Partia wydała „Kongres potwierdził, że Razem nie połączy się w jedną partię z SLD i Wiosną. Jednocześnie delegaci wyrazili wolę kontynuacji współpracy w ramach koalicji wyborczej i wspólnego, koalicyjnego klubu parlamentarnego".

Już wcześniej SLD opowiedziało się za konsolidacją całej lewicy. Spodziewano się, że Lewica Razem potwierdzi to dążenie. Tymczasem podjęto decyzję o budowie własnych struktur terenowych w najbliższych latach.