Felieton

Najwyższy czas się obudzić, zanim zniszczą nam dzieci!!!

Portal Prawy.pl został zaatakowany za opublikowanie artykułu „PiS przeznaczył 9 mln zł na seksedukatorów w szkołach!!!”. Tradycyjnie oberwało nam się za to, że nie wierzymy w dobre intencje rządu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie edukacji seksualnej dzieci. Otóż nie tylko że nie wierzymy, ale mamy dowody na to, że jest dokładnie odwrotnie niż usiłują przekonywać co poniektórzy politycy wspomnianej formacji.

Ministerstwo Zdrowia przeforsowało projekt podniesienia świadomości prokreacyjnej wśród młodzieży w ramach dodatkowych zajęć, których wdrożenie nie było konsultowane ani z rodzicami, ani z nauczycielami WDŻ, ani też z dyrektorami szkół i resortem MEN. Nie zyskało również szerokiej akceptacji społecznej.

Już same wyjaśnienia dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać podmioty uprawnione do składania ofert w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji Celu Operacyjnego 6: „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” budzą poważne zaniepokojenie. Oto w punkcie 3 bowiem czytamy: „Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego”. Jakich aspektów? Nie doprecyzowano. W kolejnych punktach, jako obowiązki takiego podmiotu wymieniono: „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach” oraz „Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego”. Warto nadmienić, że nie powiedziano nic na temat kontentu owych spotkań edukacyjnych, czy informacji, jakie zamieszczane będą na wspomnianym portalu internetowym (pamiętajmy, że aborcja, pigułki wczesnoporonne i środki antykoncepcyjne są w Polsce dopuszczalne, zatem w takim programie siłą rzeczy się znajdą).

Wszystko znajduje jednak wyjaśnienie w dalszej lekturze dokumentu: „Jak zostało wskazane w treści ogłoszeń – oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015, poz. 1916), tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817)”. I dalej: „W związku z licznymi pytaniami o doprecyzowanie jakie podmioty, nie będące organizacjami pozarządowymi, mogą przystąpić do konkursów, o numerach: NPZ.CO6_2_1_a_2017, NPZ.CO6_2_1_b_2017, NPZ.CO6_2_2_2017, NPZ.CO6_3_2017, NPZ.CO6_2_3b_2017 i NPZ.CO6_2_4_2017, uprzejmie informujemy iż są to podmioty, których: cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, przy czym przedmiot działalności jest rozumiany również jako doświadczenie w realizacji działań z zakresu zdrowia publicznego”. Oznacza to, że nie wykluczono z konkursu podmiotów promujących aborcję, środki wczesnoporonne i antykoncepcyjne, będących jednocześnie podmiotami prowadzącymi seksualizację dzieci.

Zresztą nic w tym dziwnego. Warto przypomnieć o tak usilnie promowanych i forsowanych przez PiS celach zrównoważonego rozwoju, w których jednym z kluczowych punktów jest wezwanie do „edukacji” w obszarze „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”, tak ostro, wręcz agresywnie promowane przez międzynarodowe organizacje, w tym m.in. WHO i ONZ.

Przypomnijmy, jak wyglądają „Standardy edukacji seksualnej w Europie” forsowane przez Światową Organizację Zdrowia. Oto jakie „przedmioty” postuluje „wykładać” dzieciom:

 • Dzieci w wieku 0-4 powinny nauczyć się „zadowolenia i przyjemności z dotykania własnego ciała”, „wczesnodziecięcej masturbacji” oraz „prawa do odkrywania własnych tożsamości płciowych”;
 • Dzieci w wieku 4 – 6 powinny uczyć się o „związkach jednopłciowych” oraz „szacunku dla innych norm odnośnie do seksualności”;
 • Dzieci w wieku 9-12 lat mają znać „różnice między kulturową tożsamością płciową a płcią biologiczną”, „prawa seksualne” zdefiniowane przez aborcyjnego giganta, zbrodniczej Federacji Planned Parenthood;
 • Dzieci powyżej 15 roku życia mają uczyć się „akceptacji i uwielbienia dla różnic seksualnych”, „pogwałcania praw seksualnych” i „prawa do aborcji”.

Program ten ma zostać wprowadzony – zgodnie z założeniami międzynarodowych organizacji – do 2030 roku i nikogo nie interesuje, że zagraża on prawidłowemu rozwojowi dziecka: fizycznemu, psychologicznemu, intelektualnemu i duchowemu.

Dokładnie to – śmiem twierdzić – ma zamiar po cichu wprowadzić rząd Prawa i Sprawiedliwości i nie jestem w mojej opinii odosobniona. Jedyne, co może mnie przekonać, że jest inaczej to:

 • Wypowiedzenie przez PiS konwencji antyprzemocowej, w której znalazł się zarówno genderyzm, jak i tzw. prawa reprodukcyjne;
 • Usunięcie z Art. 5 Konstytucji RP treści: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” wspomnianego zrównoważonego rozwoju;
 • Potępienie celów zrównoważonego rozwoju jako destrukcyjnych i uderzających w rodzinę;
 • Penalizacja seksualizacji dzieci i wychowywania do aborcji;
 • Jednoznaczne odcięcie się od wytycznych ONZ i WHO we wspomnianym zakresie;
 • Przeprowadzenie intensywnej, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na temat zgubnych skutków ulegania lewackim ideologiom;
 • Wprowadzenie bezwzględnego zakazu zabijania dzieci poczętych.

  Tego oczekiwałabym od polityków, którzy utożsamiają się z katolicyzmem. Problem jednak w tym, że z katolicyzmem utożsamiają się oni jedynie przed wyborami, w rzeczywistości zaś są zatwardziałymi socjalistami o lewicowych inklinacjach.

  Artykuł, który wzbudził tak wiele kontrowersji jest dostępny na stronie: http://prawy.pl/46383-pis-przeznaczyl-9-mln-zl-na-seksedukatorow-w-szkolach/

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

68 komentarzy

68 Komentarzy

 1. Henryk

  22 lutego 2017 at 21:04

  Zgadzam się całkowicie z Autorką tekstu!

 2. panMarek

  22 lutego 2017 at 21:14

  Wyrazy uznania i podziękowania dla pani Anna Wiejak.
  A seks-edukatorów i ich mocodawców to bić i słuchać czy żyją – jak mawiała moja Babcia.

 3. LSED

  22 lutego 2017 at 21:15

  W dobre intencje komunistycznej sekty PiS nie wierzą tylko „ruscy agenci” 😉 A przecież I sekretarz sekty to prawdziwy ludzki Pan: a to ratuje drzewka przed wycinką, a to ratuje dzieci z zespołem downa przed porodem…

 4. m

  22 lutego 2017 at 21:29

  Wszyscy mylą chyba seksedukację z promowaniem seksu. Jeśli nie będzie seksedukacji w szkole, to będzie na podwórku, w internecie. Nie wiem, co lepsze?

 5. MJE

  22 lutego 2017 at 22:30

  Do m! Dziecko, nie nauczyłeś się czytać ze zrozumieniem.

 6. Maciek

  22 lutego 2017 at 23:28

  Do MJE Tutaj pewnie przydałoby się takie pojecie z kodeksu drogowego tzn. „ograniczone zaufanie”

 7. Leszek1

  23 lutego 2017 at 02:13

  Dziekuje za wartosciowy artykul Poruszyla Pani istotny temat, bo „taka bedzie Polska jak jej mlodzierzy chowanie”. Jednak nie spodziewam sie jakiejkolwiek pozytywnej reakcji ze strony Rzadu, a wlasciwie Prezesa, bo on rzadzi krajem, latwo rezygnujac nawet z pozorow niezaleznosci. Polityka niektorych ministrow, kierowanych osobiscie przez niego, moze doprowadzic do usuniecia Polski z mapy swiata. A posiada niebywala szanse, by wyprowadzic Polske z kryzysu idac sladem Wegier. Anglia sie wyzwala, Francja tez to zrobi. Grupa Wyszehradzka az piszczy, by Polska przyjela zdecydowane przywodctwo. I co? I nic. Prezes jest za stary i za malostkowy. To nie jest typ charyzmatycznego przywodcy, ktory potrafi prowadzic polityke zgodna z interesem kraju.

 8. Soroka

  23 lutego 2017 at 12:52

  Idiotyzm Polaków (większości)jest nie do przezwyciężenia! Po prostu ręce opadają!
  Ludzie z księżmi na czele (vide ks. Pawlukiewicz w Gościu) operują zakłamanymi słowami i bredzą jak pijacy w amoku! Nie wiedzą co to jest seks, co to jest religia, a o znaczeniu Dekalogu, to już nawet nie wspomnę.
  Gdyby się jeden z drugim zastanowił, jak te jego brednie wyglądałyby w rzeczywistości i do czego by prowadziły, to może by im coś zaświtało.
  Obecnie w szkołach panuje wyznanie materialistyczne, a religia jest tam tylko na wyśmiech I jeszcze materialiści szczekają, że w szkołach rządzi Kościół. Umożliwia im to zakłamanie słowa „religia”, głównie za przyczyną duchownych katolickich, bo nie wiedzą co to jest religia.
  Religia jest to światopogląd, wg którego każdy człowiek kształtuje swoje życie, z tego światopoglądu wynika cel życia, a każdy światopogląd jest logicznym następstwem wyznawanej wiary (wiedzy nikt nie posiada), co było przyczyną i źródłem powstania świata materialnego. Praktykowanie religii polega na życiu wg zasad wyznawanej religii, a nie tak jak bredzą księża i różni dewoci, że praktykowanie katolicyzmu polega na chodzeniu do kościoła i modleniu się. Dla katolika praktykowaniem religii jest życie wg Dekalogu, a dla materialisty (dzięki powszechnemu zidioceniu materializm nie jest uznawany za religię)praktykowanie religii, to wszelkie używanie świata, bo materialiści wierzą, że świat materialny powstał samoistnie bez przyczyny i nie ma innego świata, w związku z czym po śmierci nie ma nic, a więc hulaj duszo piekła nie ma.
  W normalnym państwie szkoły powinny być wyznaniowe, a katolickie dzieci powinny być przygotowywane do życia nie tylko w rodzinie, bo nie wszyscy je założą.
  Seks, to jest kopulacja dla przyjemności i zabawy, a takiej kategorii w katolicyzmie nie ma!!!

  • Paweł

   23 lutego 2017 at 17:23

   „Seks, to jest kopulacja dla przyjemności i zabawy, a takiej kategorii w katolicyzmie nie ma!!!”

   Cóż, smutne życie katolika. Zero przyjemności i zabawy. Uważaj co mówisz, bo ktoś po tych słowach może przejść na Islam. I trudno mu się dziwić..

   • Soroka

    23 lutego 2017 at 19:58

    Tak się wydaje materialistom, bo nie wiedzą co to jest szczęśliwość, której katolicy zażywają w małżeństwie, jeżeli nie dają się wciągnąć w nieczystość i cudzołóstwo.
    Gdyby Kościół nauczało małżeństwie i dzieci wychowywał do małżeństwa, to materialiści baliby się nawet dzióba otwierać na ten temat, bo dookoła żyliby ludzie uszczęśliwieni w małżeństwach. No ale cóż w Kościele już zapomniano co znaczy Szóste Przykazanie Boże.
    Materialiści nie są w stanie zrozumieć co to jest szczęśliwość, bo są egoistami i uprawiają różne seksy z różnymi rzeczami, a jeżeli z człowiekiem, to też z rzeczą, bo drugi człowiek dla materialisty, to też rzecz.
    A więc seks można i z kretowiną, byle ona rajcuje seksanta.

    • Paweł

     24 lutego 2017 at 17:16

     Myślę, że małżeństwa są szczęśliwsze, gdy kościółek się do nich nie miesza. Żeby o czymś mówić trzeba mieć pojęcie. Ksiądz, czy biskup żyjący w celibacie może mówić co najwyżej o nowym samochodzie, a nie o współżyciu w rodzinie. Prawosławie jest jednak zdecydowanie bardziej wiarygodne.

     • Soroka

      24 lutego 2017 at 19:34

      Gdybyś wiedział, to nie musiałbyś myśleć!

     • Paweł

      26 lutego 2017 at 13:44

      @Soroka

      Ile rodzin tyle zdań na ten temat. Z doświadczenia wiem, że nikt nie traktuje poważnie kościółka pod względem życia w rodzinie. Nie będąc lekarzem nie będę pouczał pielęgniarki jak ma wykonywać swoje obowiązki.

 9. Soroka

  23 lutego 2017 at 12:56

  Mam coraz większe wrażenie, że duchowni katoliccy są do cna ogłupiali, albo zawładnęła nimi masoneria.
  Koniec świata jest już bliski. Najbardziej jest mi żal dzieci. Boże! Jak one są niszczone pod każdym względem!

 10. Oren Rodricks

  23 lutego 2017 at 21:47

  iphone 5 unlock

 11. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 12. Would you be interested in exchanging links?

 13. айфел парфюм бг

  12 marca 2017 at 07:52

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 14. ladies boots online

  14 marca 2017 at 00:36

  Extremely very good website submit. I completely enjoy this site. Keep creating!

 15. pale pink hats and fascinators

  23 marca 2017 at 16:55

  I simply could not go away your site before suggesting that I extremely loved the usual information an individual supply on your guests? Is going to be again incessantly to check up on new posts

 16. Horace Mouldin

  24 marca 2017 at 17:21

  i’m fond of using vending machines because you can instantly get a drink or a snack..

 17. kids footwear online

  24 marca 2017 at 23:58

  Hi, just needed to mention, I loved this website submit. It was valuable. Keep on posting! Also check out my net site; ครีมหน้าขาว

 18. shoes for women

  29 marca 2017 at 01:55

  Hey, you utilized to create magnificent, but the final few posts have been kinda boring… I miss your wonderful writings. Past several posts are just a minor bit out of track! come on!

 19. robot patissier pas cher conforama

  17 kwietnia 2017 at 20:48

  Pour qu’il ne reste pas définitivement au fond du placard, votre robot
  ménager doit être choisi soigneusement
  en fonction de vos habitudes et de vos besoins.

 20. ads.sprintrade.com

  18 kwietnia 2017 at 10:15

  Highly energetic article, I liked that bit. Will there be
  a part 2?

 21. Hi, i feel that i saw you visited my site thus i came to “go back the favor”.I’m attempting to find issues to improve my website!I guess its ok to make use of some of your concepts!!

 22. Shelby

  22 maja 2017 at 21:36

  Me gusta mucho tu post! Está bien redactado y los contenidos son fáciles de entender… seguiré las publicaciones de esta web porque están buenísimas!

 23. Wellness

  1 czerwca 2017 at 21:16

  ok i get it.

 24. Escort Ticino

  6 czerwca 2017 at 20:04

  Awesome post. It’s so good to see someone taking the time to share this information

 25. Freddy

  14 czerwca 2017 at 05:07

  Me parece maravilloso estar leyendo este tema de una forma tan fácil. Es muy agradable y fácil de entender!

 26. Restaurant in San Jose

  14 czerwca 2017 at 17:36

  I think I might disagree with some of your analysis. Are the figures solid?

 27. mens shoes

  18 czerwca 2017 at 00:47

  Some can provide you money, whilst there are also other people that can offer you items.|There is continuity of function even without power. 1 of the most well-liked is the Goal Credit score Card. Now family members shopping experienced moved to heaven.

 28. recycle battery recycling newbury

  18 czerwca 2017 at 15:04

  I dugg some of you post as I cogitated they were extremely helpful very helpful

 29. Pingback: 4cyn5et4m5t94c5t9m4vn54cx65

 30. very nice post, i certainly love this website, keep on it

 31. You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 32. The Midway

  26 czerwca 2017 at 04:47

  Your resources are well developed.

 33. Rodolfo Fairy

  29 czerwca 2017 at 14:33

  It seems like a single of the guys could manage one particular skinny girl twerking but when the other came it was as well a lot for him.

 34. Pingback: دانلود شهرزاد قسمت دوازدهم فصل دوم

 35. Pingback: قیمت پنجره

 36. Pingback: دانلود قسمت ششم فصل دوم شهرزاد

 37. Pingback: دانلود قسمت 10 شهرزاد دوم

 38. Pingback: دانلود قسمت دوازدهم عاشقانه

 39. Pingback: دانلود قسمت 17 عاشقانه

 40. Pingback: Karter Foxx

 41. You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 42. Pingback: عاشقانه

 43. Pingback: دانلود قسمت اول شهرزاد دوم

 44. Pingback: دانلود قسمت سوم شهرزاد دوم

 45. Pingback: دانلود قسمت یازدهم شهرزاد دوم

 46. Pingback: how to bypass windows 7 password

 47. Pingback: videos porno

 48. Kenneth Portrum

  17 lipca 2017 at 21:22

  You should participate in a contest for one of the best blogs on the web. I will advocate this website!

 49. Pingback: taylormade m1 australia

 50. Pingback: porno gratis

 51. Pingback: porno gratis

 52. Pingback: videos porno

 53. Pingback: videos porno

 54. Pingback: porno gratis

 55. Pingback: videos porno

 56. Pingback: videos porno

 57. Pingback: porno gratis

 58. ChasBiarge

  20 lipca 2017 at 08:10

  Birth Control With Out A Perscription cialis online Legally Finasteride Amex Accepted

 59. KennHitthype

  20 lipca 2017 at 09:51

  Buy Mifepristone And Misoprostol Uk buy cialis Cephalexin Price

 60. Pingback: پنجره دوجداره وین تک

 61. KelChalkhic

  21 lipca 2017 at 08:28

  Indocin For Sale buy viagra Viagra Frome India

 62. Pingback: دانلود قسمت هفده عاشقانه

 63. Pingback: Facial Spa Services Lazy Lake

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra