Bóg objawił się w historii i poprzez nią wciąż przemawia do człowieka. Jednym ze sposobów, w jakim to robi, jest tzw. dopust Boży, gdy Stwórca dopuszcza, aby jakieś zło się wydarzyło – w ten sposób chce nam coś pokazać, z reguły przed czymś ostrzec i wezwać do nawrócenia. Jednym z Bożych znaków był z pewnością pożar katedry Notre-Dame, który wybuchł 15 kwietnia 2019 r.

Dostrzegł to choćby kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który określił ten pożar jako „symbol sytuacji cywilizacji zachodniej i Kościoła w Europie”. Kardynał dodał, że pożar ten przypomina mu inny „pustoszący Kościół”. Jest nim „intelektualny, doktrynalny i moralny chaos, to tchórzostwo przed głoszeniem prawdy o Bogu i człowieku oraz przed obroną moralnych i etycznych wartości Tradycji chrześcijańskiej, to utrata wiary, utrata znaczenia obiektywizmu wiary i związana z tym utrata zmysłu Boga”. Kard. Sarah stwierdził także, że upadająca iglica katedry Notre-Dame przypomina mu „palec Boży wskazującego w kierunku nieba”. Uznał, że Kościół, który nie koncentruje się na Bogu, umiera.

Pożar katedry nasuwa także inne skojarzenia. Według ustaleń śledczych powstał w wyniku niedbałości przy trwającym remoncie. Wszędzie znajdowały się rusztowania, jakiś niefrasobliwy robotnik łatwo mógł zaprószyć ogień. Pożar trawiący Kościół powszechny też zaczął się od jego „remontu”. Już Paweł VI, papież, który dokończył Sobór Watykański II rozpoczęty przez Jana XXIII, przyrównał sytuację Kościoła po soborze do placu budowy, na którym pogubiono plany i wszystko odbywa się bez ładu i składu. W tej sytuacji nietrudno o tragedię.

Najbardziej wymownym znakiem, i to znakiem nadziei, wydaje się jednak zdjęcie, które obiegło świat. Przedstawia ono zrujnowane wnętrze katedry, do którego zwalił się spalony dach. Za gruzami znajduje się nietknięta pieta wykonana przez Nicolasa Coustou, francuskiego rzeźbiarza barokowego. Na kolanach Maryi spoczywa umęczone ciało Jej syna Jezusa Chrystusa. Matka Boża ma rozłożone ręce i twarz pełną cierpienia zwróconą ku niebu. Obraz ten przemawia znacznie bardziej niż jakiekolwiek rekolekcje. Oto Kościół po ludzku umiera, a w nim jako pierwszy umiera Jezus, zabijany rękami swoich dzieci. Nad tym przedstawieniem widnieje jednak krzyż, który przypomina nam, że chociaż jest cierpienie i śmierć, jest także zmartwychwstanie i związane z nim zbawienie.

Książka ta skupia się na głębokim kryzysie, jaki toczy obecnie Kościół. Sam kard. Sarah określił go bardzo ostro, jako „nowotwór, które zżera Kościół od środka”. Nie sposób już milczeć na ten temat, odwracać głowę, twierdzić, że nic się nie dzieje. Skala upadku jest tak wielka, że stajemy przed pokusą, aby zatrzymać przychodzącego Pana, zapominając, że ma moc wskrzeszania umarłych i powiedzieć do Niego jak Marta: „Panie, już cuchnie” (J 11,39).

Nigdy nie możemy jednak tracić wiary w nadprzyrodzony charakter Kościoła, który pozostaje Oblubienicą Chrystusa. Pan nie przestaje miłować swej oblubienicy nawet wtedy, gdy jej ziemskie szaty wydają się podarte, a twarz zdradza objawy poważnej choroby, a nawet kocha ją jeszcze bardziej, bo jak jeszcze nigdy potrzebuje ona Bożej i ludzkiej miłości. Oblubienica ta zresztą przetrwa, bo stanowi z Chrystusem jedno, jest Jego mistycznym ciałem i jeśli nawet obumrze, wraz z Nim zmartwychwstanie do nowego życia w chwale.

Michał Krajski (ze Wstępu)

Bardzo prosimy naszych Sympatyków o wsparcie wydania tej książki. Chcielibyśmy, by ukazała się przed świętami Bożego Narodzenia, by mogła być wręczana duszpasterzom w czasie wizyty kolędowej, byśmy sami mogli ją przeczytać i nabrać nadziei na odnowę Kościoła. Bardzo prosimy o mecenat tej kolejnej publikacji Centrum Kultury i Tradycji. Każdy, kto wpłaci kwotę nie mniejszą niż 35 zł, otrzyma tę książkę w prezencie. Koszt wydania, ze wszelkimi opłatami, kosztami honorariów, wynosi 7000 zł. Liczymy na Państwa wielkoduszność i hojność w wydaniu tej ważnej publikacji.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

 

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683

 

nr rachunku: 94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

 

Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "donacja książka"