Szymowski napisał w mediach społecznościowych:

"Nowe obostrzenia nie pomogą w walce z koronawirusem za to pogłębią jeszcze prawny chaos i przyzwyczają Polaków do omijania prawa.

Od jutra nie można wychodzić z domu poza przypadkami pilnymi czyli do apteki, do sklepu lub do pracy. Konia z rzędem temu kto zweryfikuje czy chodzący po mieście jegomość poszedł sobie na spacer czy do sklepu. Jednorazowo mogą wyjść maksymalnie dwie osoby ale nie dotyczy to rodzin. Jak zweryfikować czy osoba, która idzie obok mnie to mój dalszy krewny? Jak zweryfikować czy wyjechałem poza miasto bo takie miałem widzimisię czy dlatego, żeby pomóc osobie starszej".

Dodał też:

"Proponuję rządowym legislatorom zamiast wszystkich tych zapisów, wprowadzić trzy:

1. Zabrania się wszystkiego.
2. W szczególnych okolicznościach, za zgodą uprawnionej osoby, w celu załatwienia spraw absolutnie niezbędnych, można nie stosować się do zapisu w pkt.1 ale tylko w ograniczonym zakresie i tylko w niezbędnym czasie.
3. Pod pojęciem "sprawy absolutnie niezbędnej" rozumie się tylko te sprawy, których niezałatwienie mogłoby pociągnąć za sobą wyjątkowo poważne skutki negatywne dla osób trzecich".