Irena Lasota „urodziła się we Francji wkrótce po zakończeniu II wojny światowej w Europie. W 1948 przeniosła się wraz z rodzicami do Polski, którzy zmienili nazwisko z Hirszowicz na Lasota. W 1958 dołączyła do Hufca Walterowskiego, młodzieżowej organizacji reaktywowanej w 1956, w dobie postalinowskiej, pod egidą Związku Harcerstwa Polskiego. Hufcem dowodził Jacek Kuroń”.

„W latach 1962–1968 Lasota studiowała filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1964 założyła wespół z innymi studentami grupę dyskusyjną. Znaleźli się w niej: Teresa Bogucka, Maciej Czechowski, Józef Dajczgewand, i Wiktor Górecki. Służyła również celom samokształceniowym w obrębie nauk społecznych. Rozprowadzano na niej kopie paryskiej „Kultury” oraz tworzono fundusz pomocowy na wypadek represji rządowych. Członkowie uczestniczyli w spotkaniach Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), którego Lasota była przez trzy miesiące w 1964 członkiem. Lasota dystansowała się ideologicznie od innej grupy wywodzącej się z Hufca, której przewodził Adam Michnik. (…) Między 1966 a 1967 uczestniczyła w polemikach na forum otwartych spotkań ZMS. W tym samym czasie podjęła współpracę z Antonim Zambrowskim i udzielała mu wsparcia w dystrybucji nielegalnych publikacji, np. tłumaczeń zakazanych utworów politologicznych. W 1967 i w następnych latach, opracowywała i kolportowała na Uniwersytecie Warszawskim polityczne oświadczenia. Pracowała jako asystentka redaktora w wydawnictwie „Wiedza Powszechna””.

W marcu 68 „mimo szykan ze strony ZMS i Służb Bezpieczeństwa, poddana inwigilacji i konfiskatom, Lasota zdołała sfinalizować liczącą 3145 podpisów petycję, którą przesłała do Marszałka Sejmu 16 lutego. Odczytując rezolucję podczas wiecu w dniu 8 marca, zażądała przywrócenia na uczelnię Michnika i Henryka Szlajfera, którzy zostali wydaleni z uniwersytetu oraz zaprzestania wszystkich innych akcji represjonujących studentów. Lasota następnie spotkała się wraz z delegacją studentów z zastępcą rektora. Niebawem została aresztowana i stanęła przed kolegium ds. wykroczeń, które wymierzyło jej karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności za „deptanie zabłoconymi butami po ławce publicznej”. Została zwolniona w sierpniu 1968, lecz wkrótce stanęła przed sądem. W kwietniu 1969 otrzymała nowy wyrok, tym razem półtora roku więzienia za przynależność do nielegalnej organizacji. Równocześnie, we współpracy z Jakubem Karpińskim, Grażyną Kuroniową, Andrzejem Zabłudowskim, gromadziła informacje na temat toczących się śledztw dotyczących podsądnych oskarżanych o udział w „wydarzeniach marcowych”, które miały trafić na Zachód”.

Po wydarzeniach marcowych „Lasota została wydalona z uczelni i w 1970 opuściła Polskę z jej ówczesnym mężem Zabłudowskim. Pod pretekstem wyjazdu do Izraela para przedostała się do Francji, a następnie, tego samego roku, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Tam kontynuowała studia, kończąc w 1972 Temple University w Filadelfii z dyplomem nauczyciela edukacji specjalnej. przez następne 9 lat, do 1982 pracowała jako dziecięcy terapeuta. W 1975 podjęła studia na Uniwersytecie Columbia i ukończyła je w 1979 z dyplomem absolwenta nauk politycznych, w specjalizacji „międzynarodowy komunizm”. Pozwoliło jej to wystąpić z cyklem wykładów na uniwersytetach Fordham i Yale’a, prowadzonych w latach 1980–1981”.

Na emigracji „wciąż była aktywna politycznie, recenzując i włączając się w wydarzenia rozgrywające się w Polsce. Mimo wpisania na listę osób niepożądanych w PRL, odwiedziła Polskę czterokrotnie, w 1975, 1977, 1979 i 1984, przywożąc zakazane publikacje i kolportując je wśród znajomych. Na Zachodzie zwracała uwagę tamtejszych mediów na wydarzenia w Polsce, zarazem je tłumacząc i dostarczając informacji. Pisała do „New Daily” w Nowym Jorku i współpracowała z londyńskim „Aneksem”. W 1975 została publicystką i stałym współpracownikiem Radia Wolna Europa i BBC. Od 1976 utrzymywała relacje z amerykańską centralą związkową AFL-CIO, której, jako główny konsultant Rady Dyrektorów, dostarczała informacji o prześladowaniach robotników w Polsce. W 1977 Lasota organizowała apel amerykańskich intelektualistów w obronie aresztowanych członków Komitetu Obrony Robotników. W tym samym roku założyła, wspólnie z Roberte Sharletem i Ireną Grudzińską, Grupę Koordynacyjną Amnesty International na Europę Wschodnią”.

Po powstaniu Solidarności „od 1981 była wydawcą wielu publikacji, w tym Committee in Support of Solidarity Reports, Solidarity Bulletin i Uncaptive Mind. Pisała artykuły, które ukazywały się na łamach prasy „podziemnej” w Polsce. W 1981 Lasota, wspólnie z Ericem Chenowethem, Karpińskim i Jerzym Warmanem, założyła w Nowym Jorku Committee in Support of Solidarity. Komitet był aktywny politycznie, organizował demonstracje, m.in. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w 1982. Podczas sesji poświęconej problemowi rozbrojenia, Lasota i Chenoweth zdołali przeszmuglować i rozwinąć przed Andriejem Gromyką baner, następującej treści: „Rozbroić Breżniewa, rozbroić Jaruzelskiego”. Zostali następnie usunięci z budynku przez ochronę. Komitet sprawnie pozyskiwał fundusze, dzięki którym nabywał i gromadził materiały i sprzęt dla organizacji wolnościowych w Polsce, w tym magnetofony, tranzystorowe odbiorniki radiowe, farbę drukarską, sprzęt do sitodruku, które, z pomocą setek opozycyjnych działaczy, szmuglowano między Polską, USA i Francją. Przykładem zdolności pozyskiwania funduszy był koncert skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej, zorganizowany w Nowym Jorku. Uzbierano 8300 USD na rzecz polskiej opozycji. W 1984 komitet rozszerzył swą działalność, wkrótce przeobrażając się w Instytut for Democracy in Eastern Europe (IDEE). Organizacja rozszerzyła swą działalność o materialne wsparcie dla ruchów opozycyjnych w Czechosłowacji i na Węgrzech. IDEE otrzymywał donacje z amerykańskich fundacji wspierających niezależne inicjatywy w tych krajach. W listopadzie 1989 co najmniej 194 periodyki i „podziemne” akcje otrzymały 143 760 USD pomocy, przekazanych na rachunek wielu kompozytorów, artystów i poetów. Pełny raport na ten temat został opublikowany przez Lasotę w „Kulturze” (nr 4/1990). IDEE przekazało ponadto ponad 250 tys. USD do Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych, wraz z dodatkowymi sumami na rzecz Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” Mazowsze, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Pomarańczowej Alternatywy. W 1986 dysponowała sumą 200 tys. USD od fundacji George’a Sorosa na małe stypendia między 500 a 1000 USD. Stypendium otrzymało 177 osób, które odbyły podróże studyjne do Londynu i Paryża. W zamyśle trafiało do osób, które miały stać się późniejszą naukową i polityczną elitą. W 1985 Lasota przeniosła się do Paryża. Stamtąd, z pomocą drugiego męża Jakuba Karpińskiego, kontynuowała wysyłkę tysięcy książek do Polski. Wspólnie w latach 1985–1991 publikowali serię wydawniczą „Konfrontacje”, składającą się z tłumaczonych na język polski badań nad działaniami antykomunistycznej opozycji. Seria zawierała 14 tomów, często wznawianych w niezależnych wydawnictwa, m.in. w „PoMost” czy „Res Publica”. Od czasu upadku komunizmu w Europie Wschodniej po 1989 Lasota koncentrowała się na pomocy finansowej i organizacyjnej na rzecz niezależnych inicjatyw w byłym Związku Sowieckim. W 1992 otworzyła fundację IDEE w Polsce”.

Na swoim profilu facebookowym Irena Lasota zamieściła wpis zatytułowany „WPŁYW GEORGE’A SOROSA NA ŻYCIE INTELEKTUALNE I POLITYCZNE W POLSCE DAWNIEJ i DZIS”.

 

W wpisie tym można przeczytać:

„Ponieważ ludzie oskarżają jednych drugich, że byli stypendystami George’a Sorosa, publikuję listę 345 osób, które w latach 1985-1990 dostały stypendia ufundowane przez Sorosa i przyznawane przez Instytute for Democracy in Eastern Europe (IDEE). Nominowali różni ludzie z Polski, ale decydowali tylko Jakub Karpiński i ja. Część tych stypendiów, dla nie narażania stypendystów, były przydzielane za pośrednictwem Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales, INALCO, The Jagiellonian Trust, Foyer Jean Paul II i Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

Na liście znajdują się osoby o różnych, wtedy i dziś, poglądach politycznych. Wielu z nich wykorzystało te stypendia by podnieść swoje kwalifikacje, nauczyć się czegoś, lub co najmniej spędzić kilka tygodni we Francji lub Wielkiej Brytanii. Wielu z nich zapisuje się wciąż w życiu naukowym, intelektualnym i politycznym Polski. Taki był cel tych stypendiów. (* oznacza, że nie odnalazły się pokwitowania. Cała dokumentacja została złożona w Archiwum Hoovera)

1. Adamiecki Wojciech

2. Agopsowicz Monika

3. Ananicz Andrzej

4. Antoszkiewicz Marek

5. Apostol Marian

6. Arciuch Anatol

7. Baczkowski Krzysztof

8. Bajon Czeslaw

9. Bakowski Michal

10. Baranski Marek

11. Bargielowski Daniel *

13. Bartminski Andrzej

14. Bartminski Jerzy

15. Bednarski Piotr

16. Bednarski Wojciech

17. Beres Witold

18. Bielinski Wieslaw

19. Bierzynski Jakub

20. Bilinski Wojciech

21. Bochenska Malgorzata *

22. Bogaczyk Wojciech

23. Bogucka Teresa

24. Boguslawski Stefan

25. Boguta Grzegorz

26. Bohdziewicz Anna Beata

27. Bolecki Wlodzimierz

28. Boni Michal

29. Borowiecka Ewa *

30. Borowik Wojciech

31. Borzyn Stanislaw

32. Brozyna Piotr

33. Brylowski Jan Albin

34. Brylowski Pawel Jan *

35. Brzoza Leszek

36. Budrewicz Leszek *

37. Burnetko Krzysztof *

38. Chlabicz Bozena

39. Chmielecki Andrzej

40. Chojnacki Pawel *

41. Chruszczewski Adam

42. Ciechanowicz Anna

43. Cieslik Kazimierz

44. Cieslinska Nawojka

45. Czachor Marek

46. Czarnecki Ryszard

47. Czerwinski Zbigniew

48. Czober Tadeusz

49. Dabrowicz Elzbieta *

50. Dabrowski Andrzej

51. Dabrowski Maciej

52. Danielak Jakub

53. Deptula Maria

54. Derdowski Michal Adam

55. Doktor Jan

56. Dolecki Tomasz

57. Domagalska – Kedzierska Stanislawa

58. Dorn Ludwik Stanislaw *

59. Doroszewska Urszula

60. Drabikowski Marek

61. Draus Jan

62. Drob Janusz

63. Drygalski Jerzy

64. Dubas – Urwanowicz Ewa

65. Ekes Janusz

66. Engelkind Barbara

67. Falkowski Wojciech

68. Fedorowicz Andrzej *

69. Fedorowicz Urszula

70. Fenrych Przemyslaw

71. Fik Marta *

72. Fikus Dariusz

73. Filipiak Maria *

74. Filipowska Hanna *

75. Florynska – Lalewicz Halina

76. Fortuna Grzegorz *

77. Frackowiak Marek

78. Frackowiak Slawomir

79. Friszke Andrzej

80. Gil Mieczyslaw

81. Glapinski Adam

82. Gluc Zbigniew

83. Glugla Maciej

84. Gluza Zbigniew

85. Gorecki Slawomir

87. Grinberg Daniel *

88. Grudzinski Przemyslaw

89. Gruszczynski Piotr

90. Gryz Jaroslaw

91. Grzegorczyk Jan

92. Grzelak Grzegorz

93. Gugulski Marcin

94. Gwiazda Andrzej

95. Hadrych Malgorzata

96. Halberda Marek *

97. Herbert Zbigniew

98. Hermanowicz Krzysztof

99. Jablonska – Deptula Maria Ewa

100. Jakubowski Wojciech Kazimierz

101. Janicki Slawomir

102. Janowski Maciej Ludwik

103. Jaskiewicz Krzysztof

104. Jastrun Tomasz

105. Jastrzebski Marek

106. Jozwiakowski Andrzej

107. Kacma Agnieszka

108. Kaczynska Boguslawa

109. Kaczynski Andrzej

110. Kadziela Pawel

111. Kalabinski Jacek

112. Kaminski Wojciech

113. Karbowniczek Janusz *

114. Karczewski Andrzej

115. Karpinski Andrzej

116. Kazanecki Pawel *

117. Kersten Krystyna

118. Kielbasa Jan

119. Kieniewicz Leszek

120. Kijowski Andrzej Tadeusz

121. Klinger Ewa *

122. Kloczowski Jerzy

123. Kloczowski Piotr

124. Kociolkowska Malgorzata

125. Kolankiewicz Leszek

126. Komza Malgorzata

127. Konarska Barbara

128. Konczyk Mikolaj

129. Kondek Jan

130. Kopczynski Krzysztof

131. Koralewicz – Zebik Jadwiga *

132. Kordys Jan

133. Korzeniewska Jadwiga

134. Kosinski Bogdan

135. Kostrzewa – Zorbas

136. Kotanski Janusz

137. Kotwicki Tomasz

138. Kowalska Anka

139. Kowalski Krzysztof

140. Kowalski Sergiusz

141. Krajewski Stanislaw

142. Krank Roman *

143. Krasnowolski Andrzej

144. Krawczyk Alicja

145. Krolak Jacek

146. Krupa Maciej *

147. Kryczka Slawomir

148. Kubiak Anna *

149. Kuczborski Tomasz

150. Kulak Teresa Maria *

151. Kulesza Dariusz Jan *

152. Kumor Agnieszka

153. Kurkowski Jerzy

154. Kwasniewski Jacek

155. Kwiecinski Jacek

156. Laczynski Krzysztof

157. Ladomirski Andrzej

158. Laskowicz Krystyna

159. Laskowski Jacek

160. Laszkiewicz Hubert

161. Laszkiewicz Mikolaj

162. Laube Elzbieta

163. Limanowska Joanna Maria *

164. Lindenberg Grzegorz

165. Lipinski Adam *

166. Lipski Pawel

167. Litak Stanislaw

168. Lobodzinski Marcin

169. Lubomirski Andrzej

170. Lukasiewicz Jacek

171. Lukasiewicz Maciej

172. Lukasiewicz Piotr

173. Lurka Krzysztof *

174. Lutkowski Karol

175. Maciejewski Janusz

176. Majcherek Janusz

177. Majchrzak Piotr

178. Majewski Marek

179. Makarewicz Anna

180. Maleszka Leslaw *

181. Manko Regina *

182. Mantel – Niecko Joanna

183. Marek Jurek

184. Maziarski Wojciech

185. Mazurek Janusz

186. Meller Stefan

187. Michalak Ryszard

188. Michalski Cezary

189. Michera Wojciech

190. Mielczarek Adam

191. Migasinski Jacek

192. Mikolajczak Slawomir

193. Mikolajska Halina

194. Milewska – Zonn Elwira

195. Miller Krzysztof

196. Mioduszewski Romuald

197. Mitzner Piotr

198. Mlicki Pawel

199. Modzelewska Malgorzata

200. Morawiec Elzbieta

201. Morawska Joanna

202. Morozowska Joanna

203. Mostowski Marcin

204. Mucko Wlodzimierz

205. Nasilowski Mieczyslaw

206. Nawrocki Grzegorz

207. Niegodzisz Tomasz

208. Niemczyk Kazimierz

209. Nowicki Maciej

210. Okulicz Radoslaw

211. Oleczek Ewa *

212. Olszewski Marek

213. Olszowy Judyta

214. Oporski Jacek

215. Orski Mariusz

216. Orszyn Zyta

217. Orzepowska Mariola

218. Oseka Andrzej

219. Ozog Krzysztof

220. Pacewicz Piotr

221. Paczoska Ewa

222. Panko Walerian

223. Pasek Jaroslaw

224. Pasikowska Magdalena

225. Paziewski Michal

226. Peciak Andrzej

227. Penkalla Adam

228. Pestkowski Rafal

229. Petelenz – Lukasiewicz Jacek *

230. Petrycki Jacek

231. Pezda Janusz

232. Peziol Adam

233. Pienkowski Piotr *

234. Pieruszek Piotr *

235. Pierzchala Janusz

236. Pietrzak Inez *

237. Pikula Krzysztof

238. Plachecki Marian

239. Pleszczynski Jan

240. Podbielkowski Maciej *

241. Pospula Wieslaw

242. Przeciszewski Marcin

243. Przystawa Jerzy

244. Raducha Wojciech

245. Rogatko Bogdan

246. Rokita Jan Maria

247. Rosicka Janina

248. Rosner Katarzyna *

249. Rudka Szczepan

250. Rudzinski Piotr

251. Rybarczyk Sebastian

252. Rydzewski Pawel

253. Rykowski Zbigniew

254. Rymkiewicz Jaroslaw Marek

255. Sabbach Anna

256. Sadowski Leslaw

257. Sicinski Michal *

258. Siemienski Krzysztof

259. Skalska – Zlat Marta

260. Skarbek Jan

261. Skarzynski Henryk

262. Skiba Jakub

263. Skoczylas Jerzy *

264. Skokowski Pawel

265. Skoroszewski Marek

266. Skotnicka – Illasiewicz Elzbieta

267. Skworz Andrzej

268. Sloma Andrzej

269. Slominski Jerzy

270. Spychalski Miroslaw

271. Sroda Krzysztof

272. Stankiewicz Tomasz

273. Stanosz Barbara

274. Stanowski Krzysztof

275. Starczewski Stefan

276. Stoczkowski Wiktor

277. Strzechowski Rafal

278. Strzembosz Maciej

279. Strzembosz Tomasz

280. Sulkowski Czeslaw *

281. Swiatkiewicz Iwona

282. Swiatkowska Anna

283. Swiecki Jerzy *

284. Szapiro Pawel

285. Szarmanska Beata

286. Szczepankiewicz Andrzej

287. Szczepankiewicz Jarek

288. Szczepanowski Andrzej

289. Szczepanski Jaroslaw

290. Szeroczynska Malgorzata

291. Sznajder Michal

292. Szostkiewicz Adam

293. Szumowski Tadeusz

294. Szwajcer Piotr

295. Szwarc Andrzej

296. Szymanska Katarzyna *

297. Szymona Jacek *

298. Targalski Jerzy

299. Tarka Beata

300. Tarnowski Karol

301. Tarnowski Marek

302. Tekieli Robert

303. Terlecki Ryszard

304. Tkaczyk Wieslaw

305. Tuszynska Agata

306. Tyczynska Anna

307. Uchanski Jacek

308. Umecka Iwona *

309. Urwanowicz Jerzy

310. Walc Inga

311. Walc Jan

312. Waszkiewicz Jan

313. Waszkiewicz Romuald

314. Wedemann Marek

315. Weiss Janusz

316. Wieczorkowski Dominik

317. Wierzchoslawski Piotr

318. Wierzchoslawski Rafal

319. Wiscicki Tomasz

320. Wlodarczyk Wojciech

321. Wocial Jerzy

322. Wojciechowska – Miszalska Anita *

323. Wojcieszczuk Jan *

324. Woldan Pawel

325. Wolicka Elzbieta

326. Woltanowski Andrzej

327. Woydt Marta

328. Wronski Stanislaw

329. Wujec Marek

330. Zachowski Andrzej *

331. Zadzidlo Jolanta

332. Zajaczkowski Wojciech

333. Zalewski Marek

334. Zankowska Danuta

335. Zawanowska – Nagorska Magdalena

336. Zawidzka Katarzyna *

337. Zebrowska – Lupina Iwona *

338. Zelazkiewicz Marek *

339. Zelazo Marek

340. Zgorniak Marek

341. Zimand Roman

342. Ziolek Jan

343. Zmudzinski Mateusz *

344. Zuchowska Zofia

345. Zwinogrodzka Wanda”.

 

Warto przypomnieć Irena Lasota miała stwierdzić, że Grzegorz Braun jest z pochodzenia Żydem na łamach tygodnika Plus Minus w tekście „Patriotyzm i DNA” (rp.pl, 24. 11. 2017)”.

 

Jan Bodakowski