Religia masońska - nowa książka ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego

0
0
0
/

Antychryst jest realną osobą, żyjącą wśród nas. Osobą docenianą przez możnych, z racji na swoje bogactwo, ujmująca osobowość, działalność filantropijną, propagowane poglądy (ekumenizm, pacyfizm, rzekome prawa człowieka, braterstwo, wyzwolenie).

 

Jednym z jego rozlicznych talentów jest doskonała znajomość Biblii i teologii, którą wykorzystuje w głoszeniu fałszywego poglądu, że Bóg nie ma wpływu na obecną rzeczywistość. Swoją religijną wiedzę antychryst wykorzystuje w fałszywej egzegezie Biblii, manipulowaniu nauczaniem kościoła, redukowaniu nauczania Biblii i kościoła tylko do spraw ekonomicznych, społecznych i politycznych.


Antychryst ,,umniejsza role zbawczą Chrystusa, wymazuje metafizyczny wymiar osoby ludzkiej, marginalizuje" potrzeby duchowe człowieka. Chce by teologia przybrała ,,kształt romantycznego socjalnego humanizmu". Celem antychrysta jest nowa religia, z której wykorzeniono prawdziwy katolicyzm. Antychryst prowadzi walkę z katolickim światem a jego sojusznikami w tej walce są masoni. I to właśnie oni są bohaterami wydanej nakładem wydawnictwa M kolejnej popularnonaukowej książki księdza Andrzeja Zwolińskiego ,,Religia masońska".


Tej destruktywnej roli masonów w świecie świadomy jest kościół katolicki. Już prawie trzy wieki w swoim oficjalnym nauczaniu kościół katolicki przestrzega przed masonerią. Masoneria to organizacja o sprecyzowanym światopoglądzie i teologii, całkowicie odmiennym od nauczania kościoła katolickiego.


Masoni ujawnili się w 1717 roku. Szybko bo już w 1738 roku został wydany pierwszy kościelny zakaz przynależności do masonerii. Anty masońskie ustawodawstwo wprowadzane było również przez władze cywilne krajów europejskich. Kolejne przepisy kościoła katolickiego na przestrzeni dwustu pięćdziesięciu lat nakazywały poddanym i rządzącym walkę z masonerią, informowanie kościoła kto jest masonem, zakazywały przynależności do masonerii, posiadania i czytania druków masońskich, uznawały nieważność jakiejkolwiek przysięgi składanej masonerii.


W swoich dokumentach kościół katolicki opisywał zbrodnie masonerii - fizyczną eksterminacje katolików przez władze masońskie, prześladowanie kościoła, laicyzacje, demoralizacje, szerzenie herezji o potrzebie odrzucenia nauczania katolickiego i powrocie do rzekomej wiary pierwszych chrześcijan, opanowanie edukacji w celu jej instrumentalnego wykorzystania.


Z racji na infiltracje przez masonerie kościoła w celu niszczenia go od wewnątrz, nauczanie katolickie przewidywało automatyczną ekskomunikę wszystkich katolików, którzy przystąpili do masonerii, oraz wykluczenie kapłanów masonów z stanu duchownego.


Od czasu drugiego soboru watykańskiego posoborowi heretycy głoszą kłamstwa o zmianie stosunku kościoła do masonerii, i pod fałszywą banderą rzekomo katolicką gloryfikują działania masonerii. Niezwykle silne jawne wpływy masoneria miała za pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI. Posoborowe zmiany w kościele, które doprowadziły do likwidacji katolicyzmu w zachodniej Europie, inspirowane były przez masonerie.


Masoneria w kościele katolickim neguje dogmaty, promuje ekumenizm, atakuje nauczanie katolickie, chce ograniczenia roli kościoła do pomocy socjalnej, kreuje nową etykę, teologie, i praktykę.


O sile lobby masońskiego w polskim koście świadczyła w XVIII wieku przynależność do masonerii dwu prymasów - Podolskiego i Poniatowskiego, oraz takich prominentnych duchownych jak Kołłątaj. Masoneria w Polsce wprowadzała w szeregi katolików zorganizowane grupy których celem było niszczenie kościoła od wewnątrz np. w dwudziestoleciu międzywojennym był to Instytut Mesjanistyczny (jednym z jego członków był Jerzy Braun) promujący herezje masona Hoene Wrońskiego.


W pracy księdza Andrzeja Zwolińskiego opisana jest historia masonerii w Anglii, współudział angielskiej masonerii w prześladowaniach katolików, odpowiedzialność masonerii za rewolucje francuską i jej zbrodnie, oraz antykatolicka działalność masonerii w innych krajach europejskich. W pracy księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego znalazły się informacje o odpowiedzialności masonerii za komunistyczne zbrodnie w Hiszpanii, prześladowania katolików w Meksyku, oraz dominacji masonerii w USA.


Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński opisał też teologie masońską, której wyznacznikiem jest negacja dogmatów katolickich, promowanie ekumenizmu, związki z gnozą, okultyzmem, ezoteryzmem i satanizmem.


W pracy księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego nie zabrakło też informacji o związkach masonerii z sanacyjną kliką Piłsudskiego. ,,Masoneria polska odegrała bardzo ważną role polityczną w Polsce międzywojennej np. popierając i współdziałając z Józefem Piłsudskim w dokonaniu zamachu majowego w 1926 roku. Za rządów sanacji minimum 6 premierów na 9 było masonami. Stopień opanowania przez masonerie sanacyjnej administracji był równie duży.


Na kartach ,,Religii masońskiej" czytelnicy znajdą informacje o pozycji masonerii w USA, związkach Fidela Castro z masonami, metodach manipulacji społecznej wykorzystywanych przez masonerie, zmianach obyczajowych zainicjowanych przez masonerie, masońskiej polityce laicyzacji i globalizacji, organizacjach związanych z masonerią,


Etyka masońska zakłada wykorzenienie ze wszystkich wspólnot (rodziny, narodu, religii, kultury), odrzucenie założenia o niezmiennej prawdzie i moralności, hierarchiczne podporządkowanie masonów tajnej masońskiej władzy, zniszczenie kościoła katolickiego i cywilizacji łacińskiej, demoralizacje (szczególnie seksualną).


Swoją kolejną prace o masonerii ksiądz profesor Andrzej Zwoliński zakończył opisem stosunku masonerii do zjawiska religii, rytuałów masońskich, symboliki masońskiej, mitologii masońskiej i religii masońskiej.


Jan Bodakowski 


© WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Źródło: prawy.pl

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną