Jest to zła wiadomość dla wszystkich ideologów, którzy uważali, że nie można leczyć homoseksualizmu, skoro jest wrodzony. Wynika badań obalają tezy tych, którzy chcieliby widzieć w homoseksualizmie przejaw natury, podobny do heteroseksualizmu a nawet wolę Bożą. Niektórzy posuwają się nawet do stwierdzenia, że „To Bóg cię takiego chciał”.

Za tymi badaniami powinna pójść kontrrewolucyjna contra przeciwko tym wszystkim przekłamaniom i następującym za nimi zmianom w prawie i kulturze. Musimy głośno wybrzmieć, że homoseksualizm nie jest naturalny, ale jest wywołany. Czas zbadać te czynniki i im przeciwdziałać.