Z kraju

Nabil Al Malazi: media w Polsce są zależne od syjonistycznych Ośrodków Przekazu

O terroryzmie, ekstremizmie religijnym, manipulacjach w mediach, sytuacji w Syrii, Żydach, polskich interesach na Bliskim Wschodzie i wielu innych niewygodnych dla „głównego nurtu” tematach z Nabilem Al Malazi, szefem Klubu Syryjskiego w Polsce rozmawia Agnieszka Piwar.

 

Na przełomie listopada i grudnia w stolicy Syrii, Damaszku – z Pana inicjatywy – odbyła się Międzynarodowa Konferencja Przeciwko Terroryzmowi i Ekstremizmowi Religijnemu. Skąd pomysł na taką Konferencję?

Inicjatywa zrodziła się w czerwcu tego roku podczas mojej wizyty w Syrii z Grupą Europarlamentarzystów i przedstawicieli mediów. Na spotkaniu z Przewodniczącym Syryjskiej „Rady Narodowej” (Parlamentu Syryjskiego) M. Jihad Al.-Lahham, w którym uczestniczył Frank Creyelman, były Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Flamandzkiego, podjąłem inicjatywę zorganizowania takiej Konferencji w najbliższym czasie w Syrii. To było na tle dyskusji na temat sytuacji międzynarodowej, szczególnie w sytuacji kiedy zaczęło się okazywać, iż kraje które wykreowały, poparły i finansowały powołane przez siebie organizacje terrorystyczne od Al.-Kaidy począwszy poprzez „Jabhat Al.-Nusra” czy tzw. „Państwo Islamskie Iraku i Lewantu” próbują nawiązać „Międzynarodową Koalicję” w rodzaju „Sojuszu”. Tak naprawdę ukrytym celem tego „Sojuszu” nie jest, jak ogłoszono, zwalczanie tych ugrupowań – które wymknęły im spod kontroli – lecz udzielenie wsparcia dla idei, dla których te organizacje terrorystyczne zostały powołane, to jest destabilizacja Rejonu Bliskiego Wschodu i podziału jego Państw na mniejsze Państewka. Wśród nich największym Państewkiem miał być „Twór Syjonistyczny”, któremu planowano odegranie dominującej roli w Regionie. Jednak plany te spotykały się z niesamowitym oporem Narodu Syryjskiego wspierającym swoje Narodowe Siły Zbrojne i Legalną Władzę.

Inicjatywa zorganizowania takiej Konferencji, która spotkała się także z poparciem naszych Przyjaciół, wyszła zatem naprzeciw potrzebom chwili – wyjaśnienia i zdefiniowania terroryzmu i zwalczania go wraz z ekstremizmem religijnym. Ten z kolei pojawia się na tle konkretnej zaplanowanej syjonistycznej doktryny. Polega ona na zdyskredytowaniu Islamu jako Religii Pokoju i Współistnienia poprzez podanie się za jeden z jego odłamów (Wahabicki), który został wyhodowany na doktrynie judaistycznej, i nie mający nic wspólnego z prawdziwym Islamem – Religią Pokoju i Tolerancji – z którym na szczęście można jeszcze się spotkać na ulicach Damaszku.

Patronat nad Konferencją objął dr Najm Hamad Al.-Ahmad Minister Sprawiedliwości Syrii, który powołał decyzją nr. 4000/l Komitet Organizacyjny, którego miałem zaszczyt być członkiem.    
    

Czy na Konferencji był obecny przedstawiciel Kościoła katolickiego?

Kto tak naprawdę dobrze Syrię zna i wie, że w każdym domu muzułmańskim nie może zabraknąć elementu świątecznego lub Choinki na Święta Bożego Narodzenia, nie dopuści myśli, że na jakiejkolwiek uroczystości religijnej, społecznej, ekonomicznej czy politycznej może zabraknąć kogokolwiek z przedstawicieli społeczności religijnych, etnicznych czy narodowościowych. Było wielu Sułtann i Habitów, którzy odróżniają głowy Kościołów Syryjskich, jak i Przedstawiciele „Al.-Azhar”. Był również – dodatkowo – mój Przyjaciel Arcybiskup Luka Al.-Khouri, Pełnomocnik  Rzymsko-Ortodoksyjnego Patriarchatu Antakyi i Całego Wschodu.

Na marginesie – nie wiem czy Pani wie, że „Choinka Świąteczna” jest wymysłem syryjskim i jak wszystko co syryjskie przeszkadza żydom, a nawet ostatnio zaczyna niby im przypominać o…  Holocauście.

Czy udało się wypracować jakieś wspólne stanowisko, które ma szansę zaowocować w przyszłości koalicją stawiającą czoła terrorystom działającym pod przykrywką „wprowadzania demokracji”?

Zachodnia demokracja na szczęście została już wcześniej zdyskredytowana w Afganistanie, a następnie w Iraku i Libii. Tak więc słowo demokracja stało się pustym sloganem, który wypadł z haczyka zatruwając przy okazji wszystkie ryby w jeziorze, działając usypiająco na niektóre.

Oczywiście wydano komunikat końcowy Konferencji, który reasumował myśli obradujących z ponad 25 krajów, w tym z Francji, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Polski, Rumunii, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Serbii, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Jordanii, Algierii, Bahrajnu, Egiptu, Tunezji, Libanu, Iranu, Iraku, Jemenu i Palestyny:

1. Uczestnicy postanowili powołać Międzynarodowy Trybunał społeczny dla zwalczania terroryzmu i ekstremizmu religijnego, uznając wszystkich uczestników Konferencji (było ich ponad 300 osób) jako członkowie założyciele.
2. Zlecono powołanie Międzynarodowego Sądu Społecznego, którego Sędziowie i Prawnicy mają być wybrani według kompetencji w celu Potępienia wszystkich osób, instytucji, krajów czy Organizacji, które w jakikolwiek sposób wspierały terroryzm bez względu na immunitety.
3. Postanowiono zwalczać terroryzm na arenie międzynarodowej, także poprzez Organizacje  Narodów Zjednoczonych kładąc nacisk na nielegalności interweniowania w sprawy wewnętrzne krajów pod pretekstem walki z terroryzmem, oraz odrzucenie każdej mylnej interpretacji rezolucji Narodów Zjednoczonych według widzimisię, potwierdzając prawa Narodów do walki z terroryzmem i okupacją.
4. Uczestnicy zalecili „Związkowi Prawników Syryjskiej Republiki Arabskiej” w kooperacji z Ministerstwami Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych i Ekspatriantów przygotowania dokumentacji oraz wniesienia przed Trybunałami Międzynarodowymi i odpowiednimi Sądami spraw przeciwko wszystkim winnym sytuacji narażenia kraju na terroryzm. Związek w tym celu może skorzystać ze wszystkich dostępnych autorytetów Prawnych zarówno w Syrii jak i zagranicą.
5. Uczestnicy zalecili zmiany w systemach nauk religijnych w sposób odrzucający stosowania siły i nawoływania do przemocy, kreując prawdziwe nauki religijne nawołujące do współistnienia.
6. Postanowiono czynić starania, aby przywrócić ważność Postanowienia Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr. 3379 uznającą ruch syjonistyczny jako organizację rasistowską, w związku z tym, iż Rasizm jest jednym z filarów Terroryzmu, oraz uznanie „Wahhabizmu” jak i wszystkich organizacji współdziałających jako organizacji terrorystycznych.
7. Uczestnicy Konferencji zgodnie uznali blokady nałożone na kraje – w tym Syrię i Strefę Gazy – z powodów politycznych za akt terrorystyczny. A ekonomiczne restrykcje nałożone na Syrię ze strony USA, Unii Europejskiej i innych krajów są nielegalne i sprzeczne z Prawem Międzynarodowym i Humanitaryzmu i Prawami Człowieka. Uczestnicy zażądali natychmiastowego zniesienia tych restrykcji i przyznanie odszkodowania za szkody moralne i materialne.
8. Uczestnicy zażądali ukarania każdego kto uczestniczy w polityce grabieży lub okrada Naród Syryjski ze swoich dóbr narodowych, kulturowych, historycznych czy ekonomicznych. Uznając to za akt stosowania bezpośredniego terroru, i wzywają Organy Międzynarodowe i Interpolu do współpracy z Rządem Syryjskim w celu do ścigania i ukarania winnych krajów, osób czy organizacji i odzyskanie zagrabionego mienia.
9. Uczestnicy Konferencji przypieczętowali swoje oświadczenie odrzucając stosowania  podwójnych standardów we wszystkich sprawach odnoszących się do terroryzmu, zwłaszcza od strony medialnej. I poszanowania woli narodów i ludów, aby wyrazić swoją opinię swobodnie w ramach międzynarodowego porządku publicznego i Karty Narodów Zjednoczonych oraz  medialnego kodeksu honorowego i uznali oblężenie kanałów medialnych, zwłaszcza Syryjskich  jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego.
        

Syria jest szczególnym przykładem państwa, które daje czynny opór terroryzmowi. Obrona kraju trwa już cztery lata. W czym tkwi fenomen Syryjczyków, że tak twardo bronią swojej ojczyzny i nie poddają się?

Fenomen Syryjczyków polega na tym, iż są oni twórcami Cywilizacji Światowej. Czy jest Coś piękniejszego niż powiedzieć, że JESTEM SYRYJCZYKIEM? Wymawiając to, myślę o pierwszym alfabecie, pierwszych cyfrach i niemal nucę to pierwszą nutą muzyczną wymyśloną i zapisaną przez moich Przodków. Wtedy obowiązywała jedna religia, zwana przynależnością do jednej Społeczności tej twórczej ziemi. Czy jest Coś piękniejszego niż mieć świadomość, że moi Pradziadkowie pierwsi zaorali ziemię i uprawiali ją? Mój pra pra…dziadek jako dziecko chodził ponad dwa tysiące lat temu w butach skórzanych różniących się od obecnych tylko lepszą jakością, bo trwają po dzień dzisiejszy (można je oglądać w Muzeum w Yale w USA) i mam satysfakcję, że niektórzy pokrewni obecnego Prezydenta USA do tej pory nie wiedzą co to są buty.

Czy można mieć więcej satysfakcji – bez owijania w bezwartościową fałszywą demokrację zachodnią – myśląc, że Cywilizacja moich Przodków wniesiona do Andaluzji – i nie tylko – jest po dzień dzisiejszy dominującą kulturą społeczną i architektoniczną Zachodu i jej rozwój został brutalnie przerwany polowaniem na czarownice?

Kiedy 14 wieków powstał Islam jako religia monoteistyczna nie było żadnych podziałów wewnątrz religijnych, lecz było Chrześcijaństwo i Judaizm, a potem dołączył się Islam. I to ci wszyscy ludzie – nie żadne religie – zbudowali tę spójność społeczeństwa żyjącego w symbiozie, tolerującego i szanującego się nawzajem; szanującego wszelkie tradycje etniczne, religijne, narodowe, które dzięki temu stały się stałymi szanowanymi symbolami kulturowymi dnia dzisiejszego.

Kiedy Mufti Syrii (w większości Sunnickiej) przemawia w kościołach w Boże Narodzenie przypomina, że wszyscy byliśmy z początku Chrześcijanami lub niewierzącymi przed Islamem, a ja rodząc się w rodzinie muzułmańskiej mogłem również urodzić się w rodzinie chrześcijańskiej.

Kiedy Chrześcijański Premier Syrii odrzuca z trybuny Meczetu Umajjadów w Damaszku w latach czterdziestych intencje Francji nawołującej do interwencji w Syrii pod pretekstem „ochrony Chrześcijan syryjskich”, stojąc obok Grobu Jana Chrzciciela w środku Sali Modlitewnej Meczetu, oświadcza, że jeśli Francja zamierza atakować Syrię dla ochrony Chrześcijan, to nie ma takiej potrzeby, bo wszyscy my Syryjczycy jesteśmy Muzułmanami i wymawia „Al-Szahada”, w intencji potwierdzenia, że Syria to jest przede wszystkim jeden Naród, a nie zlepek wielu religii.

Przykładem symbiozy syryjskiej społeczności jest także to, że Święto Bożego Narodzenia w Syrii jest obchodzone obok Aid -Al-fitr jako Święto Narodowe, i w każdym Muzułmańskim domu w Syrii w Boże Narodzenie świeci Choinka.

Na tym właśnie polega fenomen Syryjczyków, że są oni prawdziwymi twórcami a nie uzurpatorami. Twórcami, których cechuje przywiązanie do ziemi, tradycji wielokulturowych, historii… a przede wszystkim do swoich korzeni. Przy tym Wojsko Syryjskie pochodzi z Narodu i jest wojskiem poborowym, co oznacza , że każda Syryjska Rodzina bez względu na narodowość czy religię ma żołnierza pełniącego służbę nie tylko w obronie Ojczyzny, ale w obronie matki, ojca, siostry, brata czy sąsiada, a przede wszystkim walczącego w obronie wartości wpojonych od dziecka przeciwko najemnikom i obcym.

Niedawno ukazał się mój artykuł pt. Syria chce odbudować swój kraj z udziałem Polski. Po jego opublikowaniu na różnych forach internetowych rozpętała się gorąca dyskusja. Wielu moich Rodaków wyraziło obawę, że współpraca z krajem arabskim może się skończyć dla nas źle. Pojawiały się komentarze typu: nie ma co z nimi współpracować, bo Arabowie obcinają głowy, itp… Takie opnie po tym, jak w Syrii organizujecie konferencję, na której potępianie zbrodnicze metody… Co ciekawsze, Polska ma za sobą doświadczenia owocnej współpracy z krajami z Bliskiego Wschodu i jakoś naszym inżynierom czy przedsiębiorcom nikt głów nie obcinał. Skąd Pana zdaniem takie obawy wśród niektórych Polaków?

Niestety, od kiedy media w Polsce zostały opanowane przez Syjonistów i żydomasonerię, to pewne pracujące dla nich środowiska realizują skrupulatnie politykę zastraszania i ściemy grając na inteligencji prawdziwych Polaków w celu zawłaszczenia Narodowej Dumy Polaków i zaprzedania lub najlepiej oddania majątku narodowego w ręce żydowskie. Tym, jak i wielu innym zajmującym wysokie stanowiska w Rządzie Polskim, jak i w Sejmie, nie jest na rękę rozwój stosunków gospodarczych z krajami arabskimi. Bo to oni przede wszystkim wiedzą, że współpraca szczególnie w tym okresie, z takim wdzięcznym krajem jak Syria, może zaowocować na wiele lat i będzie z korzyścią dla prywatnych Firm Polskich, a zatem bezpośrednio dla Polaków, a nie dla elit rządzących. Zresztą współpraca ta, wbrew opinii podstawionych niektórych internautów, już się zaczęła zorganizowaniem dwóch misji gospodarczych. Jedna z nich zbiegła się w czasie i miejscu z Międzynarodową Konferencją Zwalczania Terroryzmu i Ekstremizmu Religijnego. Mam nadzieję, że owoce tych Misji Gospodarczych pojawią się w niedługim czasie.

Rzeczywiście Polska ma za sobą duże doświadczenia na rynkach arabskich, a właściwie polskie firmy i polscy inżynierowie. Jednak zawsze rządzący w Polsce potrafili zaprzepaszczać szanse, bo jakże inaczej można nazywać rezygnację z największej prosperity polskich firm w Libii i Iraku – w imię uczestnictwa razem z USA w wojnie w Iraku, która okazała się farsą – i zamiast pozyskać kontrakty, Polska straciła to, co miała. W dodatku po dwóch milionach poległych Irakijczyków – w tym pół miliona dzieci – okazało się, że Colin Paul pokazał z trybuny ONZ fałszywą ampułkę z chemią, a kontenerem do produkcji tej broni była zwykła kuchnia polowa wojsk irackich. Pan Prezydent Kwaśniewski przyjął wtedy przeprosiny C. Paula, a Polska pozostawiła w Iraku sprzęt wart kilkaset milionów dolarów i straciła jeszcze bardziej wartościowe kontrakty, za to pozyskała strefę „Belki”, za którą ginęło kilkanaście naszych żołnierzy i kilkaset tysięcy Irakijczyków.

W Libii natomiast – w tych samych latach osiemdziesiątych, kiedy polskie firmy miały najlepsze kontrakty i niepodzielnie dominowały na rynku budowlanym i kiedy sam wynegocjowałem, jako Zastępca Dyrektora ds. Miejscowych Dromexu z Głównym Komitetem Ludowym w El-Marj wyłączność na budowę wszystkich dróg i mostów w najbliższym planie pięcioletnim – zamiast zabrać się za kontynuacje swoich dzieł budowlanych przez obecnego doświadczonego Dyrektora, przyszła dyrektywa z Ministerstwa Komunikacji o nominacji technika budowlanego na Szefa Kontraktu, który sprawił, że 2800 polskich pracowników na kontrakcie rychło wróciło do kraju, bo ktoś nie wywiązał się z umowy.     

Podczas naszej rozmowy krytycznie ocenił Pan rolę mediów. Czy w związku z manipulacjami do jakich dochodzi za pośrednictwem środków masowego przekazu planujecie jakieś działania?

Oczywiście, że tak. Media to niebezpieczna broń, ale ona jest obusieczna. W Polsce została już opanowana, ale zabrakło w niej elementów twórczych. Może i to dobrze, bo większość informacji przez polskie media przekazywanych, to są informacje zaczerpnięte z Ośrodków Zagranicznych, którym media w Polsce podlegają w taki czy inny sposób. Mówię dobrze, bo o ile wszystkie liczące się (bynajmniej tak się wydaje) media w Polsce są zależne od zagranicznych, żydowskich wręcz syjonistycznych Ośrodków Przekazu, o tyle tam, gdzie jest siedziba tych Ośrodków istnieją jeszcze inne niezależne Media i Ośrodki Przekazu, z którymi mamy kontakt i liczymy na to, że ich obecność i wpływy wniesie trochę realiów i jakości do przekazywanych informacji w środowiskach w których istnieją. Ba, one już zmieniają nastawienie tamtych Społeczeństw w sposób realistyczny, a zatem również narzucają pewną jakość pozostałym żydowskim mediom, które – chcąc nie chcąc – muszą się w końcu dostosować się do realiów, szczególnie transmisji sytuacji w Syrii i na Bliskim Wschodzie.

Z tym obecnym terrorem medialnym pod wpływem którego egzystują prawie wszystkie media w Polsce będziemy walczyć na Konferencji poświęconej właśnie „Terroryzmowi Medialnemu”, którą planujemy zorganizować także w Damaszku w maju 2015 roku. Domyślam się, że ta planowana Konferencja obejdzie się bez udziału Polskich Mediów, bo w dalszym ciągu nie będą one miały zgody „Tworu Syjonistycznego” na udział, tak jak odmówiły swojego udziału w naszej wspomnianej „Międzynarodowej Konferencji przeciwko Terroryzmowi i Ekstremizmowi Religijnemu”. Odmówili pomimo, iż wystosowałem do nich oficjalne zaproszenia z opcją pokrywania nawet kosztów podróży i propozycją udzielenia stałej akredytacji przy Syryjskim Ministerstwie Informacji.  

Dziękuję za rozmowę.


Nabil Al-Malazi – urodzony w Syrii, ukończył liceum Al-Ma’amoun w Aleppo, Absolwent Politechniki Rzeszowskiej w 1977 r. Laureat Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za najlepszą pracę dyplomową. Od 1974 r. członek rzeczywisty Naczelnej Organizacji Technicznej, a od 1977 r. członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, doktorat w zakresie urbanizacji i infrastruktury miast. Pracował na kierowniczych stanowiska w polskich przedsiębiorstwach w Polsce i Libii. Przewodniczący Arabskiego Stowarzyszenia Diaspory Syryjskiej w Polsce – Klub Syryjski, szef Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Polsce „ORIENT”. Zarządza Konsorcjum firm pod nazwą „Euromid International Consortium Group”. Specjalista od zagadnień geopolitycznych krajów afrykańskich i bliskowschodnich.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

79 komentarzy

79 Komentarzy

 1. basia

  29 grudnia 2014 at 16:16

  baju, baju, że islam to religia pokoju, jedności i miłości. ze wszystkim innym co powiedział w wywiadzie się zgadzam

 2. PyrtPyrt

  30 grudnia 2014 at 09:52

  No i super. Syryjscy Alawici to ludzie, z którymi można się dogadać. Prawdę mówiąc to USA, Izrael i Arabia Saudyjska tworzą obecnie główną oś polityczną. Sponsorzy terroryzmu, z którym potem musimy walczyć, byle tylko Izraelowi ulżyć. Niestety w naszej szerokości USA wspiera Niemcy, które nas niszczą politycznie i moralnie, a Żydzi widzą w nas krowy dojne, które trzeba ograbić z resztek majątku. Myślę, że ośrodki patriotyczne powinny nawiązać kontakt z krajami spoza osi. Chiny, Węgry, Turcja(bo oferuje cywilizowany sunnizm), Iran(bo jest głównym szyickim przeciwnikiem Saudyjskiego ekstremizmu sunnickiego), Syria, Indie, Brazylia. Może brzmi to egzotycznie ale w dobie globalnej wioski to bardzo łatwe. Jeżeli mielibyśmy przyjaciół wśród przyjaciół Rosji to i sama Rosja musiałaby patrzeć na nas przychylnie bo stalibyśmy się podmiotem. Może któryś z krajów sypnąłby groszem na jakąś patriotyczną telewizję, a nie spuszczającą powietrze z patriotów jak RepublikaTV. Pozdrawiam.

 3. LSED

  30 grudnia 2014 at 16:05

  @ PyrtPyrt – 100/100.

 4. Paweł

  30 grudnia 2014 at 22:01

  [quote name=”franz”]nie potrafisz odróżnić czerwonej zarazy czyli żydowskich bolszewików którzy utopili naród rosyjski we krwi od obecnego państwa rosyjskiego.[/quote]

  A to dobre. Sam napisałeś pod innym artykułem superlatywy o armii czerwonej. Do tego się odniosłem, a teraz manipulujesz i twierdzisz, że pisałem o współczesnej Rosji. W zasadzie mogłem tak napisać, bo współczesna Rosja rządzona jest przez kontynuatorów czerwonego holocaustu. Ścierwa lenina i stalina są czczone niczym bogowie.

 5. probant

  31 grudnia 2014 at 18:06

  [quote name=”basia”]baju, baju, że islam to religia pokoju, jedności i miłości. ze wszystkim innym co powiedział w wywiadzie się zgadzam[/quote]
  Taka sama jak kazda inna religia, juz zapmniales zakonnikow krzyzackich?
  Islamistom jeszcze duzo brakuje do tego co jedynie sluszna religia zrobila Katarom, albo innym innowiercom.Patrzac na historie Bliskiego wschodu i tego co Usrael w ostanich 20 latach tam dokonal, to sadze ,ze Islamisci slusznie sie bronia.Ty tez bys sie bronil jak napadliby na ciebie Zydzi i wymordowali i okradli z bogactw naturalnych.Jak czulbys sie, kiedy w swiecie pisaliby,Katole zabijaja Zydow, Katole sa zlem, katole sa zagrozeniem swiata.itd

 6. ,,karol nawroz,,

  31 grudnia 2014 at 21:41

  NAWET PAPIEZ MOZE SIE MYLIC…
  ALE TO NIE POWOD BY NA PRAWY PL SIE WZAJEMNIE NA SWOIM FORUM SZARGAL
  JEDNAK JAK TRZEBA DAC W MORDE TO TRZEBA…
  PO CHAMSKU PO DIABLEMU

  ISLAM JEST ZLY POZA SWOIM PODWURKIEM
  I MORDUJE 100 000 NASZYCH BRACI CHRZESCIJAN ORAZ PONAD TO INNE WYZNANIA

 7. ,,karol nawroz,,

  31 grudnia 2014 at 21:45

  MOZNA ZWERYFIKOWAC MOJE SLOWA
  MAM PRAWO OCENIAC ISLAM –
  WIDZIALEM TO Z BLISKA I SADZE ZE TAM GDZIE JEST JEDEN POLAK SZANUAJACY SWOICH PRZODKOW I SIEBIE TAM JEST POLSKA
  DLA WIELU TO SLOWA
  NIE DLA MNIE I WIELU INNYCH
  bronisz islam zapytaj siebie dlaczego i napisz u nas,,w domu w tym miejscu,,

  media milcza
  o ,,cenie cnoty kobiety w islamie,,
  i o kurdach

 8. misiek

  5 stycznia 2015 at 01:26

  „Mój pra pra…dziadek jako dziecko chodził ponad dwa tysiące lat temu w butach skórzanych różniących się od obecnych tylko lepszą jakością, bo trwają po dzień dzisiejszy (można je oglądać w Muzeum w Yale w USA) i mam satysfakcję, że niektórzy pokrewni obecnego Prezydenta USA do tej pory nie wiedzą co to są buty.”

  Uśmiałem się, doskonałe! 🙂

 9. Pingback: Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski | Kłamstwa i manipulacje w sprawie Syrii

 10. Michał Mieczysław

  14 kwietnia 2016 at 13:24

  Alawita, stronnik Assada, kreml’owski agent wpływu, idol prawicy para-Polskiej.

 11. Darinnania

  11 sierpnia 2017 at 07:32

  http://revia.phartesdomusa.org buy naltrexone online cheap

 12. Darinnania

  11 sierpnia 2017 at 20:29

 13. MiguelDiott

  27 sierpnia 2017 at 13:13

 14. online casino free bonus no deposit uk

  31 sierpnia 2017 at 09:03

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 15. recruiting

  1 września 2017 at 06:32

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 16. fashionista

  2 września 2017 at 11:40

  There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment?s pleasure, for the rest of their lives.

 17. see more

  2 września 2017 at 20:53

  This really answered my problem, thank you!

 18. check out my website

  3 września 2017 at 19:51

  It’s hard to search out knowledgeable individuals on this matter, but you sound like you understand what you’re speaking about! Thanks
  check out my website http://www.forum.konferencje.com/viewtopic.php?p=58659

 19. kontol

  4 września 2017 at 19:04

  you could have an important blog here! would you wish to make some invite posts on my blog?

 20. gostream

  5 września 2017 at 08:17

  I discovered your weblog site on google and check just a few of your early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I just extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. In search of ahead to reading extra from you afterward!…

 21. see more at my website

  5 września 2017 at 10:12

  Howdy! I simply wish to give a huge thumbs up for the good data you have got right here on this post. I will be coming again to your blog for extra soon.

 22. Silvia Odete Morani Massad

  5 września 2017 at 17:53

  I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and exposure!
  Keep up the great works guys I’ve included you guys to my own blogroll.

 23. 西安外汇开户

  6 września 2017 at 09:52

  There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure good factors in features also.

 24. check out my website

  6 września 2017 at 18:27

  Howdy! I simply wish to give an enormous thumbs up for the good information you will have here on this post. I shall be coming back to your blog for extra soon.

 25. see my website

  6 września 2017 at 20:59

  It’s laborious to seek out educated individuals on this matter, however you sound like you know what you’re speaking about! Thanks

 26. check out my website

  6 września 2017 at 21:24

  There are some attention-grabbing cut-off dates on this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as well

 27. see my website

  6 września 2017 at 21:47

  Aw, this was a really nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account appear to get something done.

 28. superlative real estate

  7 września 2017 at 02:33

  Hello I am so delighted I found your website, I really found you by mistake, while I
  was researching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all
  round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to look over it all at the moment but I have saved it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read more, Please do keep up the awesome jo.

 29. see my website

  7 września 2017 at 07:28

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 30. see my website

  7 września 2017 at 08:16

  You made some decent factors there. I looked on the web for the issue and found most people will associate with along with your website.

 31. see my website

  7 września 2017 at 10:24

  Can I simply say what a reduction to find someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know easy methods to deliver a difficulty to mild and make it important. Extra individuals must read this and understand this side of the story. I cant consider youre no more common since you undoubtedly have the gift.

 32. see my website

  7 września 2017 at 11:04

  You made some decent points there. I regarded on the web for the problem and found most individuals will go along with with your website.

 33. see more of my website

  7 września 2017 at 12:10

  After study a couple of of the blog posts in your web site now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and shall be checking back soon. Pls check out my website as properly and let me know what you think.

 34. I’d have to test with you here. Which is not one thing I usually do! I enjoy reading a submit that will make folks think. Also, thanks for permitting me to comment!

 35. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to search out someone with some original thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that is needed on the internet, somebody with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the web!

 36. I used to be very happy to find this web-site.I needed to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely having fun with each little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 37. îöåíêà ìàëîãî áèçíåñà

  7 września 2017 at 15:00

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nonetheless I’m experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 38. This website online is really a stroll-by for all the info you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely uncover it.

 39. instagram takipçi sayısı arttırma

  7 września 2017 at 16:25

  I discovered your blog website on google and verify a few of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to reading more from you in a while!…

 40. Darlene

  8 września 2017 at 08:35

  Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding anything entirely, except this piece of writing gives fastidious understanding even.

 41. This website online is known as a walk-by way of for all the information you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll undoubtedly uncover it.

 42. I used to be very happy to find this web-site.I wanted to thanks to your time for this glorious read!! I positively enjoying every little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 43. sell cheap stocks

  9 września 2017 at 02:36

  Right now it sounds like Drupal is the preferred
  blogging platform out there right now. (from what
  I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 44. Jude

  10 września 2017 at 13:45

  Hi there very nice blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
  I will bookmark your web site and take the feeds
  also? I am happy to find a lot of useful info right here within the put up, we need
  work out more techniques in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 45. Nora

  11 września 2017 at 10:00

  My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page for
  a second time.

 46. getting education loans

  11 września 2017 at 10:56

  This is my first time visit at here and i am actually impressed to read everthing at one place.

 47. best deal estate real

  12 września 2017 at 17:19

  Hello, yes this piece of writing is genuinely good and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

  thanks.

 48. best drones

  14 września 2017 at 08:45

  I used to be very happy to seek out this net-site.I needed to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely having fun with every little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 49. bitcoin forum

  14 września 2017 at 09:56

  The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my option to learn, however I truly thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may repair for those who werent too busy in search of attention.

 50. adult cam chat

  14 września 2017 at 11:47

  This is the appropriate weblog for anybody who wants to seek out out about this topic. You notice so much its virtually exhausting to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

 51. gay live sex videos

  14 września 2017 at 13:57

  There are certainly loads of details like that to take into consideration. That is a nice level to deliver up. I provide the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions like the one you bring up the place the most important factor can be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, but I am sure that your job is clearly recognized as a fair game. Each girls and boys feel the impact of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 52. Palma

  14 września 2017 at 18:45

  What a material of un-ambiguity and preserveness
  of precious familiarity about unexpected emotions.

 53. I used to be more than happy to seek out this internet-site.I wished to thanks on your time for this glorious learn!! I undoubtedly enjoying each little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 54. This web page is known as a stroll-through for all of the information you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll positively discover it.

 55. show box

  16 września 2017 at 10:48

  I discovered your weblog web site on google and test a couple of of your early posts. Continue to keep up the excellent operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking ahead to reading extra from you later on!…

 56. tourism life

  16 września 2017 at 16:53

  Hello, all is going sound here and ofcourse every one is sharing facts,
  that’s truly good, keep up writing.

 57. golf club

  16 września 2017 at 23:10

  Good web site you have here.. It’s hard to find quality writing like yours
  these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 58. royal dublin golf

  17 września 2017 at 03:25

  I’m really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?

  A small number of my blog visitors have complained about my blog
  not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

 59. best tips travelling

  17 września 2017 at 05:31

  Thanks very nice blog!

 60. golf courses

  17 września 2017 at 13:26

  Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in internet explorer, might
  test this? IE still is the market chief and a good portion of folks will pass over your magnificent writing
  due to this problem.

 61. http://sev.garago.ru/user/KathleenShoebrid

  17 września 2017 at 13:57

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
  and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had
  to ask!

 62. adonis golden ratio

  17 września 2017 at 14:47

  Your house is valueble for me. Thanks!…

 63. planning travel

  18 września 2017 at 08:47

  Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say
  I really enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same
  subjects? Thanks a ton!

 64. free songs

  18 września 2017 at 09:24

  There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice factors in features also.

 65. Domingo

  18 września 2017 at 11:59

  Why people still make use of to read news papers when in this technological globe
  everything is existing on web?

 66. Micki

  18 września 2017 at 13:02

  My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I
  may as well check things out. I like what I see so now i am
  following you. Look forward to finding out about your web page
  yet again.

 67. Lelio Vieira Carneiro Junior

  18 września 2017 at 15:00

  Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs?

  I have a blog centered on the same ideas you discuss and
  would love to have you share some stories/information. I know
  my visitors would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot
  me an e mail.

 68. best butt

  19 września 2017 at 15:17

  I love looking through an article that can make people think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

 69. https://barnbusterdeals.com/

  19 września 2017 at 15:46

  Spot on with this write-up, I seriously believe that this
  amazing site needs far more attention. I’ll probably be back
  again to read through more, thanks for the
  advice!

 70. Taruhan Olahraga Online

  19 września 2017 at 16:27

  Can I simply say what a aid to find someone who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know how you can carry a difficulty to light and make it important. More folks have to learn this and understand this aspect of the story. I cant consider youre no more fashionable because you positively have the gift.

 71. seoclubby.com

  19 września 2017 at 19:33

  Fastidious answer back in return of this query with
  solid arguments and describing the whole thing on the topic of that.

 72. Forbes Contributor

  19 września 2017 at 21:26

  The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to learn, however I truly thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could fix should you werent too busy in search of attention.

 73. best camera bags

  19 września 2017 at 23:46

  Your home is valueble for me. Thanks!…

 74. macau tourism presents

  20 września 2017 at 04:21

  There’s certainly a lot to know about this subject.
  I really like all of the points you have made.

 75. Vito

  20 września 2017 at 13:38

  Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to make a really good article… but
  what can I say… I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

 76. Grow lights LED

  20 września 2017 at 14:30

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you change into expertise, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It’s extremely useful for me. Large thumb up for this blog submit!

 77. brazil butt

  20 września 2017 at 17:20

  I’m really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility
  issues? A couple of my blog audience have
  complained about my website not working correctly in Explorer but looks great
  in Opera. Do you have any ideas to help fix this
  problem?

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra