Większość nazwisk jest znana Polakom i nie stanowi zaskoczenia. 

 

Nowy skład rządu:

wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego - Piotr Gliński

wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin

wicepremier, minister do spraw nadzoru właścicielskiego (nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona) - Jacek Sasin

minister infrastruktury - Andrzej Adamczyk

minister rolnictwa i rozwoju wsi - Jan Krzysztof Ardanowski

minister spraw zagranicznych - Jacek Czaputowicz

minister obrony narodowej - Mariusz Błaszczak

minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych - Mariusz Kamiński

minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek Gróbarczyk

minister rozwoju (w ministerstwie znajdą się działy budownictwo i turystyka) - Jadwiga Emilewicz

minister finansów - Tadeusz Kościński

minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Marlena Maląg

minister edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski

minister środowiska - Michał Woś

minister cyfryzacji - Marek Zagórski

minister zdrowia - Łukasz Szumowski

minister sprawiedliwości, prokurator generalny - Zbigniew Ziobro

minister klimatu - Michał Kurtyka

szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michał Dworczyk