Nieodłączną tradycją w tym dniu jest zapalanie zniczy na odwiedzanych grobach.

W Polsce i na Litwie wierni najczęściej odwiedzają groby bliskich zmarłych i modlą się za nich dzień wcześniej, czyli w Dniu Wszystkich Świętych. A to z racji tego, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Na Litwie od 2020 roku dniem wolnym od pracy będzie również Dzień Zaduszny.

Dzień Zaduszny został zapoczątkowany pod koniec X wieku przez św. Odylona, opata klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja).  To święto zaczęło powszechnie obowiązywać w Kościele zachodnim dopiero w XIII wieku. Z czasem zaczęto urządzać procesję na cmentarz, gdzie zatrzymywano się na czterech stacjach i odmawiano modlitwy za zmarłych.

...Raz w roku ogniami zaznaczamy miejsca, gdzie zakopaliśmy swoich zmarłych, żeby trwali na wieki, żeby można było do nich przyjść, by można było ich odnaleźć. Nikt lepiej niż oni nie zaświadcza o naszym istnieniu...”– Andrzej Stasiuk „Zaduszki”.