Historia

Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?

16 sierpnia 1920 r. w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski zdecydował o internowaniu tysięcy oficerów i żołnierzy pochodzenia żydowskiego w obozie w Jabłonnej. Środowiska żydowskie ubolewają, że żołnierze pochodzenia żydowskiego nie mogli obserwować rodzącej się niepodległości Polski. Ale, czy gen. Sosnkowski mógł postąpić inaczej?

Kiedy wojska bolszewickie podchodziły do Warszawy gen. Kazimierz Sosnkowski, obawiając się, iż żołnierze żydowskiego pochodzenia przejdą na stronę wroga wydał taki rozkaz:

„Ministerstwo Spraw Wojskowych — Oddział I Sztabu Licz. 13679 mob. Usunięcie żydów z D.O. Gen. Warszawy i formacji podległych wprost M. S. Wojsk. W związku z mnożącymi się ciągle wypadkami, świadczącymi o szkodliwej działalności elementu żydowskiego, zarządza M. S. Wojsk, co następuje: 1. Dla D. O. Gen. Warszawa. 2. Dla wszystkich Oddziałów szt. M. S. Wojsk, i Dep. M.S.W. z poszczególnymi, w drodze tych Oddz. szt. i Dow. wprost M. S. Wojsk., podlegającymi formacjami, zakładami, instytucjami itd. ad 1. D. O. Gen. Warszawa usunie ze wszystkich mu podległych formacji, stacjonowanych w Warszawie, Modlinie, Jabłonnie i Zegrzu, żydów szeregowych, pozostawiając w tych formacjach tylko 5% tego żywiołu. D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych żydów, tworząc z takowych po wydzieleniu rzemieślników, oddziały robotnicze. Oddziały te powinny być formowane na sposób kompanii robotniczych o maksymalnej sile 250 szeregowych na kompanię. Na każdą taką kompanię robotniczą wyznaczy:; D.O. Gen. Warszawa 1 oficera, 5 podoficerów, 10 szeregowych wyznań chrześcijańskich. W razie zapotrzebowania oficerów niezdolnych do służby frontowej zwróci się D. O. Gen. Warszawa z zapotrzebowaniem takowych do Oddz. I Sztabu M. S. Wojsk. Po sformowaniu wymienionych kompanii robotniczych, wyda M. S. Wojsk, dalsze zarządzenia, co do numeracji i gdzie wymienione kompanie zużytkowane zostaną. Przeprowadzenie tego rozkazu należy niezwłocznie wykonać, licząc się z obecną sytuacją. O wycofaniu z formacji żydów zamelduje D. O. Gen. Warszawa do M. S. Wojsk. Oddz. I Sztabu do dnia 12. VIII. 1920 r. ad 2. Wszystkie oddziały szt. M. S. Wojsk., jak również i Departamenty usuną do 5% z podległych im (wprost M. S. Wojsk.) formacji, zakładów, instytucji itd. szeregowych żydów, oddając takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa, które ich wcieli do tworzących się robotniczych komp. Zaznacza się przy tym, że w samych biurach i kancelariach poszczególnych oddz. szt. i Departamentów, należy wszystkich żydów szeregowych usunąć. Zatrzymanie żydów w biurach lub innych instytucjach pod pretekstem, że takowi są niezbędni lub politycznie pewni, tym samym zakazuje się. Wyeliminowanie żydów i oddanie takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa winno być bezwarunkowo z dniem 12. VIII. 1920 r. skończone. Wykonanie tego rozkazu zamelduje D. O. K. Gen. Warszawa Oddziałowi I Dep. M. S. Wojsk., zawiadamiając o wykonaniu Oddz. X. Sztabu M. S. Wojsk. Otrzymują: Woj. Gub. Warszawy, D.O. Gen. Warszawa, Biuro Prezydialne, Kancelaria Wiceministra, Wszystkie Oddz. Sztabu M. S. Wojsk., Wszystkie Dep. M. S. Wojsk., Dep. dla spraw Morskich, Dow. m. Warszawy, N. Dow. W. P. Prich Płk. Szt. Gen. Szef Oddziału I.”

Lata doświadczeń współegzystowania ludności polskiej i żydowskiej nie mogły pozostać w niepamięci, w szczególności zaś sposób, w jaki Żydzi, współpracujący z zaborcami, traktowali Polaków w okresie zaborów. Pamięć o tym, jak w 1772 r. Żydzi przyjaźnie witali zaborców oraz jak walczyli o stworzenie Judeopolonii w okresie wyłaniania się niepodległej Polski po I wojnie światowej była w świadomości dowódców wojskowych wciąż żywa. Znane też były inklinacje ludności żydowskiej do bolszewizmu. Nic zatem dziwnego, że w kluczowym dla losów bitwy momencie dowództwo Wojska Polskiego chciało mieć pod komendą jedynie pewnych ludzi.

O tym, jak trafna okazała się ocena sytuacji dokonana przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, świadczą późniejsze komunikaty Naczelnego Dowództwa:

„Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski: Wczorajsze walki o Lidę były uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadził wielkie siły, starannie przygotował się do obrony i umocnił ważniejsze obiekty. Piechota nasza musiała kilkakrotnie łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród ciężkich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczyszczał miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy”.

Dodać tu należy, że kiedy wymieniony 41 pp. opuścił ze względów taktycznych czasowo Lidę, to Żydzi z okien i z dachów strzelali do polskich żołnierzy, oblewali ich wrzątkiem i rzucali kamieniami. Dokonywali też na polskich żołnierzach masakr.

Już 19 sierpnia 1920 r „w Siedlcach wzięto do niewoli ochotniczy oddział żydowski, rekrutujący się z miejscowych żydów komunistów”. Z kolei komunikat z dnia 21 sierpnia 1920 r. brzmiał:

„Front środkowy… W walkach pod Dubienką, gdzie odrzuciliśmy nieprzyjaciela za Bug, odznaczył się porucznik Danielak z 11 pp., który samorzutnie, nie czekając na nadejście swej kompanii, z 8 żołnierzami zaatakował linię nieprzyjacielską, biorąc 20 jeńców do niewoli. Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy z Włodawy”.

Na podstawie tych komunikatów widać wyraźnie, że Polacy nie tylko, że musieli uporać się z bolszewicką nawałą, ale również z wrogiem wewnętrznym, komunizującymi środowiskami żydowskimi. Z Żydami przyszło Polakom walczyć również w Białymstoku.

Komunikat z 24 sierpnia 1920 r. stwierdza: „Front północny… Przy zdobyciu Łomży wzięto 2.000 jeńców, 9 dział, 22 karabiny maszynowe i bardzo duży materiał wojenny.

Po zajęciu przez 1-szą dywizję Legionów w dniu 22 bm. rano Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie”.

Żydzi spiskowali z bolszewikami na długo przed Bitwą Warszawską

Raport Dowódcy 5p. Ułanów do Szefa Sztabu Generalnego nie pozostawia złudzeń:

„Dnia 21 czerwca 1920 na odcinku IV Batalionu 106 pp. na Słuczy 3 żołnierze, żydzi przyłapani zostali na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdradzić nas i wspólnie przełamać front. Batalion ten miał w swym składzie 130 żołnierzy żydów. Dwóch żydów z wyroku Sądu Doraźnego, zostało rozstrzelanych, trzeci ułaskawiony”. „Dnia 26 czerwca również silnie zażydzony I Batalion 106 pp. bronił przyczółka mostowego w Hulsku. Trzykrotnie odważni semici uciekali z okopów i trzykrotnie ułani 5 pułku zapędzali ich płazem szabli na miejsce. W trakcie tego żyd, sierżant 106 pp. zabił dwoma kulami wachmistrza 3 szwadronu Pilcha, który zapędzał go na miejsce. Wynikiem tego boju było nowe przełamanie naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dnia 3 sierpnia 1920 r. Budionnyj skoncentrował się naprzeciwko Ostroga, bronionego przez oddziały 106 pp., do którego powróciła tymczasem większość żydów — dezerterów. Dnia czwartego o świcie garnizon Ostroga bez strzału, nie napierany przez bolszewików, panicznie wycofał się z miasta. Bolszewicy mimo trudnej przeprawy, przeszli Horyń i wyruszyli na Zdołbunowo”. „Z faktów przytoczonych wypływa, że przepełniony żydami 106 pp. służył ulubionym punktem ataku dla Budionnego i dwukrotnie odegrał fatalną rolę bezpośredniej przyczyny przełamania naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dane powyższe są w Armii naszej powszechnie znane i szeroko omawiane wśród żołnierzy. Oburzenie ich jest tak wielkie, że dalsze pozostawienie żydów w składzie Armii jest wykluczone. Nasuwa się konieczność niezwłocznego wydzielenia ich z pułków na froncie, inaczej mogą zajść krwawe ekscesy. Wartość bojowa na takim odżydzeniu może tylko zyskać”.

Ministerstwo Spraw Wojskowych nie miało zatem wyjścia. Od tego zależał los bitwy, a za nią całej Rzeczpospolitej i Europy. Żydzi pogodzić się z nią nie mogli. Rozdmuchano ją do rangi ogólnoświatowego skandalu, natomiast sam obóz w Jabłonnie przedstawiano jako rodzaj „obozu koncentracyjnego, w którym miano rzekomo znęcać się nad Żydami.

Nie jest wykluczone, że decyzja gen. Kazimierza Sosnkowskiego walnie przyczyniła się do zwycięstwa Polaków w wojnie z bolszewikami. Nietrudno bowiem byłoby sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w newralgicznym momencie bitwy Żydzi przeszli na bolszewicką stronę.

 

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

119 komentarzy

119 Komentarzy

 1. Pankrac

  15 sierpnia 2017 at 14:29

  To samo dziś. Dopóki nie usunie się żydów z szabes gojów z polityki, nie ma mowy o wolnej Polsce.

  • ss-20

   15 sierpnia 2017 at 17:34

   Kaczyńskiego i Dudy z jego Esterka.

   • bum

    18 sierpnia 2017 at 13:44

    wolisz tych z PO, Nowoczesnej,Sld i Psl?

    • Paweł

     19 sierpnia 2017 at 09:45

     @bum

     Sam sobie wybieraj między dżumą a cholerą. My nie chcemy żadnych parchów.

     • Tadeusz Muszyński

      9 września 2017 at 11:21

      Żydów można pokonać ale Polakom nie chce się uczyć, pokonać można wiedzą. Łatwiej jest zabić żyda, tak głosił Hitler i wyszedł też przez komin.

  • gazetawarszawska.com

   16 sierpnia 2017 at 20:02

   Jarosław Kaczyński PIS i żydzi.

 2. Slawomir Tomasz Roch

  15 sierpnia 2017 at 14:38

  Przytoczone tu fakty sa druzgocace dla zydpwskiej spolecznosci! Decyzja gen. Kazimierza Sosnkowskiego w swietle tych szokujacych i b. wazacych meldunkow z frontu byla absolutnie konieczna i sluszna. Nie ma takze najmniejszej watpliwosci, ze poparcie wsrod Zydow komunistycznych zapedow w Europie, w tym w Polsce, bylo dosc duze, jesli nie powszechne! To sa fakty z wielu opracowan!

  • Tadeusz Muszyński

   9 września 2017 at 11:24

   Zapewne to zasługa bezimiennego GOŚCIA. Wielkość Wodza jest jego mądrością w doborze ludzi.

 3. abc

  15 sierpnia 2017 at 15:35

  Dzisiaj pozycja Żydów umocniła się tyle, że byłoby to nie do pomyślenia.
  A nawiasem mówiąc, gdyby u nas w 1989 zrobić podobnie to obecnie Polska wyglądałaby zupełnie inaczej.

 4. wiesscar

  15 sierpnia 2017 at 16:02

  podobnie bylo jak wojska Bizancjum starly sie z wojskami muzulmanskimi w Syrii, w wojskach Bizancjum bylo duzo Arabow ktorzy przeszli na strone wojsk muzulmanskich i Bizancjum przegralo bitwe i potem upadlo a Konstantynopol muzulmanie nazwali Istambulem,

 5. Codreanu

  15 sierpnia 2017 at 16:17

  Świetny artykuł! Sosnkowski nie był żadnym endekiem, a wiedział co robić!

  • LSED

   16 sierpnia 2017 at 00:55

   Miał żonę z endeckiego domu, a że był pantoflarzem… 🙂

   • Grze

    20 sierpnia 2017 at 19:48

    Czyli generał był rasistą:-)

 6. Soroka

  15 sierpnia 2017 at 16:31

  Dzisiaj wojsko należałoby oczyścić z ruskiej swołoczy, bo na pewno siedzi jej tam dużo i tylko czeka na sygnał do wbicia noża w plecy.
  Dlatego kukułczakom tak nie podobają się WOT tworzone przez Macierewicza, bo tam się prawie wszyscy znają i trudno się tam ruskiej swołoczy wcisnąć, ale i tak będzie trzeba uważać.
  Bardzo niebezpieczne jest też przyjmowanie Ukraińców, bo między nimi może być dużo ruskich zielonych ludzików. Najlepiej puszczać ich dalej na zachód.

 7. PolishPolackski

  15 sierpnia 2017 at 16:41

  Koszerne gnidy zawsze Polskę zdradzały.

  Za nasze dobre serce i uratowanie tych skurweli od zagłady.

  Tfu!

 8. Kicia

  15 sierpnia 2017 at 16:41

  Świetny artykuł. Trochę o tym wiedziałam, ale nie tyle. Dzięki autorowi !

 9. Marian

  15 sierpnia 2017 at 19:24

  W ogóle o tym nie wiedziałem.
  Szkoda, że nie zrobiono czegoś takiego w 1939 r., a jeszcze lepiej przed zamachem majowym piłsudskiego w 1926 r.

 10. Izabella Gnat

  15 sierpnia 2017 at 19:43

  Trudno się dziwić. Rewolucja bolszewicka była rewolucją żydowską. Żydzi witali bolszewików jako swoje wojsko. Potem była powtórka w 1939 r.

  • Robert B.

   15 sierpnia 2017 at 20:55

   Ile to zginęło gojów w wyniku tej żydowskiej rewolucji? Wystarczy chwilka namysłu, by powiązać ten fakt z holokaustem. Dostali pięknym za nadobne.

  • Paweł

   17 sierpnia 2017 at 11:54

   A. Kahan w charkowskim „Komuniście”. (Kurjer Warszawski, Nr 141 z r. 1920).

   „Można rzec bez przesady, że wielka rewolucja rosyjska jest to dzieło żydów. Żydzi nietylko jej dokonali, ale dziś sprawa sowietów jest w pewnym ręku żydów. Dopóki dowództwo czerwonej armji jest w ręku Trockiego, możemy być spokojni. Prawda, że żydzi nie służą w armii jako prości żołnierze, jednakże w komitetach, w radach delegatów, jako komisarze. Żydzi odważnie i bez lęku prowadzą masy proletarjatu do zwycięstwa. Nie napróżno przy wyborach do władz sowieckich żydzi zwyciężają, nie napróżno proletarjat rosyjski wybrał na wodza i kierownika żyda Lwa Trockiego”.

 11. Art

  15 sierpnia 2017 at 20:42

 12. Art

  15 sierpnia 2017 at 20:44

  Ciekawe,czy por.Pogonowski był z tej samej rodziny co prof.Pogonowski,który niedawno zmarł na Florydzie?Czy ktoś wie?

  • WK

   19 sierpnia 2017 at 06:45

   Był z tej samej.

 13. Robert B.

  15 sierpnia 2017 at 20:49

  Nie inaczej było z żydostwem w Niemczech. Też chcieli witać „komunistów”, czyli żydostwo. Ale zostali uprzedzeni i uderzono w nich, odpowiedziano pięknym za nadobne. Oto wielka tajemnica holokaustu…

 14. jok

  15 sierpnia 2017 at 20:53

  Dobrze to przypominać, ale artykuł moim zdaniem – nieco chaotyczny i używający narzuconej nowomowy.

  a) wydaje mi się, że opis powinien zawierać datę pierwszego rozkazu – o redukcji w szeregach liczby Żydów. Z pewnością jest to ileś dni przed 12 sierpnia 1920. W tym rozkazie stwierdzono:
  „D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych żydów, tworząc z takowych po wydzieleniu rzemieślników, oddziały robotnicze”.
  Prócz żołnierzy „z pochodzeniem” wycofanych z oddziałów, to pojawili się pewnie w jakiejś liczbie – nie wiadomo z jakich pobudek i z jakimi motywacjami – ochotnicy ży-wskiego pochodzenia.
  Rozkaz z 16 sierpnia, powołujący ów punkt zborny (acz nie wiem jakich słów ożyto w tym że rozkazie z 16 sierpnia) jest po prostu konsekwencją, wykonaniem czynności zapowiedzianych we wcześniejszym rozkazie.

  b) skoro wcześniejszy rozkaz mówił o oddziałach roboczych, o punkcie zbornym, to dlaczego używać sformułowań o obozie internowanych? Bo tak sobie „twierdzi” wikipeduia?
  Wpis w wikipedii opiera się o takie „wiarygodne” żródła: „polski słownik judaistyczny” oraz – „racjonalista” (czyli mniej więcej: udający strasznych ateistów, wielbiciele narracji szowinistycznie proży-wskiej – tak ich widzę)tu już z użyciem sformułowań „polski obóz koncentracyjny”.

  Sytuacja: ludzie przyjęci do wojska/pod jurysdykcję wojskową, ale nie wydano im zapewnię mundurów. Nie było przepustek, nie było możliwości „rozmyślenia się” dla ochotników. Ostra dyscyplina wojskowa, jak to w tamtych latach. To nie jest „intrnowanie”, tak zaczynali też inni rekruci, Zapewne jednak tych – jako element niepewny i nieprzeznaczony do uzbrojenia, szczególnie w obliczy bolszewików pod Warszawą – pilnowano bardziej, ale to zapewne wszystko

 15. Robert B.

  15 sierpnia 2017 at 21:37

  A wy (mówię do naiwnego odłamu Polaków) się przed nimi, kurwa, jeszcze tłumaczcie, żeście ich raaaatoooowaaaaliiii… Udowadniajcie, że wystarczająco ofiarnie. Ciekawe, kiedy żydostwo będzie się w takim układzie tłumaczyć ze swoich zbrodni…

 16. Janusz

  15 sierpnia 2017 at 21:59

  Cała prawda całą dobę. Jak świat światem, żyd nie będzie Polakowi bratem.

 17. Marek

  16 sierpnia 2017 at 01:10

  Wypadki w Jedwabnem mają to samo podłoże – współpracę żydów z komunistami przeciwko Polakom i partyzantce polskiej. Podczas ekshumacji wykopano fragmenty pomnika Lenina (Stalina?), który również potrzaskany wrzucili Niemcy do stodoły.

 18. abc

  16 sierpnia 2017 at 05:05

  W 1920 roku dla wszystkich było jasne co to za rewolucja i kto tym steruje.
  W podobnym tonie pisali też wówczas polscy biskupi w swojej odezwie:

  „Bolszewizm idzie na podbój świata.
  Rasa, która nim kieruje (…), gnana odwieczną żądzą imperialistyczną, zmierza do ostatecznego podboju narodów (…).
  Ci, którzy są sterownikami bolszewizmu, noszą w swej krwi odwieczną nienawiść ku Chrystusowi.
  Bolszewizm jest żywym wcieleniem się i ujawnieniem na ziemi ducha antychrysta.”

  Dzisiaj niestety wie o tym już tylko garstka, a większość jest święcie przekonana, że komunizm wymyślili Rosjanie.

  • Robert B.

   16 sierpnia 2017 at 09:38

   Ale Niemcy wiedzieli, kto za tym stoi. Dlatego zapłacili Żydom pięknym za nadobne. Oto geneza świętego, bo żydowskiego, holokaustu. O kpinę zakrawa fakt, że naród największych zbrodniarzy jest przez wielu uważany za naród-ofiarę.

   • Paweł

    17 sierpnia 2017 at 11:58

    Wczoraj rozmawiałem z pewną Panią, której żydówka kiedyś powiedziała, że to co miało spotkać Polaków (holocaust) spotkało żydów. Wniosek zdaje się być prosty: żydostwo planowało holocaust na Polakach, ale trochę im nie wyszło.

  • Robert B.

   16 sierpnia 2017 at 09:40

   I dodam jeszcze, że ta „rasa” robi teraz dokładnie to samo. Skoro robi dokładnie to samo, to i spotka ich to samo. Takie są prawa przyczynowo-skutkowe.

 19. Soplica

  16 sierpnia 2017 at 11:18

  Tego nie wiedziałem i wiele też z tego można wyciągnąć wniosków.

 20. Paweł

  16 sierpnia 2017 at 16:23

  W tytule jest poważny błąd! Otóż żydostwa było mnóstwo, ale po stronie wroga. W zasadzie była to wojna polsko – żydowska, w której żydostwo poniosło sromotną klęskę. Zdaje się, że Bóg ich opuścił, albo po prostu nie stoi po stronie plemienia żmijowego.

  A. Kahan w charkowskim „Komuniście”. (Kurjer Warszawski, Nr 141 z r. 1920).

  „Można rzec bez przesady, że wielka rewolucja rosyjska jest to dzieło żydów. Żydzi nietylko jej dokonali, ale dziś sprawa sowietów jest w pewnym ręku żydów. Dopóki dowództwo czerwonej armji jest w ręku Trockiego, możemy być spokojni. Prawda, że żydzi nie służą w armii jako prości żołnierze, jednakże w komitetach, w radach delegatów, jako komisarze. Żydzi odważnie i bez lęku prowadzą masy proletarjatu do zwycięstwa. Nie napróżno przy wyborach do władz sowieckich żydzi zwyciężają, nie napróżno proletarjat rosyjski wybrał na wodza i kierownika żyda Lwa Trockiego”.

  Graetz. „Rewolucja jest gwiazdą Judy”.

  Bolszewizm jest wytworem żydowskim i dąży do opanowania świata przez żydów. W listopadzie 191 r. Lenin, Trockij, Radek-Sobelsohn i Cziczerin opracowali plan niszczenia obcych państw, zastosowawszy metodę zupełnie panjudejską. Oto wyjątek:

  „1 a) Popieranie wszelkich zatargów narodowych, b) rozpalanie wszelkich ruchów, wywołujących zatargi międzynarodowe. Przy zastosowaniu tych środków, prowadzić niepokoje wewnętrzne, spory państwowe, silną agitację w sensie parji socjaldemokratycznej (!), polityki międzynarodówki; 2 a) wszyscy ludzie wpływowi powinni być skompromitowani, wszystko jedno jakiemi środkami; podżeganie do zamachów i buntów przeciwko rządowi; b) popieranie strajków powszechnych i częściowych, niszczenie maszyn, pieców; 3 a) dezorganizacja komunikacji: b) tamowanie dowozu zboża do miast, zalanie rynku fałszywemi banknotami; 4 a) zatargi pomiędzy żołnierzami a oficerami itd”.

 21. jok

  16 sierpnia 2017 at 19:30

  Przypomina mi się chwilowe – bo niezmienna jest tylko „miłość do Ż”, lizusowski filosem-zm, niezależny od tego kto „w kręgach rządowych i około-rządowych” – podlizywanie się Rosji oraz jakiś (symboliczny?) pogrzeb, tych co zginęli w 1920 r. z krzyżami prawosławnymi. A skąd grzebiący to wiedzieli? Może bardziej adekwatny byłby sierp i młot lub gwiazda pięcioramienna, jako symbol armii, której w której byli, a mogli byc ateistami, może półksiężyc, a może – last but not least – gwiazdę sześcioramienną?

 22. Danka

  17 sierpnia 2017 at 00:38

  Gdyby w 1989 r byly telkom.i net….

 23. Danka

  17 sierpnia 2017 at 00:45

  Dlaczego Radio Wolna Europa w 1989 r nie chciala przekazac alarmujacych apeli Grupy Roboczej NSZZ Solidarnosc / Gwiazda, Walentynowicz i dzialacze Komisji Krajowej Zwiazku/, ze z komunistami bez zadnej delegacji od wladz statutowych debatuja uzurpatorzy w sprawach Polski i Soidarnosci?

 24. Pingback: Jerzy Zięba: jak przywrócić władzę Narodowi Polskiemu… Konstytucja 1935 r. obowiązuje, władze mamy nielegalne i Niemcy nie wypłacą odszkodowań « Grypa666's Blog

 25. Mieczysław S .Kazimierzak

  18 sierpnia 2017 at 03:48

  Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI opisał : ŻYDOWSKĄ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANĄ STRATEGIĘ GRUPOWĄ.Jednym z narzędzi okazuje się być KULT HOLOCAUSTU mający na celu ograniczanie ocen krytycznych żydowskiego etnocentryzmu.
  Michael Jones opisał WPŁYW REWOLUCJONIZMU ŻYDOWSKIEGO NA HISTORIĘ ŚWIATA.

 26. Avicenniusz

  18 sierpnia 2017 at 13:40

  Bardzo ciekawy artykuł. Chętnie poznam jakieś szersze opracowania na ten temat, więc jeśli Autor mógłby się pochwalić bibliografią, to będę wdzięczny. Temat jest oczywiście politycznie niepoprawny, ale może jakieś ciekawe książki na ten temat są dostępne.

 27. piotr

  18 sierpnia 2017 at 19:04

  W JABŁONNIE a nie w Jabłonnej!!!!!

 28. Ania

  18 sierpnia 2017 at 21:00

  To przerażające jak Żydzi nienawidzili Polaków przez wieki i zdradzali.

  • Paweł

   19 sierpnia 2017 at 09:47

   Wszystko jest cały czas aktualne. Dlatego należy się ich pozbyć z Sejmu i życia publicznego. Rozliczyć i ukarać za wszystkie zbrodnie.

 29. Paweł

  19 sierpnia 2017 at 09:51

  „Pamięć o tym, jak w 1772 r. Żydzi przyjaźnie witali zaborców oraz jak walczyli o stworzenie Judeopolonii w okresie wyłaniania się niepodległej Polski po I wojnie światowej była w świadomości dowódców wojskowych wciąż żywa.”

  Należało wtedy ich wszystkich z Polski wyeliminować. Za to głupie zaniechanie płacimy do dzisiaj. Przeklęty, kto to cholerstwo wtedy bronił.

 30. Pingback: Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 31. technology adviser

  20 sierpnia 2017 at 05:36

  Thumbs up! I would like to say magnificent blog! Interesting content. Will you write more about this?

 32. Brea Weed

  25 sierpnia 2017 at 06:00

  I have added your page to my WordPress bookmarks Amazing blog. Reddit pros would agree with you. Keep it up! I have learned new things through your article.

 33. Jesse Grillo

  26 sierpnia 2017 at 07:38

  You appear to know a lot about this. Nice read.

 34. Pingback: Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?

 35. startup adviser

  29 sierpnia 2017 at 05:08

  Your pages has proven useful to me. You are absolutly a pro. Just wanted to say fantastic blogs! I shared this on Pinterest.

 36. Redondo Beach Marketing

  29 sierpnia 2017 at 22:22

  Hit me up! Interesting content.

 37. klioes vel pislamista

  30 sierpnia 2017 at 15:59

  Synagoga

  Synagoga Synagogą
  Szatana się stała,
  Odkąd Pan, gdy nadszedł drogą,
  Oliwka nie dała
  Owocu Jemu. Jest przeklęta!
  Uschła… Niech każdy to pamięta.

 38. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 21:46

  Wow, this piece of writing is good, my younger sister is
  analyzing these things, thus I am going to tell her.

 39. Lelio Vieira Carneiro Junior

  6 września 2017 at 08:09

  I really like reading through an article that will make people think.
  Also, many thanks for permitting me to comment!

 40. Katrice

  6 września 2017 at 13:10

  Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this piece of writing
  i thought i could also make comment due to this brilliant article.

 41. real estate school

  6 września 2017 at 17:13

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker
  who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch because I discovered it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk
  about this issue here on your internet site.

 42. thanglongtour.com

  7 września 2017 at 03:04

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back
  to your weblog? My website is in the very same niche as
  yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Thank
  you!

 43. interest fees

  7 września 2017 at 11:45

  Heya i am for the first time here. I found this board and
  I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back
  and aid others like you aided me.

 44. Martha

  7 września 2017 at 20:34

  Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog
  world but I’m trying to get started and set up my own. Do
  you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 45. business cards

  7 września 2017 at 22:07

  Very good article. I am dealing with many of these issues as well..

 46. garage doors

  8 września 2017 at 10:28

  I am really grateful to the owner of this site who has shared this impressive
  piece of writing at here.

 47. Lavina

  8 września 2017 at 10:40

  Hello I am so grateful I found your web site, I really found you by mistake, while I was researching on Aol for something
  else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a
  all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the moment but
  I have saved it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more, Please do keep up the
  excellent b.

 48. I absolutely love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you build this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and
  would like to learn where you got this from or just what the theme is called.

  Kudos!

 49. Sam

  9 września 2017 at 02:56

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough men and women are speaking intelligently
  about. I am very happy that I came across this in my hunt for something regarding this.

 50. Post writing is also a excitement, if you know afterward you can write or else it is complicated to write.

 51. problems start

  10 września 2017 at 14:07

  Very descriptive article, I enjoyed that a lot. Will there
  be a part 2?

 52. Howard

  11 września 2017 at 06:15

  May I simply just say what a comfort to uncover someone that truly understands what they are talking about on the
  internet. You actually realize how to bring an issue
  to light and make it important. More people really need to read this and understand this side of the story.

  I can’t believe you are not more popular since
  you definitely possess the gift.

 53. Alysa

  11 września 2017 at 12:37

  I know this web page gives quality based articles or reviews and extra
  information, is there any other website which provides these kinds of
  things in quality?

 54. compound interest

  12 września 2017 at 05:23

  You should take part in a contest for one of the most
  useful sites online. I most certainly will recommend this site!

 55. perkins loans allow

  12 września 2017 at 14:03

  This is a topic which is close to my heart… Many thanks!
  Exactly where are your contact details though?

 56. thanglongtour.com

  12 września 2017 at 19:14

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the
  same comment. Is there any way you can remove people from that service?

  Bless you!

 57. penny stocks

  12 września 2017 at 20:35

  I think everything said made a ton of sense.
  But, what about this? suppose you were to write a awesome title?
  I ain’t saying your content is not good., but what if you added a headline to maybe grab
  folk’s attention? I mean Bitwa Warszawska bez
  udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego
  – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?

  – Prawy.pl is a little vanilla. You ought to peek at
  Yahoo’s home page and note how they create news headlines
  to get people to click. You might try adding a video or a
  picture or two to get readers excited about what you’ve got to say.
  Just my opinion, it could make your website a little bit more interesting.

 58. professional garage door

  12 września 2017 at 20:49

  Excellent website. Lots of useful info here. I’m sending it
  to several friends ans also sharing in delicious.

  And obviously, thank you to your sweat!

 59. start up menu

  12 września 2017 at 21:13

  Yes! Finally something about available cheap stocks.

 60. real estate investing

  13 września 2017 at 01:09

  After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I
  receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method
  you are able to remove me from that service? Cheers!

 61. march of empires gold hack

  13 września 2017 at 02:02

  Great, this is what I was searching for in yahoo

 62. adbtc

  13 września 2017 at 09:15

  I like, will read more. Thanks!

 63. deep freeze enterprise 8.32

  13 września 2017 at 13:53

  Good, this is what I was looking for in bing

 64. Patty

  14 września 2017 at 15:47

  What’s up friends, its wonderful piece of
  writing about educationand completely defined, keep it up
  all the time.

 65. tourism keep

  15 września 2017 at 16:17

  Can I just say what a comfort to discover somebody who truly understands what they are discussing online.
  You definitely realize how to bring an issue to light
  and make it important. More and more people should check this out and understand this side of your story.
  I can’t believe you’re not more popular since you definitely
  have the gift.

 66. Sanford

  16 września 2017 at 01:55

  It’s amazing in favor of me to have a web site,
  which is helpful for my experience. thanks admin

 67. appnana hack for MAC OS

  16 września 2017 at 16:02

  Great, bing took me stright here. thanks btw for info. Cheers!

 68. london travel

  16 września 2017 at 18:25

  I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house
  . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.

  Studying this info So i am glad to convey that I’ve a very good uncanny
  feeling I found out just what I needed. I most undoubtedly will make certain to do
  not disregard this site and give it a glance regularly.

 69. adare golf course

  17 września 2017 at 00:32

  When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is
  added I get three e-mails with the same comment. Is there any way
  you can remove people from that service?
  Thank you!

 70. ead.letras.ufg.br

  17 września 2017 at 05:51

  It’s remarkable to go to see this web page and reading the views
  of all colleagues regarding this post, while
  I am also eager of getting knowledge.

 71. Gertie

  17 września 2017 at 08:03

  Link exchange is nothing else however it is only placing the
  other person’s website link on your page at proper place and other person will also do same in support of you.

 72. travel meetup groups

  17 września 2017 at 10:14

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any helpful hints for inexperienced blog
  writers? I’d definitely appreciate it.

 73. Consuelo

  17 września 2017 at 18:54

  Hi colleagues, how is all, and what you would like to say
  on the topic of this article, in my view its really awesome in support of me.

 74. solide.club

  17 września 2017 at 21:13

  This text is priceless. When can I find out more?

 75. macau tourism presents

  17 września 2017 at 21:33

  Quality posts is the important to invite the users to
  go to see the web page, that’s what this web page is providing.

 76. clinwellresearch.com

  18 września 2017 at 14:33

  Whats up this is kind of of off topic but I
  was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but
  have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 77. Kendrick

  18 września 2017 at 19:10

  I like reading through an article that will make people think.
  Also, thanks for permitting me to comment!

 78. arsenal soccer

  19 września 2017 at 00:29

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the site
  is really good.

 79. soccer shoes

  19 września 2017 at 08:16

  Saved as a favorite, I really like your website!

 80. buy arsenal soccer

  19 września 2017 at 08:40

  Amazing! Its genuinely remarkable piece of writing, I
  have got much clear idea about from this piece of writing.

 81. Iraida

  19 września 2017 at 12:45

  It’s hence Terrific that Eakins Oval is carrying out Those people functions! Countless persons ended up hunting for a superb point in direction of observe the Global Cup match outside and this appears to be like including a outstanding House towards take part within just the festivities. I need I didn’t include do the job that Saturday early morning therefore I can take part inside of the Summer season Solstice Yoga.

 82. Theda

  19 września 2017 at 17:49

  I feel that is one of the such a lot important info for me.

  And i am satisfied reading your article. But wanna observation on some normal things, The
  web site taste is great, the articles is in point of
  fact excellent : D. Good process, cheers

 83. chaoliumodel.com

  20 września 2017 at 08:16

  Hey There. I discovered your weblog using msn. This is an extremely
  well written article. I will be sure to bookmark it and return to
  learn more of your useful info. Thanks for the post.
  I will certainly return.

 84. place macau tourism

  20 września 2017 at 15:35

  Everything is very open with a precise explanation of the challenges.
  It was definitely informative. Your website is very helpful.
  Thank you for sharing!

 85. HaroLiavaife

  20 września 2017 at 18:11

  Propecia Ovulation [url=http://cialtobuy.com ]cheap cialis[/url] Farmacia Viagra Comprar
  Comprar Priligy Generico Online Cialis Generique Gratuit
  Comprar Levitra Generico En Espana cheap cialis Tamoxifen Citrate Buy Online

 86. Alejandro

  20 września 2017 at 20:01

  Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told used to
  be a enjoyment account it. Look advanced to more brought agreeable from
  you! However, how can we communicate?

 87. bangaloreinterio.com

  21 września 2017 at 00:59

  Hi it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this site is truly good and the users are genuinely
  sharing nice thoughts.

 88. custom soccer jerseys

  21 września 2017 at 10:30

  I blog often and I truly appreciate your content. The article has truly peaked my interest.

  I will bookmark your blog and keep checking for new details about once a week.

  I opted in for your RSS feed as well.

 89. Kristeen

  21 września 2017 at 11:30

  You actually make it seem really easy together
  with your presentation however I to find this matter to be really one thing that I feel I would never understand.
  It kind of feels too complex and very huge for me.
  I’m taking a look ahead in your next submit, I will attempt to get the cling of it!

 90. http://www.spazioad.com/

  22 września 2017 at 05:42

  Why viewers still use to read news papers when in this technological
  globe the whole thing is accessible on net?

 91. dev.marketvision.in

  22 września 2017 at 10:50

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to
  see a great blog like this one nowadays.

 92. webstorm cracked

  22 września 2017 at 14:35

  Great, this is what I was browsing for in google

 93. http://monoflanges.com/

  22 września 2017 at 17:15

  I like the valuable info you supply to your
  articles. I’ll bookmark your blog and take a look
  at once more here frequently. I am reasonably
  certain I’ll be told lots of new stuff proper here! Best of
  luck for the following!

 94. http://www.polestarel.com/

  22 września 2017 at 20:08

  Hi Dear, are you truly visiting this website on a regular basis, if so
  then you will absolutely obtain good experience.

 95. After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are
  added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with
  the same comment. There has to be a way you are able to remove me from
  that service? Thanks!

 96. Thankfulness to my father who stated to me about this webpage,
  this website is genuinely awesome.

 97. main.saintmaryclinic.org

  23 września 2017 at 12:44

  I will immediately snatch your rss feed as I can’t to find your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me realize in order that I
  may subscribe. Thanks.

 98. xiami2.org

  23 września 2017 at 16:17

  I’m not sure exactly why but this site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 99. Casie

  23 września 2017 at 21:42

  Awesome article.

 100. Shannon

  24 września 2017 at 05:39

  Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see
  if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and
  she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra