"Gro­mem bądź­my pierw - niż­li grzmo­tem;
Oto tęt­nią i rżą ko­nie ste­po­we;
Górą czy­ny!... a sło­wa? a my­śli?... po­tem!...
Wróg po­ka­lał już i Oj­ców mowę "
Ener­gu­men tak krzy­czał do Lir­ni­ka
I ude­rzał w tarcz, aż się wy­gię­ła;
Lir­nik na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . "Nie miecz, nie tarcz bro­nią Ję­zy­ka,
Lecz - ar­cy­dzie­ła!"