Jest to zespół klasztorno-pustelniczy męskiego zakonu tego zgromadzenia. Położony w obrębie Tatr, na zalesionym szczycie Szerokiego Kalackiego jest idealnym miejscem na oddawanie się modlitwie i kontemplacji. Od 2004 roku w klasztorze odbywa się również dwuletni nowicjat kandydatów zakonu przygotowujących się do złożenia ślubów zakonnych.

Michał Miłosz