W art. 107 ustawy o ustroju sądów powszechnych ( Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego) czytamy obecnie:

w art. 107 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-usuniecie-z-zawodu-kary-pieniezne-pis-przygotowalo-zmiany-dy,nId,3558833#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
w art. 107 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-usuniecie-z-zawodu-kary-pieniezne-pis-przygotowalo-zmiany-dy,nId,3558833#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firef

A

w art. 107 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-usuniecie-z-zawodu-kary-pieniezne-pis-przygotowalo-zmiany-dy,nId,3558833#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

rt. 107. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego

§ 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie.

§ 2. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego.Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-usuniecie-z-zawodu-kary-pieniezne-pis-przygotowalo-zmiany-dy,nId,3558833#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefo

§ 1. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie.

§ 2. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego.

Po zmianach ma on brzmieć następująco:

Art. 107. § 1. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne) w szczególności za:

1)                       oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, w tym odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny; [w PiS trwa dyskusja, czy przepis znajdzie się w ostatecznym projekcie ustawy, ale obecnie jest to bardzo prawdopodobne - przyp. RMF]

2)                       działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości;

3)                       działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania;

4)                       działania o charakterze politycznym;

5)                       uchybienie godności urzędu.

"Art. 107. § 1. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne) w szczególności za:

1)                       oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, w tym odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny; [w PiS trwa dyskusja, czy przepis znajdzie się w ostatecznym projekcie ustawy, ale obecnie jest to bardzo prawdopodobne - przyp. RMF]

2)                       działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości;

3)                       działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania;

4)                       działania o charakterze politycznym;

5)                       uchybienie godności urzędu.".Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/news-usuniecie-z-zawodu-kary-pieniezne-pis-przygotowalo-zmiany-dy,nId,3558833#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox