Felieton

Najwyższy czas się obudzić, zanim zniszczą nam dzieci!!!

Portal Prawy.pl został zaatakowany za opublikowanie artykułu „PiS przeznaczył 9 mln zł na seksedukatorów w szkołach!!!”. Tradycyjnie oberwało nam się za to, że nie wierzymy w dobre intencje rządu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie edukacji seksualnej dzieci. Otóż nie tylko że nie wierzymy, ale mamy dowody na to, że jest dokładnie odwrotnie niż usiłują przekonywać co poniektórzy politycy wspomnianej formacji.

Ministerstwo Zdrowia przeforsowało projekt podniesienia świadomości prokreacyjnej wśród młodzieży w ramach dodatkowych zajęć, których wdrożenie nie było konsultowane ani z rodzicami, ani z nauczycielami WDŻ, ani też z dyrektorami szkół i resortem MEN. Nie zyskało również szerokiej akceptacji społecznej.

Już same wyjaśnienia dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać podmioty uprawnione do składania ofert w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji Celu Operacyjnego 6: „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” budzą poważne zaniepokojenie. Oto w punkcie 3 bowiem czytamy: „Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego”. Jakich aspektów? Nie doprecyzowano. W kolejnych punktach, jako obowiązki takiego podmiotu wymieniono: „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach” oraz „Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego”. Warto nadmienić, że nie powiedziano nic na temat kontentu owych spotkań edukacyjnych, czy informacji, jakie zamieszczane będą na wspomnianym portalu internetowym (pamiętajmy, że aborcja, pigułki wczesnoporonne i środki antykoncepcyjne są w Polsce dopuszczalne, zatem w takim programie siłą rzeczy się znajdą).

Wszystko znajduje jednak wyjaśnienie w dalszej lekturze dokumentu: „Jak zostało wskazane w treści ogłoszeń – oferentami mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015, poz. 1916), tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817)”. I dalej: „W związku z licznymi pytaniami o doprecyzowanie jakie podmioty, nie będące organizacjami pozarządowymi, mogą przystąpić do konkursów, o numerach: NPZ.CO6_2_1_a_2017, NPZ.CO6_2_1_b_2017, NPZ.CO6_2_2_2017, NPZ.CO6_3_2017, NPZ.CO6_2_3b_2017 i NPZ.CO6_2_4_2017, uprzejmie informujemy iż są to podmioty, których: cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, przy czym przedmiot działalności jest rozumiany również jako doświadczenie w realizacji działań z zakresu zdrowia publicznego”. Oznacza to, że nie wykluczono z konkursu podmiotów promujących aborcję, środki wczesnoporonne i antykoncepcyjne, będących jednocześnie podmiotami prowadzącymi seksualizację dzieci.

Zresztą nic w tym dziwnego. Warto przypomnieć o tak usilnie promowanych i forsowanych przez PiS celach zrównoważonego rozwoju, w których jednym z kluczowych punktów jest wezwanie do „edukacji” w obszarze „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”, tak ostro, wręcz agresywnie promowane przez międzynarodowe organizacje, w tym m.in. WHO i ONZ.

Przypomnijmy, jak wyglądają „Standardy edukacji seksualnej w Europie” forsowane przez Światową Organizację Zdrowia. Oto jakie „przedmioty” postuluje „wykładać” dzieciom:

 • Dzieci w wieku 0-4 powinny nauczyć się „zadowolenia i przyjemności z dotykania własnego ciała”, „wczesnodziecięcej masturbacji” oraz „prawa do odkrywania własnych tożsamości płciowych”;
 • Dzieci w wieku 4 – 6 powinny uczyć się o „związkach jednopłciowych” oraz „szacunku dla innych norm odnośnie do seksualności”;
 • Dzieci w wieku 9-12 lat mają znać „różnice między kulturową tożsamością płciową a płcią biologiczną”, „prawa seksualne” zdefiniowane przez aborcyjnego giganta, zbrodniczej Federacji Planned Parenthood;
 • Dzieci powyżej 15 roku życia mają uczyć się „akceptacji i uwielbienia dla różnic seksualnych”, „pogwałcania praw seksualnych” i „prawa do aborcji”.

Program ten ma zostać wprowadzony – zgodnie z założeniami międzynarodowych organizacji – do 2030 roku i nikogo nie interesuje, że zagraża on prawidłowemu rozwojowi dziecka: fizycznemu, psychologicznemu, intelektualnemu i duchowemu.

Dokładnie to – śmiem twierdzić – ma zamiar po cichu wprowadzić rząd Prawa i Sprawiedliwości i nie jestem w mojej opinii odosobniona. Jedyne, co może mnie przekonać, że jest inaczej to:

 • Wypowiedzenie przez PiS konwencji antyprzemocowej, w której znalazł się zarówno genderyzm, jak i tzw. prawa reprodukcyjne;
 • Usunięcie z Art. 5 Konstytucji RP treści: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” wspomnianego zrównoważonego rozwoju;
 • Potępienie celów zrównoważonego rozwoju jako destrukcyjnych i uderzających w rodzinę;
 • Penalizacja seksualizacji dzieci i wychowywania do aborcji;
 • Jednoznaczne odcięcie się od wytycznych ONZ i WHO we wspomnianym zakresie;
 • Przeprowadzenie intensywnej, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na temat zgubnych skutków ulegania lewackim ideologiom;
 • Wprowadzenie bezwzględnego zakazu zabijania dzieci poczętych.

  Tego oczekiwałabym od polityków, którzy utożsamiają się z katolicyzmem. Problem jednak w tym, że z katolicyzmem utożsamiają się oni jedynie przed wyborami, w rzeczywistości zaś są zatwardziałymi socjalistami o lewicowych inklinacjach.

  Artykuł, który wzbudził tak wiele kontrowersji jest dostępny na stronie: http://prawy.pl/46383-pis-przeznaczyl-9-mln-zl-na-seksedukatorow-w-szkolach/

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

112 komentarzy

112 Komentarzy

 1. Henryk

  22 lutego 2017 at 21:04

  Zgadzam się całkowicie z Autorką tekstu!

 2. panMarek

  22 lutego 2017 at 21:14

  Wyrazy uznania i podziękowania dla pani Anna Wiejak.
  A seks-edukatorów i ich mocodawców to bić i słuchać czy żyją – jak mawiała moja Babcia.

 3. LSED

  22 lutego 2017 at 21:15

  W dobre intencje komunistycznej sekty PiS nie wierzą tylko „ruscy agenci” 😉 A przecież I sekretarz sekty to prawdziwy ludzki Pan: a to ratuje drzewka przed wycinką, a to ratuje dzieci z zespołem downa przed porodem…

 4. m

  22 lutego 2017 at 21:29

  Wszyscy mylą chyba seksedukację z promowaniem seksu. Jeśli nie będzie seksedukacji w szkole, to będzie na podwórku, w internecie. Nie wiem, co lepsze?

 5. MJE

  22 lutego 2017 at 22:30

  Do m! Dziecko, nie nauczyłeś się czytać ze zrozumieniem.

 6. Maciek

  22 lutego 2017 at 23:28

  Do MJE Tutaj pewnie przydałoby się takie pojecie z kodeksu drogowego tzn. „ograniczone zaufanie”

 7. Leszek1

  23 lutego 2017 at 02:13

  Dziekuje za wartosciowy artykul Poruszyla Pani istotny temat, bo „taka bedzie Polska jak jej mlodzierzy chowanie”. Jednak nie spodziewam sie jakiejkolwiek pozytywnej reakcji ze strony Rzadu, a wlasciwie Prezesa, bo on rzadzi krajem, latwo rezygnujac nawet z pozorow niezaleznosci. Polityka niektorych ministrow, kierowanych osobiscie przez niego, moze doprowadzic do usuniecia Polski z mapy swiata. A posiada niebywala szanse, by wyprowadzic Polske z kryzysu idac sladem Wegier. Anglia sie wyzwala, Francja tez to zrobi. Grupa Wyszehradzka az piszczy, by Polska przyjela zdecydowane przywodctwo. I co? I nic. Prezes jest za stary i za malostkowy. To nie jest typ charyzmatycznego przywodcy, ktory potrafi prowadzic polityke zgodna z interesem kraju.

 8. Soroka

  23 lutego 2017 at 12:52

  Idiotyzm Polaków (większości)jest nie do przezwyciężenia! Po prostu ręce opadają!
  Ludzie z księżmi na czele (vide ks. Pawlukiewicz w Gościu) operują zakłamanymi słowami i bredzą jak pijacy w amoku! Nie wiedzą co to jest seks, co to jest religia, a o znaczeniu Dekalogu, to już nawet nie wspomnę.
  Gdyby się jeden z drugim zastanowił, jak te jego brednie wyglądałyby w rzeczywistości i do czego by prowadziły, to może by im coś zaświtało.
  Obecnie w szkołach panuje wyznanie materialistyczne, a religia jest tam tylko na wyśmiech I jeszcze materialiści szczekają, że w szkołach rządzi Kościół. Umożliwia im to zakłamanie słowa „religia”, głównie za przyczyną duchownych katolickich, bo nie wiedzą co to jest religia.
  Religia jest to światopogląd, wg którego każdy człowiek kształtuje swoje życie, z tego światopoglądu wynika cel życia, a każdy światopogląd jest logicznym następstwem wyznawanej wiary (wiedzy nikt nie posiada), co było przyczyną i źródłem powstania świata materialnego. Praktykowanie religii polega na życiu wg zasad wyznawanej religii, a nie tak jak bredzą księża i różni dewoci, że praktykowanie katolicyzmu polega na chodzeniu do kościoła i modleniu się. Dla katolika praktykowaniem religii jest życie wg Dekalogu, a dla materialisty (dzięki powszechnemu zidioceniu materializm nie jest uznawany za religię)praktykowanie religii, to wszelkie używanie świata, bo materialiści wierzą, że świat materialny powstał samoistnie bez przyczyny i nie ma innego świata, w związku z czym po śmierci nie ma nic, a więc hulaj duszo piekła nie ma.
  W normalnym państwie szkoły powinny być wyznaniowe, a katolickie dzieci powinny być przygotowywane do życia nie tylko w rodzinie, bo nie wszyscy je założą.
  Seks, to jest kopulacja dla przyjemności i zabawy, a takiej kategorii w katolicyzmie nie ma!!!

  • Paweł

   23 lutego 2017 at 17:23

   „Seks, to jest kopulacja dla przyjemności i zabawy, a takiej kategorii w katolicyzmie nie ma!!!”

   Cóż, smutne życie katolika. Zero przyjemności i zabawy. Uważaj co mówisz, bo ktoś po tych słowach może przejść na Islam. I trudno mu się dziwić..

   • Soroka

    23 lutego 2017 at 19:58

    Tak się wydaje materialistom, bo nie wiedzą co to jest szczęśliwość, której katolicy zażywają w małżeństwie, jeżeli nie dają się wciągnąć w nieczystość i cudzołóstwo.
    Gdyby Kościół nauczało małżeństwie i dzieci wychowywał do małżeństwa, to materialiści baliby się nawet dzióba otwierać na ten temat, bo dookoła żyliby ludzie uszczęśliwieni w małżeństwach. No ale cóż w Kościele już zapomniano co znaczy Szóste Przykazanie Boże.
    Materialiści nie są w stanie zrozumieć co to jest szczęśliwość, bo są egoistami i uprawiają różne seksy z różnymi rzeczami, a jeżeli z człowiekiem, to też z rzeczą, bo drugi człowiek dla materialisty, to też rzecz.
    A więc seks można i z kretowiną, byle ona rajcuje seksanta.

    • Paweł

     24 lutego 2017 at 17:16

     Myślę, że małżeństwa są szczęśliwsze, gdy kościółek się do nich nie miesza. Żeby o czymś mówić trzeba mieć pojęcie. Ksiądz, czy biskup żyjący w celibacie może mówić co najwyżej o nowym samochodzie, a nie o współżyciu w rodzinie. Prawosławie jest jednak zdecydowanie bardziej wiarygodne.

     • Soroka

      24 lutego 2017 at 19:34

      Gdybyś wiedział, to nie musiałbyś myśleć!

     • Paweł

      26 lutego 2017 at 13:44

      @Soroka

      Ile rodzin tyle zdań na ten temat. Z doświadczenia wiem, że nikt nie traktuje poważnie kościółka pod względem życia w rodzinie. Nie będąc lekarzem nie będę pouczał pielęgniarki jak ma wykonywać swoje obowiązki.

 9. Soroka

  23 lutego 2017 at 12:56

  Mam coraz większe wrażenie, że duchowni katoliccy są do cna ogłupiali, albo zawładnęła nimi masoneria.
  Koniec świata jest już bliski. Najbardziej jest mi żal dzieci. Boże! Jak one są niszczone pod każdym względem!

 10. Oren Rodricks

  23 lutego 2017 at 21:47

  iphone 5 unlock

 11. Colton Hodson

  24 lutego 2017 at 17:45

  Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style.CosmosEntertainment

 12. Clare

  25 lutego 2017 at 00:56

  I am glad to be one of several visitants on this great web site (:, regards for posting.EBestWebHost

 13. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 14. Casey Hartfiel

  25 lutego 2017 at 04:28

  Well I really enjoyed reading it. This information offered by you is very practical for good planning.

 15. eebest8 fiverr

  2 marca 2017 at 21:46

  „Major thankies for the article.Really looking forward to read more. Great.”

 16. love anal

  4 marca 2017 at 15:54

  87LEt8 Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article.

 17. Dietary Management Qatar

  4 marca 2017 at 17:37

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 18. Would you be interested in exchanging links?

 19. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 20. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 21. Komatsu Bucket teeth

  9 marca 2017 at 08:23

  I loved your post.Really thank you! Really Cool.

 22. designer shoes

  10 marca 2017 at 19:29

  I adore studying by means of an article that can make guys and girls feel. Also, thanks for enabling for me to comment!

 23. айфел парфюм бг

  12 marca 2017 at 07:52

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 24. ladies boots online

  14 marca 2017 at 00:36

  Extremely very good website submit. I completely enjoy this site. Keep creating!

 25. Fermina Abrell

  14 marca 2017 at 17:07

  Hello there, You’ve performed a fantastic job. I’ll definitely digg it and in my view suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this website.

 26. sandal shoes online

  15 marca 2017 at 19:45

  Really good site publish. I totally value this site. Keep writing!

 27. shop shoes online for cheap

  17 marca 2017 at 22:17

  Hey, you employed to write magnificent, but the final handful of posts have been kinda dull… I miss your great writings. Past numerous posts are just a tiny bit out of track! come on!

 28. Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 29. айфел парфюм

  21 marca 2017 at 10:38

  I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 30. Wedding

  23 marca 2017 at 03:15

  Among me and my husband we have owned excess MP3 players about the yrs than I can rely, such as Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the very last few years I have solved down toward one line of players. Why? Simply because I was pleased toward find how well-designed and entertaining in direction of hire the underappreciated (and extensively mocked) Zunes are.

 31. pale pink hats and fascinators

  23 marca 2017 at 16:55

  I simply could not go away your site before suggesting that I extremely loved the usual information an individual supply on your guests? Is going to be again incessantly to check up on new posts

 32. Horace Mouldin

  24 marca 2017 at 17:21

  i’m fond of using vending machines because you can instantly get a drink or a snack..

 33. kids footwear online

  24 marca 2017 at 23:58

  Hi, just needed to mention, I loved this website submit. It was valuable. Keep on posting! Also check out my net site; ครีมหน้าขาว

 34. Tamil Songs download

  25 marca 2017 at 08:40

  wow, awesome article post.Really looking forward to read more. Great.

 35. Best Writing Jobs

  25 marca 2017 at 10:32

  Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Great.

 36. where to buy boots

  26 marca 2017 at 22:00

  Really excellent weblog post. I totally enjoy this internet site. Keep creating!

 37. Etta Bosche

  27 marca 2017 at 10:39

  biz Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!GoBizAp

 38. shoes for women

  29 marca 2017 at 01:55

  Hey, you utilized to create magnificent, but the final few posts have been kinda boring… I miss your wonderful writings. Past several posts are just a minor bit out of track! come on!

 39. nike outlet

  29 marca 2017 at 11:22

  of course like your web-site however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth then again I will certainly come back again.

 40. laptop disposal

  2 kwietnia 2017 at 17:59

  I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again!

 41. relevant internet site

  2 kwietnia 2017 at 23:36

  Say, you got a nice article.Really looking forward to read more. Cool.

 42. bulk computer recycling

  5 kwietnia 2017 at 15:48

  Thanks for helping out, great information. „In case of dissension, never dare to judge till you’ve heard the other side.” by Euripides.

 43. sailing travel caribbean

  5 kwietnia 2017 at 21:23

  This is having a bit further more subjective, still I a lot prefer the Zune Marketplace. The interface is vibrant, incorporates additional flair, and some great features such as ‚Mixview’ that allow you instantly perspective identical albums, new music, or other end users similar towards what you’re listening in the direction of. Clicking on a single of individuals will middle on that merchandise, and one more fastened of „neighbors” will arrive into viewpoint, allowing for your self toward navigate close to researching by comparable artists, new music, or customers. Talking of buyers, the Zune „Social” is on top of that excellent enjoyment, permitting your self come across other folks with shared preferences and becoming buddies with them. Oneself then can hear in direction of a playlist made primarily based on an amalgamation of what all your buddies are listening in the direction of, which is in addition exciting. People apprehensive with privateness will be relieved to recognize you can protect against the community versus observing your personal listening behaviors if yourself therefore take.

 44. boating sports

  6 kwietnia 2017 at 08:35

  Zune and iPod: Highest These assess the Zune in direction of the Contact, but once observing how thin and remarkably lower and mild it is, I get it towards be a in its place special hybrid that combines features of both equally the Touch and the Nano. It’s Quite colourful and attractive OLED screen is marginally smaller sized than the touch screen, but the player itself feels Really a little bit scaled-down and lighter. It weighs concerning 2/3 as considerably, and is appreciably smaller within width and top, though currently being accurately a hair thicker.

 45. computer equipment recycling

  6 kwietnia 2017 at 10:22

  You are my aspiration , I possess few web logs and rarely run out from to brand.I think this web site contains some real great info for everyone. „Only the little people pay taxes.” by Leona Helmsly.

 46. how to pick powerball numbers

  8 kwietnia 2017 at 09:19

  This is one awesome blog article.Thanks Again. Really Great.

 47. computer recycling companies

  10 kwietnia 2017 at 04:09

  I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

 48. motuandpatlugames.com

  10 kwietnia 2017 at 21:43

  Enjoyed every bit of your blog. Really Great.

 49. see it here

  11 kwietnia 2017 at 16:50

  I just want to mention I am beginner to weblog and definitely enjoyed this web-site. Probably I’m going to bookmark your blog . You definitely have really good articles. With thanks for sharing with us your blog site.

 50. motupatlugameshd

  16 kwietnia 2017 at 00:13

  Very neat blog.Much thanks again. Great.

 51. server disposal

  16 kwietnia 2017 at 08:44

  But wanna comment that you have a very nice site, I the style it really stands out.

 52. hamptonbaylightinghd

  16 kwietnia 2017 at 09:29

  I value the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 53. wholesale nfl jerseys

  17 kwietnia 2017 at 12:46

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 54. robot patissier pas cher conforama

  17 kwietnia 2017 at 20:48

  Pour qu’il ne reste pas définitivement au fond du placard, votre robot
  ménager doit être choisi soigneusement
  en fonction de vos habitudes et de vos besoins.

 55. ads.sprintrade.com

  18 kwietnia 2017 at 10:15

  Highly energetic article, I liked that bit. Will there be
  a part 2?

 56. Stacey Blimka

  18 kwietnia 2017 at 21:22

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 57. Lee Sprengeler

  19 kwietnia 2017 at 00:40

  I must express appreciation to you just for bailing me out of this particular instance. Just after researching throughout the the web and finding opinions that were not pleasant, I believed my entire life was well over. Living devoid of the solutions to the issues you’ve solved through your good guideline is a critical case, and those which could have adversely affected my entire career if I had not encountered your site. Your own personal mastery and kindness in taking care of every part was useful. I am not sure what I would have done if I had not come across such a solution like this. It’s possible to now look ahead to my future. Thanks a lot very much for your skilled and amazing help. I will not hesitate to recommend your web sites to any individual who should have assistance about this problem.

 58. online dating web

  19 kwietnia 2017 at 14:40

  If you’re nevertheless on the fence: get your favourite earphones, mind down towards a Least complicated Invest in and inquire in direction of plug them into a Zune then an iPod and see which just one appears much better toward you, and which interface tends to make oneself smile further. Then you will notice which is instantly for on your own.

 59. Gus Kramer

  20 kwietnia 2017 at 09:34

  One other issue is that if you are in a scenario where you don’t have a cosigner then you may want to try to wear out all of your financing options. You can find many grants and other scholarships or grants that will provide you with finances to help with institution expenses. Thanks for the post.

 60. web hosting us and canada

  20 kwietnia 2017 at 23:28

  This is taking a bit added subjective, yet I significantly desire the Zune Sector. The interface is colorful, is made up of more aptitude, and some awesome capabilities including ‚Mixview’ that let your self all of a sudden watch very similar albums, tunes, or other users equivalent toward what you’re listening in direction of. Clicking upon one of those will middle upon that product or service, and a further preset of „neighbors” will arrive into perspective, permitting your self to navigate around researching by way of related artists, songs, or consumers. Speaking of buyers, the Zune „Social” is way too superior enjoyable, allowing for on your own locate many others with shared choices and getting to be good friends with them. On your own then can hear in direction of a playlist created centered on an amalgamation of what all your pals are listening to, which is far too fascinating. Those people apprehensive with privateness will be relieved to know yourself can stay away from the general public from viewing your particular person listening behaviors if by yourself so choose.

 61. online defensive driving course.

  21 kwietnia 2017 at 06:11

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Many thanks

 62. online defensive driving course.

  21 kwietnia 2017 at 07:37

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any person with some unique ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that’s needed on the web, someone with a little bit originality. useful job for bringing something new to the internet!

 63. Click Through to the Following Page

  21 kwietnia 2017 at 18:05

  It’s the best time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I have learn this submit and if I may just I desire to recommend you few attention-grabbing things or advice. Perhaps you could write next articles regarding this article. I desire to read more issues about it!

 64. See More Hints

  21 kwietnia 2017 at 18:46

  Appreciating the commitment you put into your site and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 65. motuandpatlugames.in

  22 kwietnia 2017 at 09:28

  Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 66. Visit This Site

  22 kwietnia 2017 at 22:39

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 67. Hi, i feel that i saw you visited my site thus i came to “go back the favor”.I’m attempting to find issues to improve my website!I guess its ok to make use of some of your concepts!!

 68. Check Out This Info

  23 kwietnia 2017 at 00:50

  Yet another issue is that video games are usually serious in nature with the most important focus on understanding rather than leisure. Although, there is an entertainment part to keep children engaged, every single game is frequently designed to improve a specific group of skills or programs, such as mathematics or research. Thanks for your article.

 69. айфел парфюм

  23 kwietnia 2017 at 12:58

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 70. pet friendly rentals travel

  23 kwietnia 2017 at 14:52

  Zune and iPod: Utmost men and women compare the Zune toward the Touch, but when viewing how skinny and astonishingly low and gentle it is, I try it in the direction of be a alternatively unique hybrid that combines properties of either the Contact and the Nano. It really is fairly vibrant and beautiful OLED show is a bit lesser than the contact screen, nevertheless the participant alone feels Very a bit scaled-down and lighter. It weighs regarding 2/3 as much, and is drastically lesser inside width and top, although currently being particularly a hair thicker.

 71. turquoise fascinator

  24 kwietnia 2017 at 10:02

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 72. computer equipment recycling

  24 kwietnia 2017 at 14:42

  Wonderful website. A lot of useful info here. I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks on your sweat!

 73. new films on netflix

  29 kwietnia 2017 at 16:48

  Thank you sharing these types of wonderful blogposts. In addition, the best travel along with medical insurance system can often reduce those problems that come with traveling abroad. Your medical emergency can soon become costly and that’s guaranteed to quickly set a financial burden on the family’s finances. Putting in place the suitable travel insurance package prior to setting off is worth the time and effort. Thanks

 74. Body Mechanic

  1 maja 2017 at 20:30

  I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 75. Honestly I am already impressed from this website, where you dudes try toaddress here figured out the solution after all here we go these details: https://sites.google.com/view/hospitalmanagementsoftware/home

 76. Oralia Devalcourt

  7 maja 2017 at 17:22

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 77. your personal

  8 maja 2017 at 07:22

  If you might be continue to on the fence: seize your most loved earphones, brain down in direction of a Least complicated Invest in and ask to plug them into a Zune then an iPod and view which just one sounds greater toward you, and which interface would make by yourself smile further. Then you are going to comprehend which is specifically for you.

 78. Jaclyn Engelhart

  9 maja 2017 at 07:44

  Thanks for this excellent article. One other thing is that many digital cameras arrive equipped with a new zoom lens that permits more or less of any scene to get included by means of ‚zooming’ in and out. These types of changes in the aim length usually are reflected inside viewfinder and on massive display screen at the back of the particular camera.

 79. mp4 porn

  9 maja 2017 at 12:03

  Enjoyed looking at this, very good stuff, appreciate it.TubeSync

 80. lucy ann

  9 maja 2017 at 18:12

  wTZEVD I will immediately seize your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 81. These days of austerity along with relative stress and anxiety about getting debt, most people balk contrary to the idea of making use of a credit card in order to make purchase of merchandise or pay for a vacation, preferring, instead to rely on this tried along with trusted technique of making transaction – raw cash. However, if you have the cash on hand to make the purchase completely, then, paradoxically, that is the best time just to be able to use the cards for several motives.

 82. find jobs

  10 maja 2017 at 09:59

  If you’re continue to upon the fence: seize your preferred earphones, brain down in direction of a Easiest Invest in and request toward plug them into a Zune then an iPod and see which one particular seems much better towards oneself, and which interface produces yourself smile excess. Then you can expect to understand which is instantly for oneself.

 83. kitchen electronics

  10 maja 2017 at 21:24

  If you are nonetheless on the fence: grab your most loved earphones, brain down in the direction of a Perfect Invest in and inquire in the direction of plug them into a Zune then an iPod and watch which one particular seems greater in direction of yourself, and which interface creates on your own smile far more. Then you are going to comprehend which is right for oneself.

 84. find art

  11 maja 2017 at 00:45

  The Zune concentrates on currently being a Moveable Media Player. Not a internet browser. Not a sport machine. Potentially in just the potential it’ll do even better inside all those areas, still for at this time it truly is a Terrific direction in the direction of arrange and hear toward your new music and films, and is devoid of peer inside that regard. The iPod’s pros are its web going to and apps. If all those strong extra persuasive, potentially it is your simplest determination.

 85. navy blue headband fascinator

  11 maja 2017 at 12:03

  Thanks for any other great article. Where else may just anybody get that kind of information in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the search for such information.

 86. gambling online

  11 maja 2017 at 20:27

  This is getting a bit even more subjective, however I substantially want the Zune Current market. The interface is colorful, is made up of extra flair, and some neat characteristics which include ‚Mixview’ that allow for oneself abruptly view identical albums, music, or other people identical in the direction of what you are listening to. Clicking upon one of all those will centre on that products, and a different mounted of „neighbors” will appear into belief, letting yourself to navigate above looking into via comparable artists, music, or customers. Chatting of users, the Zune „Social” is on top of that suitable entertaining, letting you obtain other individuals with shared choices and getting good friends with them. Oneself then can hear in the direction of a playlist designed based on an amalgamation of what all your good friends are listening in the direction of, which is also interesting. Those apprehensive with privateness will be relieved towards notice oneself can avert the general public in opposition to seeing your specific listening practices if on your own thus come to a decision.

 87. Tamesha Kanahele

  11 maja 2017 at 20:51

  Thanks for the posting. My partner and i have continually seen that many people are needing to lose weight because they wish to appear slim along with attractive. Having said that, they do not often realize that there are additional benefits just for losing weight in addition. Doctors declare that overweight people are afflicted with a variety of illnesses that can be directly attributed to the excess weight. The great news is that people that are overweight along with suffering from numerous diseases can reduce the severity of their illnesses by losing weight. It is easy to see a continuous but noticeable improvement with health whenever even a slight amount of fat reduction is attained.

 88. personal product services

  12 maja 2017 at 12:05

  Fingers down, Apple’s app retailer wins via a mile. It really is a significant range of all types of programs vs a rather unhappy selection of a handful for Zune. Microsoft contains plans, in particular inside the realm of online games, nonetheless I’m not absolutely sure I would have to have in the direction of guess upon the future if this portion is considerable in the direction of by yourself. The iPod is a a great deal better selection within just that circumstance.

 89. business service

  12 maja 2017 at 12:32

  Arms down, Apple’s application shop wins by means of a mile. It can be a substantial preference of all forms of applications vs a in its place sad choice of a handful for Zune. Microsoft includes plans, particularly in just the realm of online games, but I’m not positive I’d need towards bet upon the potential if this section is critical in the direction of your self. The iPod is a much improved preference in just that situation.

 90. military guns

  13 maja 2017 at 10:10

  Zune and iPod: Optimum people in america review the Zune to the Contact, nevertheless following observing how thin and remarkably little and light it is, I choose it toward be a really distinctive hybrid that brings together characteristics of both the Contact and the Nano. It truly is exceptionally colorful and stunning OLED display screen is a little bit lesser than the contact screen, nonetheless the player alone feels rather a little bit scaled-down and lighter. It weighs with regards to 2/3 as considerably, and is significantly scaled-down inside of width and top, though being particularly a hair thicker.

 91. women dating

  14 maja 2017 at 05:33

  The new Zune browser is remarkably Wonderful, nevertheless not as very good as the iPod’s. It works well, but is not as prompt as Safari, and contains a clunkier interface. If by yourself sometimes system on having the internet browser that is not an issue, still if you are creating toward browse the world wide web alot from your PMP then the iPod’s bigger display and greater browser could be essential.

 92. make books

  14 maja 2017 at 19:40

  If you happen to be nonetheless on the fence: seize your favored earphones, thoughts down towards a Great Obtain and ask in direction of plug them into a Zune then an iPod and see which a single seems much better in direction of oneself, and which interface tends to make oneself smile further more. Then you may know which is instantly for by yourself.

 93. online games

  16 maja 2017 at 03:52

  In between me and my spouse we have owned more MP3 gamers over the years than I can count, which include Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and many others. But, the closing couple a long time I have resolved down towards one particular line of gamers. Why? Because I was delighted towards examine how well-designed and pleasurable toward use the underappreciated (and greatly mocked) Zunes are.

 94. Shelby

  22 maja 2017 at 21:36

  Me gusta mucho tu post! Está bien redactado y los contenidos son fáciles de entender… seguiré las publicaciones de esta web porque están buenísimas!

 95. Spencer Seang

  23 maja 2017 at 15:04

  For latestnewestmost recentmost up-to-datehottest newsinformation you have to visitgo to seepay a visitpay a quick visit internetwebworld wide webworld-wide-webthe web and on internetwebworld-wide-webthe web I found this websiteweb sitesiteweb page as a bestmost excellentfinest websiteweb sitesiteweb page for latestnewestmost recentmost up-to-datehottest updates.

 96. Evia Hagey

  25 maja 2017 at 11:02

  hi!,I really like your writing very a lot! proportion we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL? I require an expert in this house to resolve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to see you.

 97. Edison Mullenax

  25 maja 2017 at 19:01

  I visitgo to seepay a visitpay a quick visit everydaydailyeach dayday-to-dayevery day somea few websitessitesweb sitesweb pagesblogs and blogswebsitesinformation sitessites to read articlespostsarticles or reviewscontent, butexcepthowever this blogweblogwebpagewebsiteweb site providesoffersgivespresents qualityfeature based articlespostscontentwriting.

 98. pumps shoes

  26 maja 2017 at 17:22

  Have you at any time tried heading out of your house and strolling along the streets without sporting any footwear?|They achieve their objective by organizing revenue and discount schemes. But that does not permit you to wear your comfort footwear everywhere. Finding a fantastic, comfy pair of shoes is like discovering a new friend.|You can wear them with dresses like shorts or skirts which make you look really cool. They are anti-slippery and can help you stroll comfortably in most places as well slippery. You don’t have to squander gasoline and battle the crowds.|Here is how I have learned to offer with this conundrum. There are several sites that promote footwear from this company at unbelievable costs. They attain their objective by arranging sales and discount schemes.|The sole is however an additional feature that should be highlighted in these shoes. With active daily schedules, individuals hardly get time to visit a shop and get shoes for on their own.|In-in between measurements as well are beginning to be featured by retailers in their online catalogues.

 99. poker online uang asli

  27 maja 2017 at 06:00

  great problems completely, you only received a new readers. An amount Najwyższy czas się obudzić, zanim zniszczą nam dzieci!!! – Prawy.pl anyone advocate relating to your distribute that you created a couple of days previously? Any kind of certain?. poker online uang asli http://www.feraripoker.org/

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra