Na stronie Radia Maryja możemy przeczytać o nim:

Opowiedziana historia skupia się na powstaniu, rozwoju i triumfie tej zbrodniczej ideologii, która wbrew zapewnieniom wielu autorytetów wcale nie uległa rozkładowi. Narracja prowadzona przez licznych znawców tematu, począwszy od filozofów i teologów, na historykach i publicystach kończąc, ma za zadanie prześledzić proces przepoczwarzania się klasycznego marksizmu w niszczycielską siłę, która współcześnie dąży do zdekonstruowania tradycyjnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach.

Wypowiedzieli się w nim interesujący goście:

W programie wystąpili między innymi: wybitny teolog ks. prof. Paweł Bortkiewicz, redaktor naczelny „Tygodnika DoRzeczy” Paweł Lisicki, badacz myśli marksistowskiej i autor „Historii antykultury” Krzysztof Karoń, twórca bloga „Młot na marksizm” Jakub Zgierski czy historyk specjalizujący się w dziejach XX wieku Dariusz Rozwadowski. Do szczegółowej problematyki odnieśli się specjaliści z innych branż, jak chociażby ekonomista Tomasz Cukiernik, prawnicy z Instytutu Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych i Bartosz Zalewski oraz psycholog Anna Wasiukiewicz. Wątki współczesne, związane mocno z aktualną sytuacją społeczno-polityczną Polski, skomentowali natomiast politycy i samorządowcy.

Rozmach tematyczny jest spory:

Intelektualna podróż rozpoczyna się nakreśleniem powstania ruchu socjalistycznego w XIX wieku, aby niedługo potem przejść do głównego antybohatera cyklu, czyli Karola Marksa. Ten niemiecki myśliciel położył fundament pod ideologię, którą w obecnym kształcie coraz więcej badaczy określa mianem „antykultury”. Ten serial jest właśnie o niej. Droga do zrozumienia sytuacji, w której znalazła się cywilizacja chrześcijańska, jest długa i pokrętna, ale jej przejście okaże się niezbędne. Punkt zwrotny w dziejach marksizmu wyznacza praca intelektualna wykonana przez szkołę frankfurcką, czyli ośrodek akademicki na Zachodzie, który postawił sobie bardzo konkretny cel. Było nim odnalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego rewolucja komunistyczna w Europie się nie powiodła. Jak przekonają się widzowie, wspomniani ideolodzy nie tylko zrozumieli błędy Marksa, ale i zdołali je naprawić.