W spotkaniu również wzięli udział: szefowa sztabu wyborczego i główna doradca prezydenta elekta – Agnė Budrytė oraz przewodnicząca sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.

Na spotkaniu zostały omówione takie kwestie jak sytuacja polityczna w kraju, palące problemy, które należy w pilnym trybie rozstrzygnąć oraz kolejne prace.

Prezydentowi zostały przedstawione główne tezy programowe AWPL-ZChR z dziedziny polityki prorodzinnej i wzmacniania sprawiedliwości społecznej. Przedyskutowano też szereg innych kwestii. W związku z kolejnym zaproszeniem AWPL-ZChR do formowania nowego rządu, został omówiony też ten temat.

Spotkanie przebiegało w serdecznej i konstruktywnej atmosferze. Rita Tamašunienė i Waldemar Tomaszewski złożyli prezydentowi elektowi Gitanasowi Nausėdzie gratulacje z okazji wygrania wyborów prezydenckich, wręczono wiązankę kwiatów oraz upominki z logo AWPL-ZChR.

Prezydent wyraził wielkie zadowolenie i słowa uznania dotyczące tak rekordowego i gremialnego poparcia jego kandydatury w II turze wyborów prezydenckich na Wileńszczyźnie.

Spotkanie w pałacu prezydenckim wywołało spore zainteresowanie dziennikarzy i było szeroko nagłaśniane w mediach.

Inf. wł.

Fot. Marlena Paszkowska