Jan Śpiewak opublikował następujący wpis na swojej stronie na portalu facebook:

„W Warszawie powstaje pierwsze od 1968 roku liceum żydowskie pod auspicjami fundacji Laudera. Jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą zdobyć dobrą edukację i poszerzyć swoje horyzonty. Gwarantuje to dyrektor Agata Patalas! Tym bardziej mi miło, bo jestem pierwszym rocznikiem szkoły podstawowej Laudera a liceum będzie nosić imię Zuzanny Ginczanki. Mój dziadek Jan Śpiewak przyjaźnił się z nią, a być może nawet coś więcej ich łączyło, jeszcze na długo przed wojną. Po jej tragicznej śmierci pomógł uratować jej twórczość od zapomnienia.”

Jan Śpiewak jest synem prof. Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego i Heleny Datner. Jest także wnukiem Edwardy Orłowskiej, właśc. Estery Mirer, żydowskiej działaczki komunistycznej, członkini KRN, PPR i PZPR.

WESPRZYJ NAS Rozlicz z nami PIT za 2019 i przekaż 1% podatku na Fundację SOS Obrony Poczętego Życia. Wesprzyj ofiary przemocy domowej i obronę dzieci nienarodzonych!

Fundacja Ronalda S. Laudera (ang. Ronald S. Lauder Fundation), to żydowska fundacja, założona w 1987 roku przez amerykańskiego biznesmena i filantropa Ronalda Laudera. Jej głównym zadaniem jest „wspieranie odrodzenia życia żydowskiego w krajach Europy Środkowej i wschodniej poprzez edukację”. Fundacja zakłada żydowskie szkoły, przedszkola, kluby, wspiera finansowo gminy żydowskie i stowarzyszenia. Ronald Lauder to żydowski działacz społeczny, od 2007 przewodniczący Światowego Kongresu Żydów. W 2016 r. żądał przeprosin za wypowiedzi kwestionujące udział Polaków w mordowaniu Żydów.

Na stronie fundacji możemy przeczytać, jak będzie wyglądała edukacja w nowej szkole. Opis zdecydowanie wskazuje, na lewicowy profil ideologiczny szkoły: „Chcemy, by było to miejsce otwarte dla wszystkich uczniów, pokazujące, jak czerpać inspiracje i siłę z różnorodności tożsamościowej. Świadomość kultury żydowskiej będziemy łączyć z głęboką nauką i zaangażowaniem społecznym.” Dalej czytamy o „ożywianiu tradycyjnych żydowskich wartości”:„Społeczność licealna będzie decydowała o sobie w sposób demokratyczny, kształtując taką rzeczywistość międzyludzką, jakiej dla siebie pragnie, i ożywiając tradycyjne żydowskie wartości: tikun olam (naprawa świata), równość, odpowiedzialność i współodczuwanie.” Nasuwa się pytanie, dlaczego autorzy pominęli te żydowskie wartości, które niekoniecznie opierają się na współodczuwaniu z innymi wspólnotami etnicznymi. W opisie nie zabrakło ideologicznej nowomowy: „Rywalizację zastąpimy współpracą, uczeniem się od siebie nawzajem, wspieraniem się oraz troską o dobrostan każdej i każdego z nas. Tradycyjne wychowawstwo — tutorialem, czyli wsparciem i opieką nauczyciela sprawowaną nad nie więcej niż 5 uczniów, realizowaną najczęściej poprzez indywidualne spotkania. Zamiast uczenia się poza klasą i zadań domowych, chcemy skutecznej nauki podczas dobrych lekcji.”.