Wałęsa napisał:

Do działaczy Europejskich struktur.

Stałem na czele Walki Solidarności o zjednoczoną wolną demokratyczną Europę .Udało się i przekazaliśmy zwycięstwo Demokracji i jej strukturom. Oczywiste , że trzeba było zbudować wiele nowych rozwiązań strukturalnych i programowych nieznanych i niepotrzebnych wcześniej. Jednak dziś jestem zawiedziony . Ludzie którzy dzięki temu zwycięstwu dostali się do możliwości budowania nowej Europy, nie nadążają do koniecznych rozwiązań.

Dodał też:

Nie można tolerować burzenia tej budowy Węgrom czy Polsce .Nie podoba im się taka Europa to WON. Nie podoba im się Unia no to WON ze struktur. Niech budują swoje pomysły , za swoje pieniądze . Nie można pozwolić by wrogowie tej koncepcji Europy byli w strukturach Europejskich jako 5 kolumna , trzeba jasnego zdecydowanego działania, trzeba w strukturach organizacji Europejskich doprowadzić do czytelnej równowagi praw z obowiązkami, wolności z odpowiedzialnością i o to proszę. To jest możliwe i to jest konieczne by nie pozwolić na zniszczenie wielkiego zwycięstwa Solidarności pod moim przewodem.