Z kraju

Przedstawicielki cywilizacji śmierci ośmieszyły i zniszczyły mężczyzn

Sprawy rodziny są cały czas w Polsce tym obszarem, o który trzeba walczyć – powiedział poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy), otwierając w sobotę konferencję „Doceńmy każde życie!” zorganizowaną przez Narodową Organizację Kobiet i Konfederację Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem portalu Prawy.pl, odnoszącą się bezpośrednio do istniejących współcześnie zagrożeń dla człowieka i rodziny.

– Nasza cywilizacja jest w stanie wojny – powiedziała dr Marta Cywińska (SGGW). – Kobiety piękne duchem XXI w. stają w obronie narodzonych i nienarodzonych, bowiem bestia cywilizacji śmierci czyha przede wszystkim na to, co bezbronne, dobre i piękne. Im większy kryzys męskości i kobiecości obserwujemy, tym bardziej zdecydowana musi być nasza postawa – stwierdziła.

Zwróciła uwagę, że „przedstawicielki cywilizacji śmierci wystarczająco ośmieszyły i zniszczyły mężczyzn, rekompensując tym razem jeszcze silniej swoje niespełnienia, kompleksy i rozchwiania emocjonalne”. – To są czarne-szalone, które zafascynowane są kultem śmierci, aborcją, eutanazją, czynieniem, współczynieniem rozpadu rodziny, promowaniem dewiacyjnych elementów w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Chcą być skuteczne w deprecjonowaniu normalności, tradycji, rodziny oraz Kościoła – zdiagnozowała, dodając, iż orędowniczki cywilizacji śmierci nie są zdolne ani do wzięcia odpowiedzialności ani za własną rodzinę, ani za Ojczyznę.

Jednocześnie zauważyła, że bez solidnego wychowania patriotycznego kobiecość nie jest w pełni kobiecością. – Ciche bohaterki kształtują wzorce kobiety mądrej, dobrej i znającej kulturę własnego narodu – tłumaczyła, odnoszą się do Marianny Popiełuszko, dr Katarzyny Jachimowicz, Mary Wagner oraz wielu innych, w ciszy i pokorze niosących pomoc w budowaniu cywilizacji życia.

– Prawdziwe kobiety rozumieją, czym jest kobiecość i wierzą, że istnieje prawdziwa męskość. Wychowanie patriotyczne to nadzieja na zwycięstwo cywilizacji życia – przekonywała.

– Idź wyprostowana wśród tych, co na kolanach/ wśród odwróconych plecami i obalonych w proch/ ocalałaś nie po to, żeby żyć/ masz mało czasu, daj świadectwo – parafrazowała wiersz Zbigniewa Herberta.

Wspomniała przy tym słowa dr Katarzyna Jachimowicz: „Prawdy, które nic nie kosztują, często nie są nic warte”. – Orędowniczki cywilizacji śmierci wystarczająco zniszczyły kobietę, mężczyznę oraz rodzinę. My jako kobiety nie będziemy się biernie przyglądać destrukcji duchowej narodu – zapowiedziała.

Na nadmierne wyemancypowanie kobiet zwróciła uwagę prof. Urszula Dudziak, psycholog i teolog (KUL). – Niektóre kobiety są w stanie zareagować agresją, jak mężczyzna chce pocałować ją w rękę – mówiła, dodając, iż obawia się, że kobiety oduczają mężczyzn zachowań charakterystycznych dla płci męskiej.

Zwróciła uwagę na większą wrażliwość kobiet. – Dzięki temu, że się różnimy, możemy się uzupełniać, żeby sobie nawzajem służyć. Dzięki inności kobiet i mężczyzn dzieci mogą być w pełni ubogacone – tłumaczyła, zauważając, że od kobiety nie oczekuje się stanięcia do walki i obrony.

– Współczesne tendencje to niestety zacieranie różnic płciowych, to wskazanie jakoby płeć kulturowa miała dominować nad biologiczną. Tendencją jest permisywizm, który skutkuje dezorientacją. Tymczasem sama młodzież wskazuje, że potrzebna jej jest dyscyplina – mówiła. – Skutkiem jest dezorientacja co do tego, co to znaczy być kobietą i co to znaczy być mężczyzną – zaznaczała, przekonując jednocześnie, że „być kobietą to być matką, ale nie tylko w kontekście zrodzenia własnych dzieci”. – Matka Teresa z Kalkuty promieniowała macierzyństwem. JP II napisał książkę „Promieniowanie ojcostwa” – zauważyła, dodając, iż macierzyństwo bywa fizyczne i duchowe. – Osoby samotne nie są samotne, są dyspozycyjne dla wielu. Ta matka, która urodzi i karmi piersią nie jest w stanie w takim stopniu oddać się społeczeństwu, jak siostra zakonna. Zarówno siostra zakonna jak i mężatka niesie świadectwo życia i miłości – skonstatowała.

W jej ocenie potrzeba pomocy poprzez ukazywanie niezmienności powołania, docenienie godności, wychowanie do miłości, wychowanie do czystości, wychowanie moralne, ochronę życia, głoszenie Prawdy (o Bogu, człowieku, małżeństwie, rodzinie), budowanie więzi. – Trudno mówić o wychowanie bez moralności. Wtedy mamy demoralizację człowieka – stwierdziła, podkreślając, iż niebywale istotny jest przekaz: miłość zamiast walki.

– Cnota czystości pozwala jaśniej i wyraźniej dostrzec miłość i wymiar duchowy człowieka – uzupełnił dr Bawer Aondo-Akaa.

Zaburzenia tożsamości płciowej trzeba leczyć

Odnosząc się do genderystów, prof. Dudziak zwróciła uwagę na konieczność niesienia im pomocy. – Człowiek z zaburzeniem tożsamości, czyli zaburzeniem psychologicznym, powinien być kierowany do psychologa, a tymczasem jest kierowany do chirurga plastycznego, aby „mu obciął i przyszył co nieco”. Z bólem oka nie idziemy do chirurga. Giną nam kompetencje psychologa, psychiatry, duchownego, co powoduje konflikty społeczne – diagnozowała, tłumacząc, iż osoba taka zaczyna egzystować w świecie iluzji, bo jej rzeczywisty problem nie został rozwiązany.

– Płeć człowieka znana jest już od momentu poczęcia, ale z chwilą urodzenia manifestuje się ona na różne sposoby. Płeć uwidoczniona jest chromosomowo, anatomicznie (narządowo), hormonalnie, fenotypowo (poprzez zarost, piersi, szerokość barków), metrykalnie (dokumenty). Już kilkomiesięczne dziecko wybiera sobie zabawki, a przejawy zainteresowania u chłopców i dziewcząt są inne – przypomniała.

Nacisk położyła na rolę obojga rodziców w wychowaniu dziecka. – Dziecko nie ma się uczyć teoretycznie z książek, ale ze świadectwa kochających się rodziców – skonstatowała. – Przykład nie jest jedną z metod wychowania, jest jedyną wtórował jej dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris).

Ten ostatni zwracał uwagę, że mężczyźni ze względu na brak czasu sami wyłączają się emocjonalnie z bycia ojcem. – Pojawia się pytanie czy chcą być mężami i ojcami? Jeżeli mężczyzna chce być mężem i ojcem, jak mawia Wanda Półtawska, trzeba od siebie wymagać – mówił.

Odnosząc się do kwestii mężczyzna i antykoncepcja, zauważył, iż taki mężczyzna, który występuje przeciwko życiu „żegna odpowiedzialność”. – Jan Paweł II genialnie nazwał to mentalnością antykoncepcyjną – dodał.

Zauważył, że in vitro również oznacza wyłączenie odpowiedzialności (dawca spermy może mieć kilkadziesiąt, kilkaset dzieci) – dawca ma być anonimowy, żeby w przyszłości nie musiał płacić alimentów.

– W Polsce nie mówi się o kwestii mężczyzn w kontekście aborcji – stwierdził.

Przegrane życie

Maria Woźniak (Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny, Fundacja Życie) alarmuje, że coraz więcej młodych ludzi wychodzi z domu nieprzygotowanych do życia. – Przeciętny mężczyzna, gracz spędzi do 21 roku życia na graniu 10 tys. godzin. Drugą rzeczą, która zatrzymuje mężczyzn w pokojach, to pornografia. Co robią w tym czasie ich koleżanki? Studiują, robią doktoraty, są od nich lepsze – zauważyła. – Młodzi dorośli wpadają w „rozwojową dziurę” – konkludowała.

Jako jedną z przyczyn wymieniła zaniedbanie emocjonalne dziecka ze strony rodziców, w szczególności zaś ojca. – Przeciętny nastolatek spędzi 44 tygodniowo, a na rozmowie z ojcem – 33 minut tygodniowo. Co to dziecko wychowa? – pytała, zauważając, iż ci nieprzygotowani do życia ojcowie staną się przykładem dla własnych dzieci. – Brakuje nam mistrzów, autorytetów, tych, którzy staną się mentorami młodego pokolenia – stwierdziła. – Kto tego chłopca może z tego pokoju wyprowadzić? Mistrz, mentor – skonstatowała.

Maria Woźniak ostrzegała przed przekazem, jaki otrzymuje pokolenie młodych dziewczyn: „Nie jesteś obiektem seksualnym, nie istniejesz”. – Współczesne dziewczyny mają problemy z kobiecością, trzeba uczyć młode dziewczyny, aby nie były wulgarne, umiały stawiać granice – tłumaczyła.

Z drugiej strony zaapelowała również o ratunek dla chłopców. – Oferując chłopcom pornografię, uniemożliwiamy im normalny rozwój ich własnej seksualności – tłumaczyła. – Chciałabym prosić w imieniu młodych kobiet, abyście przyjmowali na siebie rolę odpowiedzialnych ojców, abyście byli aktywistami w życiu społecznym, abyście byli ich mentorami. Chciałabym was prosić, abyście w tym przesiąkniętym pornografią świecie stanęli w obronie wizerunku kobiety, bo teraz jesteście nam szczególnie potrzebni – zwróciła się do mężczyzn.

Pozwólcie mężczyznom być ojcami

– Dla zwolenników aborcji ojciec nie istnieje. Zwolennicy aborcji mówią „mój brzuch, moja sprawa”, mężczyzna nie ma prawa się wypowiadać – Małgorzata Terlikowska nie ma złudzeń, przez wiele współczesnych kobiet mężczyźni są traktowani w sposób zupełnie nielogiczny i niezrozumiały.

Zwróciła uwagę, że kiedy dziecko już się urodzi z perspektywy feministek ma się nim zajmować również ojciec, a w okresie prenatalnym ojciec nie ma do niego prawa. – To jest nieuczciwe – mówiła Terlikowska. – Mężczyźni powinni domagać się tego głosu, działać w dziedzinie obrony życia – przekonywała. Dodała, że z syndromem poaborcyjnym muszą radzić sobie również mężczyźni, ponieważ ich on również dotyka. – Ci mężczyźni, którzy przywieźli swoje kobiety do klinik aborcyjnych, mówili zniszczonych relacjach, zaburzeniach seksualnych, o poczuciu bezradności, depresji, agresji – mówiła.

– Doświadczenie aborcji jest dla mężczyzn bardziej stresujący niż mogłoby się wydawać. To dziecko już zaistniało w ich sercach. Myśleli o nim nie jako o embrionie, ale jako o swoich synach i córkach. Ci mężczyźni, którzy otworzyli się przed badaczami, płakali – mówiła Terlikowska.

Zacytowała prof. Lwa-Starowicza, który przyznał, że do jego gabinetu trafia wielu mężczyzn, którzy wstydzą się za to, że mają jedną partnerkę, czy żonę. – To jest dla nich powód do wstydu. Wzorem jest playboy – zauważyła.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje zbyt wiele kłamstw dotyczących człowieka i jego tożsamości, często naruszających jego godność. Tym cenniejsze są takie wydarzenia, jak sobotnia konferencja „Doceńmy każde życie!”. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy o rzeczach oczywistych i naturalnych trzeba głośno mówić, aby przebić się z nimi do opinii publicznej.

     

Fot. Anna Wiejak

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

61 komentarzy

61 Komentarzy

 1. Mieszko

  28 stycznia 2017 at 18:49

  Gratuluję pani redaktor Annie Wiejak świetnej relacji z dzisiejszej konferencji.

 2. kowalski

  28 stycznia 2017 at 19:51

  A może wreszcie czas zacząć mówić głośno jakie plemienne sily wykorzystują feminizm i środowiska dewiacyjne dla rozbijania normalnych europejskich rodzin i planowej depopulacji Europejczyków.

 3. Ahmad Silverstein

  29 stycznia 2017 at 05:25

  my sources

 4. Elva Schoene

  29 stycznia 2017 at 05:28

  cialis info

 5. Irwin Luczynski

  29 stycznia 2017 at 05:30

  Mclaren Auto Body

 6. Lucie Debo

  29 stycznia 2017 at 05:36

  jobs hanover pa

 7. Ricardo Marolda

  29 stycznia 2017 at 10:07

  pulsera de gomitas

 8. Carmen Harkley

  29 stycznia 2017 at 10:36

  izmir escort bayan

 9. Freddie Nikirk

  29 stycznia 2017 at 10:37

  New Jersey online casinos

 10. Antoni

  29 stycznia 2017 at 20:00

  Popisują sie niektorzy jakimiś hasełkami obcojeycznymi. Meritum sprawy to postawienia chociazby pol tezy I jej obrona w merytoryczny sposob. Rzeczywiscie niektore dziewczyny sa bardzo ambitni. Na ten przyklad jedna z Corel mojej bratanki jest na trzekcim kierunku studiow po zakonczenia dwoch poprzednich. Stac ja na to, Zatem chwala ambicje, zas miernoty wyjda I tak juz Maja. Amen.

 11. fanatics coupon

  6 lutego 2017 at 06:14

  This article offers clear idea in favor of the new people of blogging, that in fact how to do running a blog.

 12. beige fascinator hat

  21 lutego 2017 at 13:05

  Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 13. navy feather fascinator

  9 marca 2017 at 11:45

  You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart. „We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.” by Bern Williams.

 14. online clothing sales

  12 marca 2017 at 07:50

  Hi, just needed to mention, I loved this weblog post. It was helpful. Keep on posting! Also check out my world wide web blog; ครีมหน้าขาว

 15. Samual Fehr

  13 marca 2017 at 18:56

  sometimes i have a hard time choosing laptop accessories, there are just so many options to choose from,,

 16. top cam sites

  17 marca 2017 at 14:57

  I got good info from your blog

 17. best shoe store online

  18 marca 2017 at 09:14

  Hi, just wished to mention, I appreciated this website submit. It was useful. Keep on posting! Also visit my internet website; ครีมหน้าขาว

 18. Would you be interested in exchanging links?

 19. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 20. lilac fascinator veil

  21 marca 2017 at 13:27

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 21. silver and fuchsia fascinator

  24 marca 2017 at 02:31

  you’re actually a good webmaster. The site loading pace is incredible. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you have performed a excellent job in this subject!

 22. womens shoe stores

  27 marca 2017 at 08:46

  Hey, you used to create magnificent, but the last couple of posts have been kinda dull… I miss your great writings. Past many posts are just a minor bit out of track! come on!

 23. Charolette Jannsen

  4 kwietnia 2017 at 09:52

  shoes online free shipping

 24. laptop disposal

  9 kwietnia 2017 at 22:36

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

 25. Darcel Namsaly

  21 kwietnia 2017 at 15:15

  ladies shoes for sale

 26. Myrna Adolph

  23 kwietnia 2017 at 15:39

  shop clothes online

 27. Garth Cavalaris

  23 kwietnia 2017 at 18:50

  Me parece maravilloso estar leyendo este tema de una forma tan fácil. Es muy agradable y fácil de entender!

 28. Claud Jessup

  25 kwietnia 2017 at 03:49

  online shopping boots

 29. Odis Colli

  8 maja 2017 at 12:49

  best shoe sites

 30. Jeffie Scordo

  9 maja 2017 at 07:15

  online shoes for sale

 31. Shalanda Schmeckpeper

  10 maja 2017 at 19:12

  online shopping sites for shoes

 32. Ahmad Ramsuer

  11 maja 2017 at 23:34

  fashion boots online

 33. Coy

  15 maja 2017 at 22:48

  Muchas gracias de verdad por escribir sobre este tópico tan importante. Para mí ha sido muy enriquecedor.

 34. Lavon Malo

  18 maja 2017 at 05:05

  shoes for women online cheap

 35. cream and black fascinator

  26 maja 2017 at 16:35

  I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 36. mens cheap shoes online

  9 czerwca 2017 at 03:27

  Some can offer you money, while there are also other people that can offer you goods.|There is continuity of function even without power. 1 of the most well-liked is the Goal Credit Card. Now family members shopping experienced moved to heaven.

 37. recycle lead acid batteries newbury

  19 czerwca 2017 at 11:19

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for! „He who spares the wicked injures the good.” by Seneca.

 38. WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

 39. how to get pr in singapore

  20 lipca 2017 at 01:01

  I like this post. Thanks.

 40. porno cerdas

  20 lipca 2017 at 03:00

  La gran mayoría de las modelos xxx tienen una sala de Camchat sin coste, muchas de los cuales

 41. Donte Nishikawa

  21 lipca 2017 at 00:59

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 42. cheap online shoes

  22 lipca 2017 at 23:08

  So you can buy what ever you require on-line.|Even although the prices are stored at a reduced degree, the high quality of these products is 2nd to none. Before buy discount shoes, you must require to lookup on running footwear. How can you miss Christian Louboutin on-line store!|They also have 3 blackout t-shirt designs size 3XL that you can select from.

 43. apply pr

  23 lipca 2017 at 23:02

  Good posts!

 44. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 45. Property local small business

  29 lipca 2017 at 21:25

  I appreciate, result in I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 46. pink facinators

  30 lipca 2017 at 01:26

  I¡¦ll immediately grasp your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 47. very nice post, i certainly love this website, keep on it

 48. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 49. Myron

  10 sierpnia 2017 at 06:08

  This appears attention-grabbing. I’d which includes towards get upgrades through e mail you should.

 50. Amateur Sports Team online small business

  13 sierpnia 2017 at 22:05

  You can definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 51. twerking

  14 sierpnia 2017 at 18:20

  Will is inspired by it and introduces a new assignment: Twerk.|The girls are told they do not have to take part but whoever wins will get a date with the boy of their decision.|She’s appeared in a number of music videos for artists like, Ludacris ,

 52. twerking

  15 sierpnia 2017 at 10:54

  Travis Porter and Sage The Gemini can be heard on the TWERK station at Pandora.|Following releasing very first booty shaking music video handful of months back Siise is back with one more 2mins+ twerk music video.|No matter whether or not it really is part of a globally-recognized fitness

 53. twerking

  15 sierpnia 2017 at 12:27

  this signifies up and down).|Our Instructors have been busy finding out the AUSSIE TWERK way and becoming Aussie Twerk Qualified Instructors….

 54. twerking

  15 sierpnia 2017 at 13:58

  by a lot of as strip clubs”.|To twerk tougher push tougher, push your hips backwards and forwards harder (by backwards and forwards,

 55. twerking

  15 sierpnia 2017 at 15:30

  as girls wearing those hats that are created to look like animal heads: not at all.|A wish to rebel against such a buttoned-up ethos leaves the white girl desperate for an identity

 56. twerking

  15 sierpnia 2017 at 17:03

  Wiz Khalifa and Nicki Minaj In 2012, She released her 1st single, Fame”.|We watched intensely in the mirror to see whether we could imitate Diamond’s impressive twerking method, then looked at each

 57. twerking

  16 sierpnia 2017 at 04:16

  this implies up and down).|Our Instructors have been busy learning the AUSSIE TWERK way and becoming Aussie Twerk Qualified Instructors….

 58. twerking

  16 sierpnia 2017 at 08:19

  as girls wearing those hats that are made to appear like animal heads: not at all.|A wish to rebel against such a buttoned-up ethos leaves the white girl desperate for an identity

 59. twerking

  16 sierpnia 2017 at 09:27

  It appears like one particular of the guys could deal with one skinny girl twerking but when the other came it was too a lot for him.

 60. twerking

  16 sierpnia 2017 at 10:30

  Wiz Khalifa and Nicki Minaj In 2012, She released her first single, Fame”.|We watched intensely in the mirror to see regardless of whether we could imitate Diamond’s impressive twerking technique, then looked at every

 61. new business adviser

  19 sierpnia 2017 at 06:58

  Oh my goodness! A amazing article. Really useful info.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra