Pod hasłem Wydarzenie 201 spotkali się przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego, Fundacji Bila i Melindy Gatesów, a także Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia z Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Z tej ostatniej uczelni jest jedna z najczęściej odwiedzanych stron na świecie. Uczelnia zbiera informacje o koronawirusie. Za pomocą formy graficznej przedstawia je innym. Światowe Forum Ekonomiczne w ciągu ostatnich miesięcy z kolei przedstawiło kilka scenariuszy dla gospodarek. Informowało również o tym, co należy, a co nie w kontekście koronawirusa.

Media zwróciły uwagę, że Bill Gates mówił o ogólnoświatowym kataklizmie kilka lat wcześniej. Groził, że brak szczepionki grozi ludzkości zachorowaniem. Te same media nie zajęły się jednak zbytnio nagłaśnianie spotkania Wydarzenie 201. Przypadkowa zbieżność w czasie? Miłośnicy księdza Bronisława Bozowskiego by przytoczyli jego słowa: „nie ma przypadków, są tylko znaki”.

W hotelu Pierre w Nowym Jorku w ciągu trzech i pół godziny dokonano symulacji, jak zmieni się świat wskutek ogólnoświatowej pandemii. Badali między innymi jakie dylematy będą podejmowali ludzie. Analizowali scenariusz zarażenia czymś, jak koronawirus, ale przed faktem, jak to nastąpiło. Traktowali je jako ćwiczenie dla piętnastu ogólnoświatowych przywódców ze strony służby zdrowia, rządów i opieki zdrowotnej. Badali jakie będą skutki dla polityki międzynarodowej. Zagłębiali się w kwestie związane z inwestycjami, a także zmianami w gospodarce.

Dla zachowania realizmu podczas Wydarzenia 201 wykorzystane zostały wcześniej nagrane przekazy z agencji informacyjnych. Pojawiły się również wystąpienia „na żywo”, mówiące o zagrożeniu jakie pojawiło się przynajmniej miesiąc później. Całość uzupełniała moderowana dyskusja.

Celem tego spotkania, jak twierdzą organizatorzy, stała się odpowiedź na dwieście epidemii jakie rocznie pojawiają się na świecie. Nazwa Wydarzenie 201 jest tutaj symboliczna. Oznacza ona kod dla zakażenia biologicznego jakie będzie miało skutki nie spotykane do tej pory. Takim wydarzeniem 201 stał się później koronawirus Convid-2019. Od samego początku wskazywali, że koszt dla ekonomii świata przed obecną pandemią wynosił siedem dziesiątych PKB.

Wydarzenie 201 nie było pierwsze. Dark Winter w dniach 22-23 czerwiec 2010 zajęłą się atakiem bronią biologiczną przez bioterrorystów. Atlantic Storm z 14 stycznia 2005 zajmował się ogólnoświatową pandemią kończącą się śmiercią wielu ludzi. 15 maja 2018 roku Clade X w Waszyngtonie zajęło się podjęciem kroków, co uczyni rząd Stanów Zjednoczonych dla walki z pandemią, aby nie upadła władza. Wskazywali decyzje strategiczne i przyjęte zasady. Oznacza to, że rząd Donalda Trumpa ma opracowany scenariusz radzenia sobie z koronawirusem, lub powinien go po Claude X mieć.

Oficjalne dokumenty z Wydarzenia 201 zalecają, aby firmy przygotowały scenariusz na wypadek ogólnoświatowych zarażeń. Zalecają, aby rządy i organizacje międzynarodowe zapewniły środki dla służb medycznych. Równocześnie mówią o współpracy w zakresie regulacji transportu i podróży w trakcie pandemii. Wskazują również na potrzebę opracowania szczepionek i diagnostyki. Porusza również kwestie przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu. Głosi między innymi potrzebę zmiany zachowań ludzi na czas trwania zakażeń i wsparcia finansowego. Jednocześnie wymaga współpracy rządu i firm prywatnych dla ograniczenia informacji, ujęte jako „walka z dezinformacją”.

Kto czyta te słowa dostrzega w nich to, co się dzieje wokół niego. Nie są one niczym nowym. Co interesujące zostały napisane zanim media i świat zajęły się koronawirusem jako problemem. Opracowany w ramach Wydarzenia 201 dokument Divya Hosangadi jednak mówi o koronawirusie. Zakłada, że fikcyjny lek na HIV extranavir uleczy chorych na koronawirusa, a chorujący na HIV dostaną inną terapię.

Od strony finansowej scenariusz Wydarzenia 201 wprowadza Bank Światowy z PEF, czyli Pandemic Emergency Financing Facility. Od razu mówi o udzielaniu pożyczek na walkę z chorobą. Marc Trotochaud in Divya Hosongadi w stworzonym przez nich dokumencie opisali, że rządy będą zmuszone do zawładnięcia komunikacją. Zarazem na dokumencie z ćwiczeń napisanym przez Caitlyn Rivers znalazła się adnotacja, że nie może być on użyty do wyciągania wniosków odnośnie obecnej sytuacji w sprawie koronawirusa Convid-2019, ze względu na inne, przyjęte kryteria.

W świetle tych faktów możliwe są różnorodne interpretacje. Od przypadku po zorganizowanego spisku. Budzi jednak zastanowienie zbieżność dat pomiędzy Wydarzeniem 201 w hotelu Pierre, a niezbyt odległym pojawieniem się pandemii.  Publikacje Centrum dla Bezpieczeństwa Zdrowia w swej dokładności bliżej do przepowiedni, jakby ktoś wiedział, co nastąpi.

Jacek Skrzypacz