Z kraju

Przedstawicielki cywilizacji śmierci ośmieszyły i zniszczyły mężczyzn

Sprawy rodziny są cały czas w Polsce tym obszarem, o który trzeba walczyć – powiedział poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy), otwierając w sobotę konferencję „Doceńmy każde życie!” zorganizowaną przez Narodową Organizację Kobiet i Konfederację Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem portalu Prawy.pl, odnoszącą się bezpośrednio do istniejących współcześnie zagrożeń dla człowieka i rodziny.

– Nasza cywilizacja jest w stanie wojny – powiedziała dr Marta Cywińska (SGGW). – Kobiety piękne duchem XXI w. stają w obronie narodzonych i nienarodzonych, bowiem bestia cywilizacji śmierci czyha przede wszystkim na to, co bezbronne, dobre i piękne. Im większy kryzys męskości i kobiecości obserwujemy, tym bardziej zdecydowana musi być nasza postawa – stwierdziła.

Zwróciła uwagę, że „przedstawicielki cywilizacji śmierci wystarczająco ośmieszyły i zniszczyły mężczyzn, rekompensując tym razem jeszcze silniej swoje niespełnienia, kompleksy i rozchwiania emocjonalne”. – To są czarne-szalone, które zafascynowane są kultem śmierci, aborcją, eutanazją, czynieniem, współczynieniem rozpadu rodziny, promowaniem dewiacyjnych elementów w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Chcą być skuteczne w deprecjonowaniu normalności, tradycji, rodziny oraz Kościoła – zdiagnozowała, dodając, iż orędowniczki cywilizacji śmierci nie są zdolne ani do wzięcia odpowiedzialności ani za własną rodzinę, ani za Ojczyznę.

Jednocześnie zauważyła, że bez solidnego wychowania patriotycznego kobiecość nie jest w pełni kobiecością. – Ciche bohaterki kształtują wzorce kobiety mądrej, dobrej i znającej kulturę własnego narodu – tłumaczyła, odnoszą się do Marianny Popiełuszko, dr Katarzyny Jachimowicz, Mary Wagner oraz wielu innych, w ciszy i pokorze niosących pomoc w budowaniu cywilizacji życia.

– Prawdziwe kobiety rozumieją, czym jest kobiecość i wierzą, że istnieje prawdziwa męskość. Wychowanie patriotyczne to nadzieja na zwycięstwo cywilizacji życia – przekonywała.

– Idź wyprostowana wśród tych, co na kolanach/ wśród odwróconych plecami i obalonych w proch/ ocalałaś nie po to, żeby żyć/ masz mało czasu, daj świadectwo – parafrazowała wiersz Zbigniewa Herberta.

Wspomniała przy tym słowa dr Katarzyna Jachimowicz: „Prawdy, które nic nie kosztują, często nie są nic warte”. – Orędowniczki cywilizacji śmierci wystarczająco zniszczyły kobietę, mężczyznę oraz rodzinę. My jako kobiety nie będziemy się biernie przyglądać destrukcji duchowej narodu – zapowiedziała.

Na nadmierne wyemancypowanie kobiet zwróciła uwagę prof. Urszula Dudziak, psycholog i teolog (KUL). – Niektóre kobiety są w stanie zareagować agresją, jak mężczyzna chce pocałować ją w rękę – mówiła, dodając, iż obawia się, że kobiety oduczają mężczyzn zachowań charakterystycznych dla płci męskiej.

Zwróciła uwagę na większą wrażliwość kobiet. – Dzięki temu, że się różnimy, możemy się uzupełniać, żeby sobie nawzajem służyć. Dzięki inności kobiet i mężczyzn dzieci mogą być w pełni ubogacone – tłumaczyła, zauważając, że od kobiety nie oczekuje się stanięcia do walki i obrony.

– Współczesne tendencje to niestety zacieranie różnic płciowych, to wskazanie jakoby płeć kulturowa miała dominować nad biologiczną. Tendencją jest permisywizm, który skutkuje dezorientacją. Tymczasem sama młodzież wskazuje, że potrzebna jej jest dyscyplina – mówiła. – Skutkiem jest dezorientacja co do tego, co to znaczy być kobietą i co to znaczy być mężczyzną – zaznaczała, przekonując jednocześnie, że „być kobietą to być matką, ale nie tylko w kontekście zrodzenia własnych dzieci”. – Matka Teresa z Kalkuty promieniowała macierzyństwem. JP II napisał książkę „Promieniowanie ojcostwa” – zauważyła, dodając, iż macierzyństwo bywa fizyczne i duchowe. – Osoby samotne nie są samotne, są dyspozycyjne dla wielu. Ta matka, która urodzi i karmi piersią nie jest w stanie w takim stopniu oddać się społeczeństwu, jak siostra zakonna. Zarówno siostra zakonna jak i mężatka niesie świadectwo życia i miłości – skonstatowała.

W jej ocenie potrzeba pomocy poprzez ukazywanie niezmienności powołania, docenienie godności, wychowanie do miłości, wychowanie do czystości, wychowanie moralne, ochronę życia, głoszenie Prawdy (o Bogu, człowieku, małżeństwie, rodzinie), budowanie więzi. – Trudno mówić o wychowanie bez moralności. Wtedy mamy demoralizację człowieka – stwierdziła, podkreślając, iż niebywale istotny jest przekaz: miłość zamiast walki.

– Cnota czystości pozwala jaśniej i wyraźniej dostrzec miłość i wymiar duchowy człowieka – uzupełnił dr Bawer Aondo-Akaa.

Zaburzenia tożsamości płciowej trzeba leczyć

Odnosząc się do genderystów, prof. Dudziak zwróciła uwagę na konieczność niesienia im pomocy. – Człowiek z zaburzeniem tożsamości, czyli zaburzeniem psychologicznym, powinien być kierowany do psychologa, a tymczasem jest kierowany do chirurga plastycznego, aby „mu obciął i przyszył co nieco”. Z bólem oka nie idziemy do chirurga. Giną nam kompetencje psychologa, psychiatry, duchownego, co powoduje konflikty społeczne – diagnozowała, tłumacząc, iż osoba taka zaczyna egzystować w świecie iluzji, bo jej rzeczywisty problem nie został rozwiązany.

– Płeć człowieka znana jest już od momentu poczęcia, ale z chwilą urodzenia manifestuje się ona na różne sposoby. Płeć uwidoczniona jest chromosomowo, anatomicznie (narządowo), hormonalnie, fenotypowo (poprzez zarost, piersi, szerokość barków), metrykalnie (dokumenty). Już kilkomiesięczne dziecko wybiera sobie zabawki, a przejawy zainteresowania u chłopców i dziewcząt są inne – przypomniała.

Nacisk położyła na rolę obojga rodziców w wychowaniu dziecka. – Dziecko nie ma się uczyć teoretycznie z książek, ale ze świadectwa kochających się rodziców – skonstatowała. – Przykład nie jest jedną z metod wychowania, jest jedyną wtórował jej dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris).

Ten ostatni zwracał uwagę, że mężczyźni ze względu na brak czasu sami wyłączają się emocjonalnie z bycia ojcem. – Pojawia się pytanie czy chcą być mężami i ojcami? Jeżeli mężczyzna chce być mężem i ojcem, jak mawia Wanda Półtawska, trzeba od siebie wymagać – mówił.

Odnosząc się do kwestii mężczyzna i antykoncepcja, zauważył, iż taki mężczyzna, który występuje przeciwko życiu „żegna odpowiedzialność”. – Jan Paweł II genialnie nazwał to mentalnością antykoncepcyjną – dodał.

Zauważył, że in vitro również oznacza wyłączenie odpowiedzialności (dawca spermy może mieć kilkadziesiąt, kilkaset dzieci) – dawca ma być anonimowy, żeby w przyszłości nie musiał płacić alimentów.

– W Polsce nie mówi się o kwestii mężczyzn w kontekście aborcji – stwierdził.

Przegrane życie

Maria Woźniak (Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny, Fundacja Życie) alarmuje, że coraz więcej młodych ludzi wychodzi z domu nieprzygotowanych do życia. – Przeciętny mężczyzna, gracz spędzi do 21 roku życia na graniu 10 tys. godzin. Drugą rzeczą, która zatrzymuje mężczyzn w pokojach, to pornografia. Co robią w tym czasie ich koleżanki? Studiują, robią doktoraty, są od nich lepsze – zauważyła. – Młodzi dorośli wpadają w „rozwojową dziurę” – konkludowała.

Jako jedną z przyczyn wymieniła zaniedbanie emocjonalne dziecka ze strony rodziców, w szczególności zaś ojca. – Przeciętny nastolatek spędzi 44 tygodniowo, a na rozmowie z ojcem – 33 minut tygodniowo. Co to dziecko wychowa? – pytała, zauważając, iż ci nieprzygotowani do życia ojcowie staną się przykładem dla własnych dzieci. – Brakuje nam mistrzów, autorytetów, tych, którzy staną się mentorami młodego pokolenia – stwierdziła. – Kto tego chłopca może z tego pokoju wyprowadzić? Mistrz, mentor – skonstatowała.

Maria Woźniak ostrzegała przed przekazem, jaki otrzymuje pokolenie młodych dziewczyn: „Nie jesteś obiektem seksualnym, nie istniejesz”. – Współczesne dziewczyny mają problemy z kobiecością, trzeba uczyć młode dziewczyny, aby nie były wulgarne, umiały stawiać granice – tłumaczyła.

Z drugiej strony zaapelowała również o ratunek dla chłopców. – Oferując chłopcom pornografię, uniemożliwiamy im normalny rozwój ich własnej seksualności – tłumaczyła. – Chciałabym prosić w imieniu młodych kobiet, abyście przyjmowali na siebie rolę odpowiedzialnych ojców, abyście byli aktywistami w życiu społecznym, abyście byli ich mentorami. Chciałabym was prosić, abyście w tym przesiąkniętym pornografią świecie stanęli w obronie wizerunku kobiety, bo teraz jesteście nam szczególnie potrzebni – zwróciła się do mężczyzn.

Pozwólcie mężczyznom być ojcami

– Dla zwolenników aborcji ojciec nie istnieje. Zwolennicy aborcji mówią „mój brzuch, moja sprawa”, mężczyzna nie ma prawa się wypowiadać – Małgorzata Terlikowska nie ma złudzeń, przez wiele współczesnych kobiet mężczyźni są traktowani w sposób zupełnie nielogiczny i niezrozumiały.

Zwróciła uwagę, że kiedy dziecko już się urodzi z perspektywy feministek ma się nim zajmować również ojciec, a w okresie prenatalnym ojciec nie ma do niego prawa. – To jest nieuczciwe – mówiła Terlikowska. – Mężczyźni powinni domagać się tego głosu, działać w dziedzinie obrony życia – przekonywała. Dodała, że z syndromem poaborcyjnym muszą radzić sobie również mężczyźni, ponieważ ich on również dotyka. – Ci mężczyźni, którzy przywieźli swoje kobiety do klinik aborcyjnych, mówili zniszczonych relacjach, zaburzeniach seksualnych, o poczuciu bezradności, depresji, agresji – mówiła.

– Doświadczenie aborcji jest dla mężczyzn bardziej stresujący niż mogłoby się wydawać. To dziecko już zaistniało w ich sercach. Myśleli o nim nie jako o embrionie, ale jako o swoich synach i córkach. Ci mężczyźni, którzy otworzyli się przed badaczami, płakali – mówiła Terlikowska.

Zacytowała prof. Lwa-Starowicza, który przyznał, że do jego gabinetu trafia wielu mężczyzn, którzy wstydzą się za to, że mają jedną partnerkę, czy żonę. – To jest dla nich powód do wstydu. Wzorem jest playboy – zauważyła.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje zbyt wiele kłamstw dotyczących człowieka i jego tożsamości, często naruszających jego godność. Tym cenniejsze są takie wydarzenia, jak sobotnia konferencja „Doceńmy każde życie!”. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy o rzeczach oczywistych i naturalnych trzeba głośno mówić, aby przebić się z nimi do opinii publicznej.

     

Fot. Anna Wiejak

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

122 komentarze

122 Komentarzy

 1. Mieszko

  28 stycznia 2017 at 18:49

  Gratuluję pani redaktor Annie Wiejak świetnej relacji z dzisiejszej konferencji.

 2. kowalski

  28 stycznia 2017 at 19:51

  A może wreszcie czas zacząć mówić głośno jakie plemienne sily wykorzystują feminizm i środowiska dewiacyjne dla rozbijania normalnych europejskich rodzin i planowej depopulacji Europejczyków.

 3. Ahmad Silverstein

  29 stycznia 2017 at 05:25

  my sources

 4. Elva Schoene

  29 stycznia 2017 at 05:28

  cialis info

 5. Irwin Luczynski

  29 stycznia 2017 at 05:30

  Mclaren Auto Body

 6. Lucie Debo

  29 stycznia 2017 at 05:36

  jobs hanover pa

 7. Ricardo Marolda

  29 stycznia 2017 at 10:07

  pulsera de gomitas

 8. Carmen Harkley

  29 stycznia 2017 at 10:36

  izmir escort bayan

 9. Freddie Nikirk

  29 stycznia 2017 at 10:37

  New Jersey online casinos

 10. fanatics coupon

  6 lutego 2017 at 06:14

  This article offers clear idea in favor of the new people of blogging, that in fact how to do running a blog.

 11. navy feather fascinator

  9 marca 2017 at 11:45

  You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart. „We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.” by Bern Williams.

 12. Samual Fehr

  13 marca 2017 at 18:56

  sometimes i have a hard time choosing laptop accessories, there are just so many options to choose from,,

 13. top cam sites

  17 marca 2017 at 14:57

  I got good info from your blog

 14. Would you be interested in exchanging links?

 15. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 16. lilac fascinator veil

  21 marca 2017 at 13:27

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 17. Charolette Jannsen

  4 kwietnia 2017 at 09:52

  shoes online free shipping

 18. laptop disposal

  9 kwietnia 2017 at 22:36

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 19. Myrna Adolph

  23 kwietnia 2017 at 15:39

  shop clothes online

 20. Garth Cavalaris

  23 kwietnia 2017 at 18:50

  Me parece maravilloso estar leyendo este tema de una forma tan fácil. Es muy agradable y fácil de entender!

 21. Claud Jessup

  25 kwietnia 2017 at 03:49

  online shopping boots

 22. Ahmad Ramsuer

  11 maja 2017 at 23:34

  fashion boots online

 23. Coy

  15 maja 2017 at 22:48

  Muchas gracias de verdad por escribir sobre este tópico tan importante. Para mí ha sido muy enriquecedor.

 24. Lavon Malo

  18 maja 2017 at 05:05

  shoes for women online cheap

 25. mens cheap shoes online

  9 czerwca 2017 at 03:27

  Some can offer you money, while there are also other people that can offer you goods.|There is continuity of function even without power. 1 of the most well-liked is the Goal Credit Card. Now family members shopping experienced moved to heaven.

 26. recycle lead acid batteries newbury

  19 czerwca 2017 at 11:19

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for! „He who spares the wicked injures the good.” by Seneca.

 27. porno cerdas

  20 lipca 2017 at 03:00

  La gran mayoría de las modelos xxx tienen una sala de Camchat sin coste, muchas de los cuales

 28. cheap online shoes

  22 lipca 2017 at 23:08

  So you can buy what ever you require on-line.|Even although the prices are stored at a reduced degree, the high quality of these products is 2nd to none. Before buy discount shoes, you must require to lookup on running footwear. How can you miss Christian Louboutin on-line store!|They also have 3 blackout t-shirt designs size 3XL that you can select from.

 29. Property local small business

  29 lipca 2017 at 21:25

  I appreciate, result in I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 30. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 31. Myron

  10 sierpnia 2017 at 06:08

  This appears attention-grabbing. I’d which includes towards get upgrades through e mail you should.

 32. Amateur Sports Team online small business

  13 sierpnia 2017 at 22:05

  You can definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 33. twerking

  15 sierpnia 2017 at 15:30

  as girls wearing those hats that are created to look like animal heads: not at all.|A wish to rebel against such a buttoned-up ethos leaves the white girl desperate for an identity

 34. twerking

  16 sierpnia 2017 at 08:19

  as girls wearing those hats that are made to appear like animal heads: not at all.|A wish to rebel against such a buttoned-up ethos leaves the white girl desperate for an identity

 35. twerking

  16 sierpnia 2017 at 09:27

  It appears like one particular of the guys could deal with one skinny girl twerking but when the other came it was too a lot for him.

 36. new business adviser

  19 sierpnia 2017 at 06:58

  Oh my goodness! A amazing article. Really useful info.

 37. Bremerton Dispensary

  26 sierpnia 2017 at 10:42

  Our community is better because you are in it. Who raised you? They deserve a medal for a job well done.

 38. Canton Weed

  29 sierpnia 2017 at 02:59

  It is like you wrote the book on it or something. I will just say cool! Can you write more about this? Hit me up! To think, I was confused a minute ago.

 39. cannabis dispensaries

  29 sierpnia 2017 at 23:52

  I am really impressed! Your post has proven useful to me. You seem to really know who you are. I will be sure to like your other sites.

 40. tech speaker

  30 sierpnia 2017 at 10:28

  Babies and small animals probably love you. I am hoping you write once more very soon!

 41. Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 03:44

  I am going to follow you on Twitter. Your blog is liked by my girlfriend. Pinterest professionals would like your write up. Hey, that is a clever way of thinking about it.

 42. escape room oak ridge

  31 sierpnia 2017 at 08:24

  This is a topic that’s close to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 43. Jesse Grillo

  31 sierpnia 2017 at 21:17

  Your points are well made. If you can, write me an Email and we will discuss because I have an idea you will love. good work, keep it up. You should be thanked more often. I simply stumbled upon your weblog post and wished to mention that I have truly enjoyed surfing around your write up posts.

 44. Jesse Grillo

  1 września 2017 at 04:20

  I have been looking everywhere for this! I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Your blogs are a shock.

 45. CEO adviser

  1 września 2017 at 12:47

  I am on the same side as you. I hate that my phone battery is dying. Ever been to Mississippi?

 46. best public relations

  1 września 2017 at 21:28

  You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Are you a user of WordPress? If you can, send me an email and we can talk more because I have an idea you will like. You think about this subject from far more than one view point.

 47. Jesse Grillo

  2 września 2017 at 06:45

  I will just say good! I appreciate you.

 48. Jesse Grillo

  3 września 2017 at 03:58

  I like your style. Thank you for putting this up. Your writing style reminds me of my bestie back in Wisconsin.

 49. CEO adviser

  4 września 2017 at 11:39

  You have a great sense of humor. I really love your writing style and how well you express your ideas. Thanks for posting this good page. Your site was already loaded when I turned on my Iphone.

 50. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 16:36

  I shared this on Facebook. You should be thanked more often.

 51. Jesse Grillo

  4 września 2017 at 21:34

  Wow, that is a really cool way of thinking about it! I was doing crossfit on Wednesday when I heard about your site. Your creative potential seems limitless. I am going to follow you on Reddit.

 52. Zoe Mcclusky

  5 września 2017 at 00:50

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!

 53. Jesse Grillo Jesse Grillo

  8 września 2017 at 04:17

  I really like your blog. I was reading your website and my crazy dog spilled a glass all over my new Iphone. Pinterest experts would love this. Your blogs is absolutely on point!

 54. investor adviser

  8 września 2017 at 13:01

  Will you write more about this? I feel like people should send you money for this amazing material. Thanks for sharing this interesting blogs with us. This girl I used to know loves your blog.

 55. Jesse Grillo

  9 września 2017 at 03:04

  There is ordinary, and then there is you. It is rare to see a nice website like this one these days. Spot on with this. This information is good.

 56. get resource

  9 września 2017 at 21:05

  The clean Zune browser is incredibly beneficial, yet not as constructive as the iPod’s. It functions effectively, nonetheless is not as instantaneous as Safari, and incorporates a clunkier interface. If you once in a while software upon utilizing the internet browser which is not an issue, nevertheless if you’re building in the direction of read through the web alot from your PMP then the iPod’s bigger show and far better browser may well be considerable.

 57. escape room denton

  10 września 2017 at 22:54

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written!

 58. room escape

  11 września 2017 at 12:48

  Spot on with this write-up, I truly think this site needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the info!

 59. билети за германия

  12 września 2017 at 08:12

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 60. apply pr singapore

  15 września 2017 at 05:56

  I like this post! Thanks.

 61. download site

  15 września 2017 at 14:56

  This is getting to be a bit added subjective, but I a great deal favor the Zune Industry. The interface is colourful, is made up of even further flair, and some great capabilities together with ‚Mixview’ that allow by yourself abruptly view identical albums, new music, or other buyers equivalent in direction of what you’re listening in the direction of. Clicking upon 1 of people will center upon that product, and an additional set of „neighbors” will appear into check out, letting oneself to navigate close to exploring by very similar artists, new music, or customers. Speaking of end users, the Zune „Social” is too exceptional pleasurable, allowing for your self track down some others with shared choices and turning into pals with them. Your self then can hear to a playlist made based on an amalgamation of what all your close friends are listening to, which is on top of that exciting. Those people apprehensive with privateness will be relieved in direction of recognize on your own can stay clear of the general public towards looking at your particular person listening routines if your self hence come to a decision.

 62. apply pr singapore

  16 września 2017 at 23:05

  Great post!

 63. Dominica Barreras

  17 września 2017 at 00:39

  There are some fascinating time limits on this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as nicely

 64. donations for nonprofit organizations

  17 września 2017 at 07:06

  Hello! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.

 65. get your domain

  17 września 2017 at 10:21

  I am going to devices this evaluate towards 2 designs of Those: current Zune homeowners who are contemplating an up grade, and men and women attempting towards make your mind up involving a Zune and an iPod. (There are other avid gamers truly worth taking into consideration out there, together with the Sony Walkman X, however I anticipate this offers your self ample data towards make an aware conclusion of the Zune vs players other than the iPod line as properly.)

 66. computer recycling near me

  17 września 2017 at 20:50

  I must convey my admiration for your kindness giving support to men and women that have the need for help on the niche. Your special dedication to getting the message around became extraordinarily practical and has continuously made many people much like me to get to their ambitions. Your important guideline indicates a whole lot a person like me and further more to my office colleagues. Warm regards; from everyone of us.

 67. apply pr

  18 września 2017 at 00:57

  I like this post! Thanks.

 68. apply permanent resident

  19 września 2017 at 00:32

  I like this post! Thanks.

 69. computer hardware disposal

  19 września 2017 at 14:45

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 70. recycle electronics

  19 września 2017 at 14:46

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 71. how to apply pr in singapore

  20 września 2017 at 00:50

  I like this post! Thanks.

 72. Von

  20 września 2017 at 03:03

  Ugh, route towards start out a finish-out Scrapple discussion by means of Twitter, UWISHUNU.I Despise scrapple!Nonetheless I get pleasure from the Studying Terminal.Sigh, bacon, These. Bacon is wherever it’s at. Foolish Philly.

 73. pron best

  20 września 2017 at 10:41

  363edB You need to be a part of a contest for one of the best sites on the net. I am going to highly recommend this website!

 74. designer shoes

  20 września 2017 at 23:29

  {The reality is standing for long could be called as a time waste, which individuals cannot afford.

 75. escape room dfw

  24 września 2017 at 06:33

  Hello there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 76. escape room fort worth

  25 września 2017 at 21:38

  Good article! We will be linking to this great post on our site. Keep up the great writing.

 77. cours de theatre paris

  26 września 2017 at 10:54

  This is one awesome article.Really thank you! Fantastic.

 78. escape room southlake

  26 września 2017 at 12:38

  I needed to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new things you post…

 79. emotions mariah carey live

  27 września 2017 at 09:33

  Between me and my husband we’ve owned even more MP3 players higher than the several years than I can count, which include Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the closing several yrs I have resolved down towards one particular line of players. Why? Mainly because I was satisfied toward come across how well-designed and enjoyable in direction of retain the services of the underappreciated (and broadly mocked) Zunes are.

 80. apply permanent resident

  27 września 2017 at 11:03

  Great post there! Keep it up!

 81. samoletni bileti do viena

  27 września 2017 at 12:29

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 82. escape room plano

  27 września 2017 at 12:52

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 83. Larzews

  28 września 2017 at 08:02

  Buy Sildenafil online pharmacy Viagra 70 Ampicillin Prednisone Without A Script

 84. php news script

  30 września 2017 at 00:40

  Spot on with this write-up, I actually believe this amazing site needs much more consideration. I’ll oftimes be once again to learn additional, many thanks for that information.

 85. www.thetelecommunications.net

  4 października 2017 at 07:00

  The fresh Zune browser is astonishingly Excellent, but not as positive as the iPod’s. It functions very well, nonetheless isn’t really as instant as Safari, and is made up of a clunkier interface. If yourself often program upon having the world-wide-web browser that’s not an issue, nevertheless if you’re designing in the direction of go through the world wide web alot from your PMP then the iPod’s larger sized display and much better browser may well be sizeable.

 86. best political comedy

  5 października 2017 at 00:25

  awesome job on this article! Thank you for putting this up. There is ordinary, and then there is you. This actually answered my problem.

 87. Laurel hardware west hollywood address

  5 października 2017 at 02:12

  I bet you sweat glitter. I will bookmark this blog. Are there other blogs you work on? It is like you read my thoughts! I would like to say good blog!

 88. Larzews

  5 października 2017 at 02:18

  Genuine Viagra Without Prescription Cheaper Alternative To Levitra Where To Buy Viagra Safely levitra pro pas cher Cheap Fluoxetine Antidepressant Prague

 89. what is satirical humor

  7 października 2017 at 21:49

  I will bookmark this. I really love your website however, I do not read well. Do you have videos on the topic? Your points are well made. Do you recommend any other sites for download leafly? I simply must tell you that your posts are really awesome.

 90. Hosea Vuyovich

  7 października 2017 at 22:05

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

 91. Larzews

  8 października 2017 at 05:39

  Purchasing Trazodone viagra Store Online Site Dura Dapoxetine Keflex 500 Mg Tabs

 92. Larzews

  8 października 2017 at 07:27

  Mechanism Of Amoxicillin Rash viagra Progesterone Website Secure Ordering Legally Doryx With Free Shipping Worldwide Free Consultation Biaxin 500 Mg Amoxil 500 Mg

 93. jadwal pertandingan bola

  9 października 2017 at 15:22

  Apple at present incorporates Rhapsody as an application, which is a fantastic commence, however it is currently hampered via the incapability to retail outlet regionally on your iPod, and consists of a dismal 64kbps bit rate. If this alterations, then it will rather negate this advantage for the Zune, however the Ten new music per month will still be a large as well as within Zune Pass’ favor.

 94. Larzews

  11 października 2017 at 04:03

  Propecia Carlo Libido Direct Zentel Trichostrongyliasis In Internet With Free Shipping Cheapeast Hydrochlorothiazide Real Secure Pharmacy Without A Script levitra brand online Buy Prednisolone 10mg Cialis Kaufen Vergleich

 95. bandar bola terbesar

  11 października 2017 at 05:53

  The clean Zune browser is amazingly very good, yet not as Excellent as the iPod’s. It operates very well, however isn’t as immediate as Safari, and is made up of a clunkier interface. If by yourself often method upon working with the website browser that’s not an issue, but if you might be creating to read through the website alot in opposition to your PMP then the iPod’s bigger display screen and greater browser may perhaps be vital.

 96. closest dispensaries near me

  12 października 2017 at 22:21

  Regards for this rattling post, I am glad I observed this website on yahoo.

 97. bf jepang

  13 października 2017 at 10:08

  Thanks again for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 98. e scrap

  13 października 2017 at 13:02

  Some truly superb content on this web site , appreciate it for contribution.

 99. recycle computer equipment

  13 października 2017 at 22:59

  Just wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the subject material is rattling wonderful. „Crime does not pay … as well as politics.” by Alfred E. Newman.

 100. Nationwide Real Estate Investing

  14 października 2017 at 14:33

  There is visibly a bundle to realize about this. I assume you made various nice points in features also.

 101. Larzews

  14 października 2017 at 14:47

  Buy Cialis Get Viagra Free Free Propecia Voucher Mebendazole Over The Counter cialis online Cheap Plavix Pills Comparatif Viagra Et Cialis Comprar Viagra Sin Receta En Farmacia

 102. Gym Guide

  14 października 2017 at 18:40

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 103. kutil kelamin

  14 października 2017 at 22:48

  Really enjoyed this post.Much thanks again. Awesome.

 104. Daniel Cogbill

  15 października 2017 at 02:00

  Hello, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 105. The Perfect Fitness Center

  15 października 2017 at 07:07

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 106. Marijuana Dispensary

  15 października 2017 at 13:43

  You have a lot of knowledge on this topic. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

 107. your page

  15 października 2017 at 20:08

  Concerning me and my husband we have owned far more MP3 players above the several years than I can count, which includes Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and many others. But, the ultimate few several years I’ve resolved down in direction of a person line of avid gamers. Why? Because I was delighted to find how well-designed and exciting in direction of employ the service of the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 108. Preston Baranski

  16 października 2017 at 00:59

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 109. Jamey Petrus

  16 października 2017 at 11:16

  I will right away grab your rss as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.

 110. crafted sofa

  16 października 2017 at 11:37

  Some truly great content on this internet site , thanks for contribution.

 111. closest dispensary to me

  16 października 2017 at 19:43

  Merely wanna say that this is very helpful , Thanks for taking your time to write this.

 112. Buy Weed Online Canada

  17 października 2017 at 03:48

  This website was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Appreciate it!

 113. dispensary

  17 października 2017 at 11:59

  wow, awesome post.Really thank you! Will read on

 114. CEO adviser

  17 października 2017 at 19:21

  Our community is better because you are in it. Do you have any video of that? Awesome posts. I like your style. I saw your website on my WordPress feed.

 115. Breastfeeding scarf

  17 października 2017 at 20:10

  Thank you for your article.Much thanks again.

 116. Pre purchase

  18 października 2017 at 09:16

  Muchos Gracias for your article post.Really thank you! Will read on

 117. Ysabel la address

  19 października 2017 at 01:07

  Are there other write ups you work on? Your posts is really useful to me. This stuff is great! Do not get afraid to spread your thoughts. You seem to really know who you are.

 118. Bola Online Terkeren

  19 października 2017 at 04:06

  electric ranges are very convenient to use compared to gas ranges-

 119. فیلم نهنگ عنبر

  19 października 2017 at 05:25

  Very nice info and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance

 120. iptv playlist

  19 października 2017 at 09:35

  I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 121. jual alat olahraga

  19 października 2017 at 15:37

  There is clearly a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 122. HarryAndLouise's Website

  19 października 2017 at 17:47

  Ultimately, an issue that I am passionate about. I ave looked for details of this caliber for that very last numerous hrs. Your website is significantly appreciated.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra