Według niej Słowacy kupują na Podhalu, bo są ... nie mniej nie więcej ... bogatsi. Po prostu.

Sprawa przyjęcia przez Polskę EURO była już poruszana wielokrotnie i większość z nich jest zgodna, że w obecnej sytuacji wejście Polski do strefy EURO byłoby bardzo niekorzystne dla naszej gospodarki.

Ponadto, jak nietrudno zauważyć, na gospodarce opartej na EURO jak do tej pory skorzystały głównie Niemcy i Holandia, a oprócz nich jeszcze Francja i Dania.

Zastanawiające jest natomiast, jak wielu ludzi daje się jeszcze wodzić za nos takim "specom od ekonomii" jak bohaterka tej załączonej wypowiedzi Róża von Thun.