Msze publiczne we Włoszech zostaną wznowione 18 maja, zgodnie z umową podpisaną przez kardynała Gualtiero Bassettiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch i premiera Giuseppe Conte.

18 maja, po 70 dniach, kiedy nie odprawiano Mszy św. z udziałem wiernych, znowu będą mogły się odbywać publiczne Msze przy zachowaniu pewnych obostrzeń. Jednym, z nich ma być udzielanie Komunii św. tylko na rękę, co jest sprzeczne z prawem kanonicznym (które wyraźnie mówi, że nie wolno odmówić Komunii św. wiernemu w formie, o którą on prosi i która jest dopuszczona przez Kościół).

Przy „noszeniu maski, dbaniu o zasłonięcie nosa i ust oraz utrzymywaniu odpowiedniej bezpiecznej odległości”, kapłan musi „zadbać o to, aby ofiarować hostię bez kontaktu z rękami wiernych”.
„Rozdanie Komunii nastąpi po tym, jak celebrans i być może nadzwyczajny szafarz zadba o higienę swoich dłoni i włoży jednorazowe rękawiczki”, stwierdził dekret.

Włoscy biskupi ogłosili: „Zgodnie z przepisami zdrowotnymi dotyczącymi powstrzymywania i zarządzania sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 dekret wskazuje pewne środki, których należy uważnie przestrzegać”.