Z kraju

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić w życie przepisy tworzące gigantyczny system kontroli wszystkich rodzin dzieci szkolnych w Polsce

Zmiany mają nastąpić od września 2018 roku. Jak alarmują przedstawiciele Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, na mocy Ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży szkolnej nad prawidłowością funkcjonowania rodzin ma czuwać pielęgniarka szkolna, kontrolując m in wypełnianie zaleceń lekarza po wizytach w przychodni.

„System ma działać w oparciu o dane wrażliwe dotyczące zdrowia każdego dziecka, które będzie się ściągało z przychodni do szkolnego komputera. Pielęgniarka ma monitorować uczniów we współpracy z dyrektorem i nauczycielami, co znaczy, że system będzie realizować ponad pół miliona funkcjonariuszy państwa, zatrudnionych w oświacie i służbie zdrowia” ostrzegają przedstawiciele Fundacji. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że taki nadzór to poważna ingerencja w prawa rodziców, których władza rodzicielska zostanie ograniczona, natomiast oni sami sprowadzeni do roli bezwolnych wykonawców decyzji medyków.
„Projekt ustawy nakłada obowiązek raportowania wszelkich nieprawidłowości do opieki społecznej. Przepisy zawierają wiele odwołań do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na mocy których m in każdy nauczyciel i lekarz ma prawo założyć Niebieską kartę rodzicom, których podejrzewa np. o tak błahe zaniedbania jak nieodpowiednie do pogody ubranie dziecka (jeden z punktów Nieb Karty). Ta sama Ustawa już od 7 lat pozwala na odebranie dziecka rodzicom bez wyroku sądu” tłumaczą przedstawiciele fundacji, która co roku pomaga ok 300 rodzinom zagrożonym pochopnym odebraniem dzieci.
W ocenie przedstawicieli Fundacji ustawa nie poprawi w żaden sposób dostępu dzieci do świadczeń zdrowotnych. „Projekt reklamowany jest jako poprawa dostępu dzieci do usług dentysty, ale jest to jedynie zabieg propagandowy” oceniają. W dokumentach do projektu czytamy: „Świadczenia lekarza dentysty finansowane są jako kwota za określony rodzaj świadczenia. W 2016 r. kwota wydatków płatnika publicznego na te świadczenia wynosiła 447 500 000 zł. Projekt założeń nie wprowadza w tym zakresie zmian w obecnym stanie prawnym, zatem nie powstaną z tego tytułu skutki finansowe”.
Z założeń do projektu ustawy wynika, że do zadań pielęgniarki należy: monitorowanie realizacji zaleceń lekarza i lekarza dentysty; podejmowanie interwencji w przypadku gdy zalecenia lekarza i lekarza dentysty nie są realizowane we wskazanych terminach; kontakt z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie lub zespołem interdyscyplinarnym na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Obowiązkiem pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej będzie podejmowanie interwencji w przypadku gdy opieka profilaktyczna nie jest realizowana, albo nie są realizowane zalecenia lekarza i lekarza dentysty. Powinna być ona zatem wyposażona w narzędzia umożliwiające pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji tego zadania, zarówno od Zespołu POZ, jak i lekarza dentysty. Zakłada się, że takim narzędziem będzie wspólna ujednolicona dokumentacja medyczna ucznia.
Oznacza to, że po pierwsze w przypadku uczniów złamana zostanie tajemnica lekarska. Po drugie odmowa np. zaszczepienia dziecka ze względu na NOP również będzie mogła stanowić powód do odebrania dziecka rodzicom. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zaopiniowała projekt zdecydowanie negatywnie.
„Projekt ten staje się kontrowersyjnym narzędziem władzy nad rodzinami” stwierdzają przedstawiciele Fundacji. „Proponowana regulacja deprecjonując rolę rodziny nie chroni dzieci, ale stanowi dla nich zagrożenie. Negacja rodziny jako pierwszego środowiska opieki nad dzieckiem, doprowadzi do poważnego spatologizowania relacji społecznych i prawidłowych mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa co w konsekwencji przyniesie poważne, negatywne skutki dla samych dzieci” oceniają.
„Projektowane przepisy nie wpłyną na poprawę dostępu dzieci do świadczeń zdrowotnych i nie wpłyną na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej. W tym zakresie założenia projektu nie zostaną spełnione. Główny akcent nowej regulacji położony jest w istocie na monitorowanie dzieci i bardzo ścisłą kontrolę nad rodzinami, w niedookreślonym a więc uznaniowym zakresie. Ustanowienie mocą projektowanych przepisów funkcjonariuszy państwa, pielęgniarki szkolnej oraz w mniejszym zakresie innych pracowników służby zdrowia, jako urzędników kontrolujących rodziny jest bardzo poważną i niekonstytucyjną ingerencją w prywatność dziecka oraz w kompetencje rodzicielskie. Kontrola funkcjonariusza medycznego nad realizacją zaleceń lekarskich sprawia, że projekt ten staje się kontrowersyjnym narzędziem władzy nad rodzinami, szczególnie w zakresie realizacji projektowanej regulacji łącznie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” konstatują.
Dodają, iż zastrzeżenia budzą szerokie uprawnienia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania (higienistki szkolnej) oraz założenie budowy systemu nieograniczonego dostępu do dokumentacji medycznej uczniów, a tym samym wszystkich danych wrażliwych. System istniejący w każdej szkole i prowadzony przez pielęgniarkę wspólnie z dyrektorem placówki i nauczycielami budzić musi zastrzeżenia zarówno w zakresie bezpieczeństwa danych, kompetencji wielkiego kręgu osób uprawnionych do korzystania z informacji jak i celowości tworzenia i wykorzystywania takiego zasobu.
„Rodzice mają prawo do zachowania tajemnicy związanej ze stanem zdrowia swoich dzieci w miejscu nauki. Pielęgniarka (higienistka szkolna) będąca w posiadaniu danych ucznia o przebytych chorobach czy wykonywanych zabiegach medycznych nie powinna nimi dowolnie dysponować, a lekarz POZ nie może przekazywać danych placówkom edukacyjnym i dopuszczać do przetwarzania danych przez pracowników szkoły (zgodnie projektem mają oni podawać leki czy wykonywać inne czynności medyczne podczas nieobecności pielęgniarki). Na straży anonimowości stoi m. in. tajemnica lekarska. Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących ucznia, w szczególności związanych ze stanem jego zdrowia, jest obowiązkiem nie tylko lekarza, ale każdej osoby wykonującej zawód medyczny – tj. m.in. lekarza dentysty, pielęgniarki. Założenie szerokiego przekazywania tych danych do pracowników systemu edukacji oraz opieki społecznej jest bardzo poważnym naruszeniem wolności obywatelskich” zaznaczają, powołując się na Art. 31. Konstytucji RP, którego pkt. 2 mówi: „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”.
Tymczasem zgodnie z przygotowaną Ustawą o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, lekarze i pielęgniarki mają prawo i obowiązek przymuszać rodziców do czynienia tego, czego prawo im nie nakazuje i grozić sankcjami, za niewykonanie tzw. zaleceń lekarza. Tak intensywna kontrola, z nałożonym na urzędnika obowiązkiem interwencji w razie nieterminowego wykonywania zaleceń lekarza lub dentysty, jest mechanizmem sprzecznym z zasadami państwa prawa.
„Nasze doświadczenie z Telefonu Wsparcia dla rodzin zagrożonych nieuzasadnionym odebraniem dzieci wskazuje na poważne zagrożenie, że rodzice dbający o swoje dzieci, o zdrowie rodziny, o prawidłowe wychowanie, wykształcenie, odżywianie, higienę, warunki mieszkaniowe mogą zostać uznani z powodu błahych zaniedbań, albo przejściowego kryzysu, za rodziców niewydolnych, których obejmuje się nadzorem opieki społecznej. Brak precyzyjnego zdefiniowania granic „zagrożenia życia lub zdrowia dziecka”, pozostawienie dużego marginesu do interpretacji tych pojęć, daje pewność że jakaś część osób realizujących zapisy ustawy uzna każde niedostosowanie się do zaleceń lekarza za powód do zgłoszenia rodziny do ośrodka pomocy społecznej, a w konsekwencji do sądu rodzinnego, pod zarzutem możliwości wystąpienia problemów opiekuńczo wychowawczych” wyliczają mankamenty ustawy przedstawiciele Fundacji.
„Samo założenie, ze osoba, która nie korzysta z opieki lekarza POZ wymaga nadzoru opieki społecznej, jest nadużyciem. Wielu rodziców korzysta z prywatnej opieki lekarskiej, usługi POZ są prawem, przywilejem, nie obowiązkiem ustawowym” zauważają.
„Państwo przejmując kontrolę nad dzieckiem i jego rodziną, w skali którą można już nazywać totalną, powtarza eksperyment społeczny, który należy ocenić w świetle podobnego rodzaju doświadczeń historycznych, jako niebezpieczny i skazany na niepowodzenie” podsumowują.
Źródło: Rzecznikrodzicow.pl

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

32 komentarze

32 Komentarzy

 1. finka

  31 października 2017 at 14:11

  Czytałam o tym w Gzecie Warszawskiej, musimy wreszcie poiwuedziec STOP faszystowskim zapędom rządu, totalna inwigilacja i dostep do wrażliwych danych dziecka i rodzin , to niedopuszczalne. Dobrze Warszawska napisała, zż pielęgniarki maja byc jak oficerowie polityczni, przypomina to najczarniejsze czasy stalinowskie w Polsce.

 2. Pankrac

  31 października 2017 at 15:54

  PiS to żydowska i upaińska koorva. Czegośta ludziska oczekiwały innego?

  • pidzio

   31 października 2017 at 18:01

   Oczekiwaliśmy więcej normalności aniżeli za poprzedniej „watachy”.
   Pomimo wielu wad PIS jest poprawa sytuacji. Czy obecna ekipa utrzyma się
   u władzy to zależy jak mocno będą podpadać swoim wyborcom.

  • Aromat

   1 listopada 2017 at 06:54

   Pomniki i Szczepionki plus.

 3. hansi

  31 października 2017 at 17:37

  No, dalszy rozrost biurwokracji…
  I korupcji..
  No, ale przynajmniej będzie wiadomo, do jakich konkretnych drzwi przyjść z „kopertą” 🙂 Żeby dziecko miało „papiery” w porządku, to znaczy – wypełnione prawidłowo rubryki na temat „obowiązkowych, profilaktycznych szczepień ochronnych” 🙂 ..
  Bo TAK to sobie wyobrażam..
  Że fucha „higienistki w szkole”, będzie pozycją dość..wysoko cenioną, hej 🙂 ..
  Wraca PRL, w jego barejowskiej postaci 🙂 „Alternatywy 4” i Pan Anioł – „nasz kochany Pan Administrator” 🙂 ..
  Szkoda, że nie ma już Romka Wilhelmiego 🙁 ..
  Przydałby się teraz, w listopadzie, gdy Prezio będzie „rekonstruował rząd’ 😀 …
  Pan Nikodem Dyzma byłby w sam raz…
  Skoro mógł być Bolek i nawet Nobla dostać ? 🙂 ..
  😀

 4. KochającaPolskę

  31 października 2017 at 17:38

  @Pankrac ,
  Amen !

 5. LSED

  31 października 2017 at 19:48

  Państwowa inwigilacja wszystkich dzieci. Chcieliście PiSkomuny no to ją macie 😛

 6. klioes vel pislamista

  1 listopada 2017 at 10:43

  Mumia europejska

  Kto słucha różnych wiadomości,
  Ten główny problem zna ludzkości.
  W Wyborczej oraz w TVN-ie
  „Prawa” pedałów są dziś w cenie.
  A także główne „prawo” kobiet:
  By abortować ten… no… „obiekt”…

  Inwazji nie ma, jest „ucieczka” –
  Nie imigracja!… I stąd sprzeczka,
  Czy sprawia ona „incydenty”?
  Powód polemik to zacięty!
  By racja miała większą rację,
  Czas już wprowadzić regulacje.

  Z pomocą Euro-Mumia spieszy.
  Jak jest w zwyczaju IV-ej Rzeszy,
  Jest przygotowywane „prawo”…
  I co nie będzie z tą ustawą
  Zgodne („zderzenie kultur”, „fala”
  „Napływ”), cenzura powywala!

  Kto więc aluzji nie „zrozumi”,
  Ten będzie wierzył w kłamstwa Mumii.
  Lecz kto rozumie te knowania,
  Ten w piramidzie ogłupiania,
  Jak Mumia się nie zaskorupi.
  Potomność go nie nazwie: głupi!

 7. olo

  1 listopada 2017 at 10:43

  Powrót totalitaryzmu boczną furtką

 8. R.

  1 listopada 2017 at 14:54

  Czyli ustawa o przemocy panstwa nad rodzina. A mili byc tacy prorodzinni

 9. Pingback: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić w życie przepisy tworzące gigantyczny system kontroli wszystkich rodzin dzieci szkolnych w Polsce « Dziennik gajowego Maruchy

 10. Pingback: Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić w życie przepisy tworzące gigantyczny system kontroli wszystkich rodzin dzieci szkolnych w Polsce | 7777777blog

 11. abc

  2 listopada 2017 at 02:03

  Akurat pod względem wdrażania totalitarnych dyrektyw (od kogo?) to PiS od PeO naprawdę nie różni się niczym.

 12. dick

  2 listopada 2017 at 13:04

  To tylko zarządcy kolonii nad Wisłą.
  Wyłazi „Szydło z Wora”…
  Ta sam sitwa co popaprańcy.
  W jednym temacie lepsi, w drugim natomiast gorsi.

  Wykonują tylko rozkazy tych z walizkami pieniędzy i poparciem szefa z Waszyngtonu.
  A Polacy to takie samo mięso armatnie dla nich do podburzania do wojny z Rosją, kolonizowania przez wrogich banderowskich Ukrów,jak i do faszerowania niebezpiecznymi szczepionkami, a także gównem GMO.

 13. Tomasz

  2 listopada 2017 at 17:03

  To może oznaczać jeszcze coś innego. PiS nie dostrzega jeszcze tych zagrożeń jakie niesie stara ekipa średniego szczebla.
  Inna wersja, to cicha współpraca i przepychanie takich i podobnych kwiatków – podobnie jak w ONZ czy WHO Polska głosowała ZA rzecznikiem od wdrażania LGBT czy GENDER.
  Samo się nie zrobiło…

 14. Obat Kencing Nanah

  3 listopada 2017 at 12:49

  W jednym temacie lepsi, w drugim natomiast gorsi.
  Wykonują tylko rozkazy tych z walizkami pieniędzy i poparciem szefa z Waszyngtonu.
  A Polacy to takie samo mięso armatnie dla nich do podburzania do wojny z Rosją,

  obat kencing sakit

 15. bitch

  6 listopada 2017 at 17:50

  a chọn link vào Fun88 chính xác và uy tín nhất hiện nay,
  các bạn sẽ có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn về chương
  trình khuyến mãi chỉ có tại nhà cái Fun88, đến với
  nhà cái Fun88 lợi ích của bạn là tiêu chí của chúng
  tôi.

  >>> Kinh Nghiệm Cá Độ

  Xuất hiện nhiều trên thị trường cá độ về link vào Fun88, để
  bạn có thể xác định rõ được đâu sẽ là link an toàn, và giúp bạn tiếp cận nhanh chóng
  tới các chương trình khuyến mãi, bạn sẽ không
  phải lo tới vấn đề bị lãng quên cơ hội lĩnh hội các khuyến mãi
  khủng của nhà cái.

  Trước tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu qua về các chương trình khuyến mãi đặc biệt khi bạn truy cập
  đúng link vào Fun88 của chúng tôi để bạn biết đến các quyền lợi của mình nhé!

 16. bury

  6 listopada 2017 at 20:29

  PiS bawi się w socjalistyczne eksperymenty.

 17. bury

  6 listopada 2017 at 20:42

  Rodzicom nie wolno teraz samodzielnie wychowywać dzieci. Za to państwo ma prawo zabrać te dzieci z byle powodu i stosować państwowy terror wobec rodzin. Orwell w całej okazalosci.

 18. website

  7 listopada 2017 at 03:04

  Superb, what a webpage it is! This webpage provides useful information to us,
  keep it up.

 19. website

  7 listopada 2017 at 06:19

  I read this post completely regarding the difference of hottest and previous technologies,
  it’s remarkable article.

 20. Ania

  7 listopada 2017 at 09:36

  większych bzdur dawno nie czytałem 🙂
  co to za fundacja? czy na pewno jej chodzi o dobro rodziny?

 21. Lelio Vieira Carneiro Junior

  10 listopada 2017 at 22:38

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty
  five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83
  views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 22. Itamar Serp

  11 listopada 2017 at 04:33

  Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to create a
  superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot
  and don’t seem to get anything done.

 23. www.gdaca.com

  11 listopada 2017 at 10:18

  I think this is among the most significant info for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The
  site style is wonderful, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 24. Luiz Gastão Bittencourt

  12 listopada 2017 at 09:46

  Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your publish is
  just great and i could assume you are a professional on this subject.
  Fine together with your permission let me to take hold of your RSS feed
  to keep up to date with imminent post. Thanks 1,000,000 and please keep up the rewarding
  work.

 25. tercio borlenghi junior

  13 listopada 2017 at 16:34

  My brother recommended I might like this blog. He used to be
  entirely right. This put up actually made my day.

  You can not consider just how a lot time I had spent for
  this info! Thank you!

 26. home security camera systems sams club

  14 listopada 2017 at 11:17

  Sometimes you may feel they begin to are often more protect in the privacy of your
  home?

 27. solainepiccoli.com.br

  18 listopada 2017 at 19:59

  I know this web site offers quality depending articles or reviews and
  other information, is there any other web site which provides these data in quality?

 28. Graciela

  19 listopada 2017 at 09:36

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra