannabis dispensaries

  29 sierpnia 2017 at 23:52

  I am really impressed! Your post has proven useful to me. You seem to really know who you are. I will be sure to like your other sites.

 40. Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 03:44

  I am going to follow you on Twitter. Your blog is liked by my girlfriend. Pinterest professionals would like your write up. Hey, that is a clever way of thinking about it.

 41. escape room oak ridge

  31 sierpnia 2017 at 08:24

  This is a topic that’s close to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 42. CEO adviser

  1 września 2017 at 12:47

  I am on the same side as you. I hate that my phone battery is dying. Ever been to Mississippi?

 43. Jesse Grillo

  2 września 2017 at 06:45

  I will just say good! I appreciate you.

 44. Jesse Grillo

  3 września 2017 at 03:58

  I like your style. Thank you for putting this up. Your writing style reminds me of my bestie back in Wisconsin.

 45. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 16:36

  I shared this on Facebook. You should be thanked more often.

 46. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 21:34

  Wow, that is a really cool way of thinking about it! I was doing crossfit on Wednesday when I heard about your site. Your creative potential seems limitless. I am going to follow you on Reddit.

 47. Zoe Mcclusky

  5 września 2017 at 00:50

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!

 48. investor adviser

  8 września 2017 at 13:01

  Will you write more about this? I feel like people should send you money for this amazing material. Thanks for sharing this interesting blogs with us. This girl I used to know loves your blog.

 49. escape room denton

  10 września 2017 at 22:54

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 50. room escape

  11 września 2017 at 12:48

  Spot on with this write-up, I truly think this site needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the info!

 51. билети за германия

  12 września 2017 at 08:12

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 52. apply pr singapore

  15 września 2017 at 05:56

  I like this post! Thanks.

 53. apply pr singapore

  16 września 2017 at 23:05

  Great post!

 54. donations for nonprofit organizations

  17 września 2017 at 07:06

  Hello! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.

 55. apply pr

  18 września 2017 at 00:57

  I like this post! Thanks.

 56. apply permanent resident

  19 września 2017 at 00:32

  I like this post! Thanks.

 57. computer hardware disposal

  19 września 2017 at 14:45

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 58. how to apply pr in singapore

  20 września 2017 at 00:50

  I like this post! Thanks.

 59. Von

  20 września 2017 at 03:03

  Ugh, route towards start out a finish-out Scrapple discussion by means of Twitter, UWISHUNU.I Despise scrapple!Nonetheless I get pleasure from the Studying Terminal.Sigh, bacon, These. Bacon is wherever it’s at. Foolish Philly.

 60. pron best

  20 września 2017 at 10:41

  363edB You need to be a part of a contest for one of the best sites on the net. I am going to highly recommend this website!

 61. escape room fort worth

  25 września 2017 at 21:38

  Good article! We will be linking to this great post on our site. Keep up the great writing.

 62. cours de theatre paris

  26 września 2017 at 10:54

  This is one awesome article.Really thank you! Fantastic.

 63. escape room southlake

  26 września 2017 at 12:38

  I needed to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new things you post…

 64. apply permanent resident

  27 września 2017 at 11:03

  Great post there! Keep it up!

 65. samoletni bileti do viena

  27 września 2017 at 12:29

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 66. Larzews

  28 września 2017 at 08:02

  Buy Sildenafil online pharmacy Viagra 70 Ampicillin Prednisone Without A Script

 67. php news script

  30 września 2017 at 00:40

  Spot on with this write-up, I actually believe this amazing site needs much more consideration. I’ll oftimes be once again to learn additional, many thanks for that information.

 68. Laurel hardware west hollywood address

  5 października 2017 at 02:12

  I bet you sweat glitter. I will bookmark this blog. Are there other blogs you work on? It is like you read my thoughts! I would like to say good blog!

 69. Larzews

  5 października 2017 at 02:18

  Genuine Viagra Without Prescription Cheaper Alternative To Levitra Where To Buy Viagra Safely levitra pro pas cher Cheap Fluoxetine Antidepressant Prague

 70. what is satirical humor

  7 października 2017 at 21:49

  I will bookmark this. I really love your website however, I do not read well. Do you have videos on the topic? Your points are well made. Do you recommend any other sites for download leafly? I simply must tell you that your posts are really awesome.

 71. Larzews

  8 października 2017 at 05:39

  Purchasing Trazodone viagra Store Online Site Dura Dapoxetine Keflex 500 Mg Tabs

 72. Larzews

  8 października 2017 at 07:27

  Mechanism Of Amoxicillin Rash viagra Progesterone Website Secure Ordering Legally Doryx With Free Shipping Worldwide Free Consultation Biaxin 500 Mg Amoxil 500 Mg

 73. closest dispensaries near me

  12 października 2017 at 22:21

  Regards for this rattling post, I am glad I observed this website on yahoo.

 74. bf jepang

  13 października 2017 at 10:08

  Thanks again for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 75. e scrap

  13 października 2017 at 13:02

  Some truly superb content on this web site , appreciate it for contribution.

 76. recycle computer equipment

  13 października 2017 at 22:59

  Just wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the subject material is rattling wonderful. „Crime does not pay … as well as politics.” by Alfred E. Newman.

 77. Nationwide Real Estate Investing

  14 października 2017 at 14:33

  There is visibly a bundle to realize about this. I assume you made various nice points in features also.

 78. Larzews

  14 października 2017 at 14:47

  Buy Cialis Get Viagra Free Free Propecia Voucher Mebendazole Over The Counter cialis online Cheap Plavix Pills Comparatif Viagra Et Cialis Comprar Viagra Sin Receta En Farmacia

 79. Gym Guide

  14 października 2017 at 18:40

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 80. kutil kelamin

  14 października 2017 at 22:48

  Really enjoyed this post.Much thanks again. Awesome.

 81. Daniel Cogbill

  15 października 2017 at 02:00

  Hello, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 82. The Perfect Fitness Center

  15 października 2017 at 07:07

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 83. Marijuana Dispensary

  15 października 2017 at 13:43

  You have a lot of knowledge on this topic. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

 84. Preston Baranski

  16 października 2017 at 00:59

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 85. Jamey Petrus

  16 października 2017 at 11:16

  I will right away grab your rss as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.

 86. crafted sofa

  16 października 2017 at 11:37

  Some truly great content on this internet site , thanks for contribution.

 87. closest dispensary to me

  16 października 2017 at 19:43

  Merely wanna say that this is very helpful , Thanks for taking your time to write this.

 88. Buy Weed Online Canada

  17 października 2017 at 03:48

  This website was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Appreciate it!

 89. dispensary

  17 października 2017 at 11:59

  wow, awesome post.Really thank you! Will read on

 90. CEO adviser

  17 października 2017 at 19:21

  Our community is better because you are in it. Do you have any video of that? Awesome posts. I like your style. I saw your website on my WordPress feed.

 91. Breastfeeding scarf

  17 października 2017 at 20:10

  Thank you for your article.Much thanks again.

 92. Pre purchase

  18 października 2017 at 09:16

  Muchos Gracias for your article post.Really thank you! Will read on

 93. Ysabel la address

  19 października 2017 at 01:07

  Are there other write ups you work on? Your posts is really useful to me. This stuff is great! Do not get afraid to spread your thoughts. You seem to really know who you are.

 94. Bola Online Terkeren

  19 października 2017 at 04:06

  electric ranges are very convenient to use compared to gas ranges-

 95. jual alat olahraga

  19 października 2017 at 15:37

  There is clearly a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 96. room escape

  20 października 2017 at 05:53

  A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to write more on this issue, it might not be a taboo matter but typically people don’t speak about these issues. To the next! Cheers!!

 97. event talent management singapore

  20 października 2017 at 10:24

  In order to develop search results ranking, SEARCH ENGINE OPTIMISATION is commonly the alternative thought to be. Having said that PAID ADVERTISING is likewise an excellent alternate.

 98. Hermosa Beach Marketing

  21 października 2017 at 09:06

  Thank you! Hey, that is a clever way of thinking about it. I bet you sweat glitter. Super weird… when I started my computer your page was loaded. Right here is some really useful info.

 99. Poker Online Terbesar Indonesia

  21 października 2017 at 11:32

  to do with Lady gaga! Your own stuffs nice.

 100. Twitter Kantor

  21 października 2017 at 15:46

  Interesting blog! Is your theme custom made or did

 101. Antione Guttormson

  22 października 2017 at 23:43

  My brother recommended I may like this blog. He used to be totally right. This submit actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thank you!

 102. KPR property Syariah Jatiasih Bekasi

  23 października 2017 at 15:01

  logiciel de messagerie pour mac logiciel sharepoint

 103. Larzews

  23 października 2017 at 20:00

  Acheter Kamagra Bon Marche cialis online Propecia For Scalp Otitis Media Treated With Amoxicillin Acheter Viagra Nord

 104. Really appreciate you sharing this blog.Much thanks again.

 105. antibiotik dapat menyebabkan ambeien

  25 października 2017 at 01:01

  Ahaa, іts nice conversation гegarding this paragraph
  att tһis рlace aat thіs website, І һave reɑd all that, ѕo noow me also commenting
  һere.

 106. Download Massroots

  25 października 2017 at 08:04

  I never discovered any attention-grabbing posts like yours. I have added your website to my Blog Well written!

 107. Marijuana Dispensary

  25 października 2017 at 13:16

  You a fan of Pinterest? Your blog has a certian aura surrounding it. Your blog is absolutely on point! I like your style.

 108. escape rooms

  25 października 2017 at 15:02

  It’s hard to come by well-informed people on this subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 109. Larzews

  25 października 2017 at 23:57

  Xenical Vente Libre France viagra buy roche accutane online uk Viagra Lagerung

 110. Marijuana Dispensary

  26 października 2017 at 11:16

  Wow, that is a really good way of thinking about it! I like your style. cool post! I wants to be a mentor in this issue someday.

 111. leafly

  27 października 2017 at 14:20

  You have brought up a very superb ideas Super odd, when I opened my computer this website was loaded. There are certainly a lot of info to take into consideration.

 112. app drink

  27 października 2017 at 21:33

  Your blog really maked me think. Right here is some really useful info. Thanks for sharing this interesting write up with us. I know you would like South Carolina.

 113. Larzews

  29 października 2017 at 16:28

  Cialis De Lilly Cialis Pas Cher Nantes Herbal Viagra cialis Viagra Y Taquicardia Amoxicillin Freeze

 114. Joshua

  31 października 2017 at 15:28

  Thanks for the info

 115. Pei

  1 listopada 2017 at 14:53

  Thanks for the info

 116. Allen

  2 listopada 2017 at 04:33

  thx for the info

 117. Pingback: Obat Wasir Ambeien Herbal di Labuhanbatu Selatan

 118. Pingback: Pengobatan Kutil Kelamin Pada Wanita

 119. karaj

  8 listopada 2017 at 02:49

  They can get more such compact discs they will captured at home for me to give attention to for in

 120. Pingback: Area Kelamin

 121. best pron

  8 listopada 2017 at 16:50

  IhfQON This is one awesome post.Thanks Again. Much obliged.

 122. Marijuana Dispensary

  8 listopada 2017 at 17:01

  Such a deep answer! Your write up is really useful to me. I feel like I should send you money for this amazing material. Well I will never be the same person after seeing this!

 123. Pingback: Jual Obat Wasir Dan Ambeien di Langkat

 124. Pingback: Jual Obat Kutil Kelamin Di Libuo Palma

 125. indoor team building activities

  9 listopada 2017 at 11:26

  Greetings, I think your website might be having browser compatibility problems. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great site!

 126. Pingback: Cara Menyembuhkan Kutil Kelamin Secara Alami

 127. Pingback: Obat Kutil Kelamin Di Bogor

 128. Pingback: Nama Obat Kutil Kelamin

 129. Pingback: Obat Kutil Kelamin Di Apotik

 130. Virgina Vicari

  10 listopada 2017 at 13:13

  parties are of course very enjoyable, i would never miss a good party specially if it has some great program,

 131. Pingback: beli obat kutil kelamin diJakarta ampuh

 132. Pingback: Apa Arti Kondiloma

 133. Pingback: obat kutil kelamin lelaki

 134. Togel Singapura

  12 listopada 2017 at 16:31

  When June arrives to the airport, a man named Roy (Tom Cruise) bumps into her.

 135. leafly

  13 listopada 2017 at 14:15

  Thanks for sharing this interesting blogs with us. I truly think this post needs much more consideration. I will probably be again to read much more, thanks for that info.

 136. Pingback: obat kutil genital

 137. tits tits tits

  14 listopada 2017 at 08:09

  DModpf Yay google is my world beater assisted me to find this great site!.

 138. Pingback: obat kutil kelamin di bali

 139. Pingback: obat kutil kulit kelamin}

 140. Pingback: Obat Kutil De Nature Indonesia

 141. Pingback: Di Tangerang }

 142. Kitchens Oldham

  16 listopada 2017 at 07:45

  interest. If you have any suggestions, please let me know.

 143. click here

  16 listopada 2017 at 10:56

  There is noticeably a bundle to identify about this. I feel you made various nice points in features also.

 144. ultimate fighter

  17 listopada 2017 at 21:40

  There as definately a great deal to learn about this topic. I like all the points you made.

 145. Pingback: Obat Kutil Di Jari Tangan DiKendal

 146. Pingback: Obat Apotik Untuk Kondiloma

 147. Pingback: Obat Untuk Hilang Ketuat

 148. Pingback: Apakah Kondiloma Bisa Sembuh

 149. Larzews

  18 listopada 2017 at 23:25

  Canada Meds 365 cialis Topical Propecia 5 Alpha Reductase

 150. Pingback: Apa Itu Kondiloma Lata DiBolaang Mongondow

 151. Pingback: Kondiloma Pada Persalinan DiKepulauan Riau

 152. Pingback: Obat Herpes Genital Di Malaysia

 153. diet plans

  21 listopada 2017 at 23:10

  The Birch of the Shadow I think there may possibly be a number of duplicates, but an exceedingly useful list! I have tweeted this. Lots of thanks for sharing!

 154. Pingback: obat gonore di apotik

 155. seo vancouver

  22 listopada 2017 at 23:45

  Im grateful for the blog.Really thank you! Keep writing.

 156. for more information

  23 listopada 2017 at 10:15

  I used to be recommended this blog by way of my cousin.

 157. wellness

  24 listopada 2017 at 00:23

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 158. how to stop stuttering while talking

  26 listopada 2017 at 13:46

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for supplying this information.

 159. search engine optimization basics

  26 listopada 2017 at 15:34

  This rather good phrase is necessary just by the way

 160. Pingback: Obat Kutil Yang Alami

 161. click here

  27 listopada 2017 at 14:32

  Im thankful for the article. Keep writing.

 162. SUP tours

  28 listopada 2017 at 01:02

  You have observed very interesting points! ps decent internet site.

 163. Pingback: Harga Obat Ketuat Kemaluan

 164. Melisa Fugit

  28 listopada 2017 at 15:21

  Great article. When I opened my computer your page was already running.

 165. apps for pc

  28 listopada 2017 at 23:44

  Thanks again for the blog article.Really thank you! Great.

 166. Pozycjonowanie Google Cena

  28 listopada 2017 at 23:52

  Its excellent as your other blog posts : D, appreciate it for putting up. „A single day is enough to make us a little larger.” by Paul Klee.

 167. games for pc download

  29 listopada 2017 at 05:15

  What as up to every body, it as my first pay a quick visit of this web site; this web site

 168. buying a house

  29 listopada 2017 at 20:32

  I’m still learning from you, but I’m trying to achieve my goals. I definitely love reading all that is written on your website.Keep the tips coming. I enjoyed it!

 169. Larzews

  30 listopada 2017 at 04:40

  On Line Bentyl Real France Pharmacy Shipped Ups Levitra Professionnel buy viagra Comprar Pastilla Cytotec De Aborto

 170. Larzews

  30 listopada 2017 at 16:41

  Ventolin Canada buy viagra online Buy Liquid Propecia Le Cialis Viagra

 171. Pozycjonowanie w Google

  30 listopada 2017 at 17:18

  You have brought up a very wonderful points , appreciate it for the post.

 172. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 173. Pozycjonowanie Stron Cennik Lublin

  1 grudnia 2017 at 16:05

  I have recently started a blog, the information you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 174. free logo online

  1 grudnia 2017 at 23:39

  share. I know this is off subject but I just wanted to ask.

 175. topcashback

  2 grudnia 2017 at 07:21

  Very good info. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

 176. Pingback: Apa Itu Hpv Test DiBarito Timur

 177. Pingback: Jual Obat Kutil Kelamin Di Indonesia

 178. business data

  3 grudnia 2017 at 01:14

  learn exactly how information, systems was associated with company, the best ways to make organisation simpler as well as a lot more reliable utilizing our recommendations from the expert organisation development.

 179. free mobility equipment

  3 grudnia 2017 at 08:41

  Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed .. Any tips? Cheers!

 180. sectional couches for sale

  3 grudnia 2017 at 21:31

  „Thank you ever so for you post. Want more.”

 181. comfortable futon bed

  3 grudnia 2017 at 21:58

  „While I was surfing today I saw a great post about”

 182. terry london vip financing

  5 grudnia 2017 at 07:34

  It as best to take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I all suggest this website!

 183. vancouver seo

  5 grudnia 2017 at 09:33

  Thanks for the article post.Much thanks again. Really Cool.

 184. Pozycjonowanie Strony w Google Za Darmo

  5 grudnia 2017 at 17:12

  Very interesting details you have mentioned , regards for posting . „These days an income is something you can’t live without–or within.” by Tom Wilson.

 185. Thrillest App

  5 grudnia 2017 at 18:28

  Your perspective is beyond refreshing. Exceptionally well written! You are a very persuasive writer. Google pros would love this. I will be sure to like your social media sites.

 186. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 187. 宮城県の不倫調査はこちら

  6 grudnia 2017 at 13:03

  宮城県の不倫調査の目からうろこ経験。証言を整理しますね。宮城県の不倫調査の背中を評註します。通報です。

 188. 島根県の不倫調査はこちら

  6 grudnia 2017 at 14:41

  島根県の不倫調査の利用いかほどとは。色々と引き合せるします。島根県の不倫調査の異様な感覚とは。矢張です。

 189. black seed weight loss

  6 grudnia 2017 at 17:41

  Really informative post.Thanks Again. Will read on

 190. cute pets

  6 grudnia 2017 at 21:43

  Very good post. I am experiencing many of these issues as well..

 191. 北海道の不倫調査を手口使うのか。駐留する取材します。北海道の不倫調査のその実際とは。~にステッカーを貼る取材します。

 192. hammer of thor italy

  7 grudnia 2017 at 09:57

  Good day! I just wish to give an enormous thumbs up for the good info you could have here on this post. I shall be coming again to your blog for more soon.

 193. frother

  7 grudnia 2017 at 13:45

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thank you for supplying these details.

 194. Tworzenie Stron Internetowych Gorzow

  7 grudnia 2017 at 15:01

  As soon as I observed this web site I went on reddit to share some of the love with them.

 195. regina tango shoes

  7 grudnia 2017 at 23:34

  Hey!, my daughter invited me to go thru your article since it seemed very interesting. At start, I was not sure it was about milonga or any of the famous tango popular people, but then, by going thru it, I realised it was. I will continue reading these articles in the future, so again thanks for writing them for all us. Cheers! #tangoinlove #elementotango

 196. SEO

  8 grudnia 2017 at 01:34

  Really enjoyed this article.Thanks Again. Keep writing.

 197. Redondo Beach

  8 grudnia 2017 at 17:17

  Oh my goodness! A great article. You remind me of my boyfriend back in Indiana. cool post. good little bit of written content.

 198. best online poker usa

  8 grudnia 2017 at 22:59

  Very good article. I certainly appreciate this website. Stick with it!

 199. Unique Merry Christmas Presents

  9 grudnia 2017 at 03:23

  I truly appreciate this article post.Really thank you! Awesome.

 200. VIP Financing Solutions Reviews

  9 grudnia 2017 at 05:23

  I saw two other comparable posts although yours was the most beneficial so a lot

 201. redondo beach

  9 grudnia 2017 at 19:24

  I really like your writing so a lot! Whoah!

 202. where to buy joggers

  10 grudnia 2017 at 10:54

  Im grateful for the blog article.Much thanks again. Really Great.

 203. John Deere Technical Manuals

  10 grudnia 2017 at 21:47

  I also believe so , perfectly indited post! .

 204. 熊本県の探偵と浮気調査の相場のおどろきな絞首索とは。トレーシングです。熊本県の探偵と浮気調査の相場を相談するします。他所他所しいな感じで。

 205. paket tour china panorama

  11 grudnia 2017 at 07:39

  Wow, superb weblog layout! How lengthy have you been running a blog for? you make running a blog look easy. The overall glance of your web site is fantastic, let alone the content material!

 206. how to get more likes

  12 grudnia 2017 at 15:00

  one of our visitors just lately recommended the following website

 207. Pingback: Cara Menghilangkan Kutil Kelamin Alami

 208. VIP Financing Solutions

  13 grudnia 2017 at 01:30

  woh I love your content , saved to my bookmarks !.

 209. Solo Ads

  13 grudnia 2017 at 12:37

  I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank God I found it on Bing. You ave made my day! Thx again..

 210. see this page

  13 grudnia 2017 at 17:19

  Good day here, just started to be aware of your article through Search engine, and realized that it is genuinely educational. I’ll like should you keep up this idea.

 211. Recommended Reading

  13 grudnia 2017 at 18:41

  Incredibly useful elements that you have said, warm regards for posting.

 212. read

  13 grudnia 2017 at 21:40

  I just hope to show you that I am new to putting up a blog and extremely adored your site. Quite possibly I am prone to remember your blog post . You certainly have lovely article blog posts. Truly Appreciate it for expressing with us your very own internet webpage

  • Thrillest

   15 grudnia 2017 at 03:29

   Thanks for writing this. Spot on with this blogs. You are obviously very knowledgeable.

 213. technology

  14 grudnia 2017 at 01:01

  Thanks a lot for the article post. Awesome.

 214. sewa mobil bandung

  14 grudnia 2017 at 03:53

  magnificent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 215. free online arcade

  14 grudnia 2017 at 07:17

  Wow! Thank you! I continually needed to write on my blog something like that. Can I include a fragment of your post to my site?

 216. Education

  14 grudnia 2017 at 07:33

  Enjoyed looking at this, very good stuff, thankyou . „To be positive To be mistaken at the top of one’s voice.” by Ambrose Bierce.

 217. Travelers

  14 grudnia 2017 at 08:09

  I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 218. small business franchise opportunities

  14 grudnia 2017 at 12:47

  I am really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix this problem?

 219. massage gel

  14 grudnia 2017 at 13:36

  You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 220. zebra coffee pot

  14 grudnia 2017 at 15:34

  It is really a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 221. VIP Financing Solutions

  14 grudnia 2017 at 15:43

  is there any other site which presents these stuff

 222. Web Design

  14 grudnia 2017 at 17:47

  Some really great posts on this site, regards for contribution.

 223. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!

 224. 3. 12 Days Of Christmas Funny Gift Ideas

  15 grudnia 2017 at 04:07

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 225. remodeling contractors

  15 grudnia 2017 at 05:04

  I would like to show my appreciation to this writer just for rescuing me from this type of setting. Just after searching throughout the the net and meeting recommendations which are not powerful, I thought my life was done. Being alive minus the strategies to the difficulties you have solved as a result of this short article is a critical case, and the kind that would have adversely damaged my career if I hadn’t come across the website. Your main ability and kindness in controlling all things was useful. I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a solution like this. I’m able to now look forward to my future. Thank you very much for your skilled and sensible guide. I won’t think twice to endorse your blog to anybody who should get assistance on this subject matter.

 226. Fitness

  15 grudnia 2017 at 10:05

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and net and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 227. martinismus

  15 grudnia 2017 at 10:58

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 228. Home Improvement

  15 grudnia 2017 at 12:58

  I see something genuinely interesting about your web blog so I saved to bookmarks .

 229. 香川県の浮気証拠を解説

  15 grudnia 2017 at 16:39

  香川県の浮気証拠の言い前はこちら。矢張りを決まっている。香川県の浮気証拠のプロフェッショナリストが教える本当にその気だ。深切に作り上げる。

 230. Discount Shopping

  15 grudnia 2017 at 22:50

  Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 231. Recent Business Articles

  16 grudnia 2017 at 22:51

  Terrific paintings! This is the type of info that are supposed to be shared across the web. Shame on Google for no longer positioning this submit higher! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)

 232. รับทุบตึก

  17 grudnia 2017 at 00:02

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It
  truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided
  me.

 233. Pets

  17 grudnia 2017 at 02:43

  I reckon something genuinely interesting about your website so I saved to bookmarks .

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra