Leszek Adamczewski to urodzony w 1948 roku w Szczecinie, Absolwent Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, mieszkający w tym mieście pisarz i dziennikarz. Jest on autorem prawie trzydziestu książek poświęconych zagadkowym i tajemniczym wydarzeniom z okresu II Wojny Światowej. Zajmuje się także historią grabieży polskich skarbów kultury. Od 2009 roku współpracuje z Wydawnictwem Replika.

Właśnie nakładem tego wydawnictwa ukazała się książka Leszka Adamczewskiego, W królestwie Hansa Franka. Sensacje z Generalnego Gubernatorstwa, która jest poświęcona w całości Generalnemu Gubernatorstwu (GG) i jego władcy – Hansowi Frankowi. Temu wielkiemu zbrodniarzowi i mordercy Polaków, którego teraz dla odmiany skrajnie lewacki syn jest zapraszany na wywiady do „Gazety Wyborczej”, żeby przyrównywać obecny rząd do… nazistów.

Generalna Gubernia to nielegalne „państwo” utworzone przez Niemców na części terenów okupowanej Rzeczpospolitej. Podczas, gdy pozostałe zagarnięte ziemie zostały włączone bezpośrednio do Rzeszy. Chodzi tu o Pomorze, Śląsk i tak zwany „Kraj Warty”, czyli Wielkopolskę z sieradzkim. Z pozostałych ziem została utworzona GG, która również miała być przeznaczona do zgermanizowania, ale nie od razu w dłuższej, kilkudziesięcioletniej perspektywie czasowej.

Stąd te wszystkie działania mające wymordować naród polski, a wcześniej go jak najbardziej wykorzystać w ramach darmowej siły roboczej budującej Tysiącletnią Rzeszę, (która przetrwała tylko 13 lat, ale to i tak dla świata, a zwłaszcza Polski było o jakieś sześć lat za długo). Stąd uliczne łapanki, masowe egzekucje, deportacje do obozów koncentracyjnych lub na roboty przymusowe. GG to także dwa tragiczne, przegrane powstania – w getcie i Powstanie Warszawskie. Jednak autor nie ogranicza się do tego. Pokazuje także nieco inne oblicze Generalnego Gubernatorstwa: od losów skarbów kultury po testy z rakietami V-2. Przedstawia tajne narady hitlerowskich dygnitarzy, zagląda za kulisy przygotowań do zamachów Armii Krajowej na Franza Kutscherę, Hansa Franka i Wilhelma Koppego. Pokazuje schrony dwóch kwater Führera zbudowanych w Generalnym Gubernatorstwie. Stara się także ustalić... czy Adolf Hitler mógł przebywać w klasztorze jasnogórskim w Częstochowie!

Jest to pozycja ze wszech miar cenna i bardzo ciekawa. Dlatego mogę ją ze spokojnym sumieniem polecić czytelnikom. Na pewno nie zmarnują przy niej swojego czasu.

Michał Miłosz

Leszek Adamczewski, W królestwie Hansa Franka. Sensacje z Generalnego Gubernatorstwa, Wydawnictwo Replika, Poznań 2018, ss. 428.