Zakwaszenie organizmu zazwyczaj tłumaczy się jako zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, czyli obniżeniem pH organizmu z lekko zasadowego na kwaśny. Jednak w medycynie nie ma pojęcia ogólnego pH całego organizmu, gdyż w poszczególnych jego częściach pH ma różną wartość. Na przykład sok żołądkowy czy ślina mają kwaśne pH, a  mitochondria w komórkach i niektóre białka zasadowe. Krew posiada lekko zasadowe pH, które mieści się w sztywnym przedziale od 7,35 do 7,45. I właśnie to pH często przyjmuje się jako ogólne.  Co naprawdę się dzieje gdy pH krwi zostaje zaburzone?

 

Gdy w organizmie w nadmiernych ilościach gromadzą się substancje kwaśne lub następuje istotna utrata substancji zasadowych mówimy o kwasicy. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku zasadowicy, kiedy to w organizmie gromadzone są substancje zasadowe lub następuje  znaczna utrata substancji kwaśnych. W takich przypadkach faktycznie dochodzi do zmian w pH krwi. Kwasica  jaki i zasadowica są stanami, które mogą zagrażać naszemu życiu.  Istnieją dwie postaci  zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej: oddechowa- związana ze zmianami w prężności dwutlenku węgla oraz nie oddechowa – metaboliczna, związana z zaburzeniem w ilości nielotnych kwasów lub zasad w organizmie. Kwasica oddechowa pojawia się gdy, upośledzeniu ulega przebieg procesu wydalania dwutlenku węgla przez płuca najczęściej w przebiegu chorób płuc lub mięśni oddechowych. Kwasica metaboliczna może się ujawnić w trakcie przebiegu cukrzycy typu 1, chorób nerek na skutek utraty zdolności wydalania jonów wodorowych, lub przez przedawkowanie paracetamolu. Natomiast zasadowica oddechowa powstaje gdy dochodzi do nadmiernej wentylacji płuc, a zasadowica metaboliczna najczęściej związana jest z chorobami nerek i nadmiernymi utratami jonów wodorowych. Tak więc zaburzenie równowagi kawasowo- zasadowej wynika z ciężkich chorób, które mogą zagrażać naszemu życiu, a nie z powodu przyjmowania określonych pokarmów. Gdyby treść naszego żołądka miała tak duży wpływ na poziom pH krwi to każdy spożywany posiłek byłby dla nas zagrożeniem życia. Dlatego przechodzenie na dietę odkwaszającą lub zakup suplementów odkwaszających nie jest potrzebny.