Łotewski arcybiskup wysłał oświadczenie do katolickiej agencji prasowej Zenit, w której wyjaśnił znaczenie ciągłego dialogu z władzami rządowymi.

Arcybiskup i inni katolicy przedstawili swoje argumenty, wskazując, w jaki sposób publiczne sprawowanie sakramentów, nawet w pandemii, byłoby korzystne dla państwa poprzez zmniejszenie napięć społecznych.

„Ostatnio psychiatrzy zwracają uwagę na nasilenie się problemów psychicznych z powodu ograniczeń, powiedział Stankevičs. „W związku z tym Kościół pomaga społeczeństwu utrzymać zdrowie psychiczne i psychiczne w czasach kryzysu”.

Arcybiskup przypisał powodzenie swoich wysiłków, a także wysiłków innych chrześcijan, „otwartości przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. Dodał, że ważne jest, aby wszystkie chrześcijańskie kościoły i wspólnoty utrzymywały „zjednoczoną pozycję” przed rządem.

Podczas gdy rząd miał zamiar zakazać wszystkich zgromadzeń publicznych w połowie marca, „intensywny dialog” między Jānisem Bordanem, łotewskim ministrem sprawiedliwości, a przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich, w tym Kościoła katolickiego, doprowadził do porozumienia „że duchowieństwo powinno nadal odprawiać Msze św., ponieważ jest to ich obowiązek".

„Ponadto w Mszach św. dopuszczono udział ministrantów, lektorów, chóru ponieważ duchowieństwo nie może samodzielnie odprawiać Mszy” - powiedział abp Stankevičs. „Uzgodniono również, że wierni mogą być w kościele podczas Mszy Świętej, ale ich liczba nie może przekraczać 50 osób”.

Przed Wielkanocą rząd „chciał również ustanowić zasadę, że dana osoba może pozostać w kościele nie dłużej niż 15 minut, ale udało nam się ją anulować”.

Błogosławieństwo jedzenia na Wielkanoc, które jest popularnym zwyczajem w wielu częściach Europy, „odbyło się w wielu miejscach poza kościołami”, aby pomieścić ponad 25 wiernych.

Podobnie jak w innych krajach, pogrzeby i małżeństwa były ograniczone do bardzo niewielu uczestników.

Według Worldometru na Łotwie jest mniej niż 1000 przypadków koronawirusa. Do tej pory odnotowano tylko 16 zgonów.