Ale już kompletnym kuriozum jest pismo, jakie zostało opublikowane na FB przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Zakłada ono wniesienie sprawy do prokuratury przeciwko rodzicom chłopca, jakoby pozostawili dziecko bez opieki. OMZRiK stawia też absurdalny zarzut przeciwko rodzicom chłopca o wychowywanie go w wartościach religijnych i patriotycznych. Warto podkreślić, że Konstytucja RP właśnie rodzicom przyznaje pierwszeństwo w wychowywaniu dzieci.

Do tego wniosku ma się też dołączyć, co nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem, Gazeta Wyborcza.

Całość jest jakimś absolutnym kuriozum. Warto dodać, że niedawny szef tej organizacji OMZRiK Rafał Gaweł został skazany prawomocnym wyrokiem na dwa lata bezwzględnego więzienia i ukrywa się obecnie w Norwegii. Wyjechał tam z żona i córką. Próbuje natomiast szukać wybiegów prawnych, jakoby był rzekomo prześladowany w Polsce jako członek mniejszości seksualnych.

Cała działalność OMZRiK, podobnie jak wielu organizacji tzw. ekologicznych ewidentnie wpisuje się w działalność tzw. piątej kolumny w Polsce i powinna zostać prawnie zakazana w naszym kraju.

Osobiście uważam, że rząd Polski powinien w miarę szybko wprowadzić odpowiednie przepisy prawa, które uniemożliwiłyby działalność takim organizacjom, ponieważ są one sprzeczne z Konstytucją RP oraz naruszają powszechny porządek obyczajowy, jaki obowiązuje w naszym kraju, w którym w większości mieszkają katolicy i chrześcijanie.