Lucyna Kulińska książki o Wołyniu

 

Jak wynika z Wikipedii Lucyna Kulińska „ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1978). Rozprawę doktorską nt. Obóz Narodowy w Polsce w latach 1944–1947 (Stronnictwo Narodowe i Organizacja Polska), obroniła na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w roku 1997, jej promotorem był dr hab. Tomasz Jan Biedroń".

 

Według Wikipedii Lucyna Kulińska „jest adiunktem na Katedrze Politologii i Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jako pracownik dydaktyczny prowadzi wykłady m.in. ze stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej, terroryzmu współczesnego oraz problemów globalizacji, a także seminaria z dziejów górnictwa i hutnictwa na Zaolziu oraz konsekwencji rozwoju technicznego w wojskowości. Jej zainteresowania badawcze to stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku, terror stalinowski w Polsce i globalizacja".

 

Lucyna Kulińska jest autorką takich publikacji naukowych jak:

 • Narodowcy. Z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa-Kraków 1999
 • Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i „Młodzież Wielkiej Polski" w latach 1922–1947 (struktury, funkcjonowanie i główni działacze), wyd. 1 Kraków 2000 (wyd. 2 Warszawa 2004)
 • Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warszawa-Kraków 2001 (współautorzy Mirosław Orłowski, Rafał Sierchuła)
 • Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943–1947, T. 1 i 2, Kraków 2002, 2003
 • Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943–1944, Kraków 2003 (współautor Adam Roliński)
 • Martyrologia polskich dzieci na Kresach RP 1942–1945, Kraków 2003
 • Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942–1944, Kraków 2004 (współautor Adam Roliński)
 • Dzieci Kresów. 1, Warszawa 2003 (Kraków 2009)
 • Dzieci Kresów. 2, Kraków 2006
 • Dzieci Kresów. 3, Kraków 2009
 • Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków 2009
 • Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku, 2009
 • Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943–1944. Zestawienie ofiar, Kraków 2012 (współautor Adam Roliński)
 • Dzieci Kresów. 4, Kraków 2013
 •  Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939–1945. Ludobójstwo niepotępione, Warszawa 2015 (współautor Czesław Partacz)
   

Jan Bodakowski